آمار کل " واردات از" کشور (فرانسه) گمرک (تهران امور واردات)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1397 تهران امور واردات فرانسه 85176110 دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع PDH با ظرفيت بالاتر از 34 مگابيت بر ثانيه 53,762 3,480,630,000,000 Rls. 82,342,841 $
2 6 1397 تهران امور واردات فرانسه 87032321 ساير وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتراز 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد 709,815 806,442,000,000 Rls. 19,078,338 $
3 8 1397 تهران امور واردات فرانسه 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونها يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 95,049 652,560,193,899 Rls. 15,537,147 $
4 4 1397 تهران امور واردات فرانسه 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونها يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 46,347 332,847,281,000 Rls. 7,791,741 $
5 6 1397 تهران امور واردات فرانسه 29420030 گلوپي دوگرل بي سلفات 4,932 271,202,968,428 Rls. 6,457,214 $
6 12 1397 تهران امور واردات فرانسه 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونها يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 34,224 234,635,248,800 Rls. 5,586,553 $
7 6 1397 تهران امور واردات فرانسه 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونها يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 32,636 224,391,926,000 Rls. 5,342,666 $
8 7 1397 تهران امور واردات فرانسه 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونها يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 30,149 210,604,388,020 Rls. 5,014,390 $
9 4 1397 تهران امور واردات فرانسه 29420030 گلوپي دوگرل بي سلفات 3,696 207,838,603,310 Rls. 4,884,984 $
10 1 1397 تهران امور واردات فرانسه 87084030 اجزاء و قطعات رديف 87084010 293,591 184,618,929,325 Rls. 4,929,576 $
11 9 1397 تهران امور واردات فرانسه 29420030 گلوپي دوگرل بي سلفات 3,697 179,828,863,502 Rls. 4,281,640 $
12 5 1397 تهران امور واردات فرانسه 29420030 گلوپي دوگرل بي سلفات 3,084 176,447,805,862 Rls. 4,093,916 $
13 2 1397 تهران امور واردات فرانسه 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونها يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 23,380 175,488,093,400 Rls. 4,178,289 $
14 2 1397 تهران امور واردات فرانسه 98870312 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 214,443 173,270,619,345 Rls. 4,125,482 $
15 6 1397 تهران امور واردات فرانسه 29332960 فکسو فنادین هیدروکلراید 7,593 165,000,852,571 Rls. 3,928,591 $
16 7 1397 تهران امور واردات فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 146,528 152,936,414,135 Rls. 3,649,874 $
17 6 1397 تهران امور واردات فرانسه 29159010 والپروات سديم 13,029 149,703,956,943 Rls. 3,564,380 $
18 12 1397 تهران امور واردات فرانسه 29420030 گلوپي دوگرل بي سلفات 3,080 148,990,474,035 Rls. 3,547,392 $
19 2 1397 تهران امور واردات فرانسه 29420030 گلوپي دوگرل بي سلفات 2,465 145,044,803,356 Rls. 3,453,448 $
20 12 1397 تهران امور واردات فرانسه 90230090 آلات دستگاههاومدلهاطراحي شده براي مقاصدنمايشي )مثلابراي آموزشي يانمايش) 6,724 140,474,215,440 Rls. 3,344,624 $
21 5 1397 تهران امور واردات فرانسه 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونها يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 18,472 133,960,255,000 Rls. 3,119,528 $
22 11 1397 تهران امور واردات فرانسه 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونها يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 18,483 127,847,720,000 Rls. 3,043,994 $
23 10 1397 تهران امور واردات فرانسه 98870312 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 109,847 105,824,430,444 Rls. 2,519,629 $
24 9 1397 تهران امور واردات فرانسه 29159010 والپروات سديم 10,844 104,610,660,419 Rls. 2,490,730 $
25 4 1397 تهران امور واردات فرانسه 98870312 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 113,633 97,199,331,533 Rls. 2,301,792 $
26 8 1397 تهران امور واردات فرانسه 29420030 گلوپي دوگرل بي سلفات 1,851 91,460,135,176 Rls. 2,177,623 $
27 9 1397 تهران امور واردات فرانسه 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 7,879 89,816,335,232 Rls. 2,138,485 $
28 3 1397 تهران امور واردات فرانسه 30023090 ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور 221 84,089,956,121 Rls. 1,999,729 $
29 6 1397 تهران امور واردات فرانسه 98870312 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 81,041 83,344,334,937 Rls. 1,966,958 $
30 2 1397 تهران امور واردات فرانسه 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 2,971 77,218,991,198 Rls. 1,889,035 $
31 2 1397 تهران امور واردات فرانسه 84812000 شيربراي انتقالات اولئوهيدروليکي يا پنوماتيکي. 54,834 74,104,104,000 Rls. 1,764,383 $
32 5 1397 تهران امور واردات فرانسه 29332960 فکسو فنادین هیدروکلراید 3,270 73,943,162,510 Rls. 1,715,619 $
33 2 1397 تهران امور واردات فرانسه 29395900 ساير تئوفيلين و آمينوفيلين (تئو فيلين -اتيلن دي آمين) ومشتقات و املاح ا ين محصولات که در جاي ديگر مذکور نباشد 1 73,737,831,210 Rls. 1,755,663 $
34 4 1397 تهران امور واردات فرانسه 29332960 فکسو فنادین هیدروکلراید 3,258 72,334,143,291 Rls. 1,699,580 $
35 4 1397 تهران امور واردات فرانسه 29395900 ساير تئوفيلين و آمينوفيلين (تئو فيلين -اتيلن دي آمين) ومشتقات و املاح ا ين محصولات که در جاي ديگر مذکور نباشد 1 70,742,678,926 Rls. 1,662,187 $
36 7 1397 تهران امور واردات فرانسه 29395900 ساير تئوفيلين و آمينوفيلين (تئو فيلين -اتيلن دي آمين) ومشتقات و املاح ا ين محصولات که در جاي ديگر مذکور نباشد 1 69,172,894,171 Rls. 1,646,974 $
37 6 1397 تهران امور واردات فرانسه 29395900 ساير تئوفيلين و آمينوفيلين (تئو فيلين -اتيلن دي آمين) ومشتقات و املاح ا ين محصولات که در جاي ديگر مذکور نباشد 1 68,981,434,001 Rls. 1,642,415 $
38 8 1397 تهران امور واردات فرانسه 84812000 شيربراي انتقالات اولئوهيدروليکي يا پنوماتيکي. 54,834 68,608,304,790 Rls. 1,606,720 $
39 9 1397 تهران امور واردات فرانسه 29395900 ساير تئوفيلين و آمينوفيلين (تئو فيلين -اتيلن دي آمين) ومشتقات و املاح ا ين محصولات که در جاي ديگر مذکور نباشد 1 68,145,844,841 Rls. 1,622,520 $
40 12 1397 تهران امور واردات فرانسه 29395900 ساير تئوفيلين و آمينوفيلين (تئو فيلين -اتيلن دي آمين) ومشتقات و املاح ا ين محصولات که در جاي ديگر مذکور نباشد 1 67,654,156,389 Rls. 1,610,813 $
41 12 1397 تهران امور واردات فرانسه 29332960 فکسو فنادین هیدروکلراید 3,166 67,476,554,294 Rls. 1,606,585 $
42 3 1397 تهران امور واردات فرانسه 30043910 ساير داروها داراي هورمون يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك ها داراي توليد داخلي مشابه 5,676 66,189,056,504 Rls. 1,570,069 $
43 3 1397 تهران امور واردات فرانسه 98870312 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 93,745 62,714,831,487 Rls. 1,491,490 $
44 7 1397 تهران امور واردات فرانسه 29159010 والپروات سديم 5,418 62,127,573,856 Rls. 1,479,228 $
45 8 1397 تهران امور واردات فرانسه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 98,460 59,806,147,533 Rls. 1,423,956 $
46 6 1397 تهران امور واردات فرانسه 12051000 دانه هاي كلزا يا كانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسيك : Rape or Repesseed or Colza Low Erucic Asid Conola) 123,208 59,694,707,272 Rls. 1,421,303 $
47 8 1397 تهران امور واردات فرانسه 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور در جاي ديگر 38,743 59,268,112,650 Rls. 1,411,145 $
48 5 1397 تهران امور واردات فرانسه 29159010 والپروات سديم 4,887 58,253,175,175 Rls. 1,351,581 $
49 6 1397 تهران امور واردات فرانسه 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر 17,733 57,628,684,058 Rls. 1,372,111 $
50 4 1397 تهران امور واردات فرانسه 82121000 ک خودتراش 45,750 55,858,572,941 Rls. 1,312,466 $
51 12 1397 تهران امور واردات فرانسه 98870312 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 36,650 55,348,763,093 Rls. 1,311,777 $
52 12 1397 تهران امور واردات فرانسه 29159010 والپروات سديم 5,413 51,924,955,145 Rls. 1,236,308 $
53 12 1397 تهران امور واردات فرانسه 30043210 داروها ي حاوي هورمون هاي كورتي كوستروئيد ي داراي توليد داخلي مشابه 12,556 51,811,781,459 Rls. 1,233,614 $
54 1 1397 تهران امور واردات فرانسه 98870312 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 92,279 50,700,721,062 Rls. 1,319,088 $
55 2 1397 تهران امور واردات فرانسه 29332960 فکسو فنادین هیدروکلراید 2,179 50,673,462,105 Rls. 1,206,511 $
56 4 1397 تهران امور واردات فرانسه 30043910 ساير داروها داراي هورمون يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك ها داراي توليد داخلي مشابه 10,302 50,258,733,843 Rls. 1,181,353 $
57 8 1397 تهران امور واردات فرانسه 30043290 سايرداروهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آن ها که توليد داخلي ندارند 630 49,467,180,000 Rls. 1,177,790 $
58 9 1397 تهران امور واردات فرانسه 84171000 كوره ها و تنورها براي گداختن (Roast)، ذوب کردن يا تحت ساير عمليات حرارتي قراردادن كلوخه هاي معدني يا سولفورهاي طبيعي آهن و مس (Pyrites) يا فلزات 25,931 49,092,120,000 Rls. 1,168,860 $
59 4 1397 تهران امور واردات فرانسه 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 7,600 47,235,919,108 Rls. 1,112,294 $
60 9 1397 تهران امور واردات فرانسه 29332960 فکسو فنادین هیدروکلراید 2,180 46,705,723,484 Rls. 1,112,041 $
61 3 1397 تهران امور واردات فرانسه 84812000 شيربراي انتقالات اولئوهيدروليکي يا پنوماتيکي. 42,492 45,924,934,661 Rls. 1,092,419 $
62 7 1397 تهران امور واردات فرانسه 30023090 ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور 160 44,606,924,159 Rls. 1,062,069 $
63 12 1397 تهران امور واردات فرانسه 30043290 سايرداروهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آن ها که توليد داخلي ندارند 2,736 43,303,125,820 Rls. 1,031,027 $
64 7 1397 تهران امور واردات فرانسه 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 8,700 41,024,449,290 Rls. 976,773 $
65 8 1397 تهران امور واردات فرانسه 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 1,433 40,714,588,068 Rls. 969,395 $
66 7 1397 تهران امور واردات فرانسه 33029010 اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 37,185 40,260,123,664 Rls. 958,575 $
67 12 1397 تهران امور واردات فرانسه 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور در جاي ديگر 10,396 38,124,662,941 Rls. 907,730 $
68 11 1397 تهران امور واردات فرانسه 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور در جاي ديگر 12,410 37,859,436,676 Rls. 901,415 $
69 2 1397 تهران امور واردات فرانسه 30043290 سايرداروهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آن ها که توليد داخلي ندارند 737 37,484,566,924 Rls. 892,490 $
70 9 1397 تهران امور واردات فرانسه 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور در جاي ديگر 10,335 37,228,799,926 Rls. 886,400 $
71 7 1397 تهران امور واردات فرانسه 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور در جاي ديگر 10,396 36,743,142,448 Rls. 874,837 $
72 8 1397 تهران امور واردات فرانسه 30023090 ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور 778 35,508,433,200 Rls. 845,439 $
73 4 1397 تهران امور واردات فرانسه 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 3,597 34,874,493,579 Rls. 826,167 $
74 8 1397 تهران امور واردات فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 40,529 34,822,454,282 Rls. 828,142 $
75 4 1397 تهران امور واردات فرانسه 84752900 ماشين هاي ساختن يا عمل آوردن شيشه يا اشياء شيشه ا ي با حرا رت (غير ازا لياف اپتيکي). 2,040 34,138,959,900 Rls. 811,287 $
76 3 1397 تهران امور واردات فرانسه 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 8,225 32,878,192,058 Rls. 779,197 $
77 9 1397 تهران امور واردات فرانسه 29252910 متفورمين 12,495 32,485,462,764 Rls. 773,463 $
78 5 1397 تهران امور واردات فرانسه 98870312 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 31,072 32,480,961,504 Rls. 752,787 $
79 10 1397 تهران امور واردات فرانسه 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 41,392 32,264,200,290 Rls. 768,195 $
80 6 1397 تهران امور واردات فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 49,543 32,162,926,483 Rls. 759,150 $
81 2 1397 تهران امور واردات فرانسه 29159010 والپروات سديم 2,715 31,874,231,456 Rls. 758,910 $
82 3 1397 تهران امور واردات فرانسه 39011069 کامپاند پلي اتيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمتر از 94%بجز نوع پودري 122,706 31,829,584,717 Rls. 763,811 $
83 12 1397 تهران امور واردات فرانسه 30043910 ساير داروها داراي هورمون يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك ها داراي توليد داخلي مشابه 24,433 30,995,158,938 Rls. 737,981 $
84 9 1397 تهران امور واردات فرانسه 98870312 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 38,863 30,875,715,205 Rls. 733,884 $
85 7 1397 تهران امور واردات فرانسه 29420030 گلوپي دوگرل بي سلفات 619 30,566,574,624 Rls. 727,776 $
86 12 1397 تهران امور واردات فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 42,005 30,377,901,728 Rls. 753,660 $
87 6 1397 تهران امور واردات فرانسه 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور در جاي ديگر 7,790 29,520,171,949 Rls. 702,862 $
88 2 1397 تهران امور واردات فرانسه 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوز بجز پمپ انژکتور 8,263 27,610,087,680 Rls. 657,383 $
89 1 1397 تهران امور واردات فرانسه 21069080 مكمل غذايي 9,809 27,440,441,853 Rls. 733,366 $
90 8 1397 تهران امور واردات فرانسه 98870431 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل و نقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل كمتر از 14% (كاميون وكاميونت) 52,526 27,321,692,841 Rls. 650,516 $
91 7 1397 تهران امور واردات فرانسه 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 1,898 26,950,866,960 Rls. 619,723 $
92 7 1397 تهران امور واردات فرانسه 98870312 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 40,358 26,941,326,214 Rls. 635,686 $
93 7 1397 تهران امور واردات فرانسه 30043290 سايرداروهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آن ها که توليد داخلي ندارند 1,077 25,944,434,283 Rls. 617,724 $
94 10 1397 تهران امور واردات فرانسه 84752900 ماشين هاي ساختن يا عمل آوردن شيشه يا اشياء شيشه ا ي با حرا رت (غير ازا لياف اپتيکي). 2,823 24,648,666,000 Rls. 586,873 $
95 10 1397 تهران امور واردات فرانسه 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سواري سواري کار و وا نت 9,027 24,022,893,261 Rls. 571,974 $
96 6 1397 تهران امور واردات فرانسه 30043910 ساير داروها داراي هورمون يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك ها داراي توليد داخلي مشابه 6,221 23,893,168,509 Rls. 565,246 $
97 5 1397 تهران امور واردات فرانسه 84812000 شيربراي انتقالات اولئوهيدروليکي يا پنوماتيکي. 18,278 23,755,111,950 Rls. 538,787 $
98 2 1397 تهران امور واردات فرانسه 85389010 اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536 35,397 23,475,445,269 Rls. 574,248 $
99 1 1397 تهران امور واردات فرانسه 84388000 ماشين آلات و دستگاه ها براي تهيه يا توليد صنعتي غذاها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر 7,815 23,332,421,532 Rls. 623,611 $
100 12 1397 تهران امور واردات فرانسه 30023090 ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور 28 22,938,447,873 Rls. 546,153 $
مجموع کل
12,317,196,298,108 ريال
مجموع کل
292,804,164 دلار