آمار کل " واردات از" کشور (صربستان) گمرک (تهران امور واردات)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1397 تهران امور واردات صربستان 84138190 ساير تلمبه هاغير مذکور در جاي ديگر 92,176 79,948,187,855 Rls. 1,821,973 $
2 7 1397 تهران امور واردات صربستان 84138190 ساير تلمبه هاغير مذکور در جاي ديگر 73,992 60,784,412,042 Rls. 1,447,248 $
3 12 1397 تهران امور واردات صربستان 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 200,996 31,024,473,654 Rls. 738,678 $
4 6 1397 تهران امور واردات صربستان 84138190 ساير تلمبه هاغير مذکور در جاي ديگر 30,230 24,863,027,726 Rls. 591,977 $
5 9 1397 تهران امور واردات صربستان 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 159,470 24,084,479,807 Rls. 573,440 $
6 1 1397 تهران امور واردات صربستان 84418000 ماشين آلات و دستگاه ها براي کارکردن روي خميرکاغذ، کاغذ يا مقوا غير مذکور در جاي ديگر 28,000 23,634,034,368 Rls. 631,673 $
7 10 1397 تهران امور واردات صربستان 84138190 ساير تلمبه هاغير مذکور در جاي ديگر 27,120 21,748,008,357 Rls. 517,809 $
8 3 1397 تهران امور واردات صربستان 84138190 ساير تلمبه هاغير مذکور در جاي ديگر 20,353 16,838,764,809 Rls. 398,495 $
9 7 1397 تهران امور واردات صربستان 10051000 بذر ذرت 126,530 15,798,769,000 Rls. 376,162 $
10 12 1397 تهران امور واردات صربستان 84138190 ساير تلمبه هاغير مذکور در جاي ديگر 19,803 15,768,545,365 Rls. 375,442 $
11 4 1397 تهران امور واردات صربستان 84138190 ساير تلمبه هاغير مذکور در جاي ديگر 18,639 15,360,219,792 Rls. 361,210 $
12 11 1397 تهران امور واردات صربستان 84138190 ساير تلمبه هاغير مذکور در جاي ديگر 18,871 15,355,425,817 Rls. 365,605 $
13 5 1397 تهران امور واردات صربستان 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره (گرمايشي و بهداشتي) 18,826 15,000,145,603 Rls. 357,146 $
14 2 1397 تهران امور واردات صربستان 10051000 بذر ذرت 83,950 11,769,424,986 Rls. 311,196 $
15 6 1397 تهران امور واردات صربستان 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 74,793 11,686,252,962 Rls. 265,055 $
16 1 1397 تهران امور واردات صربستان 84138190 ساير تلمبه هاغير مذکور در جاي ديگر 15,444 11,655,317,837 Rls. 277,508 $
17 7 1397 تهران امور واردات صربستان 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره (گرمايشي و بهداشتي) 13,747 10,887,331,081 Rls. 259,222 $
18 8 1397 تهران امور واردات صربستان 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 69,767 10,759,031,464 Rls. 256,167 $
19 2 1397 تهران امور واردات صربستان 84138190 ساير تلمبه هاغير مذکور در جاي ديگر 12,383 10,507,395,401 Rls. 250,176 $
20 5 1397 تهران امور واردات صربستان 10051000 بذر ذرت 66,200 9,260,024,940 Rls. 216,507 $
21 4 1397 تهران امور واردات صربستان 10051000 بذر ذرت 63,000 7,477,692,300 Rls. 176,111 $
22 3 1397 تهران امور واردات صربستان 12060010 برای روغن­کشی 16,000 6,949,973,000 Rls. 165,161 $
23 9 1397 تهران امور واردات صربستان 84138190 ساير تلمبه هاغير مذکور در جاي ديگر 7,985 6,418,758,319 Rls. 152,827 $
24 3 1397 تهران امور واردات صربستان 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره (گرمايشي و بهداشتي) 8,641 6,227,476,410 Rls. 147,326 $
25 3 1397 تهران امور واردات صربستان 10051000 بذر ذرت 42,000 5,015,852,400 Rls. 119,198 $
26 1 1397 تهران امور واردات صربستان 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره (گرمايشي و بهداشتي) 6,798 4,826,949,811 Rls. 114,927 $
27 10 1397 تهران امور واردات صربستان 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره (گرمايشي و بهداشتي) 5,686 4,704,930,969 Rls. 112,022 $
28 8 1397 تهران امور واردات صربستان 84138190 ساير تلمبه هاغير مذکور در جاي ديگر 5,358 4,383,552,994 Rls. 104,370 $
29 12 1397 تهران امور واردات صربستان 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره (گرمايشي و بهداشتي) 4,752 3,883,045,542 Rls. 92,453 $
30 2 1397 تهران امور واردات صربستان 84821000 بلبرينگ. 7,660 3,687,439,140 Rls. 97,500 $
31 6 1397 تهران امور واردات صربستان 84821000 بلبرينگ. 6,774 3,339,414,000 Rls. 79,510 $
32 2 1397 تهران امور واردات صربستان 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره (گرمايشي و بهداشتي) 3,945 3,164,042,868 Rls. 75,334 $
33 8 1397 تهران امور واردات صربستان 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره (گرمايشي و بهداشتي) 3,779 2,949,503,845 Rls. 70,226 $
34 5 1397 تهران امور واردات صربستان 86071900 محور، چرخ و اجزاء و قطعات آن ها، قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن يا ترا موا يا نوا قل روي خط را ه آهن 16,335 2,912,288,400 Rls. 68,428 $
35 4 1397 تهران امور واردات صربستان 86071900 محور، چرخ و اجزاء و قطعات آن ها، قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن يا ترا موا يا نوا قل روي خط را ه آهن 16,335 2,912,288,400 Rls. 68,428 $
36 9 1397 تهران امور واردات صربستان 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره (گرمايشي و بهداشتي) 3,440 2,753,058,334 Rls. 65,549 $
37 11 1397 تهران امور واردات صربستان 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره (گرمايشي و بهداشتي) 3,253 2,483,451,788 Rls. 59,130 $
38 4 1397 تهران امور واردات صربستان 86071200 بوژي وبوژي را هنماي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن غير ازرديف 86071100 11,522 2,481,500,000 Rls. 58,306 $
39 1 1397 تهران امور واردات صربستان 10051000 بذر ذرت 21,000 2,355,167,100 Rls. 62,273 $
40 8 1397 تهران امور واردات صربستان 84812000 شيربراي انتقالات اولئوهيدروليکي يا پنوماتيکي. 715 1,700,458,784 Rls. 40,487 $
41 4 1397 تهران امور واردات صربستان 84821000 بلبرينگ. 2,694 1,385,570,340 Rls. 32,556 $
42 6 1397 تهران امور واردات صربستان 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 282 1,133,059,600 Rls. 26,978 $
43 8 1397 تهران امور واردات صربستان 21061011 مواد پروتئيني تكستوره سويا 14,112 1,055,349,127 Rls. 25,127 $
44 4 1397 تهران امور واردات صربستان 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره (گرمايشي و بهداشتي) 1,087 917,984,655 Rls. 21,464 $
45 6 1397 تهران امور واردات صربستان 90262000 آلات و دستگاه ها براي سنجش يا کنترل فشار 206 505,571,000 Rls. 12,037 $
46 2 1397 تهران امور واردات صربستان 85043190 ساير ترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت حداكثر 1 KVA بجزترا نسفورماتورجريان، ولتاژوSMD غير از ترانسفورماتورهاي دي الکتريک مايع 900 496,559,340 Rls. 13,173 $
47 2 1397 تهران امور واردات صربستان 73209090 فنر وتيغه براي فنر از آهن يا از فولاد غير مذكور 238 264,329,436 Rls. 6,294 $
48 9 1397 تهران امور واردات صربستان 12092990 ساير تخم گياهان علوفه اي براي كشت که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 4,100 220,484,580 Rls. 5,250 $
49 12 1397 تهران امور واردات صربستان 40169300 درز بند، وا شر و ساير درزگيرها از کائوچوي ولکانيزه غير اسفنجي 135 177,523,124 Rls. 4,227 $
50 4 1397 تهران امور واردات صربستان 73209090 فنر وتيغه براي فنر از آهن يا از فولاد غير مذكور 165 175,541,408 Rls. 4,134 $
51 10 1397 تهران امور واردات صربستان 40169300 درز بند، وا شر و ساير درزگيرها از کائوچوي ولکانيزه غير اسفنجي 39 97,325,643 Rls. 2,317 $
52 9 1397 تهران امور واردات صربستان 40169300 درز بند، وا شر و ساير درزگيرها از کائوچوي ولکانيزه غير اسفنجي 13 30,108,645 Rls. 717 $
53 11 1397 تهران امور واردات صربستان 12051010 بذر کلزا 80 24,429,432 Rls. 582 $
مجموع کل
523,843,953,600 ريال
مجموع کل
12,477,111 دلار
[1]