آمار کل " واردات از" کشور (سوئد) گمرک (تهران امور واردات)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1397 تهران امور واردات سوئد 85176120 دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 376,660 823,655,802,589 Rls. 19,610,856 $
2 5 1397 تهران امور واردات سوئد 84069000 اجزاء و قطعات توربين هاي بخار 9,314 604,000,000,000 Rls. 14,195,417 $
3 11 1397 تهران امور واردات سوئد 85176120 دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 163,517 315,690,340,379 Rls. 7,516,438 $
4 7 1397 تهران امور واردات سوئد 85176120 دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 193,516 285,584,734,966 Rls. 6,768,187 $
5 5 1397 تهران امور واردات سوئد 85176120 دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 299,656 272,277,270,818 Rls. 6,319,286 $
6 9 1397 تهران امور واردات سوئد 85176120 دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 33,695 175,081,881,466 Rls. 4,179,900 $
7 11 1397 تهران امور واردات سوئد 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غير مذکور در جاي ديگر 285,466 109,823,167,020 Rls. 2,614,838 $
8 12 1397 تهران امور واردات سوئد 85176120 دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 40,751 79,877,355,132 Rls. 1,901,842 $
9 10 1397 تهران امور واردات سوئد 98870224 قطعات منفصله وسيله حمل و نقل ده نفر يا بيشتر با ساخت داخل 50% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، كولر، جعبه فرمان و لاستيك 118,799 79,646,374,080 Rls. 1,896,342 $
10 5 1397 تهران امور واردات سوئد 84304190 ساير ماشين آلات سوراخ کردن زمين يا چاه کنده : قادر به حرکت بدون نيروي محرکه خارجي (خودرو) بجز انواع دريل واگن تا شش اينچ 44,000 53,577,700,000 Rls. 1,243,102 $
11 5 1397 تهران امور واردات سوئد 98870224 قطعات منفصله وسيله حمل و نقل ده نفر يا بيشتر با ساخت داخل 50% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، كولر، جعبه فرمان و لاستيك 24,928 37,059,227,002 Rls. 850,192 $
12 8 1397 تهران امور واردات سوئد 98870224 قطعات منفصله وسيله حمل و نقل ده نفر يا بيشتر با ساخت داخل 50% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، كولر، جعبه فرمان و لاستيك 24,726 34,534,379,464 Rls. 822,247 $
13 2 1397 تهران امور واردات سوئد 84069000 اجزاء و قطعات توربين هاي بخار 1,461 33,863,270,778 Rls. 806,268 $
14 2 1397 تهران امور واردات سوئد 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 1,430 33,242,576,586 Rls. 791,490 $
15 11 1397 تهران امور واردات سوئد 98870224 قطعات منفصله وسيله حمل و نقل ده نفر يا بيشتر با ساخت داخل 50% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، كولر، جعبه فرمان و لاستيك 38,923 26,293,986,880 Rls. 626,047 $
16 10 1397 تهران امور واردات سوئد 84082090 موتور پيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديف 84082010 24,480 25,001,029,872 Rls. 595,262 $
17 7 1397 تهران امور واردات سوئد 98870224 قطعات منفصله وسيله حمل و نقل ده نفر يا بيشتر با ساخت داخل 50% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، كولر، جعبه فرمان و لاستيك 21,496 24,017,226,124 Rls. 571,838 $
18 2 1397 تهران امور واردات سوئد 98870224 قطعات منفصله وسيله حمل و نقل ده نفر يا بيشتر با ساخت داخل 50% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، كولر، جعبه فرمان و لاستيك 12,710 23,210,896,608 Rls. 552,640 $
19 12 1397 تهران امور واردات سوئد 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي براي موتورهاي درون سوز 36,123 22,357,492,070 Rls. 532,321 $
20 2 1397 تهران امور واردات سوئد 90181919 اجزاء و قطعات دستگاه مانيتور علائم حياتي 832 22,075,322,850 Rls. 585,630 $
21 5 1397 تهران امور واردات سوئد 84759000 اجزاء و قطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 7,033 21,131,701,587 Rls. 503,136 $
22 3 1397 تهران امور واردات سوئد 15162020 روغنCBE، CBR 79,850 17,585,633,500 Rls. 418,705 $
23 8 1397 تهران امور واردات سوئد 84223000 ماشين آلات براي پرکردن، بستن، درپوش گذا شتن يا درزگيري كردن بطري ها، پيت ها و غيره و دستگاه هاي گازدا رکردن نوشابه ها 3,030 17,281,336,000 Rls. 411,460 $
24 11 1397 تهران امور واردات سوئد 15162020 روغنCBE، CBR 96,800 14,386,011,840 Rls. 342,525 $
25 8 1397 تهران امور واردات سوئد 84069000 اجزاء و قطعات توربين هاي بخار 25,750 14,339,345,421 Rls. 341,413 $
26 5 1397 تهران امور واردات سوئد 98842940 قطعات منفصله براي توليد ماشين آلات راهسازي، به استثناي لاستيک، با ساخت داخل 35% و بيشتر با حذف شاسي 19,816 13,306,211,765 Rls. 313,382 $
27 6 1397 تهران امور واردات سوئد 84069000 اجزاء و قطعات توربين هاي بخار 1,256 11,604,614,166 Rls. 271,326 $
28 1 1397 تهران امور واردات سوئد 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي براي موتورهاي درون سوز 26,813 10,022,032,680 Rls. 265,949 $
29 2 1397 تهران امور واردات سوئد 87079030 بدنه براي کاميون، کاميونت و کشنده جاده ا ي 9,541 9,743,053,534 Rls. 238,869 $
30 2 1397 تهران امور واردات سوئد 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي براي موتورهاي درون سوز 12,340 9,742,818,033 Rls. 235,715 $
31 11 1397 تهران امور واردات سوئد 85442000 کابل هم محور (co-axial) و ساير هادي هاي برق هم محور 10,938 9,283,603,137 Rls. 221,039 $
32 7 1397 تهران امور واردات سوئد 87087021 اجزاء و قطعات و متفرعات چرخ ها، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 2,629 8,846,988,058 Rls. 210,643 $
33 11 1397 تهران امور واردات سوئد 84082090 موتور پيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديف 84082010 8,160 8,253,693,392 Rls. 196,517 $
34 12 1397 تهران امور واردات سوئد 87089929 اجزاء و قطعات به غير از انواع مورد استفاده در سواري، وانت و تراکتور کشاورزي 6,462 8,170,804,379 Rls. 194,542 $
35 1 1397 تهران امور واردات سوئد 90181990 ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر 488 8,085,577,500 Rls. 214,500 $
36 12 1397 تهران امور واردات سوئد 84099990 ساير اجزاء و قطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غير مذکور در جاي ديگر 4,531 7,803,638,820 Rls. 185,801 $
37 3 1397 تهران امور واردات سوئد 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 618 7,419,924,114 Rls. 175,974 $
38 5 1397 تهران امور واردات سوئد 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 455 7,390,895,000 Rls. 168,202 $
39 1 1397 تهران امور واردات سوئد 87079030 بدنه براي کاميون، کاميونت و کشنده جاده ا ي 10,785 7,039,007,683 Rls. 189,213 $
40 7 1397 تهران امور واردات سوئد 75071200 لوله ا زآلياژه هاي نيکل 1,768 7,029,186,639 Rls. 167,362 $
41 5 1397 تهران امور واردات سوئد 84821000 بلبرينگ. 6,009 6,963,104,893 Rls. 161,601 $
42 12 1397 تهران امور واردات سوئد 84099920 اجزاء و قطعات براي موتورهاي گازسوز 1,871 6,875,008,427 Rls. 163,691 $
43 5 1397 تهران امور واردات سوئد 21069020 امولسيفاير 66,651 6,861,186,941 Rls. 161,240 $
44 7 1397 تهران امور واردات سوئد 84821000 بلبرينگ. 5,439 6,856,064,712 Rls. 163,240 $
45 4 1397 تهران امور واردات سوئد 85044050 کنترل دور موتورInverter 4,800 6,546,809,434 Rls. 153,826 $
46 9 1397 تهران امور واردات سوئد 90192020 دستگاه ونتيلاتور 663 6,396,527,120 Rls. 152,298 $
47 12 1397 تهران امور واردات سوئد 98870224 قطعات منفصله وسيله حمل و نقل ده نفر يا بيشتر با ساخت داخل 50% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، كولر، جعبه فرمان و لاستيك 2,861 6,366,443,400 Rls. 151,582 $
48 11 1397 تهران امور واردات سوئد 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 430 6,177,556,000 Rls. 147,085 $
49 12 1397 تهران امور واردات سوئد 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 3,007 6,089,423,141 Rls. 144,986 $
50 12 1397 تهران امور واردات سوئد 84229090 ساير اجزا و قطعات ماشين هاي ظرفشويي، ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن، پركردن، بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 1,925 5,985,227,619 Rls. 142,505 $
51 12 1397 تهران امور واردات سوئد 84212190 ساير 9,136 5,748,355,425 Rls. 136,866 $
52 4 1397 تهران امور واردات سوئد 84821000 بلبرينگ. 5,825 5,683,993,183 Rls. 134,469 $
53 12 1397 تهران امور واردات سوئد 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور در جاي ديگر 1,784 5,610,695,580 Rls. 133,588 $
54 3 1397 تهران امور واردات سوئد 84069000 اجزاء و قطعات توربين هاي بخار 8,834 5,374,259,500 Rls. 127,959 $
55 3 1397 تهران امور واردات سوئد 84821000 بلبرينگ. 4,784 5,282,419,366 Rls. 125,772 $
56 11 1397 تهران امور واردات سوئد 84099990 ساير اجزاء و قطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غير مذکور در جاي ديگر 5,121 5,272,038,581 Rls. 125,525 $
57 5 1397 تهران امور واردات سوئد 84198100 دستگاه هاي غيرخانگي، براي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم، پختن ياگرم کردن غذا 7,950 4,829,994,885 Rls. 109,548 $
58 6 1397 تهران امور واردات سوئد 87079030 بدنه براي کاميون، کاميونت و کشنده جاده ا ي 6,349 4,722,345,903 Rls. 110,957 $
59 4 1397 تهران امور واردات سوئد 40094100 لوله وشيلنگ از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده يا جور شده با ساير مواد بدون لوا زم وملحقات 4,850 4,481,589,000 Rls. 105,300 $
60 9 1397 تهران امور واردات سوئد 84198100 دستگاه هاي غيرخانگي، براي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم، پختن ياگرم کردن غذا 7,950 4,478,211,117 Rls. 106,624 $
61 12 1397 تهران امور واردات سوئد 85073000 ا نباره هاي برقي با نيکل - کادميوم 7,313 4,449,737,203 Rls. 105,946 $
62 2 1397 تهران امور واردات سوئد 85359000 ساير دستگاه ها براي قطع ووصل و تغيير و حفاظت مدارهاي برقي، همچنين دوشاخه اتصال و جعبه تقسيم، براي ولتاژ بيشتر از V1000، غير مذکور در جاي ديگر 2,776 4,369,037,862 Rls. 104,025 $
63 10 1397 تهران امور واردات سوئد 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي براي موتورهاي درون سوز 9,304 4,313,728,985 Rls. 102,708 $
64 2 1397 تهران امور واردات سوئد 85143000 کوره هاي صنعتي يا آزمايشگاهي، که در جاي ديگر مذکور نباشد 7,753 4,269,441,960 Rls. 101,653 $
65 12 1397 تهران امور واردات سوئد 84835000 چرخ لنگر و قرقره تسمه (هم چنين بلوک قرقره). 2,412 4,228,894,305 Rls. 100,688 $
66 1 1397 تهران امور واردات سوئد 70193200 ورق نازک نبافته (Voiles)، ا زا لياف شيشه 596 4,168,564,560 Rls. 99,252 $
67 1 1397 تهران امور واردات سوئد 84213990 ساير ماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 8,147 4,057,198,404 Rls. 107,632 $
68 5 1397 تهران امور واردات سوئد 87079030 بدنه براي کاميون، کاميونت و کشنده جاده ا ي 3,512 3,933,834,872 Rls. 92,430 $
69 1 1397 تهران امور واردات سوئد 84823000 رولربيرينگ كروي (Spherical) 3,724 3,787,054,430 Rls. 100,487 $
70 2 1397 تهران امور واردات سوئد 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي براي موتورهاي درون سوز 3,970 3,652,068,015 Rls. 88,139 $
71 9 1397 تهران امور واردات سوئد 21069020 امولسيفاير 38,016 3,581,502,758 Rls. 85,274 $
72 9 1397 تهران امور واردات سوئد 98870224 قطعات منفصله وسيله حمل و نقل ده نفر يا بيشتر با ساخت داخل 50% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، كولر، جعبه فرمان و لاستيك 5,735 3,537,327,780 Rls. 84,222 $
73 10 1397 تهران امور واردات سوئد 74092900 صفحه، ورق و نوار از برنج با ضخامت بيشتراز 0.15 mm نه بصورت طومار 7,882 3,468,207,607 Rls. 82,576 $
74 2 1397 تهران امور واردات سوئد 84099990 ساير اجزاء و قطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غير مذکور در جاي ديگر 504 3,447,960,410 Rls. 82,727 $
75 1 1397 تهران امور واردات سوئد 15162020 روغنCBE، CBR 20,000 3,299,021,040 Rls. 88,174 $
76 11 1397 تهران امور واردات سوئد 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي براي موتورهاي درون سوز 4,186 3,247,771,242 Rls. 77,328 $
77 2 1397 تهران امور واردات سوئد 84821000 بلبرينگ. 3,600 3,242,863,995 Rls. 77,211 $
78 10 1397 تهران امور واردات سوئد 87087019 چرخ به غير از انواع مورد استفاده درسواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 17,328 3,239,181,792 Rls. 77,124 $
79 4 1397 تهران امور واردات سوئد 84823000 رولربيرينگ كروي (Spherical) 3,099 3,193,959,779 Rls. 74,106 $
80 12 1397 تهران امور واردات سوئد 87089190 رادياتورها و قطعات مربوطه، به غير از انواع مورد استفاده در سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتورکشاورزي 2,022 3,178,450,995 Rls. 75,677 $
81 10 1397 تهران امور واردات سوئد 30059090 ساير باندها، ا وا ت، مشمعهاي طبي وضمادهااغشته به مواد دارويي يا خرده فروشي براي مصارف پزشکي غير مذکور 4,387 3,063,271,561 Rls. 72,935 $
82 3 1397 تهران امور واردات سوئد 85073000 ا نباره هاي برقي با نيکل - کادميوم 2,892 2,938,605,480 Rls. 69,833 $
83 11 1397 تهران امور واردات سوئد 84138190 ساير تلمبه هاغير مذکور در جاي ديگر 3,067 2,793,479,122 Rls. 66,511 $
84 7 1397 تهران امور واردات سوئد 84212920 فيلترهاي مخصوص ماشين آلات داروسازي ويا آزمايشگاهي وطبي 1,700 2,768,534,052 Rls. 65,917 $
85 10 1397 تهران امور واردات سوئد 87079030 بدنه براي کاميون، کاميونت و کشنده جاده ا ي 3,172 2,766,324,776 Rls. 65,864 $
86 6 1397 تهران امور واردات سوئد 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوز بجز پمپ انژکتور 628 2,659,452,572 Rls. 62,721 $
87 2 1397 تهران امور واردات سوئد 84823000 رولربيرينگ كروي (Spherical) 2,549 2,598,641,383 Rls. 61,872 $
88 10 1397 تهران امور واردات سوئد 84099990 ساير اجزاء و قطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غير مذکور در جاي ديگر 1,104 2,490,936,662 Rls. 59,308 $
89 11 1397 تهران امور واردات سوئد 90200000 ساير وسايل تنفسي و ماسکهاي گاز، بجز ماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي و فيلترهاي قابل تعويض. 192 2,395,400,000 Rls. 57,033 $
90 8 1397 تهران امور واردات سوئد 96032100 مسواك دندان و همچنين مسواك دندان عاريه (DentalPlate) 3,024 2,351,989,312 Rls. 56,000 $
91 10 1397 تهران امور واردات سوئد 90318040 حسگرها (SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 153 2,319,948,907 Rls. 55,237 $
92 2 1397 تهران امور واردات سوئد 87084040 اجزاء و قطعات رديف 87084020 921 2,221,474,684 Rls. 52,892 $
93 7 1397 تهران امور واردات سوئد 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 3,509 2,185,784,980 Rls. 52,042 $
94 6 1397 تهران امور واردات سوئد 85073000 ا نباره هاي برقي با نيکل - کادميوم 3,310 2,139,216,640 Rls. 50,934 $
95 6 1397 تهران امور واردات سوئد 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي براي موتورهاي درون سوز 1,203 2,029,076,080 Rls. 47,676 $
96 8 1397 تهران امور واردات سوئد 84229090 ساير اجزا و قطعات ماشين هاي ظرفشويي، ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن، پركردن، بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 282 1,946,485,131 Rls. 46,345 $
97 3 1397 تهران امور واردات سوئد 87079030 بدنه براي کاميون، کاميونت و کشنده جاده ا ي 3,542 1,905,735,114 Rls. 45,375 $
98 1 1397 تهران امور واردات سوئد 96190010 پوشاك كامل بزرگسالان به طوري كه حداقل طول پوشش خارجي آن 660 ميليمتر باشد 8,507 1,857,376,752 Rls. 49,111 $
99 2 1397 تهران امور واردات سوئد 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 22,200 1,689,109,200 Rls. 40,217 $
100 9 1397 تهران امور واردات سوئد 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 3,050 1,664,775,000 Rls. 39,638 $
مجموع کل
3,537,388,791,561 ريال
مجموع کل
83,929,918 دلار