آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري کره) گمرک (تهران امور واردات)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1397 تهران امور واردات جمهوري کره 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 458,000 43,063,241,366 Rls. 1,025,315 $
2 11 1397 تهران امور واردات جمهوري کره 84705010 دستگاه هاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي آن ها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 7,550 37,144,600,729 Rls. 884,395 $
3 10 1397 تهران امور واردات جمهوري کره 35030090 ساير 100,000 26,681,893,040 Rls. 635,282 $
4 9 1397 تهران امور واردات جمهوري کره 84602900 ماشين هاي سنگ زني براي فلزات، غير از سطوح تخت، بادقت تا0/01 (يك صدم) ميليمتر 15,210 18,612,932,000 Rls. 443,165 $
5 2 1397 تهران امور واردات جمهوري کره 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 214,000 17,744,581,597 Rls. 496,213 $
6 6 1397 تهران امور واردات جمهوري کره 85369090 سايردستگاه هاي برقي براي قطع و وصل، تغيير يا حفاظت مدارهاي برقي، غير مذکوردر جاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 24,920 17,705,277,844 Rls. 421,555 $
7 9 1397 تهران امور واردات جمهوري کره 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل) مخلوط نشده با ساير مواد 224,000 12,397,701,272 Rls. 295,183 $
8 2 1397 تهران امور واردات جمهوري کره 84223000 ماشين آلات براي پرکردن، بستن، درپوش گذا شتن يا درزگيري كردن بطري ها، پيت ها و غيره و دستگاه هاي گازدا رکردن نوشابه ها 985 11,639,700,000 Rls. 277,136 $
9 7 1397 تهران امور واردات جمهوري کره 35030090 ساير 40,000 10,664,400,560 Rls. 253,914 $
10 2 1397 تهران امور واردات جمهوري کره 48101900 سايرکاغذ ومقوا ي ا ندوده با کائولن يا با..غير مذکور بدون يا باحدا کثر 10% وزن کل ا لياف 261,817 9,649,388,981 Rls. 229,747 $
11 2 1397 تهران امور واردات جمهوري کره 85361090 ساير فيوزها براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت، غير مذكور در جاي ديگر 5,138 9,645,426,000 Rls. 229,653 $
12 3 1397 تهران امور واردات جمهوري کره 48101300 کاغذ و مقوا ي ا ندوده با کائولن يا با..بصورت رول بدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن کل ا لياف 213,110 8,708,228,722 Rls. 207,338 $
13 3 1397 تهران امور واردات جمهوري کره 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 6,500 8,674,570,450 Rls. 205,729 $
14 3 1397 تهران امور واردات جمهوري کره 90221440 دستگاه راديولوژي ساده از نوع آنالوگ يا ديجيتال 2,691 8,446,258,585 Rls. 201,101 $
15 8 1397 تهران امور واردات جمهوري کره 70195100 پارچه هاي تار و پودباف ا ز ا لياف شيشه به پهناي برا بر يا کمتر از 30 سانتيمتر. 25,053 7,637,561,180 Rls. 174,446 $
16 8 1397 تهران امور واردات جمهوري کره 39204310 نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6% پلاستي سايزر 68,469 7,450,361,850 Rls. 177,389 $
17 3 1397 تهران امور واردات جمهوري کره 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري، ا زآهن يافولاد که در جاي ديگرذکرنشده. 44,891 7,423,791,781 Rls. 176,157 $
18 2 1397 تهران امور واردات جمهوري کره 48101300 کاغذ و مقوا ي ا ندوده با کائولن يا با..بصورت رول بدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن کل ا لياف 194,578 7,141,383,600 Rls. 170,033 $
19 3 1397 تهران امور واردات جمهوري کره 29172000 اسيدهاي پلي كربوكسيليك سيكلانيك، سيكلنيك يا سيكلوترپنيك، کانيدريدها، هالوژنورها، پراكسيدها، پراكسي اسيدهاي آن ها و مشتقات آن ها 118,800 7,056,805,536 Rls. 168,019 $
20 5 1397 تهران امور واردات جمهوري کره 39074000 پلي کربنات ها، به اشکال ا بتدا ئي 48,000 6,994,994,823 Rls. 159,412 $
21 4 1397 تهران امور واردات جمهوري کره 29172000 اسيدهاي پلي كربوكسيليك سيكلانيك، سيكلنيك يا سيكلوترپنيك، کانيدريدها، هالوژنورها، پراكسيدها، پراكسي اسيدهاي آن ها و مشتقات آن ها 118,800 6,959,016,504 Rls. 163,896 $
22 2 1397 تهران امور واردات جمهوري کره 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يا مصنوعي واشياء ساخته شده از آن. 12,490 6,153,298,494 Rls. 162,700 $
23 10 1397 تهران امور واردات جمهوري کره 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 40,000 5,985,297,600 Rls. 142,507 $
24 2 1397 تهران امور واردات جمهوري کره 72125010 با پوشش آلومبنايز 95,820 5,943,685,210 Rls. 141,516 $
25 12 1397 تهران امور واردات جمهوري کره 28421090 سيليكاتهاي مضاعف يا كمپلكس، از جمله آلومينيو سيليكات با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 16,364 5,721,839,779 Rls. 136,234 $
26 5 1397 تهران امور واردات جمهوري کره 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 36,900 5,521,650,420 Rls. 126,322 $
27 6 1397 تهران امور واردات جمهوري کره 35030090 ساير 20,000 5,336,748,120 Rls. 127,065 $
28 1 1397 تهران امور واردات جمهوري کره 38249990 سایر 70,400 5,202,980,640 Rls. 139,494 $
29 10 1397 تهران امور واردات جمهوري کره 35069100 چسباننده ها بر اساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا بر اساس كائوچو 20,000 4,840,348,800 Rls. 115,246 $
30 4 1397 تهران امور واردات جمهوري کره 38089910 كارت يا نوار آغشته به چسب بدون ماده سمي براي از بين بردن حشرات، جونده ها، آفات و... 17,690 4,757,591,413 Rls. 112,049 $
31 8 1397 تهران امور واردات جمهوري کره 84749010 لاينر (آستري)، چكش، كانكتيو، منتل 2,736 4,292,173,600 Rls. 102,195 $
32 6 1397 تهران امور واردات جمهوري کره 85389010 اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536 14,816 3,994,412,570 Rls. 95,105 $
33 10 1397 تهران امور واردات جمهوري کره 73072200 زا نوئي، مهره، ماسوره حديده شده، ا زفولادزنگ نزن. 11,914 3,991,510,678 Rls. 95,036 $
34 10 1397 تهران امور واردات جمهوري کره 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر، غير ازنخ دوخت، آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 37,440 3,855,130,906 Rls. 91,788 $
35 1 1397 تهران امور واردات جمهوري کره 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر 17,800 3,668,594,560 Rls. 99,280 $
36 4 1397 تهران امور واردات جمهوري کره 84051000 مولدهاي گاز هوا يا گاز آب، مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند، با فرآيند آبي، يا با بدون تصفيه كننده هاي آن ها 5,500 3,645,599,214 Rls. 83,807 $
37 4 1397 تهران امور واردات جمهوري کره 13023900 لعاب ها و مواد غليظ کننده، مشتق ا ز محصولات نباتي غير مذکور يا مشمول در جاي ديگر 9,000 3,557,122,485 Rls. 83,579 $
38 11 1397 تهران امور واردات جمهوري کره 39204990 سايرصفحه ها و ورق ها مستحکم نشده ا زپليمرهاي کلروروينيل غيرا سفنجي باكمتر از6% وزني پلاستي سايزر 8,115 3,536,225,275 Rls. 84,196 $
39 4 1397 تهران امور واردات جمهوري کره 48101900 سايرکاغذ ومقوا ي ا ندوده با کائولن يا با..غير مذکور بدون يا باحدا کثر 10% وزن کل ا لياف 95,540 3,508,897,805 Rls. 83,012 $
40 2 1397 تهران امور واردات جمهوري کره 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 36,812 3,478,734,000 Rls. 82,827 $
41 3 1397 تهران امور واردات جمهوري کره 48101900 سايرکاغذ ومقوا ي ا ندوده با کائولن يا با..غير مذکور بدون يا باحدا کثر 10% وزن کل ا لياف 94,828 3,469,932,764 Rls. 82,337 $
42 9 1397 تهران امور واردات جمهوري کره 39269030 مصنوعات از مواد پلاستيكي جهت مصارف پزشکي 10,644 3,445,115,125 Rls. 82,027 $
43 10 1397 تهران امور واردات جمهوري کره 33049100 پودرها حتي پودرهاي بهم فشرده براي مصارف آرايشي 1,946 3,414,215,700 Rls. 81,291 $
44 11 1397 تهران امور واردات جمهوري کره 85352110 سکسيونر براي ولتاژ كمتر از 72.5 كيلوولت و بيشتر از 1000ولت 33,320 3,391,548,720 Rls. 80,751 $
45 2 1397 تهران امور واردات جمهوري کره 73079100 فلانج ا زآهن يا ا زفولاد (غير ازفولادزنگ نزن). 65,102 3,315,482,450 Rls. 78,940 $
46 5 1397 تهران امور واردات جمهوري کره 84195090 دستگاههاي مبدل حرارتي 4,104 3,301,577,744 Rls. 75,898 $
47 2 1397 تهران امور واردات جمهوري کره 33079010 مايع مخصوص شستشوي لنزهاي چشمي 16,038 3,221,885,340 Rls. 76,712 $
48 3 1397 تهران امور واردات جمهوري کره 38101010 ترکيبات براي پاک کردن وپردا خت سطح فلزات 19,005 3,213,540,742 Rls. 76,367 $
49 2 1397 تهران امور واردات جمهوري کره 54024400 نخ يک لا الاستومريك (Elastomeric)، بدون تاب يا با تابي كه از 50 دور در متر بيشتر نباشد، آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 12,288 3,149,672,448 Rls. 74,992 $
50 12 1397 تهران امور واردات جمهوري کره 39204310 نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6% پلاستي سايزر 14,127 2,990,276,730 Rls. 71,197 $
51 10 1397 تهران امور واردات جمهوري کره 33079010 مايع مخصوص شستشوي لنزهاي چشمي 16,038 2,943,953,856 Rls. 70,094 $
52 7 1397 تهران امور واردات جمهوري کره 39269030 مصنوعات از مواد پلاستيكي جهت مصارف پزشکي 7,346 2,942,068,932 Rls. 70,049 $
53 2 1397 تهران امور واردات جمهوري کره 73061990 ساير لوله هاخطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده درخطوط نفت ياگاز ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي از8اينچ به بالاغير از 73069100 13,684 2,923,929,040 Rls. 69,617 $
54 4 1397 تهران امور واردات جمهوري کره 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 13,684 2,838,102,044 Rls. 66,685 $
55 5 1397 تهران امور واردات جمهوري کره 38101010 ترکيبات براي پاک کردن وپردا خت سطح فلزات 18,000 2,810,545,920 Rls. 66,918 $
56 7 1397 تهران امور واردات جمهوري کره 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 13,684 2,801,595,770 Rls. 66,705 $
57 8 1397 تهران امور واردات جمهوري کره 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 13,684 2,786,769,753 Rls. 66,352 $
58 3 1397 تهران امور واردات جمهوري کره 90213910 لنز دا خل چشمي ا ز جنس (Poly Metil (Metaacrilat PM.M.A) 1,035 2,653,767,425 Rls. 63,185 $
59 5 1397 تهران امور واردات جمهوري کره 35069100 چسباننده ها بر اساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا بر اساس كائوچو 10,000 2,544,917,000 Rls. 57,721 $
60 2 1397 تهران امور واردات جمهوري کره 35069100 چسباننده ها بر اساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا بر اساس كائوچو 10,000 2,508,030,400 Rls. 59,715 $
61 5 1397 تهران امور واردات جمهوري کره 87089421 اجزاء و قطعات براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 38,511 2,442,543,538 Rls. 55,664 $
62 1 1397 تهران امور واردات جمهوري کره 84323100 ک ک دستگاه­های كاشت مستقيم بذر، نشاء و جابه­جا کردن بدون خاک­ورزی (No-Till) 4,440 2,437,819,800 Rls. 64,672 $
63 7 1397 تهران امور واردات جمهوري کره 85011090 سايرالکترو موتورها به قدرت حداكثر 37.5 وات بجز با جريان متناوب و ياجريان مستقيم 12و24 ولت 5,408 2,322,395,188 Rls. 55,295 $
64 11 1397 تهران امور واردات جمهوري کره 39204310 نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6% پلاستي سايزر 22,500 2,287,610,676 Rls. 54,467 $
65 1 1397 تهران امور واردات جمهوري کره 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 14,300 2,243,572,620 Rls. 59,519 $
66 12 1397 تهران امور واردات جمهوري کره 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mm يابيشتربه ضخامت 1 لغايت 3mm. 14,532 2,164,523,962 Rls. 51,536 $
67 1 1397 تهران امور واردات جمهوري کره 39204310 نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6% پلاستي سايزر 25,749 2,124,230,570 Rls. 53,498 $
68 2 1397 تهران امور واردات جمهوري کره 72106900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري ياا ندودشده باآلومينيوم، غير مذکور در جاي ديگر 34,651 2,083,413,182 Rls. 49,605 $
69 5 1397 تهران امور واردات جمهوري کره 87029000 وسايل نقليه موتوري براي حمل و نقل 10 نفر يا بيشترغير از نوع هيبريدي و ديزل و نيمه ديزيل 2,345 2,049,432,000 Rls. 48,796 $
70 3 1397 تهران امور واردات جمهوري کره 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 15,656 1,895,076,272 Rls. 45,121 $
71 6 1397 تهران امور واردات جمهوري کره 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 15,656 1,816,319,981 Rls. 43,246 $
72 4 1397 تهران امور واردات جمهوري کره 84212190 ساير 3,956 1,810,116,285 Rls. 42,822 $
73 4 1397 تهران امور واردات جمهوري کره 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زساير موادپلاستيکي 20,535 1,739,485,865 Rls. 40,871 $
74 12 1397 تهران امور واردات جمهوري کره 27101950 روغن صنعتي 13,782 1,732,668,869 Rls. 41,254 $
75 2 1397 تهران امور واردات جمهوري کره 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده براي سواري، سواري كار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 17,050 1,698,828,075 Rls. 45,405 $
76 2 1397 تهران امور واردات جمهوري کره 84211900 ماشينهاي گريزا زمرکز، که در جاي ديگر مذکور نباشد 2,056 1,598,637,145 Rls. 38,063 $
77 8 1397 تهران امور واردات جمهوري کره 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يا معدني 14,592 1,596,282,906 Rls. 38,007 $
78 5 1397 تهران امور واردات جمهوري کره 87088031 ساير قطعات مربوط به سيستم هاي فنر بندي براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 7,180 1,529,293,278 Rls. 35,933 $
79 1 1397 تهران امور واردات جمهوري کره 39269030 مصنوعات از مواد پلاستيكي جهت مصارف پزشکي 6,427 1,508,487,894 Rls. 40,018 $
80 9 1397 تهران امور واردات جمهوري کره 84799010 اجزاء و قطعات سيستم شيشه بالا بر خودرو 2,555 1,350,503,834 Rls. 32,155 $
81 9 1397 تهران امور واردات جمهوري کره 87085032 توپي محور (Hub) براي سواری و وانت 2,366 1,244,196,919 Rls. 29,624 $
82 4 1397 تهران امور واردات جمهوري کره 30051020 هندي پلاست 3,698 1,187,807,500 Rls. 27,559 $
83 8 1397 تهران امور واردات جمهوري کره 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج، بامقطع غيرمدور. 19,109 1,180,353,926 Rls. 28,104 $
84 1 1397 تهران امور واردات جمهوري کره 94059990 ساير قطعات براي چراغ و وسايل روشنائي بجز ا ز جنس شيشه و يا مواد پلاستيکي غير مذکور در جاي ديگر 1,974 1,162,892,879 Rls. 30,850 $
85 4 1397 تهران امور واردات جمهوري کره 32081060 ورني ويژه مرکب چاپ فلکسو بر اساس پلي استرها 20,276 1,127,335,462 Rls. 26,156 $
86 11 1397 تهران امور واردات جمهوري کره 58042100 دا نتل هاي مکانيکي ا ز الياف سنتتيک يا مصنوعي بصورت توپ، نواريا فرم مشخص. 1,010 1,103,331,634 Rls. 26,270 $
87 7 1397 تهران امور واردات جمهوري کره 84705010 دستگاه هاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي آن ها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 912 974,232,000 Rls. 23,196 $
88 7 1397 تهران امور واردات جمهوري کره 85389010 اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536 1,296 936,538,149 Rls. 22,299 $
89 4 1397 تهران امور واردات جمهوري کره 84213990 ساير ماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 3,086 911,851,728 Rls. 21,647 $
90 6 1397 تهران امور واردات جمهوري کره 39203000 صفحه، ورق... ا زپليمرهاي ا ستيرن، مستحکم ومطبق نشده، فاقد تکيه گاه ياجورنشده با موادديگر 4,386 901,772,606 Rls. 21,471 $
91 4 1397 تهران امور واردات جمهوري کره 95069190 ساير اشياء و ادوات براي تمرينات عمومي فيزيکي، ژيمناستيک يا ورزش با پهلوا ني بجز TRAD MILL 4,980 875,324,642 Rls. 20,760 $
92 3 1397 تهران امور واردات جمهوري کره 87084030 اجزاء و قطعات رديف 87084010 4,750 851,465,933 Rls. 20,273 $
93 8 1397 تهران امور واردات جمهوري کره 49119990 ساير محصولات چاپي همچنين تصاوير چاپي، گراورها وعكسها غير از موارد مشمول 49111000 لغايت 49119930 3,705 825,276,134 Rls. 19,573 $
94 4 1397 تهران امور واردات جمهوري کره 39204330 ورق از آلياژ ABS / PVC 3,900 823,135,500 Rls. 19,246 $
95 5 1397 تهران امور واردات جمهوري کره 39203000 صفحه، ورق... ا زپليمرهاي ا ستيرن، مستحکم ومطبق نشده، فاقد تکيه گاه ياجورنشده با موادديگر 3,900 818,616,540 Rls. 19,491 $
96 8 1397 تهران امور واردات جمهوري کره 84141090 مدادتراش و تيغه آن 3,397 790,924,610 Rls. 18,832 $
97 5 1397 تهران امور واردات جمهوري کره 84099190 ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي 2,220 765,627,553 Rls. 17,989 $
98 1 1397 تهران امور واردات جمهوري کره 84329000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه ها و وسايل آماده کردن يا کشت وزرع زمين... 860 745,504,330 Rls. 19,777 $
99 7 1397 تهران امور واردات جمهوري کره 73072910 لوازم واتصالات لوله كشي ازفولاد زنگ نزن كه در جاي ديگر دكرنشده اندوده شده (Coating) 1,842 724,253,400 Rls. 17,244 $
100 2 1397 تهران امور واردات جمهوري کره 94059990 ساير قطعات براي چراغ و وسايل روشنائي بجز ا ز جنس شيشه و يا مواد پلاستيکي غير مذکور در جاي ديگر 1,366 691,003,701 Rls. 16,452 $
مجموع کل
496,173,572,978 ريال
مجموع کل
11,919,349 دلار