آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (تهران امور واردات)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1397 تهران امور واردات ترکيه 85176120 دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 19,519 715,321,650,000 Rls. 16,846,920 $
2 10 1397 تهران امور واردات ترکيه 85176120 دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 46,407 669,796,056,686 Rls. 15,737,691 $
3 8 1397 تهران امور واردات ترکيه 84071000 موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي - احتراقي تناوبي يا دوار براي وسايط نقليه هوايي 5,279 359,944,045,760 Rls. 8,570,097 $
4 10 1397 تهران امور واردات ترکيه 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش از 500 گرم 813,750 237,811,927,500 Rls. 5,662,188 $
5 8 1397 تهران امور واردات ترکيه 84705010 دستگاه هاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي آن ها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 44,000 218,769,000,000 Rls. 5,208,777 $
6 4 1397 تهران امور واردات ترکيه 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش از 500 گرم 875,000 176,927,600,000 Rls. 4,957,768 $
7 12 1397 تهران امور واردات ترکيه 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 30,850 169,092,484,915 Rls. 4,026,011 $
8 8 1397 تهران امور واردات ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک. 1,608,362 156,925,091,859 Rls. 3,726,789 $
9 9 1397 تهران امور واردات ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک. 1,307,533 148,634,602,717 Rls. 3,531,988 $
10 3 1397 تهران امور واردات ترکيه 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 910,409 148,091,881,493 Rls. 3,713,061 $
11 9 1397 تهران امور واردات ترکيه 18050090 پودر كاكائو بدون افزودن قند، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته بندي هاي بيش از ده كيلوگرم 949,700 147,291,397,440 Rls. 3,506,938 $
12 5 1397 تهران امور واردات ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک. 1,472,054 146,057,847,252 Rls. 3,369,104 $
13 8 1397 تهران امور واردات ترکيه 18050090 پودر كاكائو بدون افزودن قند، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته بندي هاي بيش از ده كيلوگرم 1,088,000 142,867,846,440 Rls. 3,401,615 $
14 2 1397 تهران امور واردات ترکيه 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 751,795 133,714,940,603 Rls. 3,183,688 $
15 12 1397 تهران امور واردات ترکيه 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 840,176 129,262,416,451 Rls. 3,077,676 $
16 12 1397 تهران امور واردات ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک. 1,254,738 126,863,351,987 Rls. 3,020,556 $
17 6 1397 تهران امور واردات ترکيه 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش از 500 گرم 404,475 124,374,000,000 Rls. 2,834,404 $
18 2 1397 تهران امور واردات ترکيه 98870224 قطعات منفصله وسيله حمل و نقل ده نفر يا بيشتر با ساخت داخل 50% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، كولر، جعبه فرمان و لاستيك 210,077 120,624,850,983 Rls. 2,872,018 $
19 3 1397 تهران امور واردات ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک. 1,415,006 119,746,751,855 Rls. 2,845,463 $
20 4 1397 تهران امور واردات ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک. 1,161,849 115,848,112,689 Rls. 2,722,146 $
21 9 1397 تهران امور واردات ترکيه 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 18,000 108,384,959,922 Rls. 2,580,595 $
22 10 1397 تهران امور واردات ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک. 929,719 108,365,987,811 Rls. 2,580,142 $
23 2 1397 تهران امور واردات ترکيه 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 22,475 105,017,015,558 Rls. 2,542,559 $
24 2 1397 تهران امور واردات ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک. 1,120,000 102,520,538,889 Rls. 2,440,966 $
25 9 1397 تهران امور واردات ترکيه 84659900 ماشين ا بزا ر، غير مذکور در جاي ديگر، براي کار روي چوب، چوب پنبه، استخوان، کائوچوي سفت شده، مواد پلا ستيكي سخت و غيره 130,948 102,000,000,000 Rls. 2,421,636 $
26 9 1397 تهران امور واردات ترکيه 04072110 تخم خوراكي 1,785,300 98,920,856,079 Rls. 2,355,256 $
27 12 1397 تهران امور واردات ترکيه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 16,623 97,168,842,295 Rls. 2,313,544 $
28 11 1397 تهران امور واردات ترکيه 30023090 ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور 12,323 95,765,597,930 Rls. 2,280,133 $
29 9 1397 تهران امور واردات ترکيه 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غير ازرديف 37013020 73,063 89,344,512,934 Rls. 2,127,249 $
30 10 1397 تهران امور واردات ترکيه 18050090 پودر كاكائو بدون افزودن قند، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته بندي هاي بيش از ده كيلوگرم 611,200 88,489,361,280 Rls. 2,106,889 $
31 4 1397 تهران امور واردات ترکيه 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 591,955 88,273,267,284 Rls. 2,081,440 $
32 8 1397 تهران امور واردات ترکيه 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 16,900 88,173,679,401 Rls. 2,099,373 $
33 9 1397 تهران امور واردات ترکيه 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 550,165 86,912,792,958 Rls. 2,069,352 $
34 10 1397 تهران امور واردات ترکيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده 821,929 86,530,603,256 Rls. 2,060,253 $
35 2 1397 تهران امور واردات ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 745,034 85,498,539,418 Rls. 2,035,679 $
36 6 1397 تهران امور واردات ترکيه 18040000 کره، چربي و روغن کاکائو 300,000 83,805,360,000 Rls. 1,995,366 $
37 12 1397 تهران امور واردات ترکيه 18050090 پودر كاكائو بدون افزودن قند، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته بندي هاي بيش از ده كيلوگرم 700,000 83,340,540,600 Rls. 1,984,300 $
38 1 1397 تهران امور واردات ترکيه 98870224 قطعات منفصله وسيله حمل و نقل ده نفر يا بيشتر با ساخت داخل 50% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، كولر، جعبه فرمان و لاستيك 168,459 83,181,068,546 Rls. 2,174,183 $
39 7 1397 تهران امور واردات ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک. 999,439 80,764,017,424 Rls. 1,922,953 $
40 7 1397 تهران امور واردات ترکيه 84659900 ماشين ا بزا ر، غير مذکور در جاي ديگر، براي کار روي چوب، چوب پنبه، استخوان، کائوچوي سفت شده، مواد پلا ستيكي سخت و غيره 186,142 80,506,968,877 Rls. 1,916,833 $
41 5 1397 تهران امور واردات ترکيه 98870224 قطعات منفصله وسيله حمل و نقل ده نفر يا بيشتر با ساخت داخل 50% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، كولر، جعبه فرمان و لاستيك 139,851 79,821,751,444 Rls. 1,858,067 $
42 7 1397 تهران امور واردات ترکيه 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 488,878 78,831,830,593 Rls. 1,876,948 $
43 11 1397 تهران امور واردات ترکيه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 6,370 78,654,561,250 Rls. 1,872,728 $
44 11 1397 تهران امور واردات ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک. 719,470 78,541,274,135 Rls. 1,870,031 $
45 12 1397 تهران امور واردات ترکيه 30023090 ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور 10,323 77,660,346,922 Rls. 1,849,057 $
46 11 1397 تهران امور واردات ترکيه 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش از 500 گرم 275,000 76,585,085,000 Rls. 1,823,454 $
47 2 1397 تهران امور واردات ترکيه 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 559,628 76,405,173,787 Rls. 1,819,173 $
48 10 1397 تهران امور واردات ترکيه 84119990 ساير اجزاء و قطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت و متحرك توربين گازي 82,983 74,964,161,733 Rls. 1,784,860 $
49 10 1397 تهران امور واردات ترکيه 84659900 ماشين ا بزا ر، غير مذکور در جاي ديگر، براي کار روي چوب، چوب پنبه، استخوان، کائوچوي سفت شده، مواد پلا ستيكي سخت و غيره 76,513 73,069,167,579 Rls. 1,739,742 $
50 12 1397 تهران امور واردات ترکيه 15132919 روغن پالم كرنل تصفيه شده RBD غير از استئارين و پالم كرنل استئارين 1,305,600 72,346,165,819 Rls. 1,722,528 $
51 12 1397 تهران امور واردات ترکيه 85021390 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني ترا کمي - احتراقي به قدرت بيش از 1500 kva 89,500 71,761,877,792 Rls. 1,708,616 $
52 11 1397 تهران امور واردات ترکيه 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 10,900 70,425,960,868 Rls. 1,676,809 $
53 12 1397 تهران امور واردات ترکيه 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غير ازرديف 37013020 55,699 69,674,481,303 Rls. 1,658,916 $
54 2 1397 تهران امور واردات ترکيه 87034010 سایر وسایل نقلیه با هر دو موتور پیستونی درونسوز جرقه ای-احتراقی و موتور برقی به عنوان موتور برای نیروی محرکه به استثنای مواردی که قابلیت شارژ از طریق اتصال به منبع های خارجی برق دارند، با حجم موتور پیستونی درونسوز جرقه ای احتراقی 2500 سی سی و کمتر 109,345 69,506,923,300 Rls. 1,966,726 $
55 1 1397 تهران امور واردات ترکيه 04072010 تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 1,216,990 64,652,025,862 Rls. 1,680,826 $
56 10 1397 تهران امور واردات ترکيه 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 445,442 64,490,019,678 Rls. 1,535,478 $
57 5 1397 تهران امور واردات ترکيه 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 386,729 63,846,733,887 Rls. 1,608,037 $
58 12 1397 تهران امور واردات ترکيه 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي داراي توليد داخلي مشابه 34,068 62,649,330,398 Rls. 1,491,650 $
59 7 1397 تهران امور واردات ترکيه 18050090 پودر كاكائو بدون افزودن قند، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته بندي هاي بيش از ده كيلوگرم 460,000 61,710,592,590 Rls. 1,469,300 $
60 12 1397 تهران امور واردات ترکيه 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 59,365 60,483,482,014 Rls. 1,440,083 $
61 10 1397 تهران امور واردات ترکيه 29302000 تيوكارباماتها و دي تيو كارباماتها 260,000 60,422,135,064 Rls. 1,438,622 $
62 7 1397 تهران امور واردات ترکيه 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 16,003 60,297,767,960 Rls. 1,381,187 $
63 8 1397 تهران امور واردات ترکيه 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 376,045 60,218,448,164 Rls. 1,433,774 $
64 8 1397 تهران امور واردات ترکيه 15132919 روغن پالم كرنل تصفيه شده RBD غير از استئارين و پالم كرنل استئارين 957,440 60,155,586,227 Rls. 1,432,275 $
65 4 1397 تهران امور واردات ترکيه 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزات به کار مي روند 180,700 59,879,438,704 Rls. 1,416,304 $
66 4 1397 تهران امور واردات ترکيه 87089311 کلاچ براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 271,000 59,063,162,927 Rls. 1,389,796 $
67 9 1397 تهران امور واردات ترکيه 30023090 ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور 14,370 59,034,717,870 Rls. 1,405,588 $
68 6 1397 تهران امور واردات ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک. 676,248 57,961,784,487 Rls. 1,373,749 $
69 10 1397 تهران امور واردات ترکيه 85433000 ماشين ها و دستگاه ها براي آبکاري ا لکتريکي، الکتروليز يا الکتروفورز 147,824 57,860,360,720 Rls. 1,377,627 $
70 6 1397 تهران امور واردات ترکيه 98870224 قطعات منفصله وسيله حمل و نقل ده نفر يا بيشتر با ساخت داخل 50% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، كولر، جعبه فرمان و لاستيك 48,561 57,844,355,458 Rls. 1,377,246 $
71 6 1397 تهران امور واردات ترکيه 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غير ازرديف 37013020 46,206 57,621,930,979 Rls. 1,371,949 $
72 6 1397 تهران امور واردات ترکيه 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 371,313 57,336,926,831 Rls. 1,354,878 $
73 1 1397 تهران امور واردات ترکيه 18040000 کره، چربي و روغن کاکائو 240,000 56,857,248,000 Rls. 1,519,638 $
74 1 1397 تهران امور واردات ترکيه 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 447,454 56,368,067,724 Rls. 1,408,499 $
75 9 1397 تهران امور واردات ترکيه 84459000 ماشين آلات و دستگاه هاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي، که در جاي ديگرمذکور نباشد 94,095 56,267,225,000 Rls. 1,339,697 $
76 4 1397 تهران امور واردات ترکيه 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 407,199 56,047,305,865 Rls. 1,315,555 $
77 10 1397 تهران امور واردات ترکيه 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 212,466 55,359,540,000 Rls. 1,318,084 $
78 8 1397 تهران امور واردات ترکيه 59039030 "نوار پهلوي پوشک سه لايه، متشکل از دو لايه منسوج در طرفين و يک لايه مياني فيلم الاستيک" 269,884 54,749,365,848 Rls. 1,303,555 $
79 7 1397 تهران امور واردات ترکيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده 656,452 53,840,596,283 Rls. 1,281,920 $
80 3 1397 تهران امور واردات ترکيه 98870224 قطعات منفصله وسيله حمل و نقل ده نفر يا بيشتر با ساخت داخل 50% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، كولر، جعبه فرمان و لاستيك 77,467 53,772,966,532 Rls. 1,276,181 $
81 4 1397 تهران امور واردات ترکيه 18040000 کره، چربي و روغن کاکائو 204,000 53,082,306,000 Rls. 1,248,344 $
82 8 1397 تهران امور واردات ترکيه 84212190 ساير 100,000 53,068,756,200 Rls. 1,263,542 $
83 9 1397 تهران امور واردات ترکيه 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري و بيشتر 1,066,240 52,509,723,658 Rls. 1,250,232 $
84 8 1397 تهران امور واردات ترکيه 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 389,501 52,093,454,420 Rls. 1,240,320 $
85 7 1397 تهران امور واردات ترکيه 98870224 قطعات منفصله وسيله حمل و نقل ده نفر يا بيشتر با ساخت داخل 50% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، كولر، جعبه فرمان و لاستيك 29,257 51,371,556,450 Rls. 1,222,691 $
86 10 1397 تهران امور واردات ترکيه 30023090 ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور 3,190 50,491,004,800 Rls. 1,202,166 $
87 8 1397 تهران امور واردات ترکيه 30023090 ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور 3,382 50,013,898,000 Rls. 1,190,807 $
88 3 1397 تهران امور واردات ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 349,845 49,534,715,931 Rls. 1,178,293 $
89 7 1397 تهران امور واردات ترکيه 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 413,257 49,150,621,688 Rls. 1,170,255 $
90 8 1397 تهران امور واردات ترکيه 54041910 ساير تک رشته ها ازپلي اوراتان، پلي سولفان، پلي اترسولفان، 67 دسي تكس يا بيشتر كه بزرگترين بعد مقطع عرضي آن ازيك ميليمتر بيشتر نباشد 9,963 48,455,518,229 Rls. 1,153,703 $
91 7 1397 تهران امور واردات ترکيه 90318040 حسگرها (SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 7,441 48,070,544,596 Rls. 1,116,249 $
92 10 1397 تهران امور واردات ترکيه 04072110 تخم خوراكي 849,510 47,948,832,866 Rls. 1,141,639 $
93 3 1397 تهران امور واردات ترکيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده 529,568 47,286,355,591 Rls. 1,123,099 $
94 5 1397 تهران امور واردات ترکيه 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غير ازرديف 37013020 37,094 46,797,883,142 Rls. 1,077,313 $
95 6 1397 تهران امور واردات ترکيه 39219099 ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور 365,060 46,374,306,459 Rls. 1,103,226 $
96 3 1397 تهران امور واردات ترکيه 87089311 کلاچ براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 183,518 45,457,218,012 Rls. 1,078,896 $
97 7 1397 تهران امور واردات ترکيه 84119990 ساير اجزاء و قطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت و متحرك توربين گازي 19,772 45,253,256,718 Rls. 1,077,458 $
98 6 1397 تهران امور واردات ترکيه 30023090 ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور 3,555 44,077,426,800 Rls. 1,049,463 $
99 7 1397 تهران امور واردات ترکيه 85016300 ژنرا تورها با جريان متناوب (آلترناتورها) به قدرت بيشترا ز KVA 375 و حدا کثر KVA 750 74,650 43,411,172,623 Rls. 1,015,882 $
100 9 1397 تهران امور واردات ترکيه 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 66,416 43,388,400,653 Rls. 1,033,058 $
مجموع کل
9,695,807,196,525 ريال
مجموع کل
231,809,388 دلار