آمار کل " واردات از" کشور (بلژيک) گمرک (تهران امور واردات)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 تهران امور واردات بلژيک 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غير ازرديف 37013020 65,499 79,434,135,018 Rls. 1,891,289 $
2 5 1397 تهران امور واردات بلژيک 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غير ازرديف 37013020 45,867 61,415,878,420 Rls. 1,394,437 $
3 8 1397 تهران امور واردات بلژيک 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غير ازرديف 37013020 47,331 58,958,126,105 Rls. 1,403,765 $
4 7 1397 تهران امور واردات بلژيک 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غير ازرديف 37013020 37,117 46,919,337,672 Rls. 1,117,127 $
5 2 1397 تهران امور واردات بلژيک 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غير ازرديف 37013020 34,311 45,755,042,580 Rls. 1,089,405 $
6 6 1397 تهران امور واردات بلژيک 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غير ازرديف 37013020 35,896 43,770,177,509 Rls. 1,042,147 $
7 1 1397 تهران امور واردات بلژيک 98870224 قطعات منفصله وسيله حمل و نقل ده نفر يا بيشتر با ساخت داخل 50% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، كولر، جعبه فرمان و لاستيك 17,768 35,292,966,112 Rls. 840,309 $
8 11 1397 تهران امور واردات بلژيک 84069000 اجزاء و قطعات توربين هاي بخار 69,580 35,112,700,881 Rls. 836,017 $
9 2 1397 تهران امور واردات بلژيک 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر 3,913 30,823,960,320 Rls. 733,904 $
10 4 1397 تهران امور واردات بلژيک 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غير ازرديف 37013020 30,109 30,291,457,980 Rls. 715,560 $
11 11 1397 تهران امور واردات بلژيک 38112100 افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري 55,873 26,042,360,360 Rls. 620,057 $
12 2 1397 تهران امور واردات بلژيک 30042090 سايرداروهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد داخلي ندارند بصورت خرده فروشي 4,229 23,873,096,054 Rls. 587,190 $
13 6 1397 تهران امور واردات بلژيک 29412000 استرپتومايسين ها و مشتقات آن ها؛ املاح مربوطه 22,586 22,077,020,838 Rls. 512,228 $
14 4 1397 تهران امور واردات بلژيک 98870224 قطعات منفصله وسيله حمل و نقل ده نفر يا بيشتر با ساخت داخل 50% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، كولر، جعبه فرمان و لاستيك 18,200 21,962,643,239 Rls. 515,151 $
15 6 1397 تهران امور واردات بلژيک 29419090 سايرآنتي بيوتيها غير مذکور در جاي ديگر 3,182 21,728,628,916 Rls. 510,541 $
16 1 1397 تهران امور واردات بلژيک 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غير ازرديف 37013020 18,269 21,635,675,207 Rls. 515,135 $
17 10 1397 تهران امور واردات بلژيک 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غير ازرديف 37013020 17,493 21,221,347,830 Rls. 505,270 $
18 10 1397 تهران امور واردات بلژيک 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 9,000 19,900,974,876 Rls. 473,833 $
19 1 1397 تهران امور واردات بلژيک 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غير مذکور در جاي ديگر 121,850 19,232,036,099 Rls. 506,520 $
20 3 1397 تهران امور واردات بلژيک 30049059 ساير مكمل هاي دارويي براي مصرف انسان بجز رديف هاي 30049050 و 30049051 38,016 18,383,092,572 Rls. 434,897 $
21 5 1397 تهران امور واردات بلژيک 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit) ازنوع ديواري، براي پنجره، به حالت محفظه اي 10,230 17,875,921,942 Rls. 425,617 $
22 9 1397 تهران امور واردات بلژيک 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكور دررديف هاي 84433210و84433220 4,750 17,471,222,600 Rls. 415,981 $
23 5 1397 تهران امور واردات بلژيک 84148090 ساير تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورها، کلاهک ها، بادزن ها، ...غير مذکور در جاي ديگر 15,848 17,298,594,280 Rls. 396,710 $
24 2 1397 تهران امور واردات بلژيک 84144010 کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 18,050 16,709,291,604 Rls. 397,840 $
25 2 1397 تهران امور واردات بلژيک 98870224 قطعات منفصله وسيله حمل و نقل ده نفر يا بيشتر با ساخت داخل 50% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، كولر، جعبه فرمان و لاستيك 8,759 16,694,258,196 Rls. 397,482 $
26 11 1397 تهران امور واردات بلژيک 29304000 متيونين 113,000 15,766,067,500 Rls. 375,383 $
27 3 1397 تهران امور واردات بلژيک 29419090 سايرآنتي بيوتيها غير مذکور در جاي ديگر 2,204 15,589,815,106 Rls. 371,036 $
28 3 1397 تهران امور واردات بلژيک 98870224 قطعات منفصله وسيله حمل و نقل ده نفر يا بيشتر با ساخت داخل 50% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، كولر، جعبه فرمان و لاستيك 10,843 15,319,506,165 Rls. 363,698 $
29 10 1397 تهران امور واردات بلژيک 30023090 ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور 1,717 15,152,138,505 Rls. 360,765 $
30 10 1397 تهران امور واردات بلژيک 90183916 آنژيوكت (iv cunnula) 4,106 15,044,744,385 Rls. 358,208 $
31 6 1397 تهران امور واردات بلژيک 84834010 انواع جعبه دنده (Gearbox) صنعتي (غيرخودرو) 26,600 14,634,141,480 Rls. 375,496 $
32 4 1397 تهران امور واردات بلژيک 31059090 سايرکودهاي غير مذکور 14,400 14,608,512,000 Rls. 347,822 $
33 9 1397 تهران امور واردات بلژيک 29333100 پيريدن و املاح آن 3,800 14,098,266,000 Rls. 335,673 $
34 3 1397 تهران امور واردات بلژيک 29412000 استرپتومايسين ها و مشتقات آن ها؛ املاح مربوطه 25,963 14,032,275,963 Rls. 333,950 $
35 7 1397 تهران امور واردات بلژيک 37021000 فيلم عکاسي بصورت رول، براي اشعه ايکس عکسبرداري نشده، حساس شده 9,687 13,909,554,368 Rls. 322,728 $
36 12 1397 تهران امور واردات بلژيک 30042090 سايرداروهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد داخلي ندارند بصورت خرده فروشي 739 13,867,167,830 Rls. 330,171 $
37 2 1397 تهران امور واردات بلژيک 90213990 ساير اعضاي مصنوعي بدن غير از مفصل هاي مصنوعي و لنز دا خل چشمي ا ز جنس PMMA 31 13,146,515,510 Rls. 313,012 $
38 11 1397 تهران امور واردات بلژيک 90183916 آنژيوكت (iv cunnula) 4,511 12,910,222,552 Rls. 307,386 $
39 10 1397 تهران امور واردات بلژيک 29304000 متيونين 87,000 12,757,903,125 Rls. 303,759 $
40 2 1397 تهران امور واردات بلژيک 39053000 پلي الكل وينيليك، حتي داراي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 21,000 12,462,886,800 Rls. 296,735 $
41 4 1397 تهران امور واردات بلژيک 90213990 ساير اعضاي مصنوعي بدن غير از مفصل هاي مصنوعي و لنز دا خل چشمي ا ز جنس PMMA 346 12,017,934,680 Rls. 283,041 $
42 8 1397 تهران امور واردات بلژيک 39053000 پلي الكل وينيليك، حتي داراي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 21,000 11,838,563,100 Rls. 281,871 $
43 9 1397 تهران امور واردات بلژيک 39011069 کامپاند پلي اتيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمتر از 94%بجز نوع پودري 21,000 11,735,369,100 Rls. 279,414 $
44 8 1397 تهران امور واردات بلژيک 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف، ميلميلك وچارچوب آن) 13,510 11,667,019,017 Rls. 277,786 $
45 8 1397 تهران امور واردات بلژيک 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 5,000 11,516,817,084 Rls. 274,210 $
46 8 1397 تهران امور واردات بلژيک 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور در جاي ديگر 17,140 10,907,075,790 Rls. 259,692 $
47 6 1397 تهران امور واردات بلژيک 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور در جاي ديگر 16,780 10,889,205,957 Rls. 259,267 $
48 3 1397 تهران امور واردات بلژيک 90213990 ساير اعضاي مصنوعي بدن غير از مفصل هاي مصنوعي و لنز دا خل چشمي ا ز جنس PMMA 55 10,057,878,715 Rls. 238,536 $
49 9 1397 تهران امور واردات بلژيک 30041012 دارو به شكل مقادير معين يا به صورت خرده فروشي داراي پني سيلين يا مشتقات اين محصولات با ساختار اسيد پني سيلانيك يا استريتوماسين؛ يا مشتقات اين محصولات مخصوص دام 9,305 9,759,218,660 Rls. 232,363 $
50 9 1397 تهران امور واردات بلژيک 90183916 آنژيوكت (iv cunnula) 3,325 9,560,051,028 Rls. 227,620 $
51 12 1397 تهران امور واردات بلژيک 90183916 آنژيوكت (iv cunnula) 3,035 9,520,373,576 Rls. 226,676 $
52 11 1397 تهران امور واردات بلژيک 37024300 ساير فيلم ها ي بدون سوراخ با پهناي بيش از 610 ميليمتر و طولي كه از 200 متر بيشتر باشد 6,901 9,011,257,348 Rls. 214,554 $
53 10 1397 تهران امور واردات بلژيک 30043910 ساير داروها داراي هورمون يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك ها داراي توليد داخلي مشابه 633 8,902,928,491 Rls. 211,974 $
54 4 1397 تهران امور واردات بلژيک 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف، ميلميلك وچارچوب آن) 14,140 8,594,492,042 Rls. 202,289 $
55 5 1397 تهران امور واردات بلژيک 90183922 ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينروواكوتينز)(microtainer & vacutainer tubes)ازجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدانعقادخون 15,200 8,551,026,100 Rls. 199,367 $
56 3 1397 تهران امور واردات بلژيک 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غير مذکور در جاي ديگرو غير مشمول شماره ديگر 25,000 8,525,004,620 Rls. 202,842 $
57 10 1397 تهران امور واردات بلژيک 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه، غير مذکور در جاي ديگر 1,617 8,424,502,074 Rls. 200,583 $
58 5 1397 تهران امور واردات بلژيک 30042090 سايرداروهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد داخلي ندارند بصورت خرده فروشي 24,000 8,045,122,260 Rls. 189,030 $
59 5 1397 تهران امور واردات بلژيک 90181990 ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر 1,255 8,011,128,070 Rls. 184,164 $
60 2 1397 تهران امور واردات بلژيک 90221390 دستگاه هاي را ديولوژي مصارف دندانپزشکي به غير ازدستگاه را ديوگرافي تک دندا ن 1,449 7,966,560,000 Rls. 189,680 $
61 3 1397 تهران امور واردات بلژيک 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 3,350 7,752,227,078 Rls. 184,577 $
62 10 1397 تهران امور واردات بلژيک 30042011 ساير داروهاي داراي ساير ا نتي بيوتيک هامخصوص طيور داراي توليد مشابه داخلي 30,000 7,451,290,800 Rls. 177,411 $
63 6 1397 تهران امور واردات بلژيک 23099010 خوراك آماده آبزيان 20,000 7,431,630,800 Rls. 176,944 $
64 8 1397 تهران امور واردات بلژيک 23099020 افزودني هاي خوراك آبزيان 20,000 7,338,270,900 Rls. 174,721 $
65 9 1397 تهران امور واردات بلژيک 90183922 ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينروواكوتينز)(microtainer & vacutainer tubes)ازجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدانعقادخون 10,452 6,823,757,248 Rls. 162,471 $
66 7 1397 تهران امور واردات بلژيک 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 2,700 6,748,466,636 Rls. 160,678 $
67 4 1397 تهران امور واردات بلژيک 90221390 دستگاه هاي را ديولوژي مصارف دندانپزشکي به غير ازدستگاه را ديوگرافي تک دندا ن 830 6,702,345,000 Rls. 158,560 $
68 4 1397 تهران امور واردات بلژيک 84148010 واحدهاي هواساز (Air End) مربوط به کمپرسورهاي پيچي (screw compressor) 3,316 6,688,449,864 Rls. 156,382 $
69 10 1397 تهران امور واردات بلژيک 90221390 دستگاه هاي را ديولوژي مصارف دندانپزشکي به غير ازدستگاه را ديوگرافي تک دندا ن 1,161 6,421,275,000 Rls. 152,888 $
70 7 1397 تهران امور واردات بلژيک 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكور دررديف هاي 84433210و84433220 1,805 6,394,582,000 Rls. 152,253 $
71 4 1397 تهران امور واردات بلژيک 38089990 ساير حشره كش ها غير مذكور 5,000 6,387,287,500 Rls. 168,887 $
72 9 1397 تهران امور واردات بلژيک 38210000 كشت بومهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمها (شامل ويروسها و غيره) يا از سلولهاي گياهي، انساني يا حيواني. 5,000 6,378,629,242 Rls. 151,872 $
73 10 1397 تهران امور واردات بلژيک 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور در جاي ديگر 7,337 6,281,945,100 Rls. 149,570 $
74 2 1397 تهران امور واردات بلژيک 29333100 پيريدن و املاح آن 2,000 6,259,341,600 Rls. 149,032 $
75 7 1397 تهران امور واردات بلژيک 30042011 ساير داروهاي داراي ساير ا نتي بيوتيک هامخصوص طيور داراي توليد مشابه داخلي 2,381 6,189,766,699 Rls. 147,375 $
76 7 1397 تهران امور واردات بلژيک 90183916 آنژيوكت (iv cunnula) 2,055 6,175,365,284 Rls. 147,032 $
77 8 1397 تهران امور واردات بلژيک 30042011 ساير داروهاي داراي ساير ا نتي بيوتيک هامخصوص طيور داراي توليد مشابه داخلي 2,370 6,154,252,076 Rls. 146,530 $
78 2 1397 تهران امور واردات بلژيک 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده، به اشکال ا بتدا ئي (Plasticised) 80,000 6,134,584,000 Rls. 146,060 $
79 5 1397 تهران امور واردات بلژيک 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غير مذکور در جاي ديگرو غير مشمول شماره ديگر 22,000 6,111,073,240 Rls. 141,527 $
80 12 1397 تهران امور واردات بلژيک 40112090 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود به استثناي سايز 5/22 R 80315 18,215 6,081,692,960 Rls. 144,802 $
81 12 1397 تهران امور واردات بلژيک 30041012 دارو به شكل مقادير معين يا به صورت خرده فروشي داراي پني سيلين يا مشتقات اين محصولات با ساختار اسيد پني سيلانيك يا استريتوماسين؛ يا مشتقات اين محصولات مخصوص دام 1,505 6,074,050,500 Rls. 144,620 $
82 12 1397 تهران امور واردات بلژيک 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غير مذکور در جاي ديگرو غير مشمول شماره ديگر 35,850 6,047,445,790 Rls. 143,987 $
83 3 1397 تهران امور واردات بلژيک 30042011 ساير داروهاي داراي ساير ا نتي بيوتيک هامخصوص طيور داراي توليد مشابه داخلي 19,467 5,997,421,549 Rls. 142,795 $
84 11 1397 تهران امور واردات بلژيک 84834010 انواع جعبه دنده (Gearbox) صنعتي (غيرخودرو) 5,705 5,924,496,096 Rls. 141,059 $
85 11 1397 تهران امور واردات بلژيک 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف، ميلميلك وچارچوب آن) 1,859 5,857,891,892 Rls. 139,473 $
86 2 1397 تهران امور واردات بلژيک 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور در جاي ديگر 8,414 5,820,024,630 Rls. 138,572 $
87 5 1397 تهران امور واردات بلژيک 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده، به اشکال ا بتدا ئي (Plasticised) 80,000 5,757,928,000 Rls. 137,092 $
88 9 1397 تهران امور واردات بلژيک 29375000 پروستاگلاندينها، ترومبوگسآن ها و لوكوترينها، مشتقات و مشابه هاي ساختاري آن ها 3 5,545,831,497 Rls. 132,044 $
89 11 1397 تهران امور واردات بلژيک 84148090 ساير تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورها، کلاهک ها، بادزن ها، ...غير مذکور در جاي ديگر 6,170 5,474,778,324 Rls. 130,352 $
90 3 1397 تهران امور واردات بلژيک 30042090 سايرداروهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد داخلي ندارند بصورت خرده فروشي 1,297 5,388,829,593 Rls. 128,306 $
91 12 1397 تهران امور واردات بلژيک 48142000 كاغذ ديواري و پوششهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايه اي از ماده پلاستيكي، دانه دار شده (Grained)، داغ زده، رنگ شده، چاپ شده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئين شده باشد. 16,000 5,382,134,849 Rls. 128,146 $
92 12 1397 تهران امور واردات بلژيک 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور در جاي ديگر 8,162 5,365,062,632 Rls. 127,740 $
93 12 1397 تهران امور واردات بلژيک 74062000 پودر مس با ساختا رلايه ا ي، فلس. 9,500 5,258,291,420 Rls. 125,197 $
94 12 1397 تهران امور واردات بلژيک 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 20,800 5,110,940,312 Rls. 121,689 $
95 12 1397 تهران امور واردات بلژيک 84834010 انواع جعبه دنده (Gearbox) صنعتي (غيرخودرو) 4,900 5,091,554,855 Rls. 121,227 $
96 7 1397 تهران امور واردات بلژيک 90181990 ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر 1,330 5,018,409,600 Rls. 119,486 $
97 5 1397 تهران امور واردات بلژيک 30042011 ساير داروهاي داراي ساير ا نتي بيوتيک هامخصوص طيور داراي توليد مشابه داخلي 1,033 4,941,182,691 Rls. 115,559 $
98 6 1397 تهران امور واردات بلژيک 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه، غير مذکور در جاي ديگر 1,789 4,839,693,300 Rls. 115,230 $
99 10 1397 تهران امور واردات بلژيک 38112100 افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري 10,447 4,838,915,453 Rls. 115,212 $
100 9 1397 تهران امور واردات بلژيک 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غير مذکور در جاي ديگرو غير مشمول شماره ديگر 11,410 4,769,762,513 Rls. 113,566 $
مجموع کل
1,419,092,070,734 ريال
مجموع کل
33,740,117 دلار