آمار کل " واردات از" کشور (بريتانيا) گمرک (تهران امور واردات)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 تهران امور واردات بريتانيا 87019490 سایر 99,975 43,665,270,000 Rls. 1,039,650 $
2 11 1397 تهران امور واردات بريتانيا 84119910 پره هاي ثابت و متحرک داغ توربين گازي 2,171 34,555,140,552 Rls. 822,741 $
3 9 1397 تهران امور واردات بريتانيا 29225090 سايرا مينو الکل- فنل ها، ا مينو-اسيد-فنل هاو ساير ترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غير مذکور 28,000 28,991,340,000 Rls. 690,270 $
4 7 1397 تهران امور واردات بريتانيا 84199040 اجزاء و قطعات داخلي برج­هاي تقطير، راکتورهاي شيميايي و مخازن جداسازي 21,382 27,265,840,000 Rls. 649,187 $
5 5 1397 تهران امور واردات بريتانيا 90262000 آلات و دستگاه ها براي سنجش يا کنترل فشار 4,410 21,911,257,500 Rls. 508,382 $
6 8 1397 تهران امور واردات بريتانيا 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه، حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 7,719 20,985,173,791 Rls. 499,649 $
7 11 1397 تهران امور واردات بريتانيا 87019490 سایر 46,655 20,377,126,000 Rls. 485,170 $
8 4 1397 تهران امور واردات بريتانيا 23099030 افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور 28,457 20,123,488,566 Rls. 477,024 $
9 10 1397 تهران امور واردات بريتانيا 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكور دررديف هاي 84433210و84433220 1,972 19,532,872,500 Rls. 465,069 $
10 7 1397 تهران امور واردات بريتانيا 73121010 مفتول به هم تابيده ا زفولادروکش شده بابرنج (TYRE STEEL CORD) موردمصرف درتايرلاستيک 215,183 19,532,566,931 Rls. 465,061 $
11 11 1397 تهران امور واردات بريتانيا 84819030 اجزاء و قطعات شيرآلات چدني و فولادي 27,529 19,220,400,000 Rls. 457,629 $
12 5 1397 تهران امور واردات بريتانيا 84223000 ماشين آلات براي پرکردن، بستن، درپوش گذا شتن يا درزگيري كردن بطري ها، پيت ها و غيره و دستگاه هاي گازدا رکردن نوشابه ها 3,200 19,044,128,400 Rls. 434,005 $
13 7 1397 تهران امور واردات بريتانيا 84089090 ساير موتورهاي ديزل و نيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 29,990 17,559,152,271 Rls. 418,076 $
14 11 1397 تهران امور واردات بريتانيا 84148090 ساير تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورها، کلاهک ها، بادزن ها، ...غير مذکور در جاي ديگر 29,280 17,487,162,000 Rls. 416,361 $
15 6 1397 تهران امور واردات بريتانيا 84089090 ساير موتورهاي ديزل و نيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 29,475 16,776,981,330 Rls. 399,452 $
16 6 1397 تهران امور واردات بريتانيا 85353010 كليد جداكننده مدار از منبع تغذيه و سوئيچهاي قطع و وصل براي ولتاژ کمتر از 72.5 کيلو ولت 5,620 16,480,478,116 Rls. 392,392 $
17 11 1397 تهران امور واردات بريتانيا 84089010 ساير موتورهاي ديزل و نيمه ديزل با قدرت تا 150 اسب بخار 37,600 16,368,988,441 Rls. 389,738 $
18 4 1397 تهران امور واردات بريتانيا 84089090 ساير موتورهاي ديزل و نيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 27,540 16,157,464,401 Rls. 379,141 $
19 7 1397 تهران امور واردات بريتانيا 28461000 ترکيبات سريوم 7,700 16,004,633,130 Rls. 381,063 $
20 3 1397 تهران امور واردات بريتانيا 84818025 شيرمخصوص ظروف ا سپري 3,613 15,037,388,583 Rls. 357,072 $
21 5 1397 تهران امور واردات بريتانيا 84818025 شيرمخصوص ظروف ا سپري 3,300 14,793,304,975 Rls. 335,525 $
22 8 1397 تهران امور واردات بريتانيا 73121010 مفتول به هم تابيده ا زفولادروکش شده بابرنج (TYRE STEEL CORD) موردمصرف درتايرلاستيک 163,042 13,871,074,164 Rls. 330,263 $
23 9 1397 تهران امور واردات بريتانيا 84818025 شيرمخصوص ظروف ا سپري 3,295 13,678,753,365 Rls. 325,685 $
24 11 1397 تهران امور واردات بريتانيا 84818025 شيرمخصوص ظروف ا سپري 3,254 13,637,036,927 Rls. 324,691 $
25 12 1397 تهران امور واردات بريتانيا 84089090 ساير موتورهاي ديزل و نيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 20,440 13,372,420,355 Rls. 318,391 $
26 2 1397 تهران امور واردات بريتانيا 40113000 لاستيك رويي چرخ، بادي نو، از كائوچو از انواع مورد مصرف در وسايل نقليه هوايي 7,884 12,807,455,787 Rls. 320,290 $
27 6 1397 تهران امور واردات بريتانيا 90268090 ساير آلات و دستگاه ها براي سنجش متغيرهاي مايعات يا گازها، غير مذکور در جاي ديگر 718 12,712,734,535 Rls. 302,684 $
28 1 1397 تهران امور واردات بريتانيا 69091920 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دود اگزوز خودرو (substrate) بدون محافظ فلزي و پوشش داده شده (coating) 4,140 12,542,310,000 Rls. 298,626 $
29 12 1397 تهران امور واردات بريتانيا 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه، حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 4,947 12,488,745,157 Rls. 297,353 $
30 3 1397 تهران امور واردات بريتانيا 29225090 سايرا مينو الکل- فنل ها، ا مينو-اسيد-فنل هاو ساير ترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غير مذکور 5,520 11,606,078,484 Rls. 274,570 $
31 6 1397 تهران امور واردات بريتانيا 84189990 ساير اجزاء و قطعات يخچالها، فريزرها و و ساير تجهيزات سردكننده يا منجمد كننده به رديفهاي 84189100و84189910 6,519 11,555,514,620 Rls. 275,131 $
32 8 1397 تهران امور واردات بريتانيا 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 11,132 11,396,719,588 Rls. 271,351 $
33 7 1397 تهران امور واردات بريتانيا 87032319 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 11,270 11,039,028,000 Rls. 256,126 $
34 5 1397 تهران امور واردات بريتانيا 87032319 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 11,270 11,039,028,000 Rls. 256,126 $
35 1 1397 تهران امور واردات بريتانيا 28461000 ترکيبات سريوم 5,500 10,932,478,200 Rls. 292,195 $
36 7 1397 تهران امور واردات بريتانيا 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكور دررديف هاي 84433210و84433220 1,320 10,430,544,000 Rls. 248,346 $
37 12 1397 تهران امور واردات بريتانيا 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 12,350 10,292,534,843 Rls. 245,062 $
38 4 1397 تهران امور واردات بريتانيا 73121010 مفتول به هم تابيده ا زفولادروکش شده بابرنج (TYRE STEEL CORD) موردمصرف درتايرلاستيک 110,195 9,580,405,483 Rls. 224,195 $
39 9 1397 تهران امور واردات بريتانيا 73121010 مفتول به هم تابيده ا زفولادروکش شده بابرنج (TYRE STEEL CORD) موردمصرف درتايرلاستيک 107,623 8,944,021,496 Rls. 212,953 $
40 2 1397 تهران امور واردات بريتانيا 84089090 ساير موتورهاي ديزل و نيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 13,070 8,930,014,968 Rls. 212,619 $
41 10 1397 تهران امور واردات بريتانيا 84089010 ساير موتورهاي ديزل و نيمه ديزل با قدرت تا 150 اسب بخار 19,546 8,535,650,387 Rls. 203,230 $
42 12 1397 تهران امور واردات بريتانيا 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني با استثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه بر اساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 3,100 8,313,790,831 Rls. 197,947 $
43 3 1397 تهران امور واردات بريتانيا 84089090 ساير موتورهاي ديزل و نيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 12,600 7,619,267,775 Rls. 181,411 $
44 10 1397 تهران امور واردات بريتانيا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 36,500 7,254,882,500 Rls. 172,735 $
45 5 1397 تهران امور واردات بريتانيا 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر 475 7,087,161,000 Rls. 162,923 $
46 12 1397 تهران امور واردات بريتانيا 21069080 مكمل غذايي 10,513 7,058,937,350 Rls. 168,069 $
47 12 1397 تهران امور واردات بريتانيا 84818025 شيرمخصوص ظروف ا سپري 1,650 6,879,413,450 Rls. 163,796 $
48 11 1397 تهران امور واردات بريتانيا 84089090 ساير موتورهاي ديزل و نيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 10,520 6,794,313,900 Rls. 161,769 $
49 4 1397 تهران امور واردات بريتانيا 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 7,344 6,710,983,578 Rls. 158,765 $
50 3 1397 تهران امور واردات بريتانيا 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 15,690 6,124,207,887 Rls. 145,803 $
51 4 1397 تهران امور واردات بريتانيا 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكور دررديف هاي 84433210و84433220 624 5,644,895,660 Rls. 132,946 $
52 4 1397 تهران امور واردات بريتانيا 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه، حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 3,672 5,610,408,882 Rls. 132,728 $
53 5 1397 تهران امور واردات بريتانيا 73121010 مفتول به هم تابيده ا زفولادروکش شده بابرنج (TYRE STEEL CORD) موردمصرف درتايرلاستيک 62,272 5,526,863,599 Rls. 126,721 $
54 10 1397 تهران امور واردات بريتانيا 76130010 قوطی اسپری 9,429 5,396,664,342 Rls. 128,492 $
55 2 1397 تهران امور واردات بريتانيا 34031900 ساير فراورده ها داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي مواد معدني غير مذكور در جاي ديگر 34,400 5,180,058,823 Rls. 131,236 $
56 10 1397 تهران امور واردات بريتانيا 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 39,600 4,980,982,248 Rls. 118,594 $
57 4 1397 تهران امور واردات بريتانيا 84749090 اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر، چكش، كانكتيو، منتل 4,301 4,962,800,487 Rls. 116,607 $
58 1 1397 تهران امور واردات بريتانيا 76130010 قوطی اسپری 5,810 4,926,590,312 Rls. 132,084 $
59 9 1397 تهران امور واردات بريتانيا 38190090 ساير مايعات آماده شده براي ادوات هيدروليکي انتقال نيروداراي 70%وزني کمتر روغن هاي نفتي غير مذكور در جاي ديگر 4,800 4,776,085,618 Rls. 113,716 $
60 11 1397 تهران امور واردات بريتانيا 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 12,164 4,728,127,132 Rls. 112,574 $
61 10 1397 تهران امور واردات بريتانيا 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 12,164 4,709,541,454 Rls. 112,132 $
62 10 1397 تهران امور واردات بريتانيا 59039010 پارچه استخوان بندي لاستيک غير ازآن هايي که مشمول شماره 5902 ميشوند (Bead Tape) 5,000 4,634,430,000 Rls. 110,344 $
63 12 1397 تهران امور واردات بريتانيا 32041290 موادرنگي اسيدي حتي متاليزه وفرآورده هابر اساس اين مواد، فرآورده هاي مواد رنگي دندانه، غير مذكور در جاي ديگر 7,200 4,591,139,835 Rls. 109,313 $
64 3 1397 تهران امور واردات بريتانيا 90328990 ساير آلات و دستگاه هاي تنظيم يا كنترل خودكار غير مذكور 540 4,369,872,600 Rls. 104,045 $
65 2 1397 تهران امور واردات بريتانيا 38122090 ساير پلاستي سايزهاي مرکب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي بجزمخلوط هاي داراي دي بوتيل فتالات 6,840 4,216,588,183 Rls. 100,395 $
66 2 1397 تهران امور واردات بريتانيا 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 33,800 4,135,362,336 Rls. 98,461 $
67 3 1397 تهران امور واردات بريتانيا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر 7,600 4,050,572,000 Rls. 107,101 $
68 12 1397 تهران امور واردات بريتانيا 39094020 مورد مصرف درصنايع تايرسازي (رزين فنوليك) Curing builder resin 23,750 3,737,193,794 Rls. 88,981 $
69 5 1397 تهران امور واردات بريتانيا 90278090 دستگاه هاب راي تجزيه فيزيکي يا شيميايي دستگاه هاي كنترل و سنجش و يسکوزيته، تخلخل، ا نبساط، كشش سطحي يا همانند غير مذكور در جاي ديگر 770 3,737,099,200 Rls. 88,979 $
70 9 1397 تهران امور واردات بريتانيا 90183210 سرسوزن سرنگ و سرسوزن دندانپزشکي 4,356 3,677,751,000 Rls. 87,566 $
71 8 1397 تهران امور واردات بريتانيا 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 33,500 3,564,962,496 Rls. 84,880 $
72 12 1397 تهران امور واردات بريتانيا 34070010 فرآورده هاي دندانسازي 3,850 3,485,664,717 Rls. 82,992 $
73 12 1397 تهران امور واردات بريتانيا 38061000 كولوفان؛ و اسيدهاي رزيني 44,000 3,468,973,200 Rls. 82,594 $
74 9 1397 تهران امور واردات بريتانيا 84799090 اجزاء و قطعات ماشين ها و دستگاه هاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء و قطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 1,884 3,407,369,433 Rls. 81,128 $
75 4 1397 تهران امور واردات بريتانيا 85016200 ژنرا تورها با جريان متناوب (آلترناتورها) به قدرت بيشترا ز75 کيلوولت آمپروحدا کثر375 کيلو ولت آمپر 16,855 3,312,406,288 Rls. 78,013 $
76 7 1397 تهران امور واردات بريتانيا 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 30,800 3,237,337,152 Rls. 77,079 $
77 11 1397 تهران امور واردات بريتانيا 30069100 لوازم مخصوص استفاده در اُستومي (Ostomy) 1,680 3,179,795,499 Rls. 75,709 $
78 9 1397 تهران امور واردات بريتانيا 21069080 مكمل غذايي 3,493 3,162,928,908 Rls. 75,309 $
79 4 1397 تهران امور واردات بريتانيا 84145990 ساير بادزنهايي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 6,463 3,157,724,714 Rls. 74,195 $
80 9 1397 تهران امور واردات بريتانيا 85015210 الکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون(asynchronous) باقدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووات، با جريان متناوب، چند فاز 1,095 2,949,030,000 Rls. 70,215 $
81 4 1397 تهران امور واردات بريتانيا 34031900 ساير فراورده ها داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي مواد معدني غير مذكور در جاي ديگر 16,000 2,948,260,224 Rls. 69,273 $
82 4 1397 تهران امور واردات بريتانيا 29331990 ساير تركيبات هتروسيكليك غير مذكور 125 2,939,821,543 Rls. 69,237 $
83 2 1397 تهران امور واردات بريتانيا 84749090 اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر، چكش، كانكتيو، منتل 469 2,921,409,504 Rls. 69,557 $
84 11 1397 تهران امور واردات بريتانيا 39094020 مورد مصرف درصنايع تايرسازي (رزين فنوليك) Curing builder resin 10,000 2,839,814,100 Rls. 67,615 $
85 4 1397 تهران امور واردات بريتانيا 85016410 ژنراتور ها با جريان متناوب (الترناتورها) به قدرت بيش از 750 تا 1500 كيلو ولت آمپر 11,660 2,717,533,988 Rls. 64,002 $
86 1 1397 تهران امور واردات بريتانيا 29400000 قندهاي خالص از لحاظ شيميايي، غير از ساكارز، لاكتوز، مالتوز، گلوكز و فركتوز (لوولوز)؛ استرها، استالها و استرهاي قند و املاح آن، غير از محصولات مشمول شماره هاي 3729، 3829 يا 3929. 2,000 2,709,568,150 Rls. 71,881 $
87 3 1397 تهران امور واردات بريتانيا 76130010 قوطی اسپری 5,062 2,705,328,899 Rls. 64,413 $
88 4 1397 تهران امور واردات بريتانيا 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 19,800 2,688,061,221 Rls. 62,849 $
89 9 1397 تهران امور واردات بريتانيا 40024900 کائوچوي کلروپرن (کلروبوتادين) به استثناي لاتکس 6,125 2,643,741,100 Rls. 62,946 $
90 4 1397 تهران امور واردات بريتانيا 69029090 ساير آجر بلوک چهارگوش و محصولات ساختماني سراميکي همانند نسوز غير مذکور در جاي ديگر 7,018 2,606,265,943 Rls. 59,914 $
91 9 1397 تهران امور واردات بريتانيا 72112310 محصولات ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به ضخامت کمترا ز 5/0ميليمتردا را ي کمترا ز25 درصد وزني کربن وپهناي كمتراز 600ميلي متر 36,000 2,603,128,718 Rls. 61,979 $
92 4 1397 تهران امور واردات بريتانيا 72024190 فروكروم داراي بيشتر ا ز 60% وزني کروم 20,000 2,580,760,000 Rls. 60,638 $
93 7 1397 تهران امور واردات بريتانيا 84799090 اجزاء و قطعات ماشين ها و دستگاه هاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء و قطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 774 2,573,891,210 Rls. 61,283 $
94 9 1397 تهران امور واردات بريتانيا 84179000 اجزاء و قطعات کوره ها و تنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غير برقي 561 2,570,380,800 Rls. 61,200 $
95 4 1397 تهران امور واردات بريتانيا 72112310 محصولات ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به ضخامت کمترا ز 5/0ميليمتردا را ي کمترا ز25 درصد وزني کربن وپهناي كمتراز 600ميلي متر 37,380 2,555,299,810 Rls. 60,040 $
96 3 1397 تهران امور واردات بريتانيا 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 19,800 2,536,715,412 Rls. 60,283 $
97 11 1397 تهران امور واردات بريتانيا 73144990 ساير غير از تورهاي مخصوص نوار نقاله كوره هاي زينتر 8,100 2,527,837,120 Rls. 60,187 $
98 4 1397 تهران امور واردات بريتانيا 35021100 آلبومين تخم پرندگان، خشک کرده 10,000 2,527,250,000 Rls. 58,637 $
99 5 1397 تهران امور واردات بريتانيا 85016200 ژنرا تورها با جريان متناوب (آلترناتورها) به قدرت بيشترا ز75 کيلوولت آمپروحدا کثر375 کيلو ولت آمپر 11,030 2,490,466,047 Rls. 56,577 $
100 9 1397 تهران امور واردات بريتانيا 49019900 کتاب، بروشور،جزوه و مطبوعات چاپ شده که در جاي ديگر گفته نشده 8,570 2,438,953,440 Rls. 58,070 $
مجموع کل
914,749,371,258 ريال
مجموع کل
21,761,472 دلار