آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (تهران امور واردات)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84393000 ماشين آلات و دستگاه ها براي تکميل کردن کاغذ يا مقوا 269,050 430,000,000,000 Rls. 10,234,929 $
2 8 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84798200 ماشينها براي مخلوط کردن، ورزدا دن، خردکردن، سائيدن، غربال كردن، الك كردن، هموژنيزه كردن، امولسيونه كردن يابه هم زدن 58,600 162,188,000,000 Rls. 3,861,611 $
3 2 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر 51,798 154,679,365,779 Rls. 4,110,847 $
4 7 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84138200 بالابرهاي آبگونها 723,780 151,032,948,083 Rls. 3,596,021 $
5 7 1397 تهران امور واردات ايتاليا 85439000 اجزاء و قطعات ماشين ها و دستگاه هاي برقي داراي عمل خاص، که در جاي ديگر مذکور نباشد 21,713 128,000,000,000 Rls. 3,049,140 $
6 11 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غير مذکور در جاي ديگر 62,300 119,962,619,700 Rls. 2,856,253 $
7 12 1397 تهران امور واردات ايتاليا 30043290 سايرداروهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آن ها که توليد داخلي ندارند 20,055 106,733,344,916 Rls. 2,541,270 $
8 5 1397 تهران امور واردات ايتاليا 30021900 ک ک ساير 30,097 100,040,479,657 Rls. 2,297,688 $
9 4 1397 تهران امور واردات ايتاليا 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي براي نيمه تريلرها 218,000 89,796,600,000 Rls. 2,099,520 $
10 10 1397 تهران امور واردات ايتاليا 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 13,851 83,075,189,772 Rls. 1,977,980 $
11 2 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابراي ساختن محصولات از اين مواد 10,018 81,283,238,000 Rls. 1,935,315 $
12 5 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84393000 ماشين آلات و دستگاه ها براي تکميل کردن کاغذ يا مقوا 37,190 81,112,000,000 Rls. 1,864,644 $
13 9 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابراي ساختن محصولات از اين مواد 10,563 74,392,893,500 Rls. 1,771,259 $
14 11 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 34,513 72,626,938,248 Rls. 1,729,213 $
15 8 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84138190 ساير تلمبه هاغير مذکور در جاي ديگر 89,861 72,286,868,856 Rls. 1,721,116 $
16 2 1397 تهران امور واردات ايتاليا 87060090 سایر/شاسيکهاي موتوردار  براي  وسايل  نقليه موتوري مشمول شمارهکهاي  01  87  لغايت 154,000 68,052,292,000 Rls. 1,620,290 $
17 12 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84131900 تلمبه مايعات مجهز بوسيله ا ندا زه گيري يا طراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري، غير از رديف 84131100 24,504 66,792,998,244 Rls. 1,590,309 $
18 7 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر 66,574 64,354,575,135 Rls. 1,532,252 $
19 2 1397 تهران امور واردات ايتاليا 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 8,581 60,313,330,000 Rls. 1,600,375 $
20 10 1397 تهران امور واردات ايتاليا 85151990 ساير ماشينهاي زردجوشکاري يالحيم کاري جزبه روش غوطه وري و غير ازهويه و طپانچه لحيم کاري 24,490 59,414,394,700 Rls. 1,414,628 $
21 7 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84135010 تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني 58,029 56,945,078,552 Rls. 1,355,835 $
22 7 1397 تهران امور واردات ايتاليا 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 14,867 56,536,891,854 Rls. 1,346,116 $
23 8 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي، بيسکويت سازي وماشين آلات توليد ماکاروني، اسپاگتي يا محصولات همانند 49,586 55,187,541,200 Rls. 1,313,989 $
24 10 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84138200 بالابرهاي آبگونها 166,212 53,448,496,094 Rls. 1,272,583 $
25 5 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي، بيسکويت سازي وماشين آلات توليد ماکاروني، اسپاگتي يا محصولات همانند 58,363 53,326,070,500 Rls. 1,225,887 $
26 3 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84804100 قالب از نوع تزريقي يا فشاري براي فلزات يا کربورهاي فلزي. 37,600 52,152,031,800 Rls. 1,241,715 $
27 2 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84659400 ماشين هاي خم کردن يا جفت و جورکردن براي کارروي چوب، چوب پنبه، استخوان، كائوچو، مواد پلاستيكي سخت و غيره 6,977 51,936,012,000 Rls. 1,236,572 $
28 12 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84138200 بالابرهاي آبگونها 230,217 48,239,041,562 Rls. 1,148,550 $
29 4 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ا ز ا ين مواد. 36,500 48,022,708,360 Rls. 1,130,515 $
30 2 1397 تهران امور واردات ايتاليا 38089221 LD50 حداكثر 2000 محصول آماده شيميايي 29,040 47,676,635,160 Rls. 1,135,158 $
31 11 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين مواد، غير مذکور در جاي ديگر 32,231 47,551,250,000 Rls. 1,132,173 $
32 7 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 42,757 46,895,057,831 Rls. 1,116,549 $
33 3 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84194090 سایر ماشین آلات (Plants) تقطیر یا تصفیه 19,420 46,868,243,813 Rls. 1,112,124 $
34 4 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84752900 ماشين هاي ساختن يا عمل آوردن شيشه يا اشياء شيشه ا ي با حرا رت (غير ازا لياف اپتيکي). 3,966 45,533,043,500 Rls. 1,069,855 $
35 3 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84752900 ماشين هاي ساختن يا عمل آوردن شيشه يا اشياء شيشه ا ي با حرا رت (غير ازا لياف اپتيکي). 165,462 44,504,079,500 Rls. 1,056,271 $
36 4 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84729090 ساير ماشينها بجز ماشين تكثير - اسكناس شمار- بانداژ- پرفراژ - خردكن - خودپرداز 13,160 43,576,999,126 Rls. 1,026,594 $
37 7 1397 تهران امور واردات ايتاليا 30021900 ک ک ساير 20,048 43,537,993,620 Rls. 1,036,619 $
38 12 1397 تهران امور واردات ايتاليا 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 6,169 41,580,477,687 Rls. 990,012 $
39 12 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84752900 ماشين هاي ساختن يا عمل آوردن شيشه يا اشياء شيشه ا ي با حرا رت (غير ازا لياف اپتيکي). 105,601 39,909,772,154 Rls. 950,233 $
40 3 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84186990 ساير تجهيزات سردکننده يامنجمد كننده بجزنوع تراکمي با کندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 72,036 39,314,446,675 Rls. 960,539 $
41 8 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84138200 بالابرهاي آبگونها 151,057 37,485,830,769 Rls. 892,519 $
42 4 1397 تهران امور واردات ايتاليا 30023010 واكسن هاي توليد مشابه داخل 10,972 37,374,261,600 Rls. 884,179 $
43 7 1397 تهران امور واردات ايتاليا 30023010 واكسن هاي توليد مشابه داخل 10,973 36,607,158,400 Rls. 871,599 $
44 7 1397 تهران امور واردات ايتاليا 32071030 جوهر چاپ دیجیتال مخصوص کاشی و سرامیک 67,650 36,597,715,702 Rls. 871,375 $
45 1 1397 تهران امور واردات ايتاليا 30023010 واكسن هاي توليد مشابه داخل 10,973 34,509,104,800 Rls. 928,288 $
46 12 1397 تهران امور واردات ايتاليا 85043400 ترا نسفورماتورها به قدرت بيشترا ز KVA 500 174,800 34,329,512,984 Rls. 817,369 $
47 12 1397 تهران امور واردات ايتاليا 90322000 مانوستات 34,156 34,233,516,708 Rls. 815,084 $
48 11 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84212190 ساير 4,318 33,966,772,000 Rls. 808,733 $
49 10 1397 تهران امور واردات ايتاليا 30023010 واكسن هاي توليد مشابه داخل 10,973 33,657,747,200 Rls. 801,375 $
50 9 1397 تهران امور واردات ايتاليا 90183926 لوازم مصرفي جراحي قلب (صرفا شامل کليپس - رينگ - استابيلايزر (ثابت نگهدارنده ديواره قلب) - کانولا - اکسيژناتور به همراهست مربوطه -گرافت - پانچ آئورت) 15,886 32,440,512,000 Rls. 772,393 $
51 2 1397 تهران امور واردات ايتاليا 90183926 لوازم مصرفي جراحي قلب (صرفا شامل کليپس - رينگ - استابيلايزر (ثابت نگهدارنده ديواره قلب) - کانولا - اکسيژناتور به همراهست مربوطه -گرافت - پانچ آئورت) 15,189 32,208,552,842 Rls. 766,872 $
52 7 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غير مذکور در جاي ديگر 9,414 32,066,500,830 Rls. 758,612 $
53 3 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84099190 ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي 4,460 31,927,923,994 Rls. 758,240 $
54 7 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84199010 اجزاء و قطعات تعرفه 84181190 28,413 31,607,331,496 Rls. 752,556 $
55 9 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 36,259 30,701,001,471 Rls. 730,975 $
56 10 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر 104,489 30,605,614,510 Rls. 728,706 $
57 8 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84804100 قالب از نوع تزريقي يا فشاري براي فلزات يا کربورهاي فلزي. 6,901 30,517,404,703 Rls. 726,605 $
58 5 1397 تهران امور واردات ايتاليا 87042390 ساير وسايل نقليه موتوري پيستوني درونسوز تراكي - احتراقي (ديزلي و نيمه ديزل) با وزن ناخالص وسيله نقليه بيش از 20 تن بجز كاميون حمل بتون آماده 61,600 30,167,184,000 Rls. 684,216 $
59 9 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84223000 ماشين آلات براي پرکردن، بستن، درپوش گذا شتن يا درزگيري كردن بطري ها، پيت ها و غيره و دستگاه هاي گازدا رکردن نوشابه ها 3,300 30,162,334,500 Rls. 718,151 $
60 6 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84186990 ساير تجهيزات سردکننده يامنجمد كننده بجزنوع تراکمي با کندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 59,002 29,943,316,453 Rls. 711,605 $
61 2 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84099190 ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي 3,514 28,995,365,787 Rls. 708,937 $
62 12 1397 تهران امور واردات ايتاليا 90261020 سطح سنج به طريق ا ولترا سونيک 6,150 28,606,980,508 Rls. 681,119 $
63 12 1397 تهران امور واردات ايتاليا 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 2,244 28,590,600,000 Rls. 680,728 $
64 11 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84194090 سایر ماشین آلات (Plants) تقطیر یا تصفیه 9,210 28,505,260,000 Rls. 678,697 $
65 9 1397 تهران امور واردات ايتاليا 32071090 ساير پيگمآن ها، کدرکننده و رنگ هاي آماده و فرآورده هاي همانند غير مذکور 49,675 28,442,406,318 Rls. 677,200 $
66 3 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84729090 ساير ماشينها بجز ماشين تكثير - اسكناس شمار- بانداژ- پرفراژ - خردكن - خودپرداز 8,366 28,277,849,475 Rls. 672,640 $
67 3 1397 تهران امور واردات ايتاليا 86072100 ترمزهاي با هوا ي فشرده و اجزاء و قطعات آن ها، براي لکوموتيو را ه آهن يا ترا موا يا نوا قل روي خط را ه آهن 1,640 28,239,991,936 Rls. 672,381 $
68 1 1397 تهران امور واردات ايتاليا 30029090 سایر مشتقات خونی و محصولات مصونیت بخش، حتی اگر تغییریافته باشد یا از طریق فرآیندهای حاصل از بیوتکنولوژی به دست آمده باشد و سایر محصولات مشابه. 10,329 28,141,840,580 Rls. 744,099 $
69 3 1397 تهران امور واردات ايتاليا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 43,841 27,284,930,416 Rls. 648,732 $
70 12 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84191110 پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 61,706 27,227,046,792 Rls. 648,263 $
71 11 1397 تهران امور واردات ايتاليا 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه، غير مذکور در جاي ديگر 11,160 27,134,613,618 Rls. 646,062 $
72 2 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84099110 کيت کامل گازسوز مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 18,050 26,740,953,624 Rls. 636,689 $
73 8 1397 تهران امور واردات ايتاليا 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور در جاي ديگر 9,335 26,019,520,191 Rls. 614,887 $
74 3 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين مواد، غير مذکور در جاي ديگر 33,004 25,842,440,000 Rls. 615,295 $
75 12 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84161000 مشعل هاي کوره براي سوخت مايع 33,623 25,711,662,552 Rls. 612,182 $
76 6 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84192090 ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجراحي يا ا زمايشگاهي غير مذکور در جاي ديگر 8,132 25,395,595,572 Rls. 602,820 $
77 3 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84335111 كمباين (ماشين برداشت) مخصوص گندم با قدرت 140 اسب بخار و بيشتر 61,760 25,146,682,000 Rls. 598,730 $
78 11 1397 تهران امور واردات ايتاليا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 20,483 24,825,964,856 Rls. 591,095 $
79 7 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84162000 مشعل هاي کوره براي سوخت جامد يا گاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 2,180 24,712,000,000 Rls. 588,381 $
80 11 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84138190 ساير تلمبه هاغير مذکور در جاي ديگر 31,469 24,552,105,331 Rls. 584,574 $
81 5 1397 تهران امور واردات ايتاليا 85030020 انواع روتور مخصوص ژنراتور نيروگاهي 10,600 24,190,957,350 Rls. 575,975 $
82 9 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84138200 بالابرهاي آبگونها 99,965 23,499,159,869 Rls. 559,503 $
83 9 1397 تهران امور واردات ايتاليا 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 170,971 23,463,073,856 Rls. 558,646 $
84 6 1397 تهران امور واردات ايتاليا 21069080 مكمل غذايي 11,721 23,439,772,975 Rls. 544,986 $
85 12 1397 تهران امور واردات ايتاليا 90183926 لوازم مصرفي جراحي قلب (صرفا شامل کليپس - رينگ - استابيلايزر (ثابت نگهدارنده ديواره قلب) - کانولا - اکسيژناتور به همراهست مربوطه -گرافت - پانچ آئورت) 2,806 23,383,025,464 Rls. 556,739 $
86 3 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84798200 ماشينها براي مخلوط کردن، ورزدا دن، خردکردن، سائيدن، غربال كردن، الك كردن، هموژنيزه كردن، امولسيونه كردن يابه هم زدن 23,900 23,303,996,760 Rls. 552,686 $
87 8 1397 تهران امور واردات ايتاليا 90183926 لوازم مصرفي جراحي قلب (صرفا شامل کليپس - رينگ - استابيلايزر (ثابت نگهدارنده ديواره قلب) - کانولا - اکسيژناتور به همراهست مربوطه -گرافت - پانچ آئورت) 12,450 23,286,843,900 Rls. 554,449 $
88 12 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين مواد، غير مذکور در جاي ديگر 16,000 23,110,735,000 Rls. 550,256 $
89 7 1397 تهران امور واردات ايتاليا 90322000 مانوستات 23,009 22,779,144,197 Rls. 542,360 $
90 2 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84186990 ساير تجهيزات سردکننده يامنجمد كننده بجزنوع تراکمي با کندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 48,161 22,651,429,378 Rls. 539,321 $
91 5 1397 تهران امور واردات ايتاليا 90183926 لوازم مصرفي جراحي قلب (صرفا شامل کليپس - رينگ - استابيلايزر (ثابت نگهدارنده ديواره قلب) - کانولا - اکسيژناتور به همراهست مربوطه -گرافت - پانچ آئورت) 11,160 22,526,294,825 Rls. 518,400 $
92 4 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84128000 موتورها و ماشين هاي محرک که در جاي ديگر مشمول يا مذکور نباشد 33,390 22,506,196,900 Rls. 534,044 $
93 6 1397 تهران امور واردات ايتاليا 90221310 دستگاه را ديوگرافي تک دندا ن 10,961 22,248,689,190 Rls. 526,613 $
94 5 1397 تهران امور واردات ايتاليا 33079010 مايع مخصوص شستشوي لنزهاي چشمي 24,895 22,081,358,119 Rls. 511,246 $
95 1 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 11,327 21,926,139,532 Rls. 582,793 $
96 4 1397 تهران امور واردات ايتاليا 85030090 ساير اجزاء و قطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجز کلکتور و بجز روتور ژنرا تور نيروگاهي 37,453 21,888,713,160 Rls. 519,698 $
97 4 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84186990 ساير تجهيزات سردکننده يامنجمد كننده بجزنوع تراکمي با کندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 45,681 21,261,989,653 Rls. 501,475 $
98 11 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84198100 دستگاه هاي غيرخانگي، براي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم، پختن ياگرم کردن غذا 23,224 21,031,400,234 Rls. 500,748 $
99 10 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84099110 کيت کامل گازسوز مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 11,000 20,894,462,010 Rls. 497,487 $
100 12 1397 تهران امور واردات ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 9,600 20,630,834,140 Rls. 491,210 $
مجموع کل
4,838,487,270,608 ريال
مجموع کل
115,684,147 دلار