آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (تهران امور واردات)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش از 500 گرم 2,188,250 664,412,205,200 Rls. 16,221,403 $
2 11 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 84069000 اجزاء و قطعات توربين هاي بخار 322,415 508,979,959,344 Rls. 13,031,911 $
3 8 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 84349000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي شيردوش و تهيه لبنيات 105,840 503,398,346,700 Rls. 11,985,685 $
4 7 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 84069000 اجزاء و قطعات توربين هاي بخار 226,955 469,680,133,201 Rls. 13,610,497 $
5 1 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش از 500 گرم 1,647,000 443,607,004,000 Rls. 12,130,896 $
6 7 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 84342000 ماشين آلات و دستگاه هاي تهيه لبنيات 65,534 428,304,202,000 Rls. 10,209,466 $
7 6 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش از 500 گرم 1,403,750 423,680,000,000 Rls. 9,767,650 $
8 9 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 84069000 اجزاء و قطعات توربين هاي بخار 276,668 408,259,468,645 Rls. 11,541,282 $
9 10 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 84069000 اجزاء و قطعات توربين هاي بخار 285,914 380,851,782,321 Rls. 9,784,462 $
10 6 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 84069000 اجزاء و قطعات توربين هاي بخار 145,397 362,390,464,960 Rls. 10,808,187 $
11 12 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 84069000 اجزاء و قطعات توربين هاي بخار 377,665 346,288,451,374 Rls. 9,259,304 $
12 4 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 87034010 سایر وسایل نقلیه با هر دو موتور پیستونی درونسوز جرقه ای-احتراقی و موتور برقی به عنوان موتور برای نیروی محرکه به استثنای مواردی که قابلیت شارژ از طریق اتصال به منبع های خارجی برق دارند، با حجم موتور پیستونی درونسوز جرقه ای احتراقی 2500 سی سی و کمتر 349,500 259,582,978,245 Rls. 6,131,955 $
13 9 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 110,790 258,000,000,000 Rls. 6,140,854 $
14 8 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 84069000 اجزاء و قطعات توربين هاي بخار 240,081 239,664,291,989 Rls. 5,975,703 $
15 3 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 87034010 سایر وسایل نقلیه با هر دو موتور پیستونی درونسوز جرقه ای-احتراقی و موتور برقی به عنوان موتور برای نیروی محرکه به استثنای مواردی که قابلیت شارژ از طریق اتصال به منبع های خارجی برق دارند، با حجم موتور پیستونی درونسوز جرقه ای احتراقی 2500 سی سی و کمتر 303,000 236,454,002,900 Rls. 5,786,518 $
16 10 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين مواد، غير مذکور در جاي ديگر 58,710 183,771,916,280 Rls. 4,375,522 $
17 5 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 84069000 اجزاء و قطعات توربين هاي بخار 55,327 175,749,262,981 Rls. 5,266,189 $
18 8 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش از 500 گرم 595,890 171,407,308,818 Rls. 4,081,128 $
19 11 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 84342000 ماشين آلات و دستگاه هاي تهيه لبنيات 44,568 165,810,981,800 Rls. 3,947,881 $
20 10 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 84349000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي شيردوش و تهيه لبنيات 23,414 161,789,364,708 Rls. 3,852,128 $
21 11 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش از 500 گرم 548,000 159,079,030,000 Rls. 3,787,596 $
22 2 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 87034010 سایر وسایل نقلیه با هر دو موتور پیستونی درونسوز جرقه ای-احتراقی و موتور برقی به عنوان موتور برای نیروی محرکه به استثنای مواردی که قابلیت شارژ از طریق اتصال به منبع های خارجی برق دارند، با حجم موتور پیستونی درونسوز جرقه ای احتراقی 2500 سی سی و کمتر 219,775 147,769,640,200 Rls. 4,087,825 $
23 5 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش از 500 گرم 451,800 141,000,000,000 Rls. 3,355,454 $
24 2 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن، اهن يا ا زفولاد ريل 457,955 140,169,000,841 Rls. 3,747,584 $
25 3 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 84069000 اجزاء و قطعات توربين هاي بخار 84,137 135,060,140,604 Rls. 3,317,057 $
26 9 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 90278050 دستگاه تست قند خون و نوار مربوطه 13,481 134,981,225,961 Rls. 3,213,839 $
27 3 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش از 500 گرم 404,575 126,198,270,600 Rls. 3,004,721 $
28 10 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن، اهن يا ا زفولاد ريل 351,926 120,253,000,000 Rls. 2,863,168 $
29 5 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 87034010 سایر وسایل نقلیه با هر دو موتور پیستونی درونسوز جرقه ای-احتراقی و موتور برقی به عنوان موتور برای نیروی محرکه به استثنای مواردی که قابلیت شارژ از طریق اتصال به منبع های خارجی برق دارند، با حجم موتور پیستونی درونسوز جرقه ای احتراقی 2500 سی سی و کمتر 142,675 119,216,155,400 Rls. 2,753,101 $
30 9 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين مواد، غير مذکور در جاي ديگر 5,324 116,808,629,400 Rls. 2,781,158 $
31 6 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 87034010 سایر وسایل نقلیه با هر دو موتور پیستونی درونسوز جرقه ای-احتراقی و موتور برقی به عنوان موتور برای نیروی محرکه به استثنای مواردی که قابلیت شارژ از طریق اتصال به منبع های خارجی برق دارند، با حجم موتور پیستونی درونسوز جرقه ای احتراقی 2500 سی سی و کمتر 145,500 116,119,856,738 Rls. 2,711,591 $
32 6 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 47,359 103,184,627,814 Rls. 2,456,497 $
33 9 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش از 500 گرم 362,000 102,072,458,463 Rls. 2,430,297 $
34 2 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 84069000 اجزاء و قطعات توربين هاي بخار 93,475 98,155,617,523 Rls. 3,019,473 $
35 11 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 84304190 ساير ماشين آلات سوراخ کردن زمين يا چاه کنده : قادر به حرکت بدون نيروي محرکه خارجي (خودرو) بجز انواع دريل واگن تا شش اينچ 73,000 98,043,300,000 Rls. 2,334,364 $
36 3 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 6,389 92,897,273,323 Rls. 2,483,012 $
37 12 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 90278050 دستگاه تست قند خون و نوار مربوطه 9,069 92,023,074,376 Rls. 2,191,026 $
38 3 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري و بيشتر 1,443,200 91,561,888,848 Rls. 2,180,045 $
39 11 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 21069010 استابيلايزر 301,840 90,504,473,880 Rls. 2,154,869 $
40 12 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 21069010 استابيلايزر 293,000 87,813,202,500 Rls. 2,090,792 $
41 2 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 29362600 ويتامين12 B و مشتقات آن، مخلوط نشده 18,400 87,794,487,352 Rls. 2,090,345 $
42 6 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 12051000 دانه هاي كلزا يا كانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسيك : Rape or Repesseed or Colza Low Erucic Asid Conola) 148,700 87,286,771,409 Rls. 2,078,255 $
43 3 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 84119990 ساير اجزاء و قطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت و متحرك توربين گازي 35,910 83,149,137,510 Rls. 1,981,928 $
44 2 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 473,160 78,903,670,993 Rls. 1,956,089 $
45 10 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غير ازرديف 37013020 15,730 76,981,299,900 Rls. 1,832,888 $
46 9 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 465,601 76,534,830,063 Rls. 1,822,259 $
47 7 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 84349000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي شيردوش و تهيه لبنيات 4,604 74,216,290,400 Rls. 1,767,054 $
48 11 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين مواد، غير مذکور در جاي ديگر 8,100 72,052,474,500 Rls. 1,715,535 $
49 9 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ 34,000 71,974,161,000 Rls. 1,713,671 $
50 10 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 84219900 اجزاء و قطعات ماشين آلات... براي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات يا گازها 8,952 71,347,500,000 Rls. 1,698,750 $
51 8 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 84735000 قطعات و متفرعات که بطورمساوي براي استفاده درماشينهاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469تا8472 مناسب باشند 2,100 69,589,440,000 Rls. 1,656,891 $
52 2 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 90318030 لودسل (سلول سنجش وزن) 32,192 68,829,410,100 Rls. 1,638,795 $
53 10 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 33029010 اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 92,730 67,779,123,559 Rls. 1,613,788 $
54 12 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 79,760 67,552,145,286 Rls. 1,608,384 $
55 11 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 3,253 64,361,674,872 Rls. 1,532,422 $
56 1 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري و بيشتر 1,203,840 64,306,810,288 Rls. 1,728,416 $
57 12 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 33029010 اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 83,635 61,100,924,265 Rls. 1,454,786 $
58 7 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 1,273 57,047,978,626 Rls. 1,571,370 $
59 10 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 21069080 مكمل غذايي 59,553 55,684,903,136 Rls. 1,325,832 $
60 11 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 86079100 اجزاء و قطعات لکوموتيوها يالکوترا کتورها که در جاي ديگري مذکور نباشند. 5,215 54,837,059,552 Rls. 1,305,644 $
61 1 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 84717090 سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 3,337 54,422,053,361 Rls. 1,369,003 $
62 12 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 349,813 54,303,421,466 Rls. 1,292,939 $
63 12 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور در جاي ديگر 23,597 53,521,603,200 Rls. 1,274,324 $
64 11 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 84774000 ماشين هاي قالب گيري با تخليه هوا و ساير ماشين هاي شکل دا دن با حرا رت براي کائوچو يا مواد پلاستيكي 10,580 53,182,320,000 Rls. 1,266,246 $
65 7 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 298,215 52,857,077,870 Rls. 1,255,005 $
66 10 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 84552200 ماشين هاي نوردسردفلزات 227,000 52,797,150,000 Rls. 1,257,075 $
67 11 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 84119990 ساير اجزاء و قطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت و متحرك توربين گازي 4,227 52,488,857,064 Rls. 1,249,735 $
68 3 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غير ازرديف 37013020 48,900 50,996,675,944 Rls. 1,214,207 $
69 5 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري و بيشتر 957,440 50,493,747,254 Rls. 1,153,569 $
70 3 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 13,134 50,399,563,771 Rls. 1,199,990 $
71 8 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 273,552 50,299,126,426 Rls. 1,194,094 $
72 6 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 296,174 48,757,531,826 Rls. 1,160,893 $
73 4 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 84342000 ماشين آلات و دستگاه هاي تهيه لبنيات 56,442 48,364,448,761 Rls. 1,130,803 $
74 4 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 84069000 اجزاء و قطعات توربين هاي بخار 20,037 47,423,116,626 Rls. 1,266,031 $
75 2 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 90278060 دستگاه الايزاو گروه بندي خون تمام اتوماتيك 13,551 46,558,800,000 Rls. 1,108,542 $
76 7 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 04021010 شيرخشک ا طفال در بسته بندي هاي تحت خلا و يک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن مواد چرب ا ن يک و نيم% و يا کمتر باشد 76,696 46,303,119,743 Rls. 1,102,456 $
77 5 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 90181300 دستگاه هاي تشخيص امراض از طريق نمايش رزنانس مغناطيسي (MRI) 8,873 45,896,040,000 Rls. 1,073,090 $
78 11 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 76012000 آلياژهاي آلومينيوم، کارنشده. 693,890 45,864,289,567 Rls. 1,092,007 $
79 10 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش از 500 گرم 181,275 45,439,542,522 Rls. 1,123,090 $
80 7 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 90181300 دستگاه هاي تشخيص امراض از طريق نمايش رزنانس مغناطيسي (MRI) 29,088 45,183,960,000 Rls. 1,075,809 $
81 3 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 90278050 دستگاه تست قند خون و نوار مربوطه 4,280 44,712,318,000 Rls. 1,064,579 $
82 10 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 90278050 دستگاه تست قند خون و نوار مربوطه 5,010 44,666,108,194 Rls. 1,063,479 $
83 10 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 84717090 سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 2,218 44,649,108,000 Rls. 1,063,074 $
84 9 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 86079100 اجزاء و قطعات لکوموتيوها يالکوترا کتورها که در جاي ديگري مذکور نباشند. 12,281 44,500,042,586 Rls. 1,034,441 $
85 4 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 90278050 دستگاه تست قند خون و نوار مربوطه 4,260 44,148,374,000 Rls. 1,039,764 $
86 8 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 90278050 دستگاه تست قند خون و نوار مربوطه 3,979 42,618,941,030 Rls. 1,014,736 $
87 3 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 249,628 42,486,454,025 Rls. 1,009,628 $
88 7 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 33029010 اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 75,935 42,143,689,993 Rls. 1,003,423 $
89 3 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 4,369 42,004,468,670 Rls. 1,000,107 $
90 10 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 04021010 شيرخشک ا طفال در بسته بندي هاي تحت خلا و يک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن مواد چرب ا ن يک و نيم% و يا کمتر باشد 74,392 41,855,993,767 Rls. 996,571 $
91 6 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 21069080 مكمل غذايي 32,936 41,351,362,641 Rls. 981,626 $
92 3 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 04021030 شير خشك صنعتي 287,950 41,324,246,318 Rls. 982,259 $
93 6 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 33029010 اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 61,255 40,965,280,694 Rls. 975,366 $
94 12 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي داراي توليد داخلي مشابه 37,793 40,745,962,510 Rls. 970,142 $
95 2 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 13,069 40,417,420,960 Rls. 1,120,576 $
96 2 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش از 500 گرم 200,000 40,348,590,000 Rls. 1,172,174 $
97 3 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 54076900 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر 125,808 38,964,277,183 Rls. 925,957 $
98 8 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 33029010 اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 56,275 38,717,980,521 Rls. 921,859 $
99 10 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 90221200 دستگاه هاي توموگرافي كه توسط يك ماشين خودكار داده پردازي هدايت مي شوند 7,160 38,639,880,000 Rls. 919,997 $
100 3 1397 تهران امور واردات امارات متحده عربي 86040000 وسائط نقليه تعمير و نگهداري يا سرويس راه آهن يا تراموا، حتي خودرو (مثلا؛ وا گن کارگاه و...) 12,114 38,539,224,280 Rls. 917,601 $
مجموع کل
12,345,675,253,521 ريال
مجموع کل
309,001,459 دلار