آمار کل " واردات از" کشور (اسپانيا) گمرک (تهران امور واردات)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 تهران امور واردات اسپانيا 85059090 ساير ابزارهاي مغناطيسي والكترومغناطيسي و اجزاء و قطعات غير از اشياء مشمول رديف 85051100 لغايت 85059010 16,530 61,115,949,178 Rls. 1,455,142 $
2 8 1397 تهران امور واردات اسپانيا 85059090 ساير ابزارهاي مغناطيسي والكترومغناطيسي و اجزاء و قطعات غير از اشياء مشمول رديف 85051100 لغايت 85059010 12,747 52,502,511,515 Rls. 1,250,060 $
3 7 1397 تهران امور واردات اسپانيا 85059090 ساير ابزارهاي مغناطيسي والكترومغناطيسي و اجزاء و قطعات غير از اشياء مشمول رديف 85051100 لغايت 85059010 13,271 50,352,832,148 Rls. 1,198,877 $
4 4 1397 تهران امور واردات اسپانيا 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserver شامل کليه وا حدهاو متفرعات داخلي از جمله درا يوها، بردها، حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 39,500 46,718,150,000 Rls. 1,107,984 $
5 4 1397 تهران امور واردات اسپانيا 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزات به کار مي روند 28,041 37,912,388,921 Rls. 886,425 $
6 4 1397 تهران امور واردات اسپانيا 90248000 ماشينها و دستگاه ها براي آزمايش استحکام، مقاومت، فشارپذيري، کشش پذيري يا سايرخوا ص مکانيکي مواد غير فلزي 10,033 37,630,205,700 Rls. 892,917 $
7 2 1397 تهران امور واردات اسپانيا 84411000 ماشينهاي برش 14,705 34,928,880,000 Rls. 831,640 $
8 10 1397 تهران امور واردات اسپانيا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 9,981 34,403,757,635 Rls. 819,139 $
9 6 1397 تهران امور واردات اسپانيا 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 15,070 33,469,017,871 Rls. 762,740 $
10 7 1397 تهران امور واردات اسپانيا 90330020 ساير ترموكوبلها 18,710 33,141,918,465 Rls. 789,092 $
11 4 1397 تهران امور واردات اسپانيا 84804900 قالب براي فلزات ياکربورهاي فلزي (غير ازانواع تزريقي يافشاري) 10,723 30,815,267,000 Rls. 724,043 $
12 5 1397 تهران امور واردات اسپانيا 85059090 ساير ابزارهاي مغناطيسي والكترومغناطيسي و اجزاء و قطعات غير از اشياء مشمول رديف 85051100 لغايت 85059010 7,049 30,555,200,850 Rls. 710,626 $
13 6 1397 تهران امور واردات اسپانيا 33029010 اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 38,769 29,377,836,145 Rls. 690,669 $
14 4 1397 تهران امور واردات اسپانيا 85059090 ساير ابزارهاي مغناطيسي والكترومغناطيسي و اجزاء و قطعات غير از اشياء مشمول رديف 85051100 لغايت 85059010 7,294 26,901,957,149 Rls. 632,676 $
15 8 1397 تهران امور واردات اسپانيا 33029010 اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 42,014 24,641,429,439 Rls. 586,703 $
16 11 1397 تهران امور واردات اسپانيا 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 32,773 23,677,854,500 Rls. 563,758 $
17 9 1397 تهران امور واردات اسپانيا 84752900 ماشين هاي ساختن يا عمل آوردن شيشه يا اشياء شيشه ا ي با حرا رت (غير ازا لياف اپتيکي). 23,790 23,552,595,000 Rls. 560,776 $
18 7 1397 تهران امور واردات اسپانيا 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserver شامل کليه وا حدهاو متفرعات داخلي از جمله درا يوها، بردها، حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 21,000 23,476,400,000 Rls. 558,962 $
19 6 1397 تهران امور واردات اسپانيا 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserver شامل کليه وا حدهاو متفرعات داخلي از جمله درا يوها، بردها، حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 17,000 23,359,075,000 Rls. 553,992 $
20 3 1397 تهران امور واردات اسپانيا 85059090 ساير ابزارهاي مغناطيسي والكترومغناطيسي و اجزاء و قطعات غير از اشياء مشمول رديف 85051100 لغايت 85059010 5,344 22,758,503,513 Rls. 540,765 $
21 2 1397 تهران امور واردات اسپانيا 84812000 شيربراي انتقالات اولئوهيدروليکي يا پنوماتيکي. 20,790 22,034,880,000 Rls. 596,311 $
22 9 1397 تهران امور واردات اسپانيا 90330020 ساير ترموكوبلها 10,714 20,045,483,782 Rls. 477,273 $
23 5 1397 تهران امور واردات اسپانيا 90328910 اكسي پيلوت 13,408 20,029,068,581 Rls. 456,451 $
24 3 1397 تهران امور واردات اسپانيا 90330020 ساير ترموكوبلها 11,006 19,948,026,650 Rls. 473,955 $
25 11 1397 تهران امور واردات اسپانيا 84249000 اجزاء و قطعات ماشين آلات وادوات مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 16,745 19,341,907,666 Rls. 460,522 $
26 7 1397 تهران امور واردات اسپانيا 33029010 اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 23,145 18,526,353,740 Rls. 441,104 $
27 3 1397 تهران امور واردات اسپانيا 90229000 پانلهاي و ميزهاي كنترل اشعه ايكس، صفحه اشعه ايكس، اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مولد اشعه ايكس، الفا، بتا يا گاما 11,600 18,323,195,720 Rls. 435,437 $
28 7 1397 تهران امور واردات اسپانيا 12051010 بذر کلزا 36,855 18,254,127,778 Rls. 434,622 $
29 4 1397 تهران امور واردات اسپانيا 90229000 پانلهاي و ميزهاي كنترل اشعه ايكس، صفحه اشعه ايكس، اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مولد اشعه ايكس، الفا، بتا يا گاما 11,600 18,210,958,460 Rls. 428,897 $
30 6 1397 تهران امور واردات اسپانيا 32071020 رنگ هاي چيني و سراميكي رولعابي (850750 درجه سانتي گراد) و داخل لعابي (12801180 درجه سانتي گراد) 35,975 18,089,729,899 Rls. 430,707 $
31 7 1397 تهران امور واردات اسپانيا 52052300 نخ يك لا، از الياف شانه زده، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسي تكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 131,939 17,954,696,552 Rls. 427,493 $
32 4 1397 تهران امور واردات اسپانيا 32071090 ساير پيگمآن ها، کدرکننده و رنگ هاي آماده و فرآورده هاي همانند غير مذکور 32,085 17,808,962,881 Rls. 414,674 $
33 3 1397 تهران امور واردات اسپانيا 90221440 دستگاه راديولوژي ساده از نوع آنالوگ يا ديجيتال 3,600 17,010,348,285 Rls. 405,008 $
34 10 1397 تهران امور واردات اسپانيا 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 15,000 16,623,967,500 Rls. 395,809 $
35 2 1397 تهران امور واردات اسپانيا 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 23,103 15,832,184,358 Rls. 376,956 $
36 8 1397 تهران امور واردات اسپانيا 69072100 ک ک با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 261,222 14,088,145,665 Rls. 335,432 $
37 8 1397 تهران امور واردات اسپانيا 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 5,961 13,868,305,082 Rls. 330,198 $
38 6 1397 تهران امور واردات اسپانيا 90181990 ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر 760 13,853,928,950 Rls. 314,220 $
39 5 1397 تهران امور واردات اسپانيا 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 4,486 13,055,310,987 Rls. 300,122 $
40 2 1397 تهران امور واردات اسپانيا 04021010 شيرخشک ا طفال در بسته بندي هاي تحت خلا و يک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن مواد چرب ا ن يک و نيم% و يا کمتر باشد 20,164 12,522,287,174 Rls. 298,150 $
41 5 1397 تهران امور واردات اسپانيا 90314900 ساير آلات و وسايل اپتيکي براي سنجش يا کنترل که در جاي ديگري مذکور نباشند. 12,600 12,495,810,550 Rls. 287,260 $
42 2 1397 تهران امور واردات اسپانيا 85059090 ساير ابزارهاي مغناطيسي والكترومغناطيسي و اجزاء و قطعات غير از اشياء مشمول رديف 85051100 لغايت 85059010 3,882 12,340,253,410 Rls. 293,817 $
43 10 1397 تهران امور واردات اسپانيا 98870224 قطعات منفصله وسيله حمل و نقل ده نفر يا بيشتر با ساخت داخل 50% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، كولر، جعبه فرمان و لاستيك 8,752 12,310,390,309 Rls. 293,105 $
44 6 1397 تهران امور واردات اسپانيا 21069080 مكمل غذايي 2,577 12,057,057,985 Rls. 287,073 $
45 2 1397 تهران امور واردات اسپانيا 90229000 پانلهاي و ميزهاي كنترل اشعه ايكس، صفحه اشعه ايكس، اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مولد اشعه ايكس، الفا، بتا يا گاما 7,610 12,044,984,182 Rls. 286,785 $
46 5 1397 تهران امور واردات اسپانيا 04021010 شيرخشک ا طفال در بسته بندي هاي تحت خلا و يک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن مواد چرب ا ن يک و نيم% و يا کمتر باشد 19,906 12,036,059,136 Rls. 277,973 $
47 10 1397 تهران امور واردات اسپانيا 38210000 كشت بومهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمها (شامل ويروسها و غيره) يا از سلولهاي گياهي، انساني يا حيواني. 5,094 11,909,114,364 Rls. 283,550 $
48 1 1397 تهران امور واردات اسپانيا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه، حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 38,570 11,739,369,895 Rls. 310,400 $
49 3 1397 تهران امور واردات اسپانيا 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 2,570 11,630,360,500 Rls. 275,830 $
50 2 1397 تهران امور واردات اسپانيا 38249990 سایر 107,650 11,525,747,068 Rls. 274,423 $
51 11 1397 تهران امور واردات اسپانيا 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 14,375 11,164,650,721 Rls. 265,825 $
52 6 1397 تهران امور واردات اسپانيا 84472000 ماشين كشباف تخت باف؛ ماشينهاي دوختني – بافتني (Stitchbonding) 22,650 11,146,120,000 Rls. 265,383 $
53 9 1397 تهران امور واردات اسپانيا 33029010 اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 16,075 10,939,869,660 Rls. 260,473 $
54 12 1397 تهران امور واردات اسپانيا 21069080 مكمل غذايي 2,224 10,928,068,750 Rls. 260,193 $
55 2 1397 تهران امور واردات اسپانيا 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 1,506 10,740,366,000 Rls. 301,789 $
56 5 1397 تهران امور واردات اسپانيا 84819030 اجزاء و قطعات شيرآلات چدني و فولادي 17,048 10,554,393,200 Rls. 239,383 $
57 6 1397 تهران امور واردات اسپانيا 85059090 ساير ابزارهاي مغناطيسي والكترومغناطيسي و اجزاء و قطعات غير از اشياء مشمول رديف 85051100 لغايت 85059010 2,681 10,249,510,913 Rls. 244,036 $
58 7 1397 تهران امور واردات اسپانيا 73045900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ازفولاد ممزوج بدون درزباسطح مقطع مدور، که در جاي ديگرذکرنشده. 21,840 10,042,591,861 Rls. 239,109 $
59 10 1397 تهران امور واردات اسپانيا 48054000 کاغذ و مقوا ي صافي، به شکل رول يا ورق 77,789 9,858,287,375 Rls. 234,721 $
60 11 1397 تهران امور واردات اسپانيا 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني با استثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه بر اساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 7,300 9,679,054,636 Rls. 230,454 $
61 11 1397 تهران امور واردات اسپانيا 30045013 مکمل­های دارویی مخصوص دام و طیور و آبزیان حاوی ویتامین 20,286 9,600,577,500 Rls. 228,585 $
62 3 1397 تهران امور واردات اسپانيا 84138190 ساير تلمبه هاغير مذکور در جاي ديگر 746 9,577,651,439 Rls. 227,606 $
63 5 1397 تهران امور واردات اسپانيا 32071020 رنگ هاي چيني و سراميكي رولعابي (850750 درجه سانتي گراد) و داخل لعابي (12801180 درجه سانتي گراد) 19,052 9,519,819,738 Rls. 216,258 $
64 10 1397 تهران امور واردات اسپانيا 33029010 اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 11,158 9,398,195,063 Rls. 223,766 $
65 6 1397 تهران امور واردات اسپانيا 38210000 كشت بومهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمها (شامل ويروسها و غيره) يا از سلولهاي گياهي، انساني يا حيواني. 3,810 9,310,727,682 Rls. 221,684 $
66 9 1397 تهران امور واردات اسپانيا 90328910 اكسي پيلوت 6,704 9,305,950,505 Rls. 221,570 $
67 10 1397 تهران امور واردات اسپانيا 21069080 مكمل غذايي 26,368 9,231,868,969 Rls. 219,806 $
68 8 1397 تهران امور واردات اسپانيا 35069100 چسباننده ها بر اساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا بر اساس كائوچو 30,125 9,002,942,432 Rls. 214,355 $
69 2 1397 تهران امور واردات اسپانيا 31059090 سايرکودهاي غير مذکور 18,120 8,908,688,875 Rls. 239,962 $
70 2 1397 تهران امور واردات اسپانيا 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 6,238 8,895,782,369 Rls. 211,804 $
71 8 1397 تهران امور واردات اسپانيا 52052300 نخ يك لا، از الياف شانه زده، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسي تكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 66,198 8,842,841,719 Rls. 210,543 $
72 11 1397 تهران امور واردات اسپانيا 33029010 اسانسهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 16,100 8,767,715,280 Rls. 208,754 $
73 9 1397 تهران امور واردات اسپانيا 52052300 نخ يك لا، از الياف شانه زده، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسي تكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 65,448 8,751,730,241 Rls. 208,374 $
74 12 1397 تهران امور واردات اسپانيا 98870224 قطعات منفصله وسيله حمل و نقل ده نفر يا بيشتر با ساخت داخل 50% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، كولر، جعبه فرمان و لاستيك 5,366 8,579,960,072 Rls. 204,285 $
75 10 1397 تهران امور واردات اسپانيا 84148090 ساير تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورها، کلاهک ها، بادزن ها، ...غير مذکور در جاي ديگر 14,806 8,358,525,000 Rls. 199,012 $
76 5 1397 تهران امور واردات اسپانيا 90330020 ساير ترموكوبلها 3,399 8,258,007,615 Rls. 188,195 $
77 10 1397 تهران امور واردات اسپانيا 30042012 سايرداروهاي داراي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 12,564 8,089,094,160 Rls. 192,597 $
78 2 1397 تهران امور واردات اسپانيا 98870224 قطعات منفصله وسيله حمل و نقل ده نفر يا بيشتر با ساخت داخل 50% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، كولر، جعبه فرمان و لاستيك 5,445 7,958,149,229 Rls. 189,480 $
79 2 1397 تهران امور واردات اسپانيا 32071020 رنگ هاي چيني و سراميكي رولعابي (850750 درجه سانتي گراد) و داخل لعابي (12801180 درجه سانتي گراد) 19,525 7,775,208,814 Rls. 185,124 $
80 5 1397 تهران امور واردات اسپانيا 98870224 قطعات منفصله وسيله حمل و نقل ده نفر يا بيشتر با ساخت داخل 50% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، كولر، جعبه فرمان و لاستيك 5,065 7,713,242,066 Rls. 181,659 $
81 10 1397 تهران امور واردات اسپانيا 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 7,075 7,577,220,938 Rls. 180,410 $
82 12 1397 تهران امور واردات اسپانيا 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 6,400 7,528,858,000 Rls. 179,259 $
83 8 1397 تهران امور واردات اسپانيا 33021010 اسانس کولا از انواعي كه درصنايع غذايي يا نوشابه سازي مورد استفاده قرارمي گيرد 2,000 7,503,645,720 Rls. 178,658 $
84 12 1397 تهران امور واردات اسپانيا 30045013 مکمل­های دارویی مخصوص دام و طیور و آبزیان حاوی ویتامین 19,681 7,437,834,540 Rls. 177,092 $
85 10 1397 تهران امور واردات اسپانيا 30042090 سايرداروهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد داخلي ندارند بصورت خرده فروشي 3,143 7,407,774,500 Rls. 176,376 $
86 5 1397 تهران امور واردات اسپانيا 90215000 دستگاه هاي محرک ماهيچه قلب (به استثناي اجزاء قطعات و متفرعات) 410 7,381,961,821 Rls. 168,231 $
87 12 1397 تهران امور واردات اسپانيا 30042011 ساير داروهاي داراي ساير ا نتي بيوتيک هامخصوص طيور داراي توليد مشابه داخلي 19,404 7,372,591,740 Rls. 175,538 $
88 8 1397 تهران امور واردات اسپانيا 31059090 سايرکودهاي غير مذکور 39,227 7,362,821,488 Rls. 175,306 $
89 6 1397 تهران امور واردات اسپانيا 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 5,309 7,293,056,751 Rls. 173,644 $
90 9 1397 تهران امور واردات اسپانيا 30045013 مکمل­های دارویی مخصوص دام و طیور و آبزیان حاوی ویتامین 17,640 7,273,559,100 Rls. 173,180 $
91 8 1397 تهران امور واردات اسپانيا 90330020 ساير ترموكوبلها 3,185 7,225,731,025 Rls. 172,042 $
92 6 1397 تهران امور واردات اسپانيا 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 156,000 7,117,578,000 Rls. 163,622 $
93 2 1397 تهران امور واردات اسپانيا 30042011 ساير داروهاي داراي ساير ا نتي بيوتيک هامخصوص طيور داراي توليد مشابه داخلي 16,820 6,964,188,780 Rls. 165,814 $
94 10 1397 تهران امور واردات اسپانيا 34021290 ساير مواد آلي تانسيواکتيف کاتيونيک حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 19,080 6,936,855,214 Rls. 165,163 $
95 1 1397 تهران امور واردات اسپانيا 85059090 ساير ابزارهاي مغناطيسي والكترومغناطيسي و اجزاء و قطعات غير از اشياء مشمول رديف 85051100 لغايت 85059010 1,826 6,858,754,296 Rls. 185,003 $
96 12 1397 تهران امور واردات اسپانيا 84819020 مکانيزم شير از نوع پلاستيکي براي شيرالات بهداشتي ا هرمي 6,610 6,817,136,340 Rls. 162,313 $
97 6 1397 تهران امور واردات اسپانيا 29215900 ساير پلي آميدهاي بودار و مشتقات آن ها، غير مذکور در جاي ديگر؛ املاح ا ين محصولات 200 6,711,291,450 Rls. 159,793 $
98 1 1397 تهران امور واردات اسپانيا 90330020 ساير ترموكوبلها 5,117 6,706,073,250 Rls. 178,941 $
99 8 1397 تهران امور واردات اسپانيا 52052400 نخ يك لا، از الياف شانه زده، كه اندازه آن كمتر از 31/192 دسي تكس بوده ولي كمتر از 125 دسي تكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 52 بوده ولي از 80 بيشتر نباشد) 44,450 6,681,504,760 Rls. 159,084 $
100 1 1397 تهران امور واردات اسپانيا 73045900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ازفولاد ممزوج بدون درزباسطح مقطع مدور، که در جاي ديگرذکرنشده. 32,080 6,659,489,073 Rls. 158,559 $
مجموع کل
1,570,770,265,808 ريال
مجموع کل
37,383,356 دلار