آمار کل " واردات از" کشور (اتريش) گمرک (تهران امور واردات)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1397 تهران امور واردات اتريش 87053000 وسايط نقليه آتش نشاني 184,500 373,470,000,000 Rls. 8,892,134 $
2 12 1397 تهران امور واردات اتريش 87053000 وسايط نقليه آتش نشاني 170,700 264,236,569,328 Rls. 6,291,346 $
3 6 1397 تهران امور واردات اتريش 87053000 وسايط نقليه آتش نشاني 112,000 231,925,000,000 Rls. 5,522,016 $
4 8 1397 تهران امور واردات اتريش 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 24,792 225,408,680,130 Rls. 5,366,872 $
5 2 1397 تهران امور واردات اتريش 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 9,771 205,641,203,994 Rls. 4,896,220 $
6 3 1397 تهران امور واردات اتريش 84440000 ماشينهاي اكسترودينگ (Extruding)، كشش (Drawing)، تكسچرينگ (Texturing) يا برش مواد نسجي سنتتيك يا مصنوعي. 131,530 168,539,920,950 Rls. 4,012,855 $
7 6 1397 تهران امور واردات اتريش 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 20,147 160,516,249,867 Rls. 3,821,816 $
8 5 1397 تهران امور واردات اتريش 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 28,011 135,422,958,291 Rls. 3,090,199 $
9 10 1397 تهران امور واردات اتريش 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 4,251 105,136,230,919 Rls. 2,503,243 $
10 9 1397 تهران امور واردات اتريش 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 7,900 94,617,543,588 Rls. 2,252,797 $
11 4 1397 تهران امور واردات اتريش 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 4,598 78,594,555,311 Rls. 2,121,082 $
12 8 1397 تهران امور واردات اتريش 84748000 ساير ماشين آلات و دستگاه هاي به هم فشردن، شكل دادن يا قالب گيري سوختهاي معدني جامد، خميرهاي سراميكي و ساير محصولات معدني، ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه 40,026 77,945,639,100 Rls. 1,855,849 $
13 7 1397 تهران امور واردات اتريش 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 167,055 72,650,232,000 Rls. 1,729,767 $
14 2 1397 تهران امور واردات اتريش 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات از اين مواد 79,600 69,005,314,800 Rls. 1,642,984 $
15 11 1397 تهران امور واردات اتريش 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 5,792 65,796,413,082 Rls. 1,566,581 $
16 6 1397 تهران امور واردات اتريش 84748000 ساير ماشين آلات و دستگاه هاي به هم فشردن، شكل دادن يا قالب گيري سوختهاي معدني جامد، خميرهاي سراميكي و ساير محصولات معدني، ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه 5,565 65,664,081,000 Rls. 1,563,430 $
17 4 1397 تهران امور واردات اتريش 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 8,555 63,118,572,670 Rls. 1,485,942 $
18 11 1397 تهران امور واردات اتريش 90221200 دستگاه هاي توموگرافي كه توسط يك ماشين خودكار داده پردازي هدايت مي شوند 9,800 58,138,592,104 Rls. 1,384,252 $
19 12 1397 تهران امور واردات اتريش 48025500 سايرکاغذ مقوا قشرنزده اندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g به شکل رول بدون الياف يا باحدا کثر0 1,265,738 56,740,831,496 Rls. 1,350,971 $
20 12 1397 تهران امور واردات اتريش 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 8,979 54,109,142,290 Rls. 1,288,313 $
21 2 1397 تهران امور واردات اتريش 90221420 دستگاه را ديولوژي موبايل به استثناي رديف 8705 5,175 54,078,021,576 Rls. 1,287,572 $
22 4 1397 تهران امور واردات اتريش 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات از اين مواد 67,000 50,962,365,800 Rls. 1,200,243 $
23 5 1397 تهران امور واردات اتريش 84748000 ساير ماشين آلات و دستگاه هاي به هم فشردن، شكل دادن يا قالب گيري سوختهاي معدني جامد، خميرهاي سراميكي و ساير محصولات معدني، ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه 15,900 49,129,855,500 Rls. 1,114,308 $
24 4 1397 تهران امور واردات اتريش 84748000 ساير ماشين آلات و دستگاه هاي به هم فشردن، شكل دادن يا قالب گيري سوختهاي معدني جامد، خميرهاي سراميكي و ساير محصولات معدني، ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه 10,116 48,783,584,000 Rls. 1,156,969 $
25 10 1397 تهران امور واردات اتريش 21069080 مكمل غذايي 32,574 44,635,675,266 Rls. 1,062,753 $
26 11 1397 تهران امور واردات اتريش 84269100 ارابه هاي كارگاهي مجهز به جرثقيل، طراحي شده براي نصب کردن روي وسايط نقليه جاده اي 61,119 42,966,000,000 Rls. 1,023,000 $
27 2 1397 تهران امور واردات اتريش 87053000 وسايط نقليه آتش نشاني 70,640 40,925,148,000 Rls. 1,052,153 $
28 12 1397 تهران امور واردات اتريش 90183926 لوازم مصرفي جراحي قلب (صرفا شامل کليپس - رينگ - استابيلايزر (ثابت نگهدارنده ديواره قلب) - کانولا - اکسيژناتور به همراهست مربوطه -گرافت - پانچ آئورت) 3,370 40,349,085,304 Rls. 960,692 $
29 7 1397 تهران امور واردات اتريش 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 5,143 38,640,036,978 Rls. 920,000 $
30 10 1397 تهران امور واردات اتريش 84807100 قالب از نوع تزريقي يا فشاري براي کائوچو يا مواد پلاستيکي. 43,000 34,589,576,000 Rls. 823,561 $
31 5 1397 تهران امور واردات اتريش 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 2,950 32,625,265,224 Rls. 755,675 $
32 11 1397 تهران امور واردات اتريش 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 6,067 32,274,994,366 Rls. 768,452 $
33 10 1397 تهران امور واردات اتريش 86079900 اجزاءو قطعات نوا قل روي خط را ه آهن که در جاي ديگرمذکور نباشند. 7,313 32,078,598,521 Rls. 763,776 $
34 5 1397 تهران امور واردات اتريش 90221420 دستگاه را ديولوژي موبايل به استثناي رديف 8705 2,875 29,296,133,550 Rls. 673,474 $
35 10 1397 تهران امور واردات اتريش 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 34,996 29,103,651,432 Rls. 692,944 $
36 9 1397 تهران امور واردات اتريش 84748000 ساير ماشين آلات و دستگاه هاي به هم فشردن، شكل دادن يا قالب گيري سوختهاي معدني جامد، خميرهاي سراميكي و ساير محصولات معدني، ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه 60,551 27,706,417,800 Rls. 659,676 $
37 3 1397 تهران امور واردات اتريش 87053000 وسايط نقليه آتش نشاني 33,000 27,553,812,000 Rls. 693,721 $
38 7 1397 تهران امور واردات اتريش 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 7,534 27,499,268,763 Rls. 654,744 $
39 12 1397 تهران امور واردات اتريش 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 22,610 27,022,836,158 Rls. 643,401 $
40 9 1397 تهران امور واردات اتريش 73269040 تسمه فولادي ضدزنگ دستگاه پرس نئوپان (stainless pressure belt) باعرض بيش از2متر 5,153 26,269,650,000 Rls. 625,468 $
41 8 1397 تهران امور واردات اتريش 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 2,600 26,013,678,954 Rls. 619,373 $
42 6 1397 تهران امور واردات اتريش 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 2,000 25,626,253,934 Rls. 610,149 $
43 3 1397 تهران امور واردات اتريش 84678900 ا بزا ربراي کارکردن دردست، باموتورغير برقي، که در جاي ديگرمذکور نباشد 7,900 25,588,937,175 Rls. 678,842 $
44 12 1397 تهران امور واردات اتريش 21069080 مكمل غذايي 8,215 25,582,516,862 Rls. 609,107 $
45 6 1397 تهران امور واردات اتريش 90183926 لوازم مصرفي جراحي قلب (صرفا شامل کليپس - رينگ - استابيلايزر (ثابت نگهدارنده ديواره قلب) - کانولا - اکسيژناتور به همراهست مربوطه -گرافت - پانچ آئورت) 2,140 25,333,772,348 Rls. 586,056 $
46 12 1397 تهران امور واردات اتريش 90183922 ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينروواكوتينز)(microtainer & vacutainer tubes)ازجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدانعقادخون 50,000 24,789,384,428 Rls. 590,223 $
47 9 1397 تهران امور واردات اتريش 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات از اين مواد 34,000 24,195,724,800 Rls. 576,089 $
48 6 1397 تهران امور واردات اتريش 90221440 دستگاه راديولوژي ساده از نوع آنالوگ يا ديجيتال 2,400 23,324,488,000 Rls. 555,345 $
49 11 1397 تهران امور واردات اتريش 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 38,643 22,756,703,200 Rls. 541,826 $
50 10 1397 تهران امور واردات اتريش 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 1,810 22,755,238,235 Rls. 541,791 $
51 2 1397 تهران امور واردات اتريش 83024290 ساير يراق آلات و اتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 106,013 22,561,163,661 Rls. 559,051 $
52 9 1397 تهران امور واردات اتريش 23099030 افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور 122,000 22,450,537,510 Rls. 534,537 $
53 11 1397 تهران امور واردات اتريش 21069080 مكمل غذايي 5,257 22,404,777,764 Rls. 533,447 $
54 9 1397 تهران امور واردات اتريش 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 6,090 21,780,559,608 Rls. 518,585 $
55 4 1397 تهران امور واردات اتريش 21069080 مكمل غذايي 11,010 21,267,561,158 Rls. 501,878 $
56 8 1397 تهران امور واردات اتريش 85015390 سايرالکتروموتورها با جريان متناوب چند فاز، به قدرت بيش از75 كيلووات بجز الکتروموتورقفس سنجابي 25,050 21,053,410,560 Rls. 501,272 $
57 12 1397 تهران امور واردات اتريش 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 5,678 20,392,784,216 Rls. 485,542 $
58 10 1397 تهران امور واردات اتريش 90183922 ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينروواكوتينز)(microtainer & vacutainer tubes)ازجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدانعقادخون 43,000 20,346,734,672 Rls. 484,446 $
59 9 1397 تهران امور واردات اتريش 90181190 اجزاء و قطعات دستگاه الكتروكارديوگراف 10,644 20,207,619,256 Rls. 481,133 $
60 8 1397 تهران امور واردات اتريش 23099030 افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور 86,000 19,894,769,370 Rls. 473,684 $
61 7 1397 تهران امور واردات اتريش 83024290 ساير يراق آلات و اتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 90,529 19,805,024,836 Rls. 471,548 $
62 10 1397 تهران امور واردات اتريش 04022110 شيرخشک ا طفال در بسته بندي هاي تحت خلا و يک کيلوگرم و کمتر با ميزا ن مواد چرب ا ز5/1%بيشتر باشد 6,766 19,268,128,581 Rls. 458,765 $
63 6 1397 تهران امور واردات اتريش 21069080 مكمل غذايي 6,294 18,310,060,259 Rls. 435,954 $
64 2 1397 تهران امور واردات اتريش 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 1,520 17,863,474,272 Rls. 425,321 $
65 3 1397 تهران امور واردات اتريش 23099030 افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور 61,000 17,815,219,800 Rls. 424,172 $
66 8 1397 تهران امور واردات اتريش 84304190 ساير ماشين آلات سوراخ کردن زمين يا چاه کنده : قادر به حرکت بدون نيروي محرکه خارجي (خودرو) بجز انواع دريل واگن تا شش اينچ 13,300 17,507,487,200 Rls. 416,845 $
67 10 1397 تهران امور واردات اتريش 30043910 ساير داروها داراي هورمون يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك ها داراي توليد داخلي مشابه 481 17,302,413,645 Rls. 411,962 $
68 5 1397 تهران امور واردات اتريش 83024290 ساير يراق آلات و اتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 74,530 17,004,132,066 Rls. 391,232 $
69 7 1397 تهران امور واردات اتريش 84462100 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف از نوع ماکودار براي پارچه بافي به عرض بيش از30Cm داراي موتور 27,558 16,911,693,000 Rls. 395,410 $
70 12 1397 تهران امور واردات اتريش 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 1,469 15,777,957,793 Rls. 375,666 $
71 6 1397 تهران امور واردات اتريش 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 15,665 15,074,285,505 Rls. 358,912 $
72 12 1397 تهران امور واردات اتريش 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين مواد، غير مذکور در جاي ديگر 6,450 14,376,609,284 Rls. 342,300 $
73 10 1397 تهران امور واردات اتريش 84269100 ارابه هاي كارگاهي مجهز به جرثقيل، طراحي شده براي نصب کردن روي وسايط نقليه جاده اي 20,475 14,347,800,000 Rls. 341,614 $
74 12 1397 تهران امور واردات اتريش 04022110 شيرخشک ا طفال در بسته بندي هاي تحت خلا و يک کيلوگرم و کمتر با ميزا ن مواد چرب ا ز5/1%بيشتر باشد 6,185 14,172,482,453 Rls. 337,440 $
75 12 1397 تهران امور واردات اتريش 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 25,361 14,098,123,200 Rls. 335,670 $
76 9 1397 تهران امور واردات اتريش 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز.. براي ولتاژتا 1000 ولت بجز موا رد مذکور 6,125 14,020,312,622 Rls. 333,817 $
77 4 1397 تهران امور واردات اتريش 84821000 بلبرينگ. 9,085 13,972,870,356 Rls. 328,785 $
78 8 1397 تهران امور واردات اتريش 87053000 وسايط نقليه آتش نشاني 16,510 13,858,980,000 Rls. 329,976 $
79 3 1397 تهران امور واردات اتريش 21069080 مكمل غذايي 12,919 13,680,010,271 Rls. 325,095 $
80 11 1397 تهران امور واردات اتريش 90221430 دستگاه راديولوژي قابل جابجايي ککککC-ARM 700 13,640,511,500 Rls. 324,774 $
81 11 1397 تهران امور واردات اتريش 23099030 افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور 90,000 13,627,081,125 Rls. 324,454 $
82 2 1397 تهران امور واردات اتريش 82019000 دا س وداسغاله،يونجه بر وعلف بر، گوه (قلم هيزم شکني) وا بزا رهاي دستي ديگر براي کشاورزي يا جنگلدا ري. 8,066 13,254,181,200 Rls. 315,576 $
83 11 1397 تهران امور واردات اتريش 90183926 لوازم مصرفي جراحي قلب (صرفا شامل کليپس - رينگ - استابيلايزر (ثابت نگهدارنده ديواره قلب) - کانولا - اکسيژناتور به همراهست مربوطه -گرافت - پانچ آئورت) 465 13,232,292,040 Rls. 315,054 $
84 7 1397 تهران امور واردات اتريش 84511000 ماشين هاي خشکشوئي 12,317 12,945,984,967 Rls. 308,238 $
85 6 1397 تهران امور واردات اتريش 04022110 شيرخشک ا طفال در بسته بندي هاي تحت خلا و يک کيلوگرم و کمتر با ميزا ن مواد چرب ا ز5/1%بيشتر باشد 5,904 12,393,601,360 Rls. 295,086 $
86 8 1397 تهران امور واردات اتريش 85015310 الکتروموتور قفس سنجابي اسنکرون(asynchronous) به قدرت بيشتر از 75 كيلو وات، با جريان متناوب،چند فاز 25,538 12,356,000,000 Rls. 294,190 $
87 6 1397 تهران امور واردات اتريش 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ا ز ا ين مواد. 8,419 12,130,350,000 Rls. 288,818 $
88 8 1397 تهران امور واردات اتريش 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 38,322 11,920,223,588 Rls. 283,814 $
89 11 1397 تهران امور واردات اتريش 84549000 اجزاءو قطعات کنورتيسور، ملاقه فلزريزي، ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 6,129 11,709,545,231 Rls. 278,799 $
90 8 1397 تهران امور واردات اتريش 90221420 دستگاه را ديولوژي موبايل به استثناي رديف 8705 1,200 11,609,672,514 Rls. 276,420 $
91 7 1397 تهران امور واردات اتريش 23099030 افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور 60,000 11,334,799,200 Rls. 269,877 $
92 9 1397 تهران امور واردات اتريش 47032100 خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج 242,566 11,260,864,322 Rls. 268,116 $
93 10 1397 تهران امور واردات اتريش 23099030 افزودني هاي خوراك آماده دام و طيور 60,000 11,088,719,400 Rls. 264,017 $
94 12 1397 تهران امور واردات اتريش 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 150,796 11,054,308,573 Rls. 263,199 $
95 12 1397 تهران امور واردات اتريش 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر 796 10,865,691,520 Rls. 258,708 $
96 8 1397 تهران امور واردات اتريش 84679900 ساير اجزاء و قطعات ا بزا ربراي کارکردن دردست، در جاي ديگر مذکور نباشد 3,120 10,751,893,940 Rls. 255,997 $
97 6 1397 تهران امور واردات اتريش 33029090 ساير مخلوط هاي مواد معطر و مخلوط ها بر اساس يک يا چند ماده ا ز ا ين موادغير مذکور در جاي ديگر 26,230 10,470,842,487 Rls. 249,306 $
98 1 1397 تهران امور واردات اتريش 90183922 ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينروواكوتينز)(microtainer & vacutainer tubes)ازجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدانعقادخون 29,990 10,352,175,046 Rls. 273,978 $
99 5 1397 تهران امور واردات اتريش 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات از اين مواد 13,600 10,312,811,502 Rls. 245,543 $
100 7 1397 تهران امور واردات اتريش 29313990 سایر 1,250 10,147,138,704 Rls. 241,599 $
مجموع کل
4,373,120,076,231 ريال
مجموع کل
104,289,674 دلار