آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (بندر لنگه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 3,675,930 172,605,550,112 Rls. 4,177,995 $
2 3 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 3,284,675 154,252,040,788 Rls. 3,665,954 $
3 7 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي (pc)کيفي (note book) 18,159 118,892,158,696 Rls. 2,783,987 $
4 2 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 87034010 سایر وسایل نقلیه با هر دو موتور پیستونی درونسوز جرقه ای-احتراقی و موتور برقی به عنوان موتور برای نیروی محرکه به استثنای مواردی که قابلیت شارژ از طریق اتصال به منبع های خارجی برق دارند، با حجم موتور پیستونی درونسوز جرقه ای احتراقی 2500 سی سی و کمتر 144,000 116,710,784,400 Rls. 2,889,262 $
5 1 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 2,345,085 103,005,917,877 Rls. 2,723,661 $
6 10 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 10059090 ذرت (بلال سبز) 3,238,140 99,536,793,330 Rls. 2,369,924 $
7 12 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 2,956,190 96,687,022,943 Rls. 2,302,074 $
8 12 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 84733040 پردازشگر رايانه (cpu) 3,516 94,769,253,740 Rls. 2,256,411 $
9 8 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 2,107,000 93,764,968,578 Rls. 2,232,502 $
10 10 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 1,920,000 92,740,334,400 Rls. 2,208,103 $
11 3 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 87032319 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 60,500 72,052,103,000 Rls. 1,972,953 $
12 12 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 12119099 ساير نباتات و اجزاء آن ها مورد مصرف در عطر سازي و داروسازي غير مذكور در جاي ديگر 1,198,000 69,581,086,690 Rls. 1,656,692 $
13 4 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 1,442,000 68,997,767,680 Rls. 1,613,226 $
14 4 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 1,348,255 66,103,845,766 Rls. 1,557,463 $
15 1 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 87032319 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 65,300 62,972,705,400 Rls. 1,670,939 $
16 12 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي (pc)کيفي (note book) 8,660 58,455,868,003 Rls. 1,391,807 $
17 11 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 10059090 ذرت (بلال سبز) 1,875,640 56,162,717,583 Rls. 1,337,208 $
18 5 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 1,082,343 52,120,789,706 Rls. 1,204,132 $
19 10 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 1,508,700 49,554,749,722 Rls. 1,179,875 $
20 6 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 936,127 49,398,688,766 Rls. 1,157,678 $
21 7 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 10059090 ذرت (بلال سبز) 1,533,720 49,302,558,068 Rls. 1,173,870 $
22 6 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي (pc)کيفي (note book) 5,470 48,536,774,750 Rls. 1,140,976 $
23 7 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 1,200,000 47,791,310,524 Rls. 1,137,889 $
24 12 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 12024200 بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده 839,500 43,871,743,681 Rls. 1,044,564 $
25 11 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 917,555 43,358,088,555 Rls. 1,032,336 $
26 5 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 871,773 42,663,240,544 Rls. 1,015,610 $
27 12 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 10059090 ذرت (بلال سبز) 1,399,340 42,187,890,388 Rls. 1,004,474 $
28 9 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 10059090 ذرت (بلال سبز) 1,397,820 41,876,076,449 Rls. 997,050 $
29 9 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 1,128,480 39,948,279,070 Rls. 951,148 $
30 8 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 84717090 سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 6,239 38,817,254,001 Rls. 924,220 $
31 3 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد 113,891 38,403,308,831 Rls. 913,329 $
32 12 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 12129910 خرنوب و همچنین دانه خرنوب/خرنوب (Caroube)، خزه و جلبك و ساير علفکهاي دريايي، چغندرقند و نيشكر، تازه، سردكرده، يخکزده يا خشك كرده، حتي ساييدهکشده؛ هسته و مغز هسته ميوهکها و ساير محصولات نباتي (از جمله ريشهکكاسني بو نداده از نوع (Cichorium intybus sat 368,500 35,261,809,064 Rls. 839,568 $
33 9 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 739,200 35,235,142,041 Rls. 838,932 $
34 7 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 720,000 35,019,546,099 Rls. 833,798 $
35 4 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 09083190 هل خرد نشده ونسابيده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي 60,480 34,515,599,797 Rls. 818,749 $
36 5 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 10059090 ذرت (بلال سبز) 1,065,700 34,156,417,710 Rls. 800,723 $
37 12 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 84717090 سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 7,351 33,028,297,038 Rls. 786,388 $
38 9 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي (pc)کيفي (note book) 6,285 33,011,001,958 Rls. 785,976 $
39 1 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 24,861 32,466,752,172 Rls. 840,055 $
40 12 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 975,000 32,161,723,920 Rls. 765,755 $
41 9 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 84733040 پردازشگر رايانه (cpu) 1,640 31,238,352,000 Rls. 743,770 $
42 6 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 84718010 انواع بردها شامل بردا صلي (mainboard)کارت گرافيک، صدا، شبکه، ويدئو و رم (RAM) 3,890 31,153,481,184 Rls. 709,755 $
43 9 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 84717090 سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 5,225 29,931,324,789 Rls. 712,651 $
44 11 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 84718010 انواع بردها شامل بردا صلي (mainboard)کارت گرافيک، صدا، شبکه، ويدئو و رم (RAM) 2,455 29,893,630,305 Rls. 711,753 $
45 8 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserver شامل کليه وا حدهاو متفرعات داخلي از جمله درا يوها، بردها، حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 9,775 29,702,212,800 Rls. 707,196 $
46 8 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 44123100 تخته چند لا، پانل هاي روكش شده و چوب مطبق شده همانند حداقل بايك لايه خارجي ازچوب مناطق حاره اي طبق يادداشت 1فرعي فصل 44 هرلايه باضخامت نه بيش از6 ميلمتر 1,086,382 29,225,365,129 Rls. 695,842 $
47 5 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 84718010 انواع بردها شامل بردا صلي (mainboard)کارت گرافيک، صدا، شبکه، ويدئو و رم (RAM) 3,839 29,090,051,197 Rls. 664,999 $
48 12 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 10062000 برنج پوست كنده (برنج كارگو Cargo يا برنج قهوهکاي) 690,000 28,933,687,200 Rls. 688,897 $
49 3 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي (pc)کيفي (note book) 4,085 28,591,448,578 Rls. 679,549 $
50 4 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 94,083 28,061,385,881 Rls. 668,128 $
51 10 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي (pc)کيفي (note book) 4,807 27,405,609,954 Rls. 652,515 $
52 2 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي (pc)کيفي (note book) 8,545 26,770,214,100 Rls. 672,133 $
53 5 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 84733040 پردازشگر رايانه (cpu) 1,216 25,360,703,241 Rls. 582,770 $
54 7 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 74,264 24,632,027,018 Rls. 586,477 $
55 2 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07133310 لوبيا چيتي 391,125 24,522,330,126 Rls. 583,865 $
56 1 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد 93,439 24,512,234,970 Rls. 603,963 $
57 3 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 09083190 هل خرد نشده ونسابيده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي 41,200 24,425,356,142 Rls. 579,562 $
58 11 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 84717090 سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 5,855 24,187,624,532 Rls. 575,896 $
59 7 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 44123100 تخته چند لا، پانل هاي روكش شده و چوب مطبق شده همانند حداقل بايك لايه خارجي ازچوب مناطق حاره اي طبق يادداشت 1فرعي فصل 44 هرلايه باضخامت نه بيش از6 ميلمتر 818,007 24,111,509,705 Rls. 574,083 $
60 4 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 10059090 ذرت (بلال سبز) 775,100 23,533,783,535 Rls. 558,412 $
61 2 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 10059090 ذرت (بلال سبز) 779,840 23,334,295,279 Rls. 567,032 $
62 4 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 09041190 فلفل خرد نشده و نسابيده بصورت غير خرده فروشي 117,960 23,310,253,852 Rls. 542,636 $
63 5 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي (pc)کيفي (note book) 4,299 23,284,780,000 Rls. 528,119 $
64 4 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 87032329 ساير وسايل نقليه، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس و نوع هيبريدي 30,000 22,884,093,402 Rls. 543,737 $
65 6 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 10059090 ذرت (بلال سبز) 722,720 22,728,122,393 Rls. 541,146 $
66 5 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 09041190 فلفل خرد نشده و نسابيده بصورت غير خرده فروشي 124,920 21,879,583,789 Rls. 520,943 $
67 7 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 84713010 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي (PC) به صورت کامل به وزن حداكثر 10كيلوگرم 7,700 21,722,740,143 Rls. 517,208 $
68 4 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي (pc)کيفي (note book) 2,613 21,205,684,464 Rls. 502,294 $
69 10 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 09041190 فلفل خرد نشده و نسابيده بصورت غير خرده فروشي 122,345 20,853,089,586 Rls. 496,503 $
70 3 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserver شامل کليه وا حدهاو متفرعات داخلي از جمله درا يوها، بردها، حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 6,750 20,127,285,000 Rls. 479,221 $
71 2 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 309,000 19,995,923,520 Rls. 488,451 $
72 10 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 84713040 رايانه لوحي (tablet PC) با صفحه نمايش لمسي حداقل 7 اينچ حتي با قابليت نصب سيم كارت 4,269 19,763,382,480 Rls. 470,557 $
73 5 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد 46,000 19,525,869,000 Rls. 444,983 $
74 9 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد 47,790 19,522,093,290 Rls. 464,812 $
75 4 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 09011190 قهوه، بونداده كافئين نگرفته غير مذكور 174,450 19,412,644,001 Rls. 458,367 $
76 6 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 09083190 هل خرد نشده ونسابيده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي 38,000 18,565,955,825 Rls. 441,776 $
77 8 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 09011190 قهوه، بونداده كافئين نگرفته غير مذكور 172,850 18,479,718,499 Rls. 439,992 $
78 6 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد 53,200 18,026,917,250 Rls. 420,782 $
79 12 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 12060090 ساير 366,600 17,183,185,920 Rls. 409,123 $
80 6 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 14,825 16,988,549,454 Rls. 399,374 $
81 2 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 85286900 ساير پروژكتورها غير مذكور در جاي ديگر 7,290 16,871,033,067 Rls. 401,691 $
82 6 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 84717090 سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 3,685 16,118,280,186 Rls. 383,769 $
83 3 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 339,550 15,950,070,712 Rls. 378,553 $
84 12 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserver شامل کليه وا حدهاو متفرعات داخلي از جمله درا يوها، بردها، حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 5,000 15,946,896,000 Rls. 379,688 $
85 3 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 09101190 زنجبيل خرد نشده و سابيده نشده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي 177,520 15,810,472,298 Rls. 374,850 $
86 1 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 230,040 15,780,487,500 Rls. 418,636 $
87 6 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 325,192 15,778,463,747 Rls. 359,927 $
88 3 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 84717090 سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 3,592 15,419,219,604 Rls. 365,697 $
89 12 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد 34,650 15,197,679,790 Rls. 361,850 $
90 6 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 07133310 لوبيا چيتي 250,000 14,942,134,878 Rls. 355,765 $
91 3 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 10059090 ذرت (بلال سبز) 498,280 14,698,735,292 Rls. 349,626 $
92 2 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 84718010 انواع بردها شامل بردا صلي (mainboard)کارت گرافيک، صدا، شبکه، ويدئو و رم (RAM) 5,695 14,501,833,000 Rls. 355,671 $
93 7 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 84733040 پردازشگر رايانه (cpu) 2,120 14,347,716,500 Rls. 341,612 $
94 11 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 09011190 قهوه، بونداده كافئين نگرفته غير مذكور 134,400 14,264,299,392 Rls. 339,626 $
95 4 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 44123100 تخته چند لا، پانل هاي روكش شده و چوب مطبق شده همانند حداقل بايك لايه خارجي ازچوب مناطق حاره اي طبق يادداشت 1فرعي فصل 44 هرلايه باضخامت نه بيش از6 ميلمتر 545,428 14,236,793,393 Rls. 335,692 $
96 4 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 87034010 سایر وسایل نقلیه با هر دو موتور پیستونی درونسوز جرقه ای-احتراقی و موتور برقی به عنوان موتور برای نیروی محرکه به استثنای مواردی که قابلیت شارژ از طریق اتصال به منبع های خارجی برق دارند، با حجم موتور پیستونی درونسوز جرقه ای احتراقی 2500 سی سی و کمتر 18,000 13,907,069,500 Rls. 343,769 $
97 5 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 92071000 آلات موسيقي شستي دار (غير از آکوردئون) که صدا ي آن ها توسط وسايل برقي توليد شده يا تقويت گردد. 28,758 13,806,271,920 Rls. 324,395 $
98 4 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 84717090 سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 2,475 13,719,322,360 Rls. 324,374 $
99 6 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 87032319 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 12,640 13,631,252,320 Rls. 341,977 $
100 12 1397 بندر لنگه امارات متحده عربي 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 8,227 13,150,714,631 Rls. 313,112 $
مجموع کل
3,782,133,207,463 ريال
مجموع کل
90,776,808 دلار