آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (بندر امیرآباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1397 بندر امیرآباد چين 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 658,248 737,054,000,000 Rls. 17,548,895 $
2 8 1397 بندر امیرآباد چين 85159000 اجزاء و قطعات دستگاه هاي لحيم کاري، زردجوشکاري، جوشکاري و غيره مشمول شماره 8515 12,795 9,676,145,521 Rls. 230,385 $
3 7 1397 بندر امیرآباد چين 85159000 اجزاء و قطعات دستگاه هاي لحيم کاري، زردجوشکاري، جوشکاري و غيره مشمول شماره 8515 10,173 9,300,132,916 Rls. 221,431 $
4 10 1397 بندر امیرآباد چين 85159000 اجزاء و قطعات دستگاه هاي لحيم کاري، زردجوشکاري، جوشکاري و غيره مشمول شماره 8515 5,973 3,833,885,055 Rls. 91,283 $
5 9 1397 بندر امیرآباد چين 85159000 اجزاء و قطعات دستگاه هاي لحيم کاري، زردجوشکاري، جوشکاري و غيره مشمول شماره 8515 6,437 2,570,008,255 Rls. 61,191 $
6 8 1397 بندر امیرآباد چين 85340000 مدا رهاي چاپي 2,029 957,646,690 Rls. 22,801 $
7 10 1397 بندر امیرآباد چين 84145990 ساير بادزنهايي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 884 949,607,750 Rls. 22,610 $
8 7 1397 بندر امیرآباد چين 85411000 ديودها (غير ازديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 183 906,858,000 Rls. 21,592 $
9 7 1397 بندر امیرآباد چين 84145990 ساير بادزنهايي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 342 496,279,916 Rls. 11,817 $
10 8 1397 بندر امیرآباد چين 85322200 خازنهاي برقي، ثابت از آلومينيوم الکتروليتيک 55 242,260,550 Rls. 5,768 $
11 8 1397 بندر امیرآباد چين 85411000 ديودها (غير ازديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 301 181,867,980 Rls. 4,330 $
12 8 1397 بندر امیرآباد چين 85334090 ساير مقاومتهاي متغير و رئوستات ها و پتانسيومترها بجز موا رد مذکور 295 138,720,050 Rls. 3,303 $
13 8 1397 بندر امیرآباد چين 90322000 مانوستات 250 96,880,000 Rls. 2,307 $
14 8 1397 بندر امیرآباد چين 85369010 سرسيم و سايرا تصالات ورا بط ها براي سيم وکابل 295 96,274,500 Rls. 2,292 $
15 7 1397 بندر امیرآباد چين 85366910 کانکتور (نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت الکترونيک 14 44,349,038 Rls. 1,056 $
16 7 1397 بندر امیرآباد چين 85340000 مدا رهاي چاپي 3 36,753,850 Rls. 875 $
17 7 1397 بندر امیرآباد چين 85044010 انواع مبدلهاي dc/ dc الکترونيکي (HYBRID) با ورودي و خروجي صفر ا لي صد ولت و قدرت کمتر از 150 وات 9 25,683,000 Rls. 612 $
18 7 1397 بندر امیرآباد چين 85049000 اجزاء قطعات ترا نسفورماتورها، ا لقاءکننده ها و مبدلهاي ا ستاتيک برقي 30 21,540,956 Rls. 512 $
19 8 1397 بندر امیرآباد چين 85049000 اجزاء قطعات ترا نسفورماتورها، ا لقاءکننده ها و مبدلهاي ا ستاتيک برقي 100 10,899,000 Rls. 260 $
20 10 1397 بندر امیرآباد چين 85049000 اجزاء قطعات ترا نسفورماتورها، ا لقاءکننده ها و مبدلهاي ا ستاتيک برقي 83 9,054,045 Rls. 216 $
21 7 1397 بندر امیرآباد چين 85412900 ترا نزيستورها (غير ازترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور) به قدرت انتشار امواج يك و بيش از يك وات 0 7,891,000 Rls. 188 $
22 7 1397 بندر امیرآباد چين 85322200 خازنهاي برقي، ثابت از آلومينيوم الکتروليتيک 2 3,186,750 Rls. 76 $
23 8 1397 بندر امیرآباد چين 85412900 ترا نزيستورها (غير ازترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور) به قدرت انتشار امواج يك و بيش از يك وات 55 1,211,000 Rls. 29 $
مجموع کل
766,661,135,822 ريال
مجموع کل
18,253,829 دلار
[1]