آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (بندر امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1397 بندر امام خمینی (ره) چين 84194090 سایر ماشین آلات (Plants) تقطیر یا تصفیه 3,543,655 1,789,984,629,624 Rls. 41,191,257 $
2 11 1397 بندر امام خمینی (ره) چين 72253000 محصولات از فولادهاي ممزوج تخت فقط گرم نوردشده به صورت طومارکه در جاي ديگرذکرنشده، باپهناي 600mmيابيشتر. 55,783,036 1,590,859,670,569 Rls. 37,877,611 $
3 7 1397 بندر امام خمینی (ره) چين 84194090 سایر ماشین آلات (Plants) تقطیر یا تصفیه 3,944,476 1,256,735,126,623 Rls. 29,921,762 $
4 2 1397 بندر امام خمینی (ره) چين 84194090 سایر ماشین آلات (Plants) تقطیر یا تصفیه 4,482,023 1,119,966,160,797 Rls. 26,665,862 $
5 8 1397 بندر امام خمینی (ره) چين 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 16,539,460 1,026,919,631,224 Rls. 24,374,151 $
6 10 1397 بندر امام خمینی (ره) چين 84138190 ساير تلمبه هاغير مذکور در جاي ديگر 837,617 985,065,993,267 Rls. 23,453,975 $
7 4 1397 بندر امام خمینی (ره) چين 84194090 سایر ماشین آلات (Plants) تقطیر یا تصفیه 1,853,004 946,007,692,302 Rls. 22,279,445 $
8 8 1397 بندر امام خمینی (ره) چين 31053000 هيدروژنواورتوفسفات ديکآمونيوم (فسفات دي آمونيك) 39,375,000 824,140,000,000 Rls. 19,622,384 $
9 2 1397 بندر امام خمینی (ره) چين 31043000 سولفات پتاسيم 36,704,448 799,170,938,082 Rls. 19,027,879 $
10 9 1397 بندر امام خمینی (ره) چين 28182000 اکسيد آلومينيم غير از کورندوم مصنوعي 29,983,170 778,000,000,000 Rls. 18,513,405 $
11 11 1397 بندر امام خمینی (ره) چين 31031100 ک ک دارای 35 درصد وزنی یا بیشتر پنتا اکسید دی فسفر (P2O5) 43,310,000 776,247,124,426 Rls. 18,482,074 $
12 1 1397 بندر امام خمینی (ره) چين 84194090 سایر ماشین آلات (Plants) تقطیر یا تصفیه 3,066,130 773,173,578,556 Rls. 20,523,533 $
13 6 1397 بندر امام خمینی (ره) چين 84194090 سایر ماشین آلات (Plants) تقطیر یا تصفیه 2,321,472 755,054,094,967 Rls. 17,953,931 $
14 12 1397 بندر امام خمینی (ره) چين 85451100 الکترودهاي زغالي براي کوره ها 9,623,508 745,461,910,870 Rls. 17,749,093 $
15 9 1397 بندر امام خمینی (ره) چين 84194090 سایر ماشین آلات (Plants) تقطیر یا تصفیه 1,274,742 738,657,873,585 Rls. 17,597,765 $
16 7 1397 بندر امام خمینی (ره) چين 28182000 اکسيد آلومينيم غير از کورندوم مصنوعي 24,935,000 689,000,000,000 Rls. 16,401,330 $
17 9 1397 بندر امام خمینی (ره) چين 72253000 محصولات از فولادهاي ممزوج تخت فقط گرم نوردشده به صورت طومارکه در جاي ديگرذکرنشده، باپهناي 600mmيابيشتر. 23,480,754 660,000,000,000 Rls. 15,709,903 $
18 6 1397 بندر امام خمینی (ره) چين 31031100 ک ک دارای 35 درصد وزنی یا بیشتر پنتا اکسید دی فسفر (P2O5) 45,936,000 657,820,000,000 Rls. 15,662,380 $
19 3 1397 بندر امام خمینی (ره) چين 73042300 ساير لوله هاي حفاري غير ازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز 8,805,041 614,242,675,363 Rls. 15,252,399 $
20 6 1397 بندر امام خمینی (ره) چين 85451100 الکترودهاي زغالي براي کوره ها 6,440,837 599,426,316,865 Rls. 14,272,058 $
21 2 1397 بندر امام خمینی (ره) چين 72253000 محصولات از فولادهاي ممزوج تخت فقط گرم نوردشده به صورت طومارکه در جاي ديگرذکرنشده، باپهناي 600mmيابيشتر. 20,454,956 567,962,821,827 Rls. 13,522,924 $
22 10 1397 بندر امام خمینی (ره) چين 84194090 سایر ماشین آلات (Plants) تقطیر یا تصفیه 862,727 531,512,106,663 Rls. 12,655,067 $
23 8 1397 بندر امام خمینی (ره) چين 27040090 ساير کک ها و نيمه کک هاي، زغال سنگ، لينيت يا تورب زغال قرع غير مذکور در جاي ديگر 30,000,000 522,298,000,000 Rls. 12,435,669 $
24 2 1397 بندر امام خمینی (ره) چين 27040090 ساير کک ها و نيمه کک هاي، زغال سنگ، لينيت يا تورب زغال قرع غير مذکور در جاي ديگر 30,000,000 514,302,759,783 Rls. 12,245,304 $
25 5 1397 بندر امام خمینی (ره) چين 27040090 ساير کک ها و نيمه کک هاي، زغال سنگ، لينيت يا تورب زغال قرع غير مذکور در جاي ديگر 32,055,000 479,000,000,000 Rls. 11,112,631 $
26 1 1397 بندر امام خمینی (ره) چين 27040090 ساير کک ها و نيمه کک هاي، زغال سنگ، لينيت يا تورب زغال قرع غير مذکور در جاي ديگر 26,802,000 447,000,000,000 Rls. 11,210,209 $
27 2 1397 بندر امام خمینی (ره) چين 85451100 الکترودهاي زغالي براي کوره ها 494,902 432,166,884,725 Rls. 10,289,688 $
28 8 1397 بندر امام خمینی (ره) چين 85451100 الکترودهاي زغالي براي کوره ها 7,853,221 418,919,449,241 Rls. 9,974,283 $
29 11 1397 بندر امام خمینی (ره) چين 27040010 کک ونيمه کک زغال سنگ برا ي ساخت ا لکترودها 30,478,000 303,007,824,000 Rls. 7,214,472 $
30 9 1397 بندر امام خمینی (ره) چين 27040090 ساير کک ها و نيمه کک هاي، زغال سنگ، لينيت يا تورب زغال قرع غير مذکور در جاي ديگر 16,930,000 294,000,000,000 Rls. 7,003,268 $
31 3 1397 بندر امام خمینی (ره) چين 85451100 الکترودهاي زغالي براي کوره ها 2,226,960 284,017,328,601 Rls. 6,746,942 $
32 5 1397 بندر امام خمینی (ره) چين 85451100 الکترودهاي زغالي براي کوره ها 7,051,521 276,259,954,837 Rls. 6,414,840 $
33 4 1397 بندر امام خمینی (ره) چين 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 17,333,126 262,785,500,509 Rls. 6,188,713 $
34 6 1397 بندر امام خمینی (ره) چين 84118200 توربین های گازی، به غیر از توربوجت ها و توربو پرایلرها؛ با قدرت بیشتر از 5000 کیلو وات 13,617 255,117,000,000 Rls. 6,074,225 $
35 3 1397 بندر امام خمینی (ره) چين 27040090 ساير کک ها و نيمه کک هاي، زغال سنگ، لينيت يا تورب زغال قرع غير مذکور در جاي ديگر 14,736,000 250,453,022,685 Rls. 5,939,832 $
36 10 1397 بندر امام خمینی (ره) چين 85451100 الکترودهاي زغالي براي کوره ها 287,792 248,710,243,925 Rls. 5,921,681 $
37 12 1397 بندر امام خمینی (ره) چين 27040090 ساير کک ها و نيمه کک هاي، زغال سنگ، لينيت يا تورب زغال قرع غير مذکور در جاي ديگر 14,500,000 244,746,392,240 Rls. 5,827,295 $
38 3 1397 بندر امام خمینی (ره) چين 84194090 سایر ماشین آلات (Plants) تقطیر یا تصفیه 296,355 243,967,643,508 Rls. 5,798,209 $
39 9 1397 بندر امام خمینی (ره) چين 85451100 الکترودهاي زغالي براي کوره ها 7,614,000 241,770,291,841 Rls. 5,762,779 $
40 11 1397 بندر امام خمینی (ره) چين 85451100 الکترودهاي زغالي براي کوره ها 3,197,634 235,176,446,234 Rls. 5,599,440 $
41 4 1397 بندر امام خمینی (ره) چين 27040090 ساير کک ها و نيمه کک هاي، زغال سنگ، لينيت يا تورب زغال قرع غير مذکور در جاي ديگر 14,550,000 216,729,000,000 Rls. 5,067,308 $
42 7 1397 بندر امام خمینی (ره) چين 27040010 کک ونيمه کک زغال سنگ برا ي ساخت ا لکترودها 21,970,000 213,843,840,000 Rls. 5,095,449 $
43 7 1397 بندر امام خمینی (ره) چين 72253000 محصولات از فولادهاي ممزوج تخت فقط گرم نوردشده به صورت طومارکه در جاي ديگرذکرنشده، باپهناي 600mmيابيشتر. 6,944,820 204,000,000,000 Rls. 4,846,200 $
44 8 1397 بندر امام خمینی (ره) چين 73042900 ساير لوله ها براي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غير ازلوله حفاري) براي ا ستخرا ج نفت ياگاز 3,295,854 190,543,000,000 Rls. 5,054,983 $
45 2 1397 بندر امام خمینی (ره) چين 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 5,559,170 180,557,837,337 Rls. 4,667,926 $
46 7 1397 بندر امام خمینی (ره) چين 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 985,243 176,240,192,275 Rls. 4,197,328 $
47 4 1397 بندر امام خمینی (ره) چين 85451100 الکترودهاي زغالي براي کوره ها 3,472,904 156,023,238,388 Rls. 3,651,048 $
48 11 1397 بندر امام خمینی (ره) چين 72254010 محصولات تخت نوردشده از ساير فولادهاي ممزوج فقط گرم نورد شده به صورت غير طومار با پنهاي بیش از 1200 ميليمتر 7,450,000 153,447,650,000 Rls. 4,714,938 $
49 11 1397 بندر امام خمینی (ره) چين 82071900 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ يا حفرزمين غير ازرديف 82071300، به انضمام اجزا و قطعات 18,080 134,841,772,520 Rls. 3,210,518 $
50 7 1397 بندر امام خمینی (ره) چين 84312090 اجزاء و قطعات رديف تعرفه 8427 غير از اشياء مشمول رديف 84312010 324,990 132,000,000,000 Rls. 3,137,664 $
51 7 1397 بندر امام خمینی (ره) چين 85451100 الکترودهاي زغالي براي کوره ها 191,623 128,000,000,000 Rls. 3,053,081 $
52 1 1397 بندر امام خمینی (ره) چين 27040010 کک ونيمه کک زغال سنگ برا ي ساخت ا لکترودها 11,258,000 127,509,834,861 Rls. 3,035,949 $
53 8 1397 بندر امام خمینی (ره) چين 84194090 سایر ماشین آلات (Plants) تقطیر یا تصفیه 151,408 126,543,275,096 Rls. 3,000,512 $
54 4 1397 بندر امام خمینی (ره) چين 72254010 محصولات تخت نوردشده از ساير فولادهاي ممزوج فقط گرم نورد شده به صورت غير طومار با پنهاي بیش از 1200 ميليمتر 5,000,000 117,738,000,000 Rls. 3,653,511 $
55 11 1397 بندر امام خمینی (ره) چين 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 8,507,938 112,566,784,738 Rls. 2,680,164 $
56 2 1397 بندر امام خمینی (ره) چين 82071900 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ يا حفرزمين غير ازرديف 82071300، به انضمام اجزا و قطعات 73,613 108,979,220,000 Rls. 2,921,773 $
57 8 1397 بندر امام خمینی (ره) چين 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 8,757,535 107,173,530,408 Rls. 2,551,751 $
58 10 1397 بندر امام خمینی (ره) چين 72259900 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج، باپهناي 600mm یا بيشتر، که در جاي ديگرذکرنشده. 2,953,642 96,688,000,000 Rls. 2,302,094 $
59 1 1397 بندر امام خمینی (ره) چين 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 3,096,595 90,942,650,199 Rls. 2,419,339 $
60 9 1397 بندر امام خمینی (ره) چين 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mm يابيشتربه ضخامت 1 لغايت 3mm. 655,110 82,168,535,776 Rls. 1,956,394 $
61 5 1397 بندر امام خمینی (ره) چين 84819030 اجزاء و قطعات شيرآلات چدني و فولادي 55,229 82,004,637,177 Rls. 1,931,338 $
62 9 1397 بندر امام خمینی (ره) چين 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 6,963,879 78,328,517,850 Rls. 1,864,965 $
63 12 1397 بندر امام خمینی (ره) چين 84138190 ساير تلمبه هاغير مذکور در جاي ديگر 65,450 77,965,601,885 Rls. 1,856,324 $
64 12 1397 بندر امام خمینی (ره) چين 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 2,299,952 77,299,267,100 Rls. 1,840,458 $
65 3 1397 بندر امام خمینی (ره) چين 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 1,907,847 76,811,713,131 Rls. 1,827,565 $
66 9 1397 بندر امام خمینی (ره) چين 73042200 لوله هاي حفاري ازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز 1,149,282 75,787,553,546 Rls. 2,031,892 $
67 8 1397 بندر امام خمینی (ره) چين 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 2,079,766 68,376,902,213 Rls. 1,628,021 $
68 6 1397 بندر امام خمینی (ره) چين 27040010 کک ونيمه کک زغال سنگ برا ي ساخت ا لکترودها 7,000,000 67,753,350,000 Rls. 1,613,175 $
69 5 1397 بندر امام خمینی (ره) چين 73042900 ساير لوله ها براي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غير ازلوله حفاري) براي ا ستخرا ج نفت ياگاز 1,343,731 60,346,311,638 Rls. 1,384,409 $
70 6 1397 بندر امام خمینی (ره) چين 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 1,761,108 60,177,022,441 Rls. 1,469,827 $
71 10 1397 بندر امام خمینی (ره) چين 73042300 ساير لوله هاي حفاري غير ازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز 995,000 60,101,158,080 Rls. 1,430,980 $
72 6 1397 بندر امام خمینی (ره) چين 72164010 با بلندي 80 ميلي­متر و حداکثر 160 ميلي­متر 1,890,980 59,361,458,824 Rls. 1,346,370 $
73 6 1397 بندر امام خمینی (ره) چين 72106100 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري ياا ندودشده باآلياژهاي آلومينيوم- روي. 1,798,332 57,226,865,557 Rls. 1,297,956 $
74 5 1397 بندر امام خمینی (ره) چين 72254010 محصولات تخت نوردشده از ساير فولادهاي ممزوج فقط گرم نورد شده به صورت غير طومار با پنهاي بیش از 1200 ميليمتر 1,973,490 56,157,529,338 Rls. 1,279,797 $
75 8 1397 بندر امام خمینی (ره) چين 73042300 ساير لوله هاي حفاري غير ازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز 1,114,668 54,250,341,801 Rls. 1,247,134 $
76 5 1397 بندر امام خمینی (ره) چين 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 1,497,495 52,581,970,997 Rls. 1,198,253 $
77 9 1397 بندر امام خمینی (ره) چين 82071900 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ يا حفرزمين غير ازرديف 82071300، به انضمام اجزا و قطعات 6,429 49,776,485,000 Rls. 1,185,155 $
78 7 1397 بندر امام خمینی (ره) چين 73042900 ساير لوله ها براي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غير ازلوله حفاري) براي ا ستخرا ج نفت ياگاز 529,644 49,061,274,454 Rls. 1,168,126 $
79 5 1397 بندر امام خمینی (ره) چين 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 3,034,000 47,999,341,138 Rls. 1,090,933 $
80 6 1397 بندر امام خمینی (ره) چين 72107090 محصولات ازآهن يا فولاد غيرممزوج تخت نوردشده، ورني زده يا اندودشده با مواد پلاستيک با ضخامت بيش از 0.7 ميلي متر وعرض بيش از 1100 ميلي متر 1,499,476 46,447,569,170 Rls. 1,105,894 $
81 4 1397 بندر امام خمینی (ره) چين 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 1,365,708 46,209,521,048 Rls. 1,163,379 $
82 8 1397 بندر امام خمینی (ره) چين 72107090 محصولات ازآهن يا فولاد غيرممزوج تخت نوردشده، ورني زده يا اندودشده با مواد پلاستيک با ضخامت بيش از 0.7 ميلي متر وعرض بيش از 1100 ميلي متر 1,496,004 45,662,645,321 Rls. 1,087,206 $
83 8 1397 بندر امام خمینی (ره) چين 84138190 ساير تلمبه هاغير مذکور در جاي ديگر 19,265 45,593,940,000 Rls. 1,085,570 $
84 12 1397 بندر امام خمینی (ره) چين 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 3,209,264 43,865,805,774 Rls. 1,044,422 $
85 12 1397 بندر امام خمینی (ره) چين 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون و رسوبات و فرآورده هاي ضدخوردگي و ساير افزودنيها غير ازافزودنيهاي روغن هاي روان كننده غير مذكور 353,400 41,941,200,000 Rls. 998,600 $
86 7 1397 بندر امام خمینی (ره) چين 84314300 اجزاء و قطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين يا چاه کندن مشمول شماره فرعي 843041يا843049 66,975 40,051,038,300 Rls. 953,596 $
87 11 1397 بندر امام خمینی (ره) چين 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن، اهن يا ا زفولاد ريل 1,479,415 39,094,052,000 Rls. 930,811 $
88 5 1397 بندر امام خمینی (ره) چين 72164010 با بلندي 80 ميلي­متر و حداکثر 160 ميلي­متر 1,241,670 39,056,886,231 Rls. 893,355 $
89 10 1397 بندر امام خمینی (ره) چين 72164010 با بلندي 80 ميلي­متر و حداکثر 160 ميلي­متر 1,237,840 37,608,330,199 Rls. 895,436 $
90 6 1397 بندر امام خمینی (ره) چين 73042300 ساير لوله هاي حفاري غير ازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز 372,310 37,341,565,353 Rls. 990,624 $
91 5 1397 بندر امام خمینی (ره) چين 27131200 کک نفت تکليس شده 1,065,400 34,156,550,551 Rls. 791,254 $
92 7 1397 بندر امام خمینی (ره) چين 72083900 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا کمتربه ضخامت کمتر از mm3 1,295,065 33,222,236,345 Rls. 763,730 $
93 5 1397 بندر امام خمینی (ره) چين 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آن هايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50% وزني عناصر منيزيم، كلسيم، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 513,666 33,101,794,699 Rls. 754,371 $
94 11 1397 بندر امام خمینی (ره) چين 84818021 شير توپي (Ball valve) از جنس فولادی یا چدنی تا 56 اینچ 90,354 33,074,744,562 Rls. 787,494 $
95 1 1397 بندر امام خمینی (ره) چين 85451100 الکترودهاي زغالي براي کوره ها 1,198,800 32,705,410,918 Rls. 778,700 $
96 6 1397 بندر امام خمینی (ره) چين 44119410 ساير تخته هاي فيبري ازچوب يا ساير موادچوبي با تراكمي نه بيش از 5/0 گرم برسانتي مترمكعب كارنشده به طريق مكانيكي يا سطح آن پوشانده نشده 1,685,268 29,456,848,971 Rls. 671,305 $
97 10 1397 بندر امام خمینی (ره) چين 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 722,000 29,449,607,460 Rls. 701,181 $
98 5 1397 بندر امام خمینی (ره) چين 44119410 ساير تخته هاي فيبري ازچوب يا ساير موادچوبي با تراكمي نه بيش از 5/0 گرم برسانتي مترمكعب كارنشده به طريق مكانيكي يا سطح آن پوشانده نشده 1,685,268 29,402,935,023 Rls. 670,076 $
99 12 1397 بندر امام خمینی (ره) چين 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 31,235 27,367,883,510 Rls. 651,616 $
100 12 1397 بندر امام خمینی (ره) چين 44119210 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده بطريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 1,701,700 27,312,686,031 Rls. 650,302 $
مجموع کل
30,019,134,002,973 ريال
مجموع کل
718,749,198 دلار