آمار کل " واردات از" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (بندر امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 بندر امام خمینی (ره) فدراسيون روسيه 10059010 ذرت دامي 74,211,000 756,260,553,480 Rls. 18,006,204 $
2 3 1397 بندر امام خمینی (ره) فدراسيون روسيه 15121100 روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام 8,000,000 260,389,024,000 Rls. 6,187,952 $
مجموع کل
1,016,649,577,480 ريال
مجموع کل
24,194,156 دلار
[1]