آمار کل " واردات از" کشور (بلژيک) گمرک (بندر امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1397 بندر امام خمینی (ره) بلژيک 84148010 واحدهاي هواساز (Air End) مربوط به کمپرسورهاي پيچي (screw compressor) 689,894 2,598,933,806,469 Rls. 61,879,376 $
2 10 1397 بندر امام خمینی (ره) بلژيک 84198990 ساير ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر 169,476 340,741,946,488 Rls. 8,112,899 $
3 8 1397 بندر امام خمینی (ره) بلژيک 73042300 ساير لوله هاي حفاري غير ازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز 1,218,575 198,889,296,680 Rls. 4,735,448 $
4 8 1397 بندر امام خمینی (ره) بلژيک 84194090 سایر ماشین آلات (Plants) تقطیر یا تصفیه 16,240 135,217,455,592 Rls. 3,219,464 $
5 11 1397 بندر امام خمینی (ره) بلژيک 84194090 سایر ماشین آلات (Plants) تقطیر یا تصفیه 52,010 120,552,349,580 Rls. 2,870,294 $
6 10 1397 بندر امام خمینی (ره) بلژيک 84199040 اجزاء و قطعات داخلي برج­هاي تقطير، راکتورهاي شيميايي و مخازن جداسازي 12,875 40,316,861,700 Rls. 959,925 $
7 9 1397 بندر امام خمینی (ره) بلژيک 84198990 ساير ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر 13,143 33,234,331,227 Rls. 791,294 $
8 11 1397 بندر امام خمینی (ره) بلژيک 69032020 اشياء سراميکي نسوزداراي بيش از 45% وزني آلومين (Al2O3) باشد 123,257 32,142,343,469 Rls. 765,294 $
9 11 1397 بندر امام خمینی (ره) بلژيک 38160090 ساير 629,980 18,940,267,956 Rls. 450,959 $
10 5 1397 بندر امام خمینی (ره) بلژيک 84549000 اجزاءو قطعات کنورتيسور، ملاقه فلزريزي، ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 7,805 18,228,803,209 Rls. 434,019 $
11 9 1397 بندر امام خمینی (ره) بلژيک 38160090 ساير 600,000 15,244,582,500 Rls. 362,966 $
12 2 1397 بندر امام خمینی (ره) بلژيک 84198990 ساير ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر 48,997 14,347,456,344 Rls. 341,606 $
13 3 1397 بندر امام خمینی (ره) بلژيک 84198990 ساير ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر 24,715 6,965,711,109 Rls. 165,850 $
14 10 1397 بندر امام خمینی (ره) بلژيک 86090000 کانتينرها (ا زجمله کانتينرها براي ترا بري سيالات) مخصوص طراحي شده و تجهيز شده براي هر نوع وسيله حمل ونقل 6,000 270,121,500 Rls. 6,431 $
مجموع کل
3,574,025,333,823 ريال
مجموع کل
85,095,825 دلار
[1]