آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (بندر امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1397 بندر امام خمینی (ره) ايتاليا 84179000 اجزاء و قطعات کوره ها و تنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غير برقي 257,373 622,477,819,098 Rls. 14,792,724 $
2 4 1397 بندر امام خمینی (ره) ايتاليا 84179000 اجزاء و قطعات کوره ها و تنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غير برقي 166,212 195,648,000,000 Rls. 4,649,441 $
3 11 1397 بندر امام خمینی (ره) ايتاليا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر 253,302 170,104,816,539 Rls. 4,050,114 $
4 10 1397 بندر امام خمینی (ره) ايتاليا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر 100,070 72,546,562,188 Rls. 1,727,299 $
5 6 1397 بندر امام خمینی (ره) ايتاليا 84818081 شيرهاي سر چاهي نفت 116,162 49,197,936,022 Rls. 1,171,379 $
6 10 1397 بندر امام خمینی (ره) ايتاليا 84314990 اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غير مذکور در جاي ديگر 111,050 47,113,500,000 Rls. 1,121,750 $
7 12 1397 بندر امام خمینی (ره) ايتاليا 84314990 اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غير مذکور در جاي ديگر 94,000 46,826,360,000 Rls. 1,114,913 $
8 2 1397 بندر امام خمینی (ره) ايتاليا 84198990 ساير ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر 141,411 41,408,413,812 Rls. 985,915 $
9 8 1397 بندر امام خمینی (ره) ايتاليا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر 39,300 34,664,392,056 Rls. 825,343 $
10 12 1397 بندر امام خمینی (ره) ايتاليا 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 41,642 33,862,563,687 Rls. 806,252 $
11 12 1397 بندر امام خمینی (ره) ايتاليا 84194090 سایر ماشین آلات (Plants) تقطیر یا تصفیه 6,116 32,193,122,500 Rls. 766,503 $
12 5 1397 بندر امام خمینی (ره) ايتاليا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر 24,870 19,653,325,263 Rls. 447,888 $
13 9 1397 بندر امام خمینی (ره) ايتاليا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر 15,613 15,897,335,491 Rls. 378,508 $
14 12 1397 بندر امام خمینی (ره) ايتاليا 84198990 ساير ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر 14,854 15,369,295,630 Rls. 365,936 $
15 6 1397 بندر امام خمینی (ره) ايتاليا 84311000 اجزاءو قطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425 25,160 12,176,750,000 Rls. 289,923 $
16 4 1397 بندر امام خمینی (ره) ايتاليا 48115900 ساير کاغذ ومقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي بجزرديف 48115100 113,927 12,090,301,792 Rls. 283,900 $
17 8 1397 بندر امام خمینی (ره) ايتاليا 84542000 قالب شمش ريزي وملاقه فلزريزي از نوعي که در متالوژي يا ريخته گري فلزات به کار مي روند 78,000 10,535,140,000 Rls. 250,837 $
18 6 1397 بندر امام خمینی (ره) ايتاليا 59119000 ساير محصولات واشياء نسجي، براي مصارف فني، مذكور در يادداشت فصل 7 4,630 8,111,650,419 Rls. 193,135 $
19 8 1397 بندر امام خمینی (ره) ايتاليا 84819030 اجزاء و قطعات شيرآلات چدني و فولادي 284 4,944,523,016 Rls. 117,727 $
20 9 1397 بندر امام خمینی (ره) ايتاليا 48119090 ساير كاغذ و مقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 47,263 4,813,720,479 Rls. 114,613 $
21 6 1397 بندر امام خمینی (ره) ايتاليا 84198990 ساير ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر 22,438 3,254,465,247 Rls. 74,167 $
22 8 1397 بندر امام خمینی (ره) ايتاليا 85043320 ترا نسفورماتور ولتاژ به قدرت بيش از 16 تا 500 كيلوولت آمپر غير از ترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 3,892 2,544,062,400 Rls. 60,573 $
23 11 1397 بندر امام خمینی (ره) ايتاليا 85169000 اجزاء و قطعات دستگاه هاي الکترونيک مشمول رديف 8516 235 1,893,225,180 Rls. 45,077 $
24 2 1397 بندر امام خمینی (ره) ايتاليا 68061010 توده از الیاف سرامیک و همچنین نبافته­ها از الیاف سرامیک به شکل تخته. پتو و اشکال همانند 11,000 1,035,652,800 Rls. 24,658 $
25 10 1397 بندر امام خمینی (ره) ايتاليا 84549000 اجزاءو قطعات کنورتيسور، ملاقه فلزريزي، ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 15,100 961,500,000 Rls. 22,893 $
26 9 1397 بندر امام خمینی (ره) ايتاليا 84179000 اجزاء و قطعات کوره ها و تنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غير برقي 600 143,661,000 Rls. 3,421 $
27 11 1397 بندر امام خمینی (ره) ايتاليا 84179000 اجزاء و قطعات کوره ها و تنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غير برقي 295 33,334,000 Rls. 794 $
مجموع کل
1,459,501,428,619 ريال
مجموع کل
34,685,683 دلار
[1]