آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (بندر امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1397 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 84194090 سایر ماشین آلات (Plants) تقطیر یا تصفیه 959,501 1,805,927,511,955 Rls. 42,998,223 $
2 12 1397 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 84119990 ساير اجزاء و قطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت و متحرك توربين گازي 459,951 1,428,118,289,330 Rls. 34,002,816 $
3 3 1397 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 29022000 بنزن 27,546,998 1,106,491,847,782 Rls. 26,345,045 $
4 7 1397 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 84143090 سايرکمپرسورها با کاربرد درتجهيزات مولد سرماغير مذکور در جاي ديگر 335,958 1,050,000,000,000 Rls. 25,052,828 $
5 12 1397 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 17011300 شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از نيشكر 61,329,000 892,129,585,482 Rls. 21,241,179 $
6 1 1397 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 84198990 ساير ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر 8,726,113 787,175,097,300 Rls. 20,990,317 $
7 6 1397 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخال هاي جامد، حتي خرد شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخراج روغن سويا به دست مي آيد. 35,886,161 719,212,000,000 Rls. 16,984,807 $
8 2 1397 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 84198990 ساير ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر 834,102 716,613,151,169 Rls. 17,368,357 $
9 1 1397 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 29022000 بنزن 21,768,798 710,000,000,000 Rls. 19,568,472 $
10 8 1397 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 10059010 ذرت دامي 69,205,975 702,333,481,130 Rls. 16,722,240 $
11 2 1397 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 28182000 اکسيد آلومينيم غير از کورندوم مصنوعي 30,000,000 632,454,739,200 Rls. 15,058,446 $
12 10 1397 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 33,270,222 615,348,455,888 Rls. 14,651,134 $
13 7 1397 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 84112200 توربوپرا پلرهاباقدرت بيشترا ز1100کيلووا ت(kw) 50,927 589,000,000,000 Rls. 14,022,773 $
14 3 1397 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 84198990 ساير ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر 3,168,517 576,481,263,237 Rls. 14,127,712 $
15 11 1397 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 27040090 ساير کک ها و نيمه کک هاي، زغال سنگ، لينيت يا تورب زغال قرع غير مذکور در جاي ديگر 31,385,000 540,297,510,906 Rls. 12,864,226 $
16 9 1397 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 84195090 دستگاههاي مبدل حرارتي 254,671 471,000,000,000 Rls. 11,207,175 $
17 5 1397 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 84194090 سایر ماشین آلات (Plants) تقطیر یا تصفیه 183,005 446,705,390,328 Rls. 10,613,209 $
18 10 1397 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخال هاي جامد، حتي خرد شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخراج روغن سويا به دست مي آيد. 22,000,000 397,107,000,000 Rls. 9,454,914 $
19 11 1397 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 27011900 ساير زغال سنگ ها، بهم فشرده نشده که در جاي ديگري مذکور نباشد 30,000,000 370,713,199,500 Rls. 8,826,504 $
20 5 1397 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخال هاي جامد، حتي خرد شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخراج روغن سويا به دست مي آيد. 17,605,000 368,381,529,020 Rls. 8,367,495 $
21 2 1397 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخال هاي جامد، حتي خرد شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخراج روغن سويا به دست مي آيد. 21,824,465 344,349,444,495 Rls. 8,235,127 $
22 8 1397 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 31031100 ک ک دارای 35 درصد وزنی یا بیشتر پنتا اکسید دی فسفر (P2O5) 28,500,000 333,718,000,000 Rls. 7,945,657 $
23 5 1397 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 84069000 اجزاء و قطعات توربين هاي بخار 1,632,720 308,000,000,000 Rls. 7,153,701 $
24 10 1397 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 65,750 256,310,000,000 Rls. 6,102,622 $
25 4 1397 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 29022000 بنزن 6,224,938 255,028,000,000 Rls. 6,072,087 $
26 4 1397 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 84198990 ساير ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر 846,470 253,274,600,892 Rls. 5,991,394 $
27 10 1397 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 27040090 ساير کک ها و نيمه کک هاي، زغال سنگ، لينيت يا تورب زغال قرع غير مذکور در جاي ديگر 14,500,000 250,519,000,000 Rls. 5,964,745 $
28 10 1397 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 84198990 ساير ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر 2,094,433 242,653,483,887 Rls. 5,777,466 $
29 8 1397 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 27011900 ساير زغال سنگ ها، بهم فشرده نشده که در جاي ديگري مذکور نباشد 20,000,000 242,328,000,000 Rls. 5,769,726 $
30 12 1397 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 84198990 ساير ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر 3,693,811 239,225,048,837 Rls. 5,695,834 $
31 9 1397 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 5,982,045 219,000,000,000 Rls. 5,204,674 $
32 1 1397 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 84119990 ساير اجزاء و قطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت و متحرك توربين گازي 264,146 208,000,000,000 Rls. 4,948,831 $
33 4 1397 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 10059010 ذرت دامي 26,000,000 204,591,853,300 Rls. 5,521,463 $
34 10 1397 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 12,599,499 182,443,624,874 Rls. 4,343,898 $
35 7 1397 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 27011900 ساير زغال سنگ ها، بهم فشرده نشده که در جاي ديگري مذکور نباشد 16,875,000 169,000,000,000 Rls. 4,028,669 $
36 10 1397 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 72021100 فرومنگنز داراي بيش از 2% وزني كربن 3,332,000 168,818,812,120 Rls. 4,019,496 $
37 6 1397 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 27011900 ساير زغال سنگ ها، بهم فشرده نشده که در جاي ديگري مذکور نباشد 16,875,000 167,805,000,000 Rls. 3,995,366 $
38 11 1397 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 84194090 سایر ماشین آلات (Plants) تقطیر یا تصفیه 456,389 166,102,043,382 Rls. 3,954,810 $
39 8 1397 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 85451100 الکترودهاي زغالي براي کوره ها 266,130 164,429,409,366 Rls. 3,914,986 $
40 4 1397 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 84195090 دستگاههاي مبدل حرارتي 37,556 162,673,000,000 Rls. 3,858,004 $
41 1 1397 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 29261000 اكريلونيتريل 1,995,560 150,000,000,000 Rls. 3,977,294 $
42 8 1397 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 84194090 سایر ماشین آلات (Plants) تقطیر یا تصفیه 414,941 149,983,678,472 Rls. 3,571,039 $
43 4 1397 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 9,565,775 138,046,958,613 Rls. 3,216,306 $
44 7 1397 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 9,391,548 137,499,734,180 Rls. 3,273,804 $
45 9 1397 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري و بيشتر 4,909,421 137,000,000,000 Rls. 3,272,557 $
46 8 1397 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 84198990 ساير ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر 617,279 136,108,788,222 Rls. 3,240,689 $
47 12 1397 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 7,300,000 134,291,311,000 Rls. 3,197,412 $
48 4 1397 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 29261000 اكريلونيتريل 1,434,152 124,559,686,580 Rls. 2,926,686 $
49 11 1397 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخال هاي جامد، حتي خرد شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخراج روغن سويا به دست مي آيد. 6,300,839 121,983,992,492 Rls. 2,904,381 $
50 12 1397 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 72021100 فرومنگنز داراي بيش از 2% وزني كربن 2,398,000 121,496,852,180 Rls. 2,892,783 $
51 9 1397 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 84198990 ساير ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر 803,582 119,561,505,951 Rls. 2,846,704 $
52 11 1397 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 2,934,083 113,277,345,648 Rls. 2,697,079 $
53 10 1397 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 29011000 هيدروکربورهاي غيرحلقوي، ا شباع شده 2,088,996 110,998,000,000 Rls. 2,642,813 $
54 7 1397 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 29011000 هيدروکربورهاي غيرحلقوي، ا شباع شده 2,416,119 110,383,015,938 Rls. 2,628,167 $
55 10 1397 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 3,090,776 109,944,836,646 Rls. 2,617,734 $
56 5 1397 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر 155,527 108,000,000,000 Rls. 2,450,138 $
57 2 1397 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 84551090 ساير ماشينهاي نوردبراي ساخت لوله به قطر بيش از 3 اينچ 13,488 107,358,243,212 Rls. 2,556,149 $
58 2 1397 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 2,653,516 106,466,183,653 Rls. 2,534,909 $
59 10 1397 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 85451100 الکترودهاي زغالي براي کوره ها 177,299 105,307,084,731 Rls. 2,507,314 $
60 3 1397 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 17011300 شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از نيشكر 6,850,000 103,535,359,350 Rls. 2,785,080 $
61 12 1397 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 85451100 الکترودهاي زغالي براي کوره ها 167,191 101,632,276,382 Rls. 2,419,816 $
62 7 1397 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 2,833,000 99,353,925,930 Rls. 2,338,130 $
63 10 1397 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 29261000 اكريلونيتريل 969,902 98,919,281,016 Rls. 2,355,221 $
64 7 1397 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 84792000 ماشين آلات و دستگاه ها براي ا ستخرا ج يا تهيه چربي ها يا روغن هاي نباتي ثابت يا حيوا ني. 65,767 97,592,000,000 Rls. 2,323,619 $
65 8 1397 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 5,000,000 95,907,975,000 Rls. 2,283,523 $
66 9 1397 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 29261000 اكريلونيتريل 897,346 90,750,092,160 Rls. 2,160,716 $
67 12 1397 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 6,838,970 89,698,606,828 Rls. 2,135,681 $
68 6 1397 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 84198990 ساير ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر 156,525 84,289,895,936 Rls. 1,931,173 $
69 9 1397 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 84194090 سایر ماشین آلات (Plants) تقطیر یا تصفیه 121,859 83,533,016,845 Rls. 1,988,881 $
70 11 1397 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 72021100 فرومنگنز داراي بيش از 2% وزني كربن 1,596,000 80,865,273,160 Rls. 1,925,364 $
71 2 1397 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 84194090 سایر ماشین آلات (Plants) تقطیر یا تصفیه 14,661 79,319,311,452 Rls. 1,888,555 $
72 2 1397 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 17011300 شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از نيشكر 4,950,000 74,817,522,450 Rls. 2,012,576 $
73 6 1397 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 29261000 اكريلونيتريل 670,000 72,324,634,644 Rls. 1,722,015 $
74 11 1397 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 29011000 هيدروکربورهاي غيرحلقوي، ا شباع شده 1,564,665 72,301,465,892 Rls. 1,721,463 $
75 9 1397 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 29011000 هيدروکربورهاي غيرحلقوي، ا شباع شده 1,865,130 71,604,805,332 Rls. 1,704,876 $
76 11 1397 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 3,840,000 70,833,100,800 Rls. 1,686,501 $
77 8 1397 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 72021990 فرومنگنز داراي بيش از 1درصد ولي مساوي يا کمتر از 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 1,008,000 70,623,566,496 Rls. 1,681,514 $
78 11 1397 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 84198990 ساير ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر 61,660 70,275,541,627 Rls. 1,673,227 $
79 2 1397 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 73042300 ساير لوله هاي حفاري غير ازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز 451,074 68,989,774,000 Rls. 1,849,641 $
80 4 1397 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 29173600 اسيد ترفتاليك و املاح آن 792,000 67,627,646,856 Rls. 1,604,718 $
81 7 1397 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 29261000 اكريلونيتريل 670,000 61,817,988,850 Rls. 1,471,857 $
82 1 1397 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 17011300 شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از نيشكر 4,000,000 60,458,604,000 Rls. 1,626,324 $
83 4 1397 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 1,599,780 59,121,049,633 Rls. 1,398,652 $
84 7 1397 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 73042300 ساير لوله هاي حفاري غير ازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز 343,266 55,579,302,980 Rls. 1,323,317 $
85 8 1397 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز.. براي ولتاژتا 1000 ولت بجز موا رد مذکور 6,550 51,167,936,000 Rls. 1,218,284 $
86 8 1397 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 72021100 فرومنگنز داراي بيش از 2% وزني كربن 1,008,000 51,071,237,280 Rls. 1,215,982 $
87 1 1397 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 29173600 اسيد ترفتاليك و املاح آن 500,000 50,214,217,500 Rls. 1,358,794 $
88 11 1397 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 3,580,261 49,947,244,145 Rls. 1,189,220 $
89 3 1397 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 29261000 اكريلونيتريل 570,000 49,572,757,500 Rls. 1,180,304 $
90 3 1397 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 3,386,104 48,280,858,602 Rls. 1,145,046 $
91 3 1397 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 84818081 شيرهاي سر چاهي نفت 71,003 47,099,284,137 Rls. 1,121,412 $
92 12 1397 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 84792000 ماشين آلات و دستگاه ها براي ا ستخرا ج يا تهيه چربي ها يا روغن هاي نباتي ثابت يا حيوا ني. 102,800 42,885,900,000 Rls. 1,021,093 $
93 5 1397 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 1,200,000 42,654,420,000 Rls. 967,440 $
94 12 1397 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخال هاي جامد، حتي خرد شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخراج روغن سويا به دست مي آيد. 2,279,434 41,276,495,142 Rls. 982,774 $
95 9 1397 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 2,401,745 36,940,366,300 Rls. 879,532 $
96 11 1397 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 72021990 فرومنگنز داراي بيش از 1درصد ولي مساوي يا کمتر از 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 504,000 35,317,958,256 Rls. 840,904 $
97 10 1397 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع، مدور، غير ازرديف 73043100 393,860 34,294,767,998 Rls. 816,542 $
98 10 1397 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 72021990 فرومنگنز داراي بيش از 1درصد ولي مساوي يا کمتر از 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 487,000 34,120,711,194 Rls. 812,398 $
99 11 1397 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 85451100 الکترودهاي زغالي براي کوره ها 56,802 33,886,971,707 Rls. 806,832 $
100 8 1397 بندر امام خمینی (ره) امارات متحده عربي 84195090 دستگاههاي مبدل حرارتي 59,831 33,017,449,400 Rls. 786,130 $
مجموع کل
24,469,547,183,678 ريال
مجموع کل
589,275,513 دلار