آمار کل " واردات از" کشور (اسپانيا) گمرک (بندر امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1397 بندر امام خمینی (ره) اسپانيا 17011300 شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از نيشكر 15,055,010 342,192,974,780 Rls. 9,077,941 $
2 4 1397 بندر امام خمینی (ره) اسپانيا 85451100 الکترودهاي زغالي براي کوره ها 386,853 176,312,000,000 Rls. 4,171,089 $
3 8 1397 بندر امام خمینی (ره) اسپانيا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر 191,341 164,456,312,625 Rls. 3,915,626 $
4 3 1397 بندر امام خمینی (ره) اسپانيا 85451100 الکترودهاي زغالي براي کوره ها 285,939 129,085,691,824 Rls. 3,061,442 $
5 5 1397 بندر امام خمینی (ره) اسپانيا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر 97,780 116,494,665,639 Rls. 2,654,847 $
6 5 1397 بندر امام خمینی (ره) اسپانيا 84194090 سایر ماشین آلات (Plants) تقطیر یا تصفیه 19,846 112,000,000,000 Rls. 2,654,895 $
7 5 1397 بندر امام خمینی (ره) اسپانيا 85451100 الکترودهاي زغالي براي کوره ها 204,958 91,810,378,614 Rls. 2,185,961 $
8 12 1397 بندر امام خمینی (ره) اسپانيا 85451100 الکترودهاي زغالي براي کوره ها 205,202 90,009,550,830 Rls. 2,143,085 $
9 11 1397 بندر امام خمینی (ره) اسپانيا 85451100 الکترودهاي زغالي براي کوره ها 184,921 81,042,219,997 Rls. 1,929,577 $
10 9 1397 بندر امام خمینی (ره) اسپانيا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر 82,269 48,255,040,064 Rls. 1,148,930 $
11 8 1397 بندر امام خمینی (ره) اسپانيا 85451100 الکترودهاي زغالي براي کوره ها 101,712 44,712,865,754 Rls. 1,064,592 $
12 4 1397 بندر امام خمینی (ره) اسپانيا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر 16,720 26,269,159,000 Rls. 617,226 $
13 9 1397 بندر امام خمینی (ره) اسپانيا 38160090 ساير 542,140 12,097,958,619 Rls. 288,046 $
14 7 1397 بندر امام خمینی (ره) اسپانيا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر 9,804 11,625,930,798 Rls. 276,808 $
مجموع کل
1,446,364,748,544 ريال
مجموع کل
35,190,065 دلار
[1]