آمار کل " واردات از" کشور (استراليا) گمرک (بندر امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1397 بندر امام خمینی (ره) استراليا 27011900 ساير زغال سنگ ها، بهم فشرده نشده که در جاي ديگري مذکور نباشد 44,487,000 392,253,000,000 Rls. 9,216,486 $
2 3 1397 بندر امام خمینی (ره) استراليا 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين مواد، غير مذکور در جاي ديگر 626,300 143,587,885,360 Rls. 3,405,381 $
3 5 1397 بندر امام خمینی (ره) استراليا 27011900 ساير زغال سنگ ها، بهم فشرده نشده که در جاي ديگري مذکور نباشد 14,829,000 131,000,000,000 Rls. 3,072,162 $
4 5 1397 بندر امام خمینی (ره) استراليا 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين مواد، غير مذکور در جاي ديگر 6,130 62,078,528,791 Rls. 1,427,093 $
5 2 1397 بندر امام خمینی (ره) استراليا 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين مواد، غير مذکور در جاي ديگر 92,600 5,732,886,241 Rls. 136,498 $
6 4 1397 بندر امام خمینی (ره) استراليا 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين مواد، غير مذکور در جاي ديگر 87,300 4,139,770,907 Rls. 97,498 $
7 4 1397 بندر امام خمینی (ره) استراليا 86090000 کانتينرها (ا زجمله کانتينرها براي ترا بري سيالات) مخصوص طراحي شده و تجهيز شده براي هر نوع وسيله حمل ونقل 23,500 1,222,683,810 Rls. 28,796 $
مجموع کل
740,014,755,109 ريال
مجموع کل
17,383,914 دلار
[1]