آمار کل " واردات از" کشور (آرژانتين) گمرک (بندر امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 بندر امام خمینی (ره) آرژانتين 15121100 روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام 30,000,000 973,862,000,000 Rls. 23,187,192 $
2 7 1397 بندر امام خمینی (ره) آرژانتين 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخال هاي جامد، حتي خرد شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخراج روغن سويا به دست مي آيد. 5,500,000 111,000,000,000 Rls. 2,653,598 $
مجموع کل
1,084,862,000,000 ريال
مجموع کل
25,840,790 دلار
[1]