آمار کل " واردات از" کشور (سنگاپور) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1397 بندر امام خميني سنگاپور 10059010 ---ذرت دامي 159,585,839 1,312,000,000,000 Rls. 35,085,029 $
2 2 1397 بندر امام خميني سنگاپور 10059010 ---ذرت دامي 144,897,385 1,309,492,307,110 Rls. 33,153,648 $
3 1 1397 بندر امام خميني سنگاپور 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 40,237,366 685,000,000,000 Rls. 18,298,731 $
4 2 1397 بندر امام خميني سنگاپور 17011300 از نيشکر 32,500,000 486,922,590,000 Rls. 13,813,015 $
5 2 1397 بندر امام خميني سنگاپور 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 5,997,568 144,714,622,021 Rls. 4,105,263 $
6 1 1397 بندر امام خميني سنگاپور 17011300 از نيشکر 6,830,000 99,870,309,000 Rls. 2,833,120 $
مجموع کل
4,037,999,828,131 ريال
مجموع کل
107,288,806 دلار
[1]