آمار کل " واردات از" کشور (انگلستان) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1397 بندر امام خميني انگلستان 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 128,358,090 2,258,000,000,000 Rls. 56,687,271 $
2 2 1397 بندر امام خميني انگلستان 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 93,066,385 1,829,241,009,498 Rls. 43,553,357 $
3 2 1397 بندر امام خميني انگلستان 10059010 ---ذرت دامي 153,182,470 1,311,380,735,925 Rls. 33,276,845 $
4 2 1397 بندر امام خميني انگلستان 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 30,000,000 510,335,100,000 Rls. 12,150,836 $
5 1 1397 بندر امام خميني انگلستان 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 29,000,000 445,000,000,000 Rls. 11,789,360 $
6 2 1397 بندر امام خميني انگلستان 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 16,795,402 236,670,504,171 Rls. 5,635,013 $
7 1 1397 بندر امام خميني انگلستان 10059010 ---ذرت دامي 27,708,203 230,000,000,000 Rls. 6,111,414 $
مجموع کل
6,820,627,349,594 ريال
مجموع کل
169,204,096 دلار
[1]