آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (بازرگان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 بازرگان ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 16,024,666 662,036,253,688 Rls. 15,762,766 $
2 3 1397 بازرگان ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 13,688,752 534,802,165,266 Rls. 12,688,402 $
3 4 1397 بازرگان ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 12,101,041 493,420,429,090 Rls. 11,560,707 $
4 1 1397 بازرگان ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 7,635,768 290,490,272,433 Rls. 7,537,093 $
5 4 1397 بازرگان ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 3,491,250 110,777,209,620 Rls. 3,001,132 $
6 2 1397 بازرگان ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 1,940,325 63,389,094,264 Rls. 1,717,507 $
7 2 1397 بازرگان ترکيه 84253110 موتورگيربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يک پايه مشترک باموتوربرقي 216,778 53,750,258,600 Rls. 1,297,064 $
8 1 1397 بازرگان ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 1,224,210 39,433,697,524 Rls. 1,072,047 $
9 3 1397 بازرگان ترکيه 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 175,614 28,381,430,052 Rls. 674,165 $
10 4 1397 بازرگان ترکيه 84253110 موتورگيربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يک پايه مشترک باموتوربرقي 102,205 25,740,135,100 Rls. 605,382 $
11 2 1397 بازرگان ترکيه 75021000 نيکل بصورت کارنشده, غيرممزوج. 47,399 24,940,414,410 Rls. 593,820 $
12 4 1397 بازرگان ترکيه 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 141,367 24,783,109,890 Rls. 584,183 $
13 3 1397 بازرگان ترکيه 84362100 ماشين هاي جوجه کشي وجوجه پروري مصنوعي براي پرورش پرندگان خانگي 239,423 21,537,052,468 Rls. 511,223 $
14 3 1397 بازرگان ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 698,480 21,501,806,448 Rls. 596,278 $
15 2 1397 بازرگان ترکيه 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 189,910 18,741,236,800 Rls. 466,268 $
16 1 1397 بازرگان ترکيه 04072010 تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 457,253 17,511,937,245 Rls. 464,386 $
17 2 1397 بازرگان ترکيه 84253120 سيستم محركه بدون جعبه دنده (gearless)برا ي آسانسورشامل ا لکتروموتور،پولي ،ترمزوسيستم محرکه بامغناطيس دا ئم باموتوربرقي 22,790 16,133,781,440 Rls. 428,020 $
18 2 1397 بازرگان ترکيه 76042900 ميله وساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم. 118,208 14,882,496,710 Rls. 374,086 $
19 3 1397 بازرگان ترکيه 84592900 ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 132,579 14,514,054,231 Rls. 344,815 $
20 4 1397 بازرگان ترکيه 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 91,880 14,310,299,943 Rls. 336,856 $
21 4 1397 بازرگان ترکيه 75021000 نيکل بصورت کارنشده, غيرممزوج. 23,987 13,795,757,575 Rls. 324,152 $
22 2 1397 بازرگان ترکيه 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 105,026 13,080,510,254 Rls. 326,802 $
23 4 1397 بازرگان ترکيه 84253120 سيستم محركه بدون جعبه دنده (gearless)برا ي آسانسورشامل ا لکتروموتور،پولي ،ترمزوسيستم محرکه بامغناطيس دا ئم باموتوربرقي 21,572 13,071,228,212 Rls. 307,142 $
24 3 1397 بازرگان ترکيه 04072010 تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 283,781 12,906,204,098 Rls. 306,554 $
25 2 1397 بازرگان ترکيه 73083010 درب اتوماتيك طبقات آسانسور ، از چدن، آهن يا از فولاد 68,850 12,702,709,600 Rls. 308,964 $
26 1 1397 بازرگان ترکيه 84144010 کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 147,647 12,354,665,401 Rls. 327,823 $
27 4 1397 بازرگان ترکيه 84362100 ماشين هاي جوجه کشي وجوجه پروري مصنوعي براي پرورش پرندگان خانگي 138,334 12,055,239,385 Rls. 284,096 $
28 3 1397 بازرگان ترکيه 39204310 نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 145,935 11,892,069,737 Rls. 282,619 $
29 1 1397 بازرگان ترکيه 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 93,566 11,409,695,598 Rls. 306,790 $
30 1 1397 بازرگان ترکيه 84362100 ماشين هاي جوجه کشي وجوجه پروري مصنوعي براي پرورش پرندگان خانگي 120,562 11,040,971,955 Rls. 292,965 $
31 3 1397 بازرگان ترکيه 84295229 بيلهاي مکانيکي مستعمل ،باقابليت چرخش 360 درجه ،قدرت بيش ا ز200 اسب بخار، باسال ساخت بيش ا ز5سال 70,000 10,957,349,750 Rls. 297,250 $
32 2 1397 بازرگان ترکيه 69074090 سا?ر 437,450 10,211,876,220 Rls. 243,139 $
33 2 1397 بازرگان ترکيه 84254200 جکها وچرخهاي بالاکشنده ،هيدروليكي 69,700 9,706,218,000 Rls. 231,100 $
34 4 1397 بازرگان ترکيه 72151000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج تراشكاري (خوش تراش )تندبر,فقطسردشکل دا ده شده, ياسردتمام شده. 220,000 9,219,520,740 Rls. 216,464 $
35 4 1397 بازرگان ترکيه 84099960 براي موتورهاي اتوبوس، ميني­بوس، کاميون و کاميونت 64,499 9,052,114,730 Rls. 213,298 $
36 1 1397 بازرگان ترکيه 84099960 براي موتورهاي اتوبوس، ميني­بوس، کاميون و کاميونت 45,739 8,812,445,361 Rls. 233,206 $
37 4 1397 بازرگان ترکيه 84592900 ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 83,502 8,620,977,865 Rls. 203,038 $
38 3 1397 بازرگان ترکيه 69074090 سا?ر 351,974 8,486,277,871 Rls. 203,354 $
39 3 1397 بازرگان ترکيه 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 76,060 8,151,141,646 Rls. 193,705 $
40 2 1397 بازرگان ترکيه 04072010 تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 163,947 7,853,868,000 Rls. 186,997 $
41 1 1397 بازرگان ترکيه 84138200 بالابرهاي آبگونها 60,423 7,799,164,055 Rls. 205,173 $
42 2 1397 بازرگان ترکيه 39204310 نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 104,264 7,645,251,158 Rls. 182,030 $
43 1 1397 بازرگان ترکيه 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 51,054 7,405,316,911 Rls. 186,383 $
44 1 1397 بازرگان ترکيه 76109000 ا سکلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 60,020 7,260,462,747 Rls. 192,577 $
45 3 1397 بازرگان ترکيه 61091000 تي شرت وزيرپوش چسبان وهمانند,کشباف ياقلاب باف , ا زپنبه 8,462 7,235,765,051 Rls. 172,204 $
46 2 1397 بازرگان ترکيه 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 1,075,083 7,204,902,344 Rls. 171,545 $
47 3 1397 بازرگان ترکيه 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 33,065 7,176,064,773 Rls. 170,534 $
48 4 1397 بازرگان ترکيه 83024290 سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 68,150 7,132,082,229 Rls. 168,336 $
49 2 1397 بازرگان ترکيه 84191110 پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 28,786 7,106,293,425 Rls. 195,825 $
50 2 1397 بازرگان ترکيه 55151100 ساير پارچه هاي تاروپودباف, غيرمذكور ازالباف غيريكسره پلي استر مخلوط باا لياف ريون ويسکوز 21,840 7,047,469,000 Rls. 187,000 $
51 4 1397 بازرگان ترکيه 28191000 تري ا کسيدکروم 59,400 7,037,880,102 Rls. 165,753 $
52 1 1397 بازرگان ترکيه 25151190 ک ک مرمر?ت 1,387,720 7,002,568,426 Rls. 185,000 $
53 4 1397 بازرگان ترکيه 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 49,689 6,970,475,758 Rls. 163,561 $
54 4 1397 بازرگان ترکيه 44039400 از راش (گونه­­ها? راش)، سا?ر 526,340 6,803,140,994 Rls. 158,907 $
55 2 1397 بازرگان ترکيه 60069000 پارچه هاي کشباف يا قلاب باف ا ز ساير ا لياف غيرمذکور درجاي ديگر 20,903 6,761,034,000 Rls. 160,977 $
56 2 1397 بازرگان ترکيه 84138200 بالابرهاي آبگونها 49,245 6,678,392,745 Rls. 159,010 $
57 1 1397 بازرگان ترکيه 28191000 تري ا کسيدکروم 59,400 6,649,932,762 Rls. 175,831 $
58 3 1397 بازرگان ترکيه 44111492 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده پروفيل روكش شده 158,903 6,635,648,365 Rls. 165,791 $
59 3 1397 بازرگان ترکيه 70080090 سايرشيشه هاي عايق چند جدا ره غيرمذکوردرجاي ديگر 237,219 6,509,464,424 Rls. 165,399 $
60 4 1397 بازرگان ترکيه 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 46,589 6,340,065,051 Rls. 148,800 $
61 1 1397 بازرگان ترکيه 64051000 سايرکفشها که درجاي ديگرگفته نشده, بارويه ا زچرم طبيعي ياچرم دوباره ساخته شده. 3,000 6,294,699,600 Rls. 168,240 $
62 2 1397 بازرگان ترکيه 51121100 کبه وزن هر متر مربع حداكثر 200 گرم 4,266 6,244,764,814 Rls. 148,685 $
63 1 1397 بازرگان ترکيه 84264900 جرثقيل ها , جرثقيل هاي دريک, جرثقيل هاي كابلي كه درجاي ديگري مذكورنباشد، از نوع خودرو،غيرا زآنهائيکه چرخهاي لاستيکي دا رند 60,000 6,164,660,000 Rls. 163,000 $
64 4 1397 بازرگان ترکيه 84431900 ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 45,003 6,135,121,580 Rls. 144,229 $
65 2 1397 بازرگان ترکيه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 7,256 6,117,221,125 Rls. 168,570 $
66 3 1397 بازرگان ترکيه 39079999 سايرپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرمذکور 46,670 6,111,417,987 Rls. 145,237 $
67 3 1397 بازرگان ترکيه 76042900 ميله وساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم. 44,297 6,010,344,652 Rls. 143,069 $
68 1 1397 بازرگان ترکيه 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 22,375 5,818,115,835 Rls. 153,227 $
69 4 1397 بازرگان ترکيه 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 58,811 5,817,556,116 Rls. 137,012 $
70 4 1397 بازرگان ترکيه 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 87,114 5,674,529,206 Rls. 133,541 $
71 1 1397 بازرگان ترکيه 29291090 ساير 43,750 5,633,807,988 Rls. 149,460 $
72 3 1397 بازرگان ترکيه 72151000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج تراشكاري (خوش تراش )تندبر,فقطسردشکل دا ده شده, ياسردتمام شده. 120,000 5,536,461,600 Rls. 131,410 $
73 4 1397 بازرگان ترکيه 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 120,000 5,479,152,000 Rls. 128,739 $
74 2 1397 بازرگان ترکيه 84729050 ماشين خودپردا ز بانکي(ATM) 30,440 5,371,789,672 Rls. 127,900 $
75 1 1397 بازرگان ترکيه 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 28,498 5,298,075,676 Rls. 132,821 $
76 3 1397 بازرگان ترکيه 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 52,643 5,160,625,891 Rls. 122,556 $
77 2 1397 بازرگان ترکيه 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 54,590 5,152,554,714 Rls. 122,679 $
78 2 1397 بازرگان ترکيه 83024290 سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 41,543 5,097,765,176 Rls. 128,778 $
79 4 1397 بازرگان ترکيه 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 72,128 5,094,031,610 Rls. 119,547 $
80 4 1397 بازرگان ترکيه 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 27,833 5,064,837,481 Rls. 118,731 $
81 4 1397 بازرگان ترکيه 84729050 ماشين خودپردا ز بانکي(ATM) 27,800 5,003,607,526 Rls. 117,677 $
82 3 1397 بازرگان ترکيه 84099960 براي موتورهاي اتوبوس، ميني­بوس، کاميون و کاميونت 21,638 4,868,827,121 Rls. 115,536 $
83 3 1397 بازرگان ترکيه 39039000 پليمرهاي ا ستيرن که درجاي ديگر گفته نشده, به ا شکال ا بتدا ئي 113,600 4,859,900,000 Rls. 115,319 $
84 2 1397 بازرگان ترکيه 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 32,000 4,819,496,232 Rls. 114,750 $
85 2 1397 بازرگان ترکيه 61091000 تي شرت وزيرپوش چسبان وهمانند,کشباف ياقلاب باف , ا زپنبه 6,570 4,811,107,654 Rls. 114,550 $
86 3 1397 بازرگان ترکيه 61034200 شلواروشلوارسرهم داراي بند وپيش بند, نيم شلوار و شلوارخيلي کوتاه, مردا نه ياپسرا نه, کشباف ياقلاب باف ازپنبه 6,871 4,793,210,298 Rls. 114,125 $
87 1 1397 بازرگان ترکيه 12060010 برا? روغن­کش? 87,000 4,706,572,582 Rls. 125,949 $
88 4 1397 بازرگان ترکيه 56060000 نخ گيپه, نوا رگيپه, نخ شنيل, نخ گردباف (حلقه دا ر)موسوم به.loop" Wale "Yarn غير از نخ هاي گيپه از موي يال ودم 25,702 4,515,015,237 Rls. 106,166 $
89 4 1397 بازرگان ترکيه 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 27,112 4,509,064,381 Rls. 106,232 $
90 1 1397 بازرگان ترکيه 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 32,224 4,490,186,211 Rls. 117,502 $
91 2 1397 بازرگان ترکيه 61034200 شلواروشلوارسرهم داراي بند وپيش بند, نيم شلوار و شلوارخيلي کوتاه, مردا نه ياپسرا نه, کشباف ياقلاب باف ازپنبه 5,095 4,324,632,117 Rls. 102,968 $
92 2 1397 بازرگان ترکيه 52084900 پارچه هاي تاروپودباف, ا زپنبه, ا زنخهاي رنگارنگ, غيرمذکوردرجاي ديگرباحدا قل 85%پنبه به وزن هرمتر كمتراز200گرم 2,058 4,214,532,886 Rls. 100,346 $
93 1 1397 بازرگان ترکيه 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 15,004 4,199,767,476 Rls. 111,063 $
94 4 1397 بازرگان ترکيه 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 230,158 4,195,943,991 Rls. 98,300 $
95 1 1397 بازرگان ترکيه 85158010 ماشين جوشکاري ا لقايي 11,062 4,195,251,734 Rls. 111,298 $
96 2 1397 بازرگان ترکيه 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 57,196 4,195,132,361 Rls. 99,884 $
97 2 1397 بازرگان ترکيه 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 27,740 4,171,166,262 Rls. 99,661 $
98 1 1397 بازرگان ترکيه 84651000 ماشين هائي که ا نوا ع مختلف عمليات ماشين کاري را بدون تعويض ا بزا رهاا نجام ميدهند براي كار روي چوب ،استخوان ،موادپلاستيكي سخت وغيره 14,482 4,096,698,675 Rls. 108,615 $
99 1 1397 بازرگان ترکيه 76101000 در,پنجره وچهارچوب آنها،دوره وآستانه در , ا زآلومينيوم. 37,272 4,082,933,288 Rls. 106,370 $
100 2 1397 بازرگان ترکيه 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 23,313 4,054,266,463 Rls. 96,528 $
مجموع کل
3,049,244,196,758 ريال
مجموع کل
74,356,564 دلار