آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (بازرگان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 بازرگان ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 16,024,666 662,036,253,688 Rls. 15,762,766 $
2 3 1397 بازرگان ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 13,688,752 534,802,165,266 Rls. 12,688,402 $
3 1 1397 بازرگان ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 7,635,768 290,490,272,433 Rls. 7,537,093 $
4 2 1397 بازرگان ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 1,940,325 63,389,094,264 Rls. 1,717,507 $
5 2 1397 بازرگان ترکيه 84253110 موتورگيربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يک پايه مشترک باموتوربرقي 216,778 53,750,258,600 Rls. 1,297,064 $
6 1 1397 بازرگان ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 1,224,210 39,433,697,524 Rls. 1,072,047 $
7 3 1397 بازرگان ترکيه 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 175,614 28,381,430,052 Rls. 674,165 $
8 2 1397 بازرگان ترکيه 75021000 نيکل بصورت کارنشده, غيرممزوج. 47,399 24,940,414,410 Rls. 593,820 $
9 3 1397 بازرگان ترکيه 84362100 ماشين هاي جوجه کشي وجوجه پروري مصنوعي براي پرورش پرندگان خانگي 239,423 21,537,052,468 Rls. 511,223 $
10 3 1397 بازرگان ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 698,480 21,501,806,448 Rls. 596,278 $
11 2 1397 بازرگان ترکيه 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 189,910 18,741,236,800 Rls. 466,268 $
12 1 1397 بازرگان ترکيه 04072010 تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 457,253 17,511,937,245 Rls. 464,386 $
13 2 1397 بازرگان ترکيه 84253120 سيستم محركه بدون جعبه دنده (gearless)برا ي آسانسورشامل ا لکتروموتور،پولي ،ترمزوسيستم محرکه بامغناطيس دا ئم باموتوربرقي 22,790 16,133,781,440 Rls. 428,020 $
14 2 1397 بازرگان ترکيه 76042900 ميله وساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم. 118,208 14,882,496,710 Rls. 374,086 $
15 3 1397 بازرگان ترکيه 84592900 ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 132,579 14,514,054,231 Rls. 344,815 $
16 2 1397 بازرگان ترکيه 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 105,026 13,080,510,254 Rls. 326,802 $
17 3 1397 بازرگان ترکيه 04072010 تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 283,781 12,906,204,098 Rls. 306,554 $
18 2 1397 بازرگان ترکيه 73083010 درب اتوماتيك طبقات آسانسور ، از چدن، آهن يا از فولاد 68,850 12,702,709,600 Rls. 308,964 $
19 1 1397 بازرگان ترکيه 84144010 کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 147,647 12,354,665,401 Rls. 327,823 $
20 3 1397 بازرگان ترکيه 39204310 نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 145,935 11,892,069,737 Rls. 282,619 $
21 1 1397 بازرگان ترکيه 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 93,566 11,409,695,598 Rls. 306,790 $
22 1 1397 بازرگان ترکيه 84362100 ماشين هاي جوجه کشي وجوجه پروري مصنوعي براي پرورش پرندگان خانگي 120,562 11,040,971,955 Rls. 292,965 $
23 3 1397 بازرگان ترکيه 84295229 بيلهاي مکانيکي مستعمل ،باقابليت چرخش 360 درجه ،قدرت بيش ا ز200 اسب بخار، باسال ساخت بيش ا ز5سال 70,000 10,957,349,750 Rls. 297,250 $
24 2 1397 بازرگان ترکيه 69074090 سا?ر 437,450 10,211,876,220 Rls. 243,139 $
25 2 1397 بازرگان ترکيه 84254200 جکها وچرخهاي بالاکشنده ،هيدروليكي 69,700 9,706,218,000 Rls. 231,100 $
26 1 1397 بازرگان ترکيه 84099960 براي موتورهاي اتوبوس، ميني­بوس، کاميون و کاميونت 45,739 8,812,445,361 Rls. 233,206 $
27 3 1397 بازرگان ترکيه 69074090 سا?ر 351,974 8,486,277,871 Rls. 203,354 $
28 3 1397 بازرگان ترکيه 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 76,060 8,151,141,646 Rls. 193,705 $
29 2 1397 بازرگان ترکيه 04072010 تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 163,947 7,853,868,000 Rls. 186,997 $
30 1 1397 بازرگان ترکيه 84138200 بالابرهاي آبگونها 60,423 7,799,164,055 Rls. 205,173 $
31 2 1397 بازرگان ترکيه 39204310 نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 104,264 7,645,251,158 Rls. 182,030 $
32 1 1397 بازرگان ترکيه 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 51,054 7,405,316,911 Rls. 186,383 $
33 1 1397 بازرگان ترکيه 76109000 ا سکلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 60,020 7,260,462,747 Rls. 192,577 $
34 3 1397 بازرگان ترکيه 61091000 تي شرت وزيرپوش چسبان وهمانند,کشباف ياقلاب باف , ا زپنبه 8,462 7,235,765,051 Rls. 172,204 $
35 2 1397 بازرگان ترکيه 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 1,075,083 7,204,902,344 Rls. 171,545 $
36 3 1397 بازرگان ترکيه 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 33,065 7,176,064,773 Rls. 170,534 $
37 2 1397 بازرگان ترکيه 84191110 پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 28,786 7,106,293,425 Rls. 195,825 $
38 2 1397 بازرگان ترکيه 55151100 ساير پارچه هاي تاروپودباف, غيرمذكور ازالباف غيريكسره پلي استر مخلوط باا لياف ريون ويسکوز 21,840 7,047,469,000 Rls. 187,000 $
39 1 1397 بازرگان ترکيه 25151190 ک ک مرمر?ت 1,387,720 7,002,568,426 Rls. 185,000 $
40 2 1397 بازرگان ترکيه 60069000 پارچه هاي کشباف يا قلاب باف ا ز ساير ا لياف غيرمذکور درجاي ديگر 20,903 6,761,034,000 Rls. 160,977 $
41 2 1397 بازرگان ترکيه 84138200 بالابرهاي آبگونها 49,245 6,678,392,745 Rls. 159,010 $
42 1 1397 بازرگان ترکيه 28191000 تري ا کسيدکروم 59,400 6,649,932,762 Rls. 175,831 $
43 3 1397 بازرگان ترکيه 44111492 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده پروفيل روكش شده 158,903 6,635,648,365 Rls. 165,791 $
44 3 1397 بازرگان ترکيه 70080090 سايرشيشه هاي عايق چند جدا ره غيرمذکوردرجاي ديگر 237,219 6,509,464,424 Rls. 165,399 $
45 1 1397 بازرگان ترکيه 64051000 سايرکفشها که درجاي ديگرگفته نشده, بارويه ا زچرم طبيعي ياچرم دوباره ساخته شده. 3,000 6,294,699,600 Rls. 168,240 $
46 2 1397 بازرگان ترکيه 51121100 کبه وزن هر متر مربع حداكثر 200 گرم 4,266 6,244,764,814 Rls. 148,685 $
47 1 1397 بازرگان ترکيه 84264900 جرثقيل ها , جرثقيل هاي دريک, جرثقيل هاي كابلي كه درجاي ديگري مذكورنباشد، از نوع خودرو،غيرا زآنهائيکه چرخهاي لاستيکي دا رند 60,000 6,164,660,000 Rls. 163,000 $
48 2 1397 بازرگان ترکيه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 7,256 6,117,221,125 Rls. 168,570 $
49 3 1397 بازرگان ترکيه 39079999 سايرپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرمذکور 46,670 6,111,417,987 Rls. 145,237 $
50 3 1397 بازرگان ترکيه 76042900 ميله وساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم. 44,297 6,010,344,652 Rls. 143,069 $
51 1 1397 بازرگان ترکيه 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 22,375 5,818,115,835 Rls. 153,227 $
52 1 1397 بازرگان ترکيه 29291090 ساير 43,750 5,633,807,988 Rls. 149,460 $
53 3 1397 بازرگان ترکيه 72151000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج تراشكاري (خوش تراش )تندبر,فقطسردشکل دا ده شده, ياسردتمام شده. 120,000 5,536,461,600 Rls. 131,410 $
54 2 1397 بازرگان ترکيه 84729050 ماشين خودپردا ز بانکي(ATM) 30,440 5,371,789,672 Rls. 127,900 $
55 1 1397 بازرگان ترکيه 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 28,498 5,298,075,676 Rls. 132,821 $
56 3 1397 بازرگان ترکيه 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 52,643 5,160,625,891 Rls. 122,556 $
57 2 1397 بازرگان ترکيه 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 54,590 5,152,554,714 Rls. 122,679 $
58 2 1397 بازرگان ترکيه 83024290 سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 41,543 5,097,765,176 Rls. 128,778 $
59 3 1397 بازرگان ترکيه 84099960 براي موتورهاي اتوبوس، ميني­بوس، کاميون و کاميونت 21,638 4,868,827,121 Rls. 115,536 $
60 3 1397 بازرگان ترکيه 39039000 پليمرهاي ا ستيرن که درجاي ديگر گفته نشده, به ا شکال ا بتدا ئي 113,600 4,859,900,000 Rls. 115,319 $
61 2 1397 بازرگان ترکيه 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 32,000 4,819,496,232 Rls. 114,750 $
62 2 1397 بازرگان ترکيه 61091000 تي شرت وزيرپوش چسبان وهمانند,کشباف ياقلاب باف , ا زپنبه 6,570 4,811,107,654 Rls. 114,550 $
63 3 1397 بازرگان ترکيه 61034200 شلواروشلوارسرهم داراي بند وپيش بند, نيم شلوار و شلوارخيلي کوتاه, مردا نه ياپسرا نه, کشباف ياقلاب باف ازپنبه 6,871 4,793,210,298 Rls. 114,125 $
64 1 1397 بازرگان ترکيه 12060010 برا? روغن­کش? 87,000 4,706,572,582 Rls. 125,949 $
65 1 1397 بازرگان ترکيه 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 32,224 4,490,186,211 Rls. 117,502 $
66 2 1397 بازرگان ترکيه 61034200 شلواروشلوارسرهم داراي بند وپيش بند, نيم شلوار و شلوارخيلي کوتاه, مردا نه ياپسرا نه, کشباف ياقلاب باف ازپنبه 5,095 4,324,632,117 Rls. 102,968 $
67 2 1397 بازرگان ترکيه 52084900 پارچه هاي تاروپودباف, ا زپنبه, ا زنخهاي رنگارنگ, غيرمذکوردرجاي ديگرباحدا قل 85%پنبه به وزن هرمتر كمتراز200گرم 2,058 4,214,532,886 Rls. 100,346 $
68 1 1397 بازرگان ترکيه 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 15,004 4,199,767,476 Rls. 111,063 $
69 1 1397 بازرگان ترکيه 85158010 ماشين جوشکاري ا لقايي 11,062 4,195,251,734 Rls. 111,298 $
70 2 1397 بازرگان ترکيه 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 57,196 4,195,132,361 Rls. 99,884 $
71 2 1397 بازرگان ترکيه 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 27,740 4,171,166,262 Rls. 99,661 $
72 1 1397 بازرگان ترکيه 84651000 ماشين هائي که ا نوا ع مختلف عمليات ماشين کاري را بدون تعويض ا بزا رهاا نجام ميدهند براي كار روي چوب ،استخوان ،موادپلاستيكي سخت وغيره 14,482 4,096,698,675 Rls. 108,615 $
73 1 1397 بازرگان ترکيه 76101000 در,پنجره وچهارچوب آنها،دوره وآستانه در , ا زآلومينيوم. 37,272 4,082,933,288 Rls. 106,370 $
74 2 1397 بازرگان ترکيه 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 23,313 4,054,266,463 Rls. 96,528 $
75 3 1397 بازرگان ترکيه 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غيرمذكور 22,500 3,969,646,500 Rls. 94,336 $
76 1 1397 بازرگان ترکيه 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 161,380 3,831,646,979 Rls. 101,313 $
77 1 1397 بازرگان ترکيه 84729050 ماشين خودپردا ز بانکي(ATM) 20,605 3,751,287,440 Rls. 99,304 $
78 3 1397 بازرگان ترکيه 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 13,186 3,694,225,330 Rls. 87,941 $
79 2 1397 بازرگان ترکيه 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 67,783 3,674,687,246 Rls. 90,293 $
80 2 1397 بازرگان ترکيه 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 22,331 3,662,439,186 Rls. 87,201 $
81 3 1397 بازرگان ترکيه 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 25,333 3,651,320,572 Rls. 86,929 $
82 2 1397 بازرگان ترکيه 84821000 بلبرينگ. 8,955 3,631,093,680 Rls. 86,455 $
83 2 1397 بازرگان ترکيه 61019000 پالتو، نيم پالتو ، ردا ، شنل ، شنل با شلق دار ، آنورا ک وژا کت ا سکي,بادگير,همانندمردا نه ياپسرا نه, کشباف ياقلاب باف ا زساير موا دنسجي با استثناي اشياء مشمول شماره 6103 3,856 3,630,021,332 Rls. 86,429 $
84 3 1397 بازرگان ترکيه 55132300 سايرپارچه تاروپودباف, رنگرزي شده,... باکمترا ز85%ا لياف غيريکسره پلي ا ستر,مخلوط باپنبه... به وزن كمتراز170گرم درمتر 23,929 3,607,895,138 Rls. 85,902 $
85 3 1397 بازرگان ترکيه 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 59,135 3,569,115,196 Rls. 84,600 $
86 2 1397 بازرگان ترکيه 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 55,783 3,488,752,813 Rls. 83,065 $
87 2 1397 بازرگان ترکيه 72151000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج تراشكاري (خوش تراش )تندبر,فقطسردشکل دا ده شده, ياسردتمام شده. 74,000 3,443,652,360 Rls. 81,992 $
88 3 1397 بازرگان ترکيه 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 62,564 3,426,782,671 Rls. 81,342 $
89 3 1397 بازرگان ترکيه 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 18,056 3,426,462,777 Rls. 81,491 $
90 3 1397 بازرگان ترکيه 48043190 ساير کاغذهاومقوا هايکرا فت سفيد نشده به وزن مساوي ياکمترا ز 150 گرم برمترمربع 17,753 3,390,148,530 Rls. 80,564 $
91 3 1397 بازرگان ترکيه 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 24,683 3,374,208,577 Rls. 80,237 $
92 2 1397 بازرگان ترکيه 72132000 ميله هاي گرم نوردشده ا زفولاد غير ممزوج تراشكاري (خوش تراش)به صورت طومار هاي نامنظم پيچيده شده 74,000 3,371,117,040 Rls. 80,265 $
93 1 1397 بازرگان ترکيه 09012120 قهوه بودا ده کافئين نگرفته به صورت کوبيده در بسته بنديهاي غيرخرده فروشي 18,000 3,344,616,000 Rls. 88,435 $
94 3 1397 بازرگان ترکيه 40101900 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه که درجاي ديگر مذکور نباشد 2,826 3,328,351,114 Rls. 78,977 $
95 2 1397 بازرگان ترکيه 84313190 سايرقطعات مربوط به اسانسور، بالاکشنده محفظه دار يا پلکان متحرک غيرمذکور 18,646 3,300,450,768 Rls. 85,762 $
96 3 1397 بازرگان ترکيه 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 10,217 3,289,541,895 Rls. 78,184 $
97 3 1397 بازرگان ترکيه 84335990 سايرماشينهابرا ي بردا شت غير مذكور درجاي ديگر 10,500 3,255,105,000 Rls. 87,000 $
98 3 1397 بازرگان ترکيه 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 3,485 3,231,347,510 Rls. 76,676 $
99 2 1397 بازرگان ترکيه 12060010 برا? روغن­کش? 66,000 3,219,304,320 Rls. 85,122 $
100 2 1397 بازرگان ترکيه 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 34,100 3,189,607,040 Rls. 82,930 $
مجموع کل
2,319,378,498,360 ريال
مجموع کل
56,927,328 دلار