آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (بازرگان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 بازرگان ايتاليا 84148010 واحدهاي هواساز (Air End) مربوط به کمپرسورهاي پيچي (screw compressor) 234,771 93,873,985,542 Rls. 2,235,095 $
2 7 1397 بازرگان ايتاليا 84253110 موتورگيربکس آسانسور شامل الکتروموتور،جعبه دنده، پولي و ترمز بر روي يک پايه مشترک با موتوربرقي 301,098 81,798,594,820 Rls. 1,947,585 $
3 8 1397 بازرگان ايتاليا 84253110 موتورگيربکس آسانسور شامل الکتروموتور،جعبه دنده، پولي و ترمز بر روي يک پايه مشترک با موتوربرقي 276,965 77,204,457,447 Rls. 1,838,201 $
4 12 1397 بازرگان ايتاليا 84253110 موتورگيربکس آسانسور شامل الکتروموتور،جعبه دنده، پولي و ترمز بر روي يک پايه مشترک با موتوربرقي 260,532 71,231,071,790 Rls. 1,695,976 $
5 9 1397 بازرگان ايتاليا 84253110 موتورگيربکس آسانسور شامل الکتروموتور،جعبه دنده، پولي و ترمز بر روي يک پايه مشترک با موتوربرقي 245,476 66,845,590,137 Rls. 1,591,562 $
6 5 1397 بازرگان ايتاليا 84253110 موتورگيربکس آسانسور شامل الکتروموتور،جعبه دنده، پولي و ترمز بر روي يک پايه مشترک با موتوربرقي 213,580 57,553,117,000 Rls. 1,324,063 $
7 3 1397 بازرگان ايتاليا 87019490 سایر 132,400 51,601,946,890 Rls. 1,225,370 $
8 6 1397 بازرگان ايتاليا 84253110 موتورگيربکس آسانسور شامل الکتروموتور،جعبه دنده، پولي و ترمز بر روي يک پايه مشترک با موتوربرقي 194,285 51,426,537,570 Rls. 1,224,441 $
9 10 1397 بازرگان ايتاليا 51121100 پارچه تاروپودباف؛ باحدا قل 85% پشم شانه زده ياموي نرم (کرک) حيوا ن شانه زده به وزن هرمترمربع حدا کثر200 گرم 13,861 50,081,491,102 Rls. 1,192,417 $
10 9 1397 بازرگان ايتاليا 51121100 پارچه تاروپودباف؛ باحدا قل 85% پشم شانه زده ياموي نرم (کرک) حيوا ن شانه زده به وزن هرمترمربع حدا کثر200 گرم 11,331 46,929,679,217 Rls. 1,117,373 $
11 7 1397 بازرگان ايتاليا 51121100 پارچه تاروپودباف؛ باحدا قل 85% پشم شانه زده ياموي نرم (کرک) حيوا ن شانه زده به وزن هرمترمربع حدا کثر200 گرم 11,505 46,099,871,815 Rls. 1,097,616 $
12 4 1397 بازرگان ايتاليا 84253110 موتورگيربکس آسانسور شامل الکتروموتور،جعبه دنده، پولي و ترمز بر روي يک پايه مشترک با موتوربرقي 172,757 45,123,385,775 Rls. 1,058,147 $
13 10 1397 بازرگان ايتاليا 84253110 موتورگيربکس آسانسور شامل الکتروموتور،جعبه دنده، پولي و ترمز بر روي يک پايه مشترک با موتوربرقي 139,565 36,391,224,941 Rls. 866,459 $
14 1 1397 بازرگان ايتاليا 84148010 واحدهاي هواساز (Air End) مربوط به کمپرسورهاي پيچي (screw compressor) 88,379 35,563,735,432 Rls. 943,485 $
15 11 1397 بازرگان ايتاليا 84253110 موتورگيربکس آسانسور شامل الکتروموتور،جعبه دنده، پولي و ترمز بر روي يک پايه مشترک با موتوربرقي 135,367 35,336,643,580 Rls. 841,349 $
16 4 1397 بازرگان ايتاليا 87019490 سایر 66,200 25,826,369,400 Rls. 610,990 $
17 10 1397 بازرگان ايتاليا 87019490 سایر 66,200 24,751,636,200 Rls. 589,320 $
18 5 1397 بازرگان ايتاليا 84148010 واحدهاي هواساز (Air End) مربوط به کمپرسورهاي پيچي (screw compressor) 56,011 20,903,339,622 Rls. 476,375 $
19 5 1397 بازرگان ايتاليا 51121100 پارچه تاروپودباف؛ باحدا قل 85% پشم شانه زده ياموي نرم (کرک) حيوا ن شانه زده به وزن هرمترمربع حدا کثر200 گرم 5,859 20,217,883,334 Rls. 464,779 $
20 3 1397 بازرگان ايتاليا 84253110 موتورگيربکس آسانسور شامل الکتروموتور،جعبه دنده، پولي و ترمز بر روي يک پايه مشترک با موتوربرقي 79,689 19,641,717,850 Rls. 466,063 $
21 8 1397 بازرگان ايتاليا 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره (گرمايشي و بهداشتي) 61,192 18,087,744,014 Rls. 430,660 $
22 5 1397 بازرگان ايتاليا 84254200 جها وچرخهاي بالاکشنده، هيدروليكي 82,396 17,395,720,290 Rls. 404,583 $
23 7 1397 بازرگان ايتاليا 52084900 پارچه هاي تار و پودباف، ا ز پنبه، ا زنخهاي رنگارنگ، غير مذکور در جاي ديگرباحدا قل 85% پنبه به وزن هرمتر كمتر از200 گرم 5,359 16,304,735,472 Rls. 388,208 $
24 4 1397 بازرگان ايتاليا 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 9,290 16,223,790,000 Rls. 382,096 $
25 11 1397 بازرگان ايتاليا 84223000 ماشين آلات براي پرکردن، بستن، درپوش گذا شتن يا درزگيري كردن بطري ها، پيت ها و غيره و دستگاه هاي گازدا رکردن نوشابه ها 1,409 15,004,207,500 Rls. 357,243 $
26 5 1397 بازرگان ايتاليا 85182100 تک بلندگو، تعبيه شده در محفظه آن 11,833 11,627,194,320 Rls. 276,838 $
27 5 1397 بازرگان ايتاليا 52084900 پارچه هاي تار و پودباف، ا ز پنبه، ا زنخهاي رنگارنگ، غير مذکور در جاي ديگرباحدا قل 85% پنبه به وزن هرمتر كمتر از200 گرم 3,460 11,148,374,544 Rls. 252,855 $
28 6 1397 بازرگان ايتاليا 84186990 ساير تجهيزات سردکننده يامنجمد كننده بجزنوع تراکمي با کندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 23,207 11,121,069,961 Rls. 264,787 $
29 3 1397 بازرگان ايتاليا 84254200 جها وچرخهاي بالاکشنده، هيدروليكي 54,027 10,851,614,060 Rls. 257,532 $
30 6 1397 بازرگان ايتاليا 84198100 دستگاه هاي غيرخانگي، براي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم، پختن ياگرم کردن غذا 6,510 9,943,535,976 Rls. 226,607 $
31 6 1397 بازرگان ايتاليا 84254200 جها وچرخهاي بالاکشنده، هيدروليكي 53,347 9,569,366,876 Rls. 227,842 $
32 7 1397 بازرگان ايتاليا 84186990 ساير تجهيزات سردکننده يامنجمد كننده بجزنوع تراکمي با کندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 17,000 9,397,299,968 Rls. 223,746 $
33 7 1397 بازرگان ايتاليا 84254200 جها وچرخهاي بالاکشنده، هيدروليكي 46,750 9,201,859,168 Rls. 219,092 $
34 12 1397 بازرگان ايتاليا 84254200 جها وچرخهاي بالاکشنده، هيدروليكي 45,363 8,830,166,511 Rls. 210,242 $
35 7 1397 بازرگان ايتاليا 84244900 سایر 37,100 8,521,242,800 Rls. 202,886 $
36 11 1397 بازرگان ايتاليا 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غير مذکور در جاي ديگر 774 8,389,087,500 Rls. 199,740 $
37 12 1397 بازرگان ايتاليا 72169910 انواع ريل ازآهن يافولاد غير ممزوج موردمصرف درصنعت آسانسور 183,633 7,862,958,792 Rls. 187,214 $
38 8 1397 بازرگان ايتاليا 85371040 كنترل پنل الکتريکي مخصوص لوازم خانگي، يخچال، لباسشويي و.. 6,300 7,814,318,940 Rls. 186,055 $
39 8 1397 بازرگان ايتاليا 84195090 دستگاههاي مبدل حرارتي 10,008 7,587,608,289 Rls. 180,657 $
40 4 1397 بازرگان ايتاليا 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 10,068 7,371,937,778 Rls. 175,522 $
41 8 1397 بازرگان ايتاليا 84649000 ساير ماشين هاي ا بزا ربراي کار روي سنگ، سرا ميک، بتون، يا مواد معدني همانند يا شيشه به حالت سرد 17,681 7,296,775,860 Rls. 173,733 $
42 6 1397 بازرگان ايتاليا 84148010 واحدهاي هواساز (Air End) مربوط به کمپرسورهاي پيچي (screw compressor) 18,265 6,872,619,449 Rls. 163,634 $
43 9 1397 بازرگان ايتاليا 84186990 ساير تجهيزات سردکننده يامنجمد كننده بجزنوع تراکمي با کندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 8,334 6,137,641,026 Rls. 146,134 $
44 9 1397 بازرگان ايتاليا 84244900 سایر 26,182 5,889,814,000 Rls. 140,234 $
45 4 1397 بازرگان ايتاليا 84148010 واحدهاي هواساز (Air End) مربوط به کمپرسورهاي پيچي (screw compressor) 17,000 5,711,560,688 Rls. 134,516 $
46 10 1397 بازرگان ايتاليا 84244900 سایر 26,840 5,621,250,686 Rls. 133,839 $
47 5 1397 بازرگان ايتاليا 85072090 سايرا نباره هاي سرب- اسيدغير مذکور در جاي ديگر 35,617 5,563,620,000 Rls. 126,188 $
48 12 1397 بازرگان ايتاليا 84195090 دستگاههاي مبدل حرارتي 7,080 5,315,170,694 Rls. 126,552 $
49 11 1397 بازرگان ايتاليا 84314990 اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غير مذکور در جاي ديگر 6,769 4,753,115,182 Rls. 113,169 $
50 12 1397 بازرگان ايتاليا 84159030 اجزاء و قطعات تعرفه 841582 16,900 4,738,445,376 Rls. 112,820 $
51 5 1397 بازرگان ايتاليا 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره (گرمايشي و بهداشتي) 14,918 4,487,218,943 Rls. 102,261 $
52 3 1397 بازرگان ايتاليا 85111000 شمع هاي جرقه زن 8,878 4,228,759,301 Rls. 100,493 $
53 2 1397 بازرگان ايتاليا 84186990 ساير تجهيزات سردکننده يامنجمد كننده بجزنوع تراکمي با کندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 13,232 4,110,640,560 Rls. 97,873 $
54 1 1397 بازرگان ايتاليا 84159070 فن کويل 13,307 3,845,745,280 Rls. 102,025 $
55 8 1397 بازرگان ايتاليا 84518000 ماشين هاي چلاندن، آهارزدن، پردا خت کردن)، اندودن، يا اغشتن نخ هاي نسجي، پارچه ها يا اشياء نسجي 5,158 3,810,640,000 Rls. 90,730 $
56 9 1397 بازرگان ايتاليا 84159070 فن کويل 8,992 3,479,141,938 Rls. 82,837 $
57 2 1397 بازرگان ايتاليا 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشار بجز رگولاتور مخصوص سيلندر گاز مايع 10,323 3,423,819,276 Rls. 81,520 $
58 4 1397 بازرگان ايتاليا 84254200 جها وچرخهاي بالاکشنده، هيدروليكي 17,645 3,363,706,800 Rls. 79,775 $
59 3 1397 بازرگان ايتاليا 84209900 اجزاء و قطعات ماشينهاي تخت کردن يا ساير ماشينهاي نوردکردن، به جز غلتك 500 3,343,856,723 Rls. 79,616 $
60 3 1397 بازرگان ايتاليا 84198100 دستگاه هاي غيرخانگي، براي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم، پختن ياگرم کردن غذا 12,740 3,340,438,980 Rls. 79,383 $
61 2 1397 بازرگان ايتاليا 64052090 ساير كفش ها با رويه نسجي به غير از كفش هاي ضد اتش فاقد پنبه نسوز 3,070 3,337,005,150 Rls. 79,453 $
62 3 1397 بازرگان ايتاليا 23091000 فرآورده هاي غذائي براي سگ يا گربه، بسته بندي شده براي خرده فروشي 29,151 3,309,259,233 Rls. 78,792 $
63 8 1397 بازرگان ايتاليا 84138190 ساير تلمبه هاغير مذکور در جاي ديگر 5,138 3,145,744,722 Rls. 74,899 $
64 12 1397 بازرگان ايتاليا 85371040 كنترل پنل الکتريکي مخصوص لوازم خانگي، يخچال، لباسشويي و.. 2,520 3,078,889,992 Rls. 73,307 $
65 11 1397 بازرگان ايتاليا 85363090 سايردستگاه ها براي حفاظت مدا رهاي برقي غير ازکليدهاي قطع و وصل دوطرفه و غيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 390 2,993,149,500 Rls. 71,265 $
66 11 1397 بازرگان ايتاليا 84244900 سایر 12,768 2,959,880,000 Rls. 70,473 $
67 12 1397 بازرگان ايتاليا 84253120 سيستم محركه بدون جعبه دنده (gearless) براي آسانسورشامل الکتروموتور، پولي، ترمزوسيستم محرکه با مغناطيس دا ئم با موتوربرقي 4,610 2,829,624,820 Rls. 67,372 $
68 6 1397 بازرگان ايتاليا 84198990 ساير ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر 8,585 2,825,006,000 Rls. 67,262 $
69 11 1397 بازرگان ايتاليا 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره (گرمايشي و بهداشتي) 21,832 2,710,346,839 Rls. 64,532 $
70 7 1397 بازرگان ايتاليا 84253120 سيستم محركه بدون جعبه دنده (gearless) براي آسانسورشامل الکتروموتور، پولي، ترمزوسيستم محرکه با مغناطيس دا ئم با موتوربرقي 5,425 2,693,608,000 Rls. 64,134 $
71 12 1397 بازرگان ايتاليا 84244900 سایر 12,967 2,649,460,661 Rls. 63,082 $
72 8 1397 بازرگان ايتاليا 84812000 شيربراي انتقالات اولئوهيدروليکي يا پنوماتيکي. 2,626 2,547,550,849 Rls. 60,656 $
73 3 1397 بازرگان ايتاليا 95069190 ساير اشياء و ادوات براي تمرينات عمومي فيزيکي، ژيمناستيک يا ورزش با پهلوا ني بجز TRAD MILL 5,207 2,500,904,540 Rls. 59,343 $
74 7 1397 بازرگان ايتاليا 44182090 در، چارچوب، دوره و آستانه در از چوب به جز صنايع دستي غير مذكور 28,578 2,490,969,600 Rls. 59,309 $
75 5 1397 بازرگان ايتاليا 84198100 دستگاه هاي غيرخانگي، براي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم، پختن ياگرم کردن غذا 3,091 2,438,429,500 Rls. 56,056 $
76 7 1397 بازرگان ايتاليا 84148010 واحدهاي هواساز (Air End) مربوط به کمپرسورهاي پيچي (screw compressor) 6,077 2,317,723,727 Rls. 55,184 $
77 3 1397 بازرگان ايتاليا 44182090 در، چارچوب، دوره و آستانه در از چوب به جز صنايع دستي غير مذكور 21,922 2,303,654,738 Rls. 54,849 $
78 7 1397 بازرگان ايتاليا 85044050 کنترل دور موتورInverter 2,459 2,301,435,180 Rls. 54,796 $
79 7 1397 بازرگان ايتاليا 48142000 كاغذ ديواري و پوششهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايه اي از ماده پلاستيكي، دانه دار شده (Grained)، داغ زده، رنگ شده، چاپ شده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئين شده باشد. 11,871 2,289,616,224 Rls. 54,515 $
80 3 1397 بازرگان ايتاليا 85182100 تک بلندگو، تعبيه شده در محفظه آن 4,458 2,281,279,226 Rls. 54,316 $
81 2 1397 بازرگان ايتاليا 94054020 چراغ هاي ضد انفجار 336 2,188,671,503 Rls. 52,111 $
82 11 1397 بازرگان ايتاليا 84195090 دستگاههاي مبدل حرارتي 2,925 2,185,078,896 Rls. 52,026 $
83 7 1397 بازرگان ايتاليا 84159040 ساير اجزا و قطعات تعرفه 84153000 8,718 2,107,664,551 Rls. 50,182 $
84 12 1397 بازرگان ايتاليا 84812000 شيربراي انتقالات اولئوهيدروليکي يا پنوماتيکي. 2,251 2,054,711,120 Rls. 48,922 $
85 8 1397 بازرگان ايتاليا 85043320 ترا نسفورماتور ولتاژ به قدرت بيش از 16 تا 500 كيلوولت آمپر غير از ترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 5,636 1,892,345,444 Rls. 45,056 $
86 4 1397 بازرگان ايتاليا 84138200 بالابرهاي آبگونها 1,280 1,868,607,200 Rls. 44,491 $
87 9 1397 بازرگان ايتاليا 52084900 پارچه هاي تار و پودباف، ا ز پنبه، ا زنخهاي رنگارنگ، غير مذکور در جاي ديگرباحدا قل 85% پنبه به وزن هرمتر كمتر از200 گرم 854 1,815,420,224 Rls. 43,224 $
88 11 1397 بازرگان ايتاليا 84138190 ساير تلمبه هاغير مذکور در جاي ديگر 3,128 1,798,556,760 Rls. 42,823 $
89 3 1397 بازرگان ايتاليا 84314990 اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غير مذکور در جاي ديگر 8,800 1,793,531,433 Rls. 42,703 $
90 1 1397 بازرگان ايتاليا 87084040 اجزاء و قطعات رديف 87084020 13,469 1,787,325,628 Rls. 42,555 $
91 2 1397 بازرگان ايتاليا 87084040 اجزاء و قطعات رديف 87084020 8,538 1,785,612,310 Rls. 42,514 $
92 4 1397 بازرگان ايتاليا 95069110 دستگاه TRAD MILL 4,410 1,784,652,478 Rls. 42,348 $
93 1 1397 بازرگان ايتاليا 38099200 مواد تکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي از نوع مورد مصرف درصنعت کاغذ سازي غير از مواد نشاسته اي 22,500 1,762,271,330 Rls. 46,751 $
94 4 1397 بازرگان ايتاليا 84099960 "براي موتورهاي اتوبوس، ميني­ بوس، کاميون و کاميونت" 2,847 1,726,948,701 Rls. 40,672 $
95 8 1397 بازرگان ايتاليا 94034000 مبل هاي چوبي از انواعي که در آشپزخانه مورد استفاده قرار مي گيرند 8,751 1,722,943,295 Rls. 40,473 $
96 8 1397 بازرگان ايتاليا 84254200 جها وچرخهاي بالاکشنده، هيدروليكي 10,203 1,716,270,080 Rls. 40,864 $
97 7 1397 بازرگان ايتاليا 69074090 سایر 36,600 1,704,139,520 Rls. 40,575 $
98 5 1397 بازرگان ايتاليا 85365090 سايرکليدهاغير مذکور در جاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 370 1,614,063,859 Rls. 36,608 $
99 2 1397 بازرگان ايتاليا 85362090 ساير قطع کننده هاي خودکار مدا رغير مذکور در جاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 5,750 1,589,087,450 Rls. 42,017 $
100 7 1397 بازرگان ايتاليا 38099200 مواد تکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي از نوع مورد مصرف درصنعت کاغذ سازي غير از مواد نشاسته اي 20,700 1,560,472,520 Rls. 37,154 $
مجموع کل
1,366,452,005,788 ريال
مجموع کل
32,486,067 دلار