آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (بازرگان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 بازرگان آلمان 84281010 آسانسور 175,000 56,681,076,963 Rls. 1,349,549 $
2 10 1397 بازرگان آلمان 84281010 آسانسور 126,397 41,081,882,592 Rls. 978,140 $
3 1 1397 بازرگان آلمان 84335310 کمباين مخصوص بردا شت چغندرقندSuger Bee combine harvester 28,270 22,900,836,000 Rls. 612,076 $
4 7 1397 بازرگان آلمان 85023990 ساير مجموعه مولدها غير مذکور در جاي ديگر 40,296 20,445,036,000 Rls. 486,787 $
5 12 1397 بازرگان آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 8,726 18,866,872,611 Rls. 449,211 $
6 9 1397 بازرگان آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 6,528 13,961,293,632 Rls. 332,411 $
7 1 1397 بازرگان آلمان 84254200 جها وچرخهاي بالاکشنده، هيدروليكي 90,300 12,082,298,200 Rls. 320,536 $
8 2 1397 بازرگان آلمان 85352920 دژنکتور براي ولتاژ72.5 كيلو ولت و بالاتر 19,540 11,750,676,000 Rls. 279,778 $
9 1 1397 بازرگان آلمان 73083010 درب اتوماتيك طبقات آسانسور، از چدن، آهن يا از فولاد 79,400 11,366,280,660 Rls. 301,541 $
10 5 1397 بازرگان آلمان 84388000 ماشين آلات و دستگاه ها براي تهيه يا توليد صنعتي غذاها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر 6,299 11,135,522,900 Rls. 252,621 $
11 10 1397 بازرگان آلمان 85023990 ساير مجموعه مولدها غير مذکور در جاي ديگر 16,339 10,036,215,000 Rls. 238,958 $
12 4 1397 بازرگان آلمان 76061210 ورق كمپوزيتي از آلياژهاي الومينيوم 66,980 9,949,164,802 Rls. 233,768 $
13 10 1397 بازرگان آلمان 84195090 دستگاههاي مبدل حرارتي 6,695 9,493,461,000 Rls. 226,035 $
14 10 1397 بازرگان آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 5,030 9,389,799,346 Rls. 223,567 $
15 11 1397 بازرگان آلمان 85072010 انباره هاي برقي سرب - اسيد، از نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 28,645 8,497,720,000 Rls. 202,327 $
16 1 1397 بازرگان آلمان 84253110 موتورگيربکس آسانسور شامل الکتروموتور،جعبه دنده، پولي و ترمز بر روي يک پايه مشترک با موتوربرقي 42,060 7,940,706,200 Rls. 210,662 $
17 5 1397 بازرگان آلمان 73083010 درب اتوماتيك طبقات آسانسور، از چدن، آهن يا از فولاد 49,502 6,422,868,316 Rls. 150,264 $
18 7 1397 بازرگان آلمان 87089329 اجزا و قطعات کلاچ، بجز لنت کلاچ و بجز رديف شماره 87089321 19,371 6,374,337,443 Rls. 151,770 $
19 7 1397 بازرگان آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 2,385 6,235,018,623 Rls. 148,453 $
20 3 1397 بازرگان آلمان 85015390 سايرالکتروموتورها با جريان متناوب چند فاز، به قدرت بيش از75 كيلووات بجز الکتروموتورقفس سنجابي 59,525 6,213,552,000 Rls. 147,894 $
21 2 1397 بازرگان آلمان 85015390 سايرالکتروموتورها با جريان متناوب چند فاز، به قدرت بيش از75 كيلووات بجز الکتروموتورقفس سنجابي 54,280 6,188,328,000 Rls. 147,341 $
22 4 1397 بازرگان آلمان 87089329 اجزا و قطعات کلاچ، بجز لنت کلاچ و بجز رديف شماره 87089321 17,999 5,880,236,364 Rls. 138,491 $
23 3 1397 بازرگان آلمان 84821000 بلبرينگ. 14,450 5,612,968,284 Rls. 133,642 $
24 6 1397 بازرگان آلمان 90303900 ساير ابزارآلات و دستگاه ها براي اندازه گيري يا آزمايش ولتاژ، جريان، مقاومت يا قدرت داراي وسيله ثبت 595 5,526,640,920 Rls. 131,587 $
25 5 1397 بازرگان آلمان 34011110 صابون حمام و دستشويي 27,185 5,232,390,640 Rls. 120,285 $
26 7 1397 بازرگان آلمان 84795000 رباتهاي صنعتي،(industrial robots) که در جاي ديگر مذکور نباشد 1,263 5,015,386,212 Rls. 119,414 $
27 6 1397 بازرگان آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 1,617 4,863,906,230 Rls. 115,807 $
28 9 1397 بازرگان آلمان 85352920 دژنکتور براي ولتاژ72.5 كيلو ولت و بالاتر 6,955 4,708,935,000 Rls. 112,118 $
29 8 1397 بازرگان آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 2,069 4,630,271,120 Rls. 110,245 $
30 3 1397 بازرگان آلمان 84099960 "براي موتورهاي اتوبوس، ميني­ بوس، کاميون و کاميونت" 16,507 4,449,945,804 Rls. 105,947 $
31 3 1397 بازرگان آلمان 85111000 شمع هاي جرقه زن 7,026 4,148,107,001 Rls. 98,577 $
32 1 1397 بازرگان آلمان 87089329 اجزا و قطعات کلاچ، بجز لنت کلاچ و بجز رديف شماره 87089321 9,510 3,937,346,515 Rls. 105,228 $
33 12 1397 بازرگان آلمان 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 4,884 3,931,922,265 Rls. 93,617 $
34 1 1397 بازرگان آلمان 85072010 انباره هاي برقي سرب - اسيد، از نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 37,557 3,931,732,956 Rls. 104,055 $
35 9 1397 بازرگان آلمان 84529020 ساير اجزاء و قطعات چرخ هاي دوزندگي 992 3,818,156,548 Rls. 90,908 $
36 4 1397 بازرگان آلمان 73083010 درب اتوماتيك طبقات آسانسور، از چدن، آهن يا از فولاد 28,910 3,790,470,640 Rls. 87,946 $
37 8 1397 بازرگان آلمان 85044050 کنترل دور موتورInverter 11,532 3,607,940,119 Rls. 85,903 $
38 2 1397 بازرگان آلمان 35040000 پپتونها و مشتقات آن ها؛ ساير مواد پروتئيني و مشتقات آن ها، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگرتعرفه نشده باشد؛ پودر پوست حتي عمل آمده با كروم. 10,000 3,601,404,000 Rls. 85,748 $
39 1 1397 بازرگان آلمان 84841020 درزگير و واشرهاي همانند ازورقه فلزي، توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس، ميني بوس، کاميون وکاميونت، ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 9,375 3,536,120,658 Rls. 93,811 $
40 3 1397 بازرگان آلمان 35040000 پپتونها و مشتقات آن ها؛ ساير مواد پروتئيني و مشتقات آن ها، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگرتعرفه نشده باشد؛ پودر پوست حتي عمل آمده با كروم. 10,000 3,528,487,000 Rls. 84,012 $
41 5 1397 بازرگان آلمان 33051000 شامپوها 10,833 3,359,974,363 Rls. 77,241 $
42 10 1397 بازرگان آلمان 84253120 سيستم محركه بدون جعبه دنده (gearless) براي آسانسورشامل الکتروموتور، پولي، ترمزوسيستم محرکه با مغناطيس دا ئم با موتوربرقي 6,494 3,284,200,084 Rls. 78,195 $
43 2 1397 بازرگان آلمان 84841020 درزگير و واشرهاي همانند ازورقه فلزي، توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس، ميني بوس، کاميون وکاميونت، ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 7,633 3,226,484,845 Rls. 76,822 $
44 12 1397 بازرگان آلمان 87032290 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها و خودروهاي هيبريدي 5,586 3,110,608,200 Rls. 74,062 $
45 6 1397 بازرگان آلمان 84099960 "براي موتورهاي اتوبوس، ميني­ بوس، کاميون و کاميونت" 9,857 3,034,843,380 Rls. 72,258 $
46 9 1397 بازرگان آلمان 85166000 فرها، خوراك پزها، منقل ها، حلقه هاي جوش آورنده آب، كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 6,990 3,032,526,300 Rls. 72,203 $
47 2 1397 بازرگان آلمان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از 9 ميلمتر كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 17,053 3,030,593,720 Rls. 72,157 $
48 7 1397 بازرگان آلمان 35019000 کازئينات ها و ساير مشتقات کازئين، چسب کازئين 10,000 3,014,864,000 Rls. 71,782 $
49 3 1397 بازرگان آلمان 85015290 سايرالکتروموتورها باجريان متناوب چند فاز، به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 29,542 2,986,165,555 Rls. 70,858 $
50 7 1397 بازرگان آلمان 85015210 الکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون(asynchronous) باقدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووات، با جريان متناوب، چند فاز 1,833 2,952,987,850 Rls. 70,309 $
51 1 1397 بازرگان آلمان 84821000 بلبرينگ. 10,848 2,951,574,117 Rls. 78,844 $
52 6 1397 بازرگان آلمان 35019000 کازئينات ها و ساير مشتقات کازئين، چسب کازئين 10,000 2,951,180,000 Rls. 70,266 $
53 1 1397 بازرگان آلمان 33049100 پودرها حتي پودرهاي بهم فشرده براي مصارف آرايشي 3,931 2,935,872,030 Rls. 77,885 $
54 10 1397 بازرگان آلمان 35019000 کازئينات ها و ساير مشتقات کازئين، چسب کازئين 10,000 2,932,575,000 Rls. 69,823 $
55 11 1397 بازرگان آلمان 35019000 کازئينات ها و ساير مشتقات کازئين، چسب کازئين 10,000 2,912,140,000 Rls. 69,337 $
56 4 1397 بازرگان آلمان 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده براي سواري، سواري كار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 23,889 2,824,126,164 Rls. 66,334 $
57 2 1397 بازرگان آلمان 84821000 بلبرينگ. 9,329 2,787,478,722 Rls. 66,369 $
58 5 1397 بازرگان آلمان 84311000 اجزاءو قطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425 5,527 2,675,650,120 Rls. 62,080 $
59 12 1397 بازرگان آلمان 21069080 مكمل غذايي 8,603 2,665,599,604 Rls. 63,466 $
60 10 1397 بازرگان آلمان 85072010 انباره هاي برقي سرب - اسيد، از نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 12,170 2,571,701,440 Rls. 61,231 $
61 4 1397 بازرگان آلمان 84799090 اجزاء و قطعات ماشين ها و دستگاه هاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء و قطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 2,536 2,530,519,055 Rls. 59,458 $
62 1 1397 بازرگان آلمان 27101920 گريس 10,000 2,517,752,600 Rls. 66,572 $
63 4 1397 بازرگان آلمان 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 2,731 2,468,448,840 Rls. 58,397 $
64 3 1397 بازرگان آلمان 84281010 آسانسور 22,266 2,414,365,590 Rls. 57,485 $
65 10 1397 بازرگان آلمان 73083010 درب اتوماتيك طبقات آسانسور، از چدن، آهن يا از فولاد 7,159 2,380,697,340 Rls. 56,683 $
66 4 1397 بازرگان آلمان 68138100 لنتها و بالشتكها ي ترمز فاقد پنبه نسوز سوار نشده 12,967 2,310,092,366 Rls. 54,012 $
67 2 1397 بازرگان آلمان 84281010 آسانسور 21,224 2,303,674,206 Rls. 54,850 $
68 2 1397 بازرگان آلمان 87085039 اجزاء و قطعات محورهاي غير محرك بجز توپي محور 11,890 2,273,507,052 Rls. 54,131 $
69 1 1397 بازرگان آلمان 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 3,066 2,268,152,190 Rls. 60,810 $
70 11 1397 بازرگان آلمان 28353100 تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم) 21,400 2,257,805,088 Rls. 53,757 $
71 3 1397 بازرگان آلمان 69109000 ظرفشوئي، روشوئي، وا ن حمام... و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زسرا ميک، غير مذکور در جاي ديگر 18,108 2,188,120,149 Rls. 51,859 $
72 10 1397 بازرگان آلمان 85044050 کنترل دور موتورInverter 688 2,095,852,000 Rls. 49,901 $
73 9 1397 بازرگان آلمان 85167100 دستگاه هاي الکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 1,872 2,025,983,820 Rls. 48,238 $
74 3 1397 بازرگان آلمان 84829900 اجزاء و قطعات بلبرينگ يا رولربيرينگ (غير ازگلوله، سوزن وغلتک). 10,475 1,993,565,826 Rls. 47,466 $
75 7 1397 بازرگان آلمان 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي، توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي سواري - سواري کار و وانت 5,912 1,985,460,928 Rls. 47,273 $
76 2 1397 بازرگان آلمان 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي براي موتورهاي درون سوز 7,130 1,967,067,627 Rls. 47,388 $
77 2 1397 بازرگان آلمان 87084040 اجزاء و قطعات رديف 87084020 11,337 1,934,661,603 Rls. 46,063 $
78 1 1397 بازرگان آلمان 85166000 فرها، خوراك پزها، منقل ها، حلقه هاي جوش آورنده آب، كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 4,310 1,911,573,750 Rls. 51,250 $
79 2 1397 بازرگان آلمان 21069010 استابيلايزر 12,540 1,909,454,256 Rls. 45,463 $
80 9 1397 بازرگان آلمان 84253120 سيستم محركه بدون جعبه دنده (gearless) براي آسانسورشامل الکتروموتور، پولي، ترمزوسيستم محرکه با مغناطيس دا ئم با موتوربرقي 3,861 1,883,728,704 Rls. 44,851 $
81 7 1397 بازرگان آلمان 28353100 تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم) 21,000 1,844,460,040 Rls. 43,915 $
82 4 1397 بازرگان آلمان 84122900 موتورها و ماشين هاي محرک هيدروليک (غير ازحرکت خطي) 5,529 1,830,684,240 Rls. 43,588 $
83 1 1397 بازرگان آلمان 44111492 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از 9 ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده پروفيل روكش شده 46,398 1,825,123,370 Rls. 45,691 $
84 7 1397 بازرگان آلمان 84242000 پيستوله هاي مخصوص پاشيدن بصورت ذرا ت ريز و وسايل همانند 717 1,779,264,000 Rls. 42,363 $
85 7 1397 بازرگان آلمان 84099960 "براي موتورهاي اتوبوس، ميني­ بوس، کاميون و کاميونت" 5,171 1,776,229,861 Rls. 42,291 $
86 7 1397 بازرگان آلمان 70023200 لوله ا زشيشه ها، كه ضريب ا نبساط خطي صفر تا 300 درجه آن ها برابر يا کمتر از 0.000005 برحسب کلوين نباشد، کارنشده. 18,085 1,771,814,128 Rls. 42,186 $
87 2 1397 بازرگان آلمان 83024110 يراق ها، اتصالات و اشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 8,709 1,695,119,093 Rls. 40,360 $
88 2 1397 بازرگان آلمان 87089329 اجزا و قطعات کلاچ، بجز لنت کلاچ و بجز رديف شماره 87089321 8,259 1,674,454,924 Rls. 39,868 $
89 5 1397 بازرگان آلمان 90262000 آلات و دستگاه ها براي سنجش يا کنترل فشار 3,090 1,630,339,620 Rls. 43,260 $
90 7 1397 بازرگان آلمان 84821000 بلبرينگ. 5,511 1,623,970,458 Rls. 38,666 $
91 1 1397 بازرگان آلمان 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي براي موتورهاي درون سوز 6,170 1,551,162,733 Rls. 41,151 $
92 10 1397 بازرگان آلمان 84209900 اجزاء و قطعات ماشينهاي تخت کردن يا ساير ماشينهاي نوردکردن، به جز غلتك 1,139 1,537,047,695 Rls. 36,596 $
93 3 1397 بازرگان آلمان 87082910 اجزاء و قطعات و متفرغات بدنه، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 2,512 1,524,684,081 Rls. 36,302 $
94 5 1397 بازرگان آلمان 84186920 دستگاه­های سرد کننده مخصوص نصب بر روی کانتینرهای سردخانه­دار و اتاق­های یخچالی روی خودرو 1,810 1,516,703,815 Rls. 35,190 $
95 10 1397 بازرگان آلمان 84313110 انواع درا توماتيک آسانسور (درب كابين) 4,086 1,511,871,420 Rls. 35,997 $
96 3 1397 بازرگان آلمان 21061010 مواد پروتئيني تكستوره 9,750 1,381,426,575 Rls. 32,780 $
97 6 1397 بازرگان آلمان 69109000 ظرفشوئي، روشوئي، وا ن حمام... و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زسرا ميک، غير مذکور در جاي ديگر 12,035 1,313,468,620 Rls. 31,273 $
98 2 1397 بازرگان آلمان 27101920 گريس 10,000 1,302,000,000 Rls. 31,000 $
99 10 1397 بازرگان آلمان 21061010 مواد پروتئيني تكستوره 9,750 1,295,392,725 Rls. 30,843 $
100 1 1397 بازرگان آلمان 87089190 رادياتورها و قطعات مربوطه، به غير از انواع مورد استفاده در سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتورکشاورزي 3,980 1,289,563,575 Rls. 34,689 $
مجموع کل
525,301,724,021 ريال
مجموع کل
12,706,468 دلار