آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (البرز(فرودگاه پيام))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 البرز(فرودگاه پيام) چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 330,159 269,685,595,617 Rls. 6,421,084 $
2 10 1397 البرز(فرودگاه پيام) چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 295,713 238,444,868,541 Rls. 5,677,258 $
3 8 1397 البرز(فرودگاه پيام) چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 243,665 192,562,288,613 Rls. 4,584,813 $
4 2 1397 البرز(فرودگاه پيام) چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 172,773 182,571,070,282 Rls. 4,346,930 $
5 6 1397 البرز(فرودگاه پيام) چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 138,463 118,422,234,673 Rls. 2,819,578 $
6 4 1397 البرز(فرودگاه پيام) چين 85021390 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني ترا کمي - احتراقي به قدرت بيش از 1500 kva 79,745 69,675,537,716 Rls. 1,629,075 $
7 5 1397 البرز(فرودگاه پيام) چين 54022000 نخ بسيار مقاوم از پلي استرها 212,999 65,868,129,400 Rls. 1,506,112 $
8 7 1397 البرز(فرودگاه پيام) چين 85258010 دوربین مدار بسته (برای مراقبت یا برای نظارت عبور و مرور (traffic) بدون ادوات سنجش 38,202 61,142,857,403 Rls. 1,455,780 $
9 3 1397 البرز(فرودگاه پيام) چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 61,200 59,520,232,476 Rls. 1,417,148 $
10 12 1397 البرز(فرودگاه پيام) چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 55,525 57,470,508,587 Rls. 1,368,346 $
11 5 1397 البرز(فرودگاه پيام) چين 85258010 دوربین مدار بسته (برای مراقبت یا برای نظارت عبور و مرور (traffic) بدون ادوات سنجش 36,343 53,751,517,499 Rls. 1,232,657 $
12 5 1397 البرز(فرودگاه پيام) چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 68,896 50,426,044,882 Rls. 1,149,181 $
13 4 1397 البرز(فرودگاه پيام) چين 54022000 نخ بسيار مقاوم از پلي استرها 158,965 48,059,701,167 Rls. 1,124,979 $
14 7 1397 البرز(فرودگاه پيام) چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 52,423 45,119,020,100 Rls. 1,074,262 $
15 3 1397 البرز(فرودگاه پيام) چين 54022000 نخ بسيار مقاوم از پلي استرها 141,100 43,046,649,672 Rls. 1,021,144 $
16 1 1397 البرز(فرودگاه پيام) چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 43,938 41,004,185,912 Rls. 1,095,929 $
17 6 1397 البرز(فرودگاه پيام) چين 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 312,810 38,699,969,027 Rls. 881,950 $
18 5 1397 البرز(فرودگاه پيام) چين 85399030 اجزا و قطعات لامپ LED 46,017 36,018,811,916 Rls. 821,904 $
19 6 1397 البرز(فرودگاه پيام) چين 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 255,204 34,516,359,422 Rls. 786,608 $
20 8 1397 البرز(فرودگاه پيام) چين 85021390 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني ترا کمي - احتراقي به قدرت بيش از 1500 kva 34,695 32,774,188,814 Rls. 780,338 $
21 7 1397 البرز(فرودگاه پيام) چين 84389000 اجزاء و قطعات ماشين آلات صنعتي براي تهيه يا توليد غذا ها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر 76,967 31,162,137,840 Rls. 741,956 $
22 9 1397 البرز(فرودگاه پيام) چين 85219090 ساير دستگاه هاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 17,806 28,536,209,326 Rls. 679,434 $
23 5 1397 البرز(فرودگاه پيام) چين 85219090 ساير دستگاه هاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 26,949 27,474,257,260 Rls. 627,195 $
24 3 1397 البرز(فرودگاه پيام) چين 85258010 دوربین مدار بسته (برای مراقبت یا برای نظارت عبور و مرور (traffic) بدون ادوات سنجش 15,672 27,339,084,248 Rls. 654,234 $
25 6 1397 البرز(فرودگاه پيام) چين 54022000 نخ بسيار مقاوم از پلي استرها 78,501 24,781,235,556 Rls. 575,311 $
26 11 1397 البرز(فرودگاه پيام) چين 84388000 ماشين آلات و دستگاه ها براي تهيه يا توليد صنعتي غذاها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر 16,518 24,561,100,000 Rls. 584,788 $
27 12 1397 البرز(فرودگاه پيام) چين 84388000 ماشين آلات و دستگاه ها براي تهيه يا توليد صنعتي غذاها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر 60,720 24,476,400,000 Rls. 582,771 $
28 8 1397 البرز(فرودگاه پيام) چين 85399030 اجزا و قطعات لامپ LED 41,501 24,238,370,359 Rls. 577,104 $
29 7 1397 البرز(فرودگاه پيام) چين 85399030 اجزا و قطعات لامپ LED 32,765 22,826,965,339 Rls. 543,499 $
30 6 1397 البرز(فرودگاه پيام) چين 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي حداقل 35/1 163,000 22,522,109,998 Rls. 536,241 $
31 2 1397 البرز(فرودگاه پيام) چين 85258010 دوربین مدار بسته (برای مراقبت یا برای نظارت عبور و مرور (traffic) بدون ادوات سنجش 11,188 21,306,346,182 Rls. 507,294 $
32 3 1397 البرز(فرودگاه پيام) چين 85219090 ساير دستگاه هاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 20,997 18,432,996,237 Rls. 448,494 $
33 11 1397 البرز(فرودگاه پيام) چين 85399030 اجزا و قطعات لامپ LED 29,114 17,388,359,638 Rls. 414,008 $
34 3 1397 البرز(فرودگاه پيام) چين 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 201,600 16,059,326,976 Rls. 379,923 $
35 10 1397 البرز(فرودگاه پيام) چين 85399030 اجزا و قطعات لامپ LED 29,400 15,722,461,668 Rls. 374,345 $
36 8 1397 البرز(فرودگاه پيام) چين 74102100 ورق و نوارهاي نازک مسي، ملصق بر روي کاغذ مقوا، مواد پلاستيك ياروي تكيه گاه از مواد همانند از مس تصفيه شده، به ضخامت حداكثر 0.15 ميلي متر 63,000 15,290,280,668 Rls. 364,054 $
37 6 1397 البرز(فرودگاه پيام) چين 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 28,500 14,586,399,925 Rls. 347,295 $
38 4 1397 البرز(فرودگاه پيام) چين 84388000 ماشين آلات و دستگاه ها براي تهيه يا توليد صنعتي غذاها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر 23,093 14,548,101,450 Rls. 342,631 $
39 4 1397 البرز(فرودگاه پيام) چين 29291090 ساير ایزو سیانات ها 100,000 13,869,864,300 Rls. 324,290 $
40 12 1397 البرز(فرودگاه پيام) چين 85399030 اجزا و قطعات لامپ LED 27,791 13,592,273,540 Rls. 323,625 $
41 10 1397 البرز(فرودگاه پيام) چين 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 10,790 13,511,123,036 Rls. 321,693 $
42 7 1397 البرز(فرودگاه پيام) چين 85340000 مدا رهاي چاپي 4,143 13,205,302,600 Rls. 314,412 $
43 9 1397 البرز(فرودگاه پيام) چين 85371040 كنترل پنل الکتريکي مخصوص لوازم خانگي، يخچال، لباسشويي و.. 4,110 12,632,287,200 Rls. 300,769 $
44 11 1397 البرز(فرودگاه پيام) چين 85366910 کانکتور (نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت الکترونيک 3,195 12,483,072,000 Rls. 297,216 $
45 5 1397 البرز(فرودگاه پيام) چين 85163100 موخشک کن هاي الکتروترميک 31,694 12,442,514,815 Rls. 286,035 $
46 7 1397 البرز(فرودگاه پيام) چين 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هر نوع 99,551 12,086,686,448 Rls. 287,778 $
47 7 1397 البرز(فرودگاه پيام) چين 54022000 نخ بسيار مقاوم از پلي استرها 38,499 11,693,907,979 Rls. 272,031 $
48 7 1397 البرز(فرودگاه پيام) چين 85163100 موخشک کن هاي الکتروترميک 30,811 11,572,598,546 Rls. 275,538 $
49 7 1397 البرز(فرودگاه پيام) چين 85219090 ساير دستگاه هاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 10,457 11,285,671,158 Rls. 268,706 $
50 12 1397 البرز(فرودگاه پيام) چين 85021390 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني ترا کمي - احتراقي به قدرت بيش از 1500 kva 21,800 10,998,709,300 Rls. 261,874 $
51 12 1397 البرز(فرودگاه پيام) چين 85076090 ساير انباره هاي برقي ليتيوم يون بجز سل ليتيومي استوانه اي شكل بالاتر از 2 امپرساعت، سل ليتيومي تخت بالاتر از 2،5 امپر ساعت 6,994 10,778,551,770 Rls. 256,632 $
52 2 1397 البرز(فرودگاه پيام) چين 85219090 ساير دستگاه هاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 10,792 10,627,734,566 Rls. 261,447 $
53 7 1397 البرز(فرودگاه پيام) چين 84201000 ماشين هاي تخت کردن ياساير ماشينهاي نوردکردن (غير ازآن هايي که براي فلزات ياشيشه مي باشند) 68,846 10,228,095,000 Rls. 243,526 $
54 4 1397 البرز(فرودگاه پيام) چين 48109900 کاغذ و مقوا ي، ا ندوده يا کائولن، يا با ساير مواد، غيرآلي که در جاي ديگر مذکور نباشد 298,842 10,134,476,347 Rls. 267,966 $
55 8 1397 البرز(فرودگاه پيام) چين 85258010 دوربین مدار بسته (برای مراقبت یا برای نظارت عبور و مرور (traffic) بدون ادوات سنجش 4,561 9,501,510,817 Rls. 226,226 $
56 8 1397 البرز(فرودگاه پيام) چين 85444200 هادي هاي برق، براي ولتاژحدا کثر1000 ولت، مجهزشده به ا تصال دهنده ها 10,435 9,406,820,880 Rls. 223,971 $
57 8 1397 البرز(فرودگاه پيام) چين 85183010 هدفون و گوشي حتي توام شده با يک ميکروفون 10,433 9,183,260,384 Rls. 218,648 $
58 9 1397 البرز(فرودگاه پيام) چين 85258010 دوربین مدار بسته (برای مراقبت یا برای نظارت عبور و مرور (traffic) بدون ادوات سنجش 6,972 9,168,625,590 Rls. 218,301 $
59 11 1397 البرز(فرودگاه پيام) چين 85198100 ماشين ها ضبط يا بازتوليد صوت با استفاده ازرسانه هاي مغناطيسي، نوري يا نيمه رسانا 54,253 9,009,548,016 Rls. 214,513 $
60 11 1397 البرز(فرودگاه پيام) چين 38021000 زغالهاي اكتيف شده (Activated carbon) 126,000 8,937,394,200 Rls. 212,795 $
61 11 1397 البرز(فرودگاه پيام) چين 85414010 پانل هاي خورشيدي (تبديل كننده انرژي خورشيدي به الكتريسته) 4,750 8,845,272,000 Rls. 210,602 $
62 5 1397 البرز(فرودگاه پيام) چين 84159070 فن کويل 50,632 8,281,978,696 Rls. 192,157 $
63 8 1397 البرز(فرودگاه پيام) چين 85299090 ساير اجزاء و قطعات غير مذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 18,940 7,875,989,782 Rls. 187,524 $
64 8 1397 البرز(فرودگاه پيام) چين 85399020 تيوپ وايراوت لامپ كم مصرف 41,848 7,849,642,983 Rls. 186,896 $
65 9 1397 البرز(فرودگاه پيام) چين 85399020 تيوپ وايراوت لامپ كم مصرف 43,662 7,847,948,654 Rls. 186,856 $
66 5 1397 البرز(فرودگاه پيام) چين 84158200 ساير دستگاه هاي تهويه مطبوع، توا م شده با يک دستگاه مولد سرما 33,217 7,780,972,612 Rls. 180,533 $
67 9 1397 البرز(فرودگاه پيام) چين 74111020 لوله هاي مسي باقطرداخلي 2ميلي متر و کمتر ازمس تصفيه شده 20,199 7,366,777,290 Rls. 175,399 $
68 12 1397 البرز(فرودگاه پيام) چين 85444200 هادي هاي برق، براي ولتاژحدا کثر1000 ولت، مجهزشده به ا تصال دهنده ها 23,787 7,361,014,400 Rls. 175,262 $
69 4 1397 البرز(فرودگاه پيام) چين 85399020 تيوپ وايراوت لامپ كم مصرف 23,986 6,937,699,284 Rls. 162,163 $
70 3 1397 البرز(فرودگاه پيام) چين 85419000 اجزاء و قطعات وسايل مشمول رديف 8541 5,600 6,933,106,683 Rls. 164,760 $
71 10 1397 البرز(فرودگاه پيام) چين 85444200 هادي هاي برق، براي ولتاژحدا کثر1000 ولت، مجهزشده به ا تصال دهنده ها 5,206 6,837,908,840 Rls. 162,807 $
72 4 1397 البرز(فرودگاه پيام) چين 85272900 گيرنده هاي را ديوئي براي وسايل نقليه موتوري، که بادستگاه ضبط وپخش صوت همراه نباشد 1,642 6,807,605,283 Rls. 161,452 $
73 10 1397 البرز(فرودگاه پيام) چين 85399020 تيوپ وايراوت لامپ كم مصرف 32,945 6,751,635,408 Rls. 160,754 $
74 4 1397 البرز(فرودگاه پيام) چين 85219090 ساير دستگاه هاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 9,230 6,613,764,870 Rls. 180,322 $
75 12 1397 البرز(فرودگاه پيام) چين 39031110 پلي استايرن قابل انبساط و مقاوم دربرا بر آتش 102,000 6,460,129,200 Rls. 153,813 $
76 12 1397 البرز(فرودگاه پيام) چين 85399020 تيوپ وايراوت لامپ كم مصرف 31,235 6,425,554,990 Rls. 152,989 $
77 12 1397 البرز(فرودگاه پيام) چين 54022000 نخ بسيار مقاوم از پلي استرها 22,000 6,353,032,500 Rls. 151,263 $
78 12 1397 البرز(فرودگاه پيام) چين 84718010 انواع بردها شامل بردا صلي (mainboard)کارت گرافيک، صدا، شبکه، ويدئو و رم (RAM) 239 6,296,906,420 Rls. 149,926 $
79 3 1397 البرز(فرودگاه پيام) چين 85399030 اجزا و قطعات لامپ LED 29,479 6,231,747,082 Rls. 148,325 $
80 7 1397 البرز(فرودگاه پيام) چين 85399020 تيوپ وايراوت لامپ كم مصرف 21,817 6,123,412,674 Rls. 145,795 $
81 7 1397 البرز(فرودگاه پيام) چين 85198100 ماشين ها ضبط يا بازتوليد صوت با استفاده ازرسانه هاي مغناطيسي، نوري يا نيمه رسانا 32,993 5,927,038,568 Rls. 141,120 $
82 10 1397 البرز(فرودگاه پيام) چين 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 12,307 5,889,480,758 Rls. 140,226 $
83 8 1397 البرز(فرودگاه پيام) چين 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 12,307 5,809,729,286 Rls. 138,327 $
84 3 1397 البرز(فرودگاه پيام) چين 85183010 هدفون و گوشي حتي توام شده با يک ميکروفون 11,377 5,748,902,080 Rls. 136,833 $
85 1 1397 البرز(فرودگاه پيام) چين 73079100 فلانج ا زآهن يا ا زفولاد (غير ازفولادزنگ نزن). 115,140 5,721,693,145 Rls. 151,287 $
86 10 1397 البرز(فرودگاه پيام) چين 38123990 ساير 23,948 5,375,916,702 Rls. 127,998 $
87 4 1397 البرز(فرودگاه پيام) چين 96091000 مداد و مدادرنگي، با مغزي داراي غلاف سخت 18,109 5,347,560,536 Rls. 125,648 $
88 11 1397 البرز(فرودگاه پيام) چين 84223000 ماشين آلات براي پرکردن، بستن، درپوش گذا شتن يا درزگيري كردن بطري ها، پيت ها و غيره و دستگاه هاي گازدا رکردن نوشابه ها 4,000 5,339,903,400 Rls. 127,141 $
89 8 1397 البرز(فرودگاه پيام) چين 85076090 ساير انباره هاي برقي ليتيوم يون بجز سل ليتيومي استوانه اي شكل بالاتر از 2 امپرساعت، سل ليتيومي تخت بالاتر از 2،5 امپر ساعت 4,310 5,330,305,193 Rls. 126,914 $
90 4 1397 البرز(فرودگاه پيام) چين 85198100 ماشين ها ضبط يا بازتوليد صوت با استفاده ازرسانه هاي مغناطيسي، نوري يا نيمه رسانا 35,300 5,233,232,488 Rls. 123,013 $
91 9 1397 البرز(فرودگاه پيام) چين 84189990 ساير اجزاء و قطعات يخچالها، فريزرها و و ساير تجهيزات سردكننده يا منجمد كننده به رديفهاي 84189100و84189910 7,600 5,206,494,920 Rls. 123,964 $
92 11 1397 البرز(فرودگاه پيام) چين 85258010 دوربین مدار بسته (برای مراقبت یا برای نظارت عبور و مرور (traffic) بدون ادوات سنجش 1,444 5,057,111,600 Rls. 120,407 $
93 6 1397 البرز(فرودگاه پيام) چين 96089900 قلم دوپليکاتور، قلم گير، مداد گير و اشياء همانند، اجزاء و قطعات قلم ها غير مذکور در جاي ديگر 14,338 4,982,243,901 Rls. 118,625 $
94 9 1397 البرز(فرودگاه پيام) چين 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر 32,538 4,966,770,520 Rls. 118,256 $
95 8 1397 البرز(فرودگاه پيام) چين 32065000 محصولات غيرآلي از نوعي كه به عنوان نورتاب به كار ميکروند. 14,000 4,873,997,621 Rls. 116,048 $
96 2 1397 البرز(فرودگاه پيام) چين 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون و رسوبات و فرآورده هاي ضدخوردگي و ساير افزودنيها غير ازافزودنيهاي روغن هاي روان كننده غير مذكور 48,000 4,797,492,480 Rls. 114,226 $
97 7 1397 البرز(فرودگاه پيام) چين 85103000 دستگاه هاي موزدايي توا م شده با موتور برقي،(غير از ريش ترا ش و ماشين هاي موزني) 5,520 4,658,106,000 Rls. 110,907 $
98 1 1397 البرز(فرودگاه پيام) چين 85101000 ريش ترا ش، توا م شده با موتوربرقي 4,794 4,642,902,180 Rls. 124,092 $
99 2 1397 البرز(فرودگاه پيام) چين 54033100 نخ يک لا از ريون ويسکوز، باتاب 120 دور يا کمتر در متر، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت و همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 43,546 4,543,836,282 Rls. 108,187 $
100 2 1397 البرز(فرودگاه پيام) چين 95069190 ساير اشياء و ادوات براي تمرينات عمومي فيزيکي، ژيمناستيک يا ورزش با پهلوا ني بجز TRAD MILL 82,590 4,446,567,475 Rls. 107,679 $
مجموع کل
2,622,263,327,667 ريال
مجموع کل
62,244,141 دلار