آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (البرز(فرودگاه پيام))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 84388000 ماشين آلات و دستگاه ها براي تهيه يا توليد صنعتي غذاها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر 51,693 291,888,575,000 Rls. 6,949,728 $
2 4 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 84388000 ماشين آلات و دستگاه ها براي تهيه يا توليد صنعتي غذاها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر 159,790 262,633,000,000 Rls. 6,213,216 $
3 7 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 39232110 کيسه خون ا ز پليمرهاي اتيلن 35,788 30,893,459,216 Rls. 735,558 $
4 12 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 84389000 اجزاء و قطعات ماشين آلات صنعتي براي تهيه يا توليد غذا ها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر 4,000 21,442,950,000 Rls. 510,546 $
5 2 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 28230000 اکسيدهاي تيتان 124,000 20,671,915,500 Rls. 492,189 $
6 2 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي، بيسکويت سازي وماشين آلات توليد ماکاروني، اسپاگتي يا محصولات همانند 230 17,426,850,000 Rls. 414,925 $
7 10 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 39232110 کيسه خون ا ز پليمرهاي اتيلن 21,476 15,664,676,828 Rls. 372,968 $
8 11 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 39232110 کيسه خون ا ز پليمرهاي اتيلن 19,072 15,112,215,111 Rls. 359,815 $
9 12 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غير مذکور در جاي ديگرو غير مشمول شماره ديگر 30,320 14,737,806,246 Rls. 350,900 $
10 2 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 85030090 ساير اجزاء و قطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجز کلکتور و بجز روتور ژنرا تور نيروگاهي 6,004 11,894,854,400 Rls. 283,211 $
11 5 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 54076100 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي ا سترغير تکستوره 30,479 11,097,167,248 Rls. 259,347 $
12 4 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 54077400 کچاپ شده 52,588 10,584,861,695 Rls. 252,020 $
13 4 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 84089090 ساير موتورهاي ديزل و نيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 12,792 9,291,315,370 Rls. 218,825 $
14 11 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 54076100 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي ا سترغير تکستوره 23,559 9,291,257,203 Rls. 221,220 $
15 9 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات از اين مواد 16,200 8,690,125,500 Rls. 206,908 $
16 6 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 39232110 کيسه خون ا ز پليمرهاي اتيلن 5,919 8,320,801,897 Rls. 198,114 $
17 11 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 54077400 کچاپ شده 41,606 8,313,136,472 Rls. 197,931 $
18 12 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 54076100 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي ا سترغير تکستوره 26,857 8,252,896,533 Rls. 196,498 $
19 3 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 84388000 ماشين آلات و دستگاه ها براي تهيه يا توليد صنعتي غذاها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر 30,000 8,191,755,000 Rls. 193,796 $
20 12 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 112,000 7,883,967,200 Rls. 187,714 $
21 9 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 54076100 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي ا سترغير تکستوره 20,919 7,800,440,348 Rls. 185,724 $
22 12 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 54079400 پارچه هاي تاروپودباف، چاپ شده، ا زنخ رشته هاي سنتتيک، که در جاي ديگرگفته نشده. 19,412 7,250,662,458 Rls. 172,635 $
23 5 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 39199040 ورق پشت چسب دا رbopp باپهناي بيش از 20 سانتيمتر 50,875 7,108,457,820 Rls. 169,249 $
24 10 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 54076100 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي ا سترغير تکستوره 18,535 6,903,137,664 Rls. 164,361 $
25 6 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 90318040 حسگرها (SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 750 6,776,586,600 Rls. 161,347 $
26 10 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 94,250 6,630,263,625 Rls. 157,864 $
27 5 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 54077400 کچاپ شده 30,059 6,277,352,600 Rls. 146,458 $
28 9 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 54077400 کچاپ شده 29,777 6,204,812,200 Rls. 147,733 $
29 8 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 84,000 6,101,839,218 Rls. 145,282 $
30 12 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 52101100 پارچه تار وپود باف ساده باف؛ ا زپنبه؛ سفيد نشده؛ باکمتر از 85% پنبه؛ كه عمدتاًً يا منحصراً با الياف سنتيك يا مصنوعي مخلوط شده اند بوزن مترمربع 200 گرم يا کمتر. 14,550 5,820,236,093 Rls. 138,577 $
31 8 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 84389000 اجزاء و قطعات ماشين آلات صنعتي براي تهيه يا توليد غذا ها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر 21,420 5,781,960,000 Rls. 137,666 $
32 10 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات از اين مواد 4,750 5,427,166,500 Rls. 129,218 $
33 1 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 28332950 سولفات سرب 48,000 4,888,068,000 Rls. 129,246 $
34 4 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 38123930 پایدارکننده­های UV 48,000 4,872,262,968 Rls. 115,405 $
35 6 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 84159090 ساير اجزاء و قطعات و دستگاه هاي تهويه مطبوع غير مذکور در جاي ديگر 2,687 4,655,975,088 Rls. 110,857 $
36 2 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 66,000 4,207,860,144 Rls. 100,187 $
37 10 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 84089090 ساير موتورهاي ديزل و نيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 4,320 3,941,414,063 Rls. 93,843 $
38 12 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 32061910 گرانول مستربچ (Master Batch) 10,174 3,926,719,043 Rls. 93,493 $
39 1 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 15091010 روغن زيتون بكر (virgin) 24,588 3,725,916,467 Rls. 99,893 $
40 7 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 48025500 سايرکاغذ مقوا قشرنزده اندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g به شکل رول بدون الياف يا باحدا کثر0 84,336 3,629,974,486 Rls. 86,428 $
41 8 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 39232110 کيسه خون ا ز پليمرهاي اتيلن 4,301 3,543,320,250 Rls. 84,365 $
42 2 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 28351010 فسفيت سرب 72,000 3,498,947,280 Rls. 92,516 $
43 4 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غير ازانواع آميزه، غير مذكور در جاي ديگر 49,500 3,428,638,920 Rls. 80,560 $
44 4 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينهاي شستشو 14,999 3,377,803,211 Rls. 80,424 $
45 7 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه، حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 4,000 3,343,084,000 Rls. 79,597 $
46 5 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 15091090 روغن زيتون بكر و اجزاء آن حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته با بسته بندي بيش از سه ليتر 21,811 3,338,043,356 Rls. 77,449 $
47 4 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 23091000 فرآورده هاي غذائي براي سگ يا گربه، بسته بندي شده براي خرده فروشي 65,980 3,245,216,366 Rls. 76,250 $
48 3 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 45,600 3,183,408,960 Rls. 75,795 $
49 7 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها، به اشکال ا بتدا ئي 45,146 3,145,240,725 Rls. 74,887 $
50 2 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينهاي شستشو 14,836 3,059,151,294 Rls. 82,559 $
51 7 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 42,000 3,027,933,974 Rls. 72,094 $
52 5 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 85299040 اجزاء و قطعات غيرالکتريکي و غير الکترونيکي مورد مصرف در نمايشگرهاي رديف 8528 10,365 2,832,964,395 Rls. 64,254 $
53 1 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 72123020 ورق گالوا نيزه ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نوردشده باپهناي كمتر از 600ميلي متر وبه ضخامت کمتر از 3/0ميليمتر ابكاري يااندود شده باروي 98,050 2,822,677,911 Rls. 75,929 $
54 2 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 85322300 خازنهاي ثابت برقي دي ا لکتريک سراميکي، يک لايه 12,325 2,768,862,700 Rls. 65,925 $
55 8 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 61062000 پيرا هن، بلوز، بلوزشميزه، زنانه يا دخترا نه، کشباف ياقلاب باف، ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي. 3,910 2,739,481,169 Rls. 65,226 $
56 9 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 44,000 2,731,104,741 Rls. 65,026 $
57 8 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 54077400 کچاپ شده 13,600 2,703,804,610 Rls. 64,376 $
58 3 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 38123930 پایدارکننده­های UV 24,000 2,591,280,624 Rls. 61,697 $
59 2 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 25010090 ساير نمک ها و کلرورسديم خالص غير مذکور با آب دريا 54,912 2,544,722,569 Rls. 68,676 $
60 2 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 38123930 پایدارکننده­های UV 24,000 2,542,993,008 Rls. 60,547 $
61 6 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 85322300 خازنهاي ثابت برقي دي ا لکتريک سراميکي، يک لايه 13,430 2,450,503,449 Rls. 58,345 $
62 10 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 54077400 کچاپ شده 12,170 2,438,492,306 Rls. 58,059 $
63 7 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 85322300 خازنهاي ثابت برقي دي ا لکتريک سراميکي، يک لايه 12,750 2,302,368,327 Rls. 54,818 $
64 11 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 15,981 2,200,207,239 Rls. 52,386 $
65 3 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينهاي شستشو 9,893 2,177,339,873 Rls. 51,841 $
66 3 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 25010090 ساير نمک ها و کلرورسديم خالص غير مذکور با آب دريا 42,768 2,169,721,323 Rls. 51,660 $
67 9 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 85044060 انواع UPS 21,000 2,158,630,320 Rls. 51,396 $
68 8 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 34022029 پودريا مايع لباسشويي دستي 10,055 2,123,783,162 Rls. 50,566 $
69 10 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 96121000 نوا رماشين تحرير يا نوارهاي همانند، مرکب زده يا به نحو ديگري براي ا ثر گذا ري آماده شده، حتي سوارشده روي قرقره يا در كارتريچ 650 2,075,648,400 Rls. 49,420 $
70 12 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 39199040 ورق پشت چسب دا رbopp باپهناي بيش از 20 سانتيمتر 28,840 2,061,050,253 Rls. 49,074 $
71 2 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 61062000 پيرا هن، بلوز، بلوزشميزه، زنانه يا دخترا نه، کشباف ياقلاب باف، ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي. 2,670 2,032,230,168 Rls. 48,435 $
72 4 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 76072000 ورق و نوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر، روي تكيه گاه 10,030 2,005,270,324 Rls. 46,885 $
73 4 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 21061090 ساير تغليظ شده هاي پروتئيني و مواد پروتئيني تکستوره غير از شماره هاي 21061010 لغايت 21061030 27,387 1,969,070,250 Rls. 46,266 $
74 2 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 85299040 اجزاء و قطعات غيرالکتريکي و غير الکترونيکي مورد مصرف در نمايشگرهاي رديف 8528 8,112 1,921,807,524 Rls. 45,757 $
75 8 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 32061910 گرانول مستربچ (Master Batch) 5,161 1,829,710,871 Rls. 43,565 $
76 4 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 25010090 ساير نمک ها و کلرورسديم خالص غير مذکور با آب دريا 37,488 1,825,109,901 Rls. 43,455 $
77 5 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 84159090 ساير اجزاء و قطعات و دستگاه هاي تهويه مطبوع غير مذکور در جاي ديگر 2,540 1,818,558,287 Rls. 43,299 $
78 8 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 15091090 روغن زيتون بكر و اجزاء آن حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته با بسته بندي بيش از سه ليتر 11,343 1,786,155,068 Rls. 42,528 $
79 3 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 84378000 ماشين آلات و دستگاه ها براي آسياب کردن يا عمل آوردن غلات يا سبزيجات غلافدار خشک کرده 3,185 1,739,229,840 Rls. 41,410 $
80 12 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 48114100 کاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده خودچسب (self-adhesive) 18,147 1,702,049,396 Rls. 40,525 $
81 11 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 23091000 فرآورده هاي غذائي براي سگ يا گربه، بسته بندي شده براي خرده فروشي 42,740 1,696,164,008 Rls. 40,385 $
82 9 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 23091000 فرآورده هاي غذائي براي سگ يا گربه، بسته بندي شده براي خرده فروشي 42,740 1,684,936,781 Rls. 40,118 $
83 11 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 15091090 روغن زيتون بكر و اجزاء آن حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته با بسته بندي بيش از سه ليتر 10,659 1,661,753,239 Rls. 39,566 $
84 4 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 85016410 ژنراتور ها با جريان متناوب (الترناتورها) به قدرت بيش از 750 تا 1500 كيلو ولت آمپر 8,468 1,642,044,200 Rls. 38,673 $
85 3 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده، به اشکال ا بتدا ئي (Plasticised) 24,000 1,639,573,500 Rls. 39,037 $
86 3 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 29051100 متانول 1,810 1,610,118,300 Rls. 38,263 $
87 6 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 54077400 کچاپ شده 7,950 1,568,914,785 Rls. 37,355 $
88 2 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 54077400 کچاپ شده 5,850 1,562,400,000 Rls. 37,200 $
89 2 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 60063400 سايرپارچه هاي کشباف يا قلاب باف ا زا لياف سنتتيک چاپ شده 4,700 1,561,896,000 Rls. 37,188 $
90 4 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 22,800 1,553,742,480 Rls. 36,758 $
91 3 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 76072000 ورق و نوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر، روي تكيه گاه 7,980 1,466,906,349 Rls. 34,926 $
92 11 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 21061090 ساير تغليظ شده هاي پروتئيني و مواد پروتئيني تکستوره غير از شماره هاي 21061010 لغايت 21061030 24,500 1,426,398,820 Rls. 33,962 $
93 12 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 76072000 ورق و نوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر، روي تكيه گاه 2,433 1,426,068,521 Rls. 33,954 $
94 4 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 54076100 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي ا سترغير تکستوره 5,987 1,400,847,868 Rls. 33,354 $
95 8 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 25010090 ساير نمک ها و کلرورسديم خالص غير مذکور با آب دريا 25,344 1,303,697,229 Rls. 31,040 $
96 2 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 84779000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي و غيره. 324 1,290,925,800 Rls. 30,736 $
97 6 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 54076100 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي ا سترغير تکستوره 4,515 1,178,065,182 Rls. 28,049 $
98 9 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 39199040 ورق پشت چسب دا رbopp باپهناي بيش از 20 سانتيمتر 16,207 1,176,664,779 Rls. 28,015 $
99 12 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 135 1,091,627,008 Rls. 25,991 $
100 7 1397 البرز(فرودگاه پيام) ترکيه 29181590 ساير املاح و ا سترهاي اسيدسيتريک غير مذکور 1,500 1,087,335,000 Rls. 25,889 $
مجموع کل
1,034,500,387,997 ريال
مجموع کل
24,629,196 دلار