آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (البرز(فرودگاه پيام))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 84431600 ماشين آلات و دستگاه هاي چاپ فلکسوگرافيک 13,808 144,671,000,000 Rls. 3,422,554 $
2 12 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غير مذکور در جاي ديگر 18,005 141,671,085,000 Rls. 3,373,121 $
3 12 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 324,364 81,384,952,107 Rls. 1,937,738 $
4 2 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 448,510 81,119,543,111 Rls. 2,088,673 $
5 12 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي حداقل 35/1 443,857 76,919,697,588 Rls. 1,831,421 $
6 3 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 368,164 76,800,020,380 Rls. 1,828,573 $
7 11 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غير مذکور در جاي ديگر 2,890 70,477,600,000 Rls. 1,678,038 $
8 11 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 84223000 ماشين آلات براي پرکردن، بستن، درپوش گذا شتن يا درزگيري كردن بطري ها، پيت ها و غيره و دستگاه هاي گازدا رکردن نوشابه ها 14,250 69,427,450,000 Rls. 1,653,035 $
9 3 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غير مذکور در جاي ديگر 3,800 67,217,850,000 Rls. 1,600,425 $
10 5 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 84431600 ماشين آلات و دستگاه هاي چاپ فلکسوگرافيک 2,043 66,418,704,000 Rls. 1,513,644 $
11 8 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار (75/0 کيلووا ت) 105,557 65,988,895,927 Rls. 1,571,165 $
12 10 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 246,642 65,272,987,784 Rls. 1,554,119 $
13 11 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 207,875 58,096,175,376 Rls. 1,383,242 $
14 1 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 267,268 51,186,454,182 Rls. 1,367,348 $
15 11 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار (75/0 کيلووا ت) 98,100 49,210,840,692 Rls. 1,171,686 $
16 11 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 241,835 48,925,875,187 Rls. 1,164,902 $
17 8 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 84735000 قطعات و متفرعات که بطورمساوي براي استفاده درماشينهاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469تا8472 مناسب باشند 1,640 46,392,960,000 Rls. 1,104,594 $
18 9 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 21,700 44,056,040,000 Rls. 1,048,953 $
19 3 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 21069080 مكمل غذايي 26,297 43,796,213,681 Rls. 1,164,255 $
20 7 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار (75/0 کيلووا ت) 111,931 39,582,589,968 Rls. 942,443 $
21 5 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 169,333 38,584,854,544 Rls. 917,400 $
22 6 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 204,602 38,315,730,300 Rls. 901,464 $
23 9 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 121,898 37,489,568,374 Rls. 892,608 $
24 6 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي حداقل 35/1 343,541 37,103,629,981 Rls. 883,420 $
25 7 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 157,864 34,783,329,947 Rls. 809,502 $
26 5 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 150,891 31,802,605,035 Rls. 731,056 $
27 4 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 148,977 30,595,050,799 Rls. 727,515 $
28 11 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي حداقل 35/1 151,348 28,407,758,462 Rls. 676,376 $
29 5 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غير مذکور در جاي ديگر 1,740 25,829,496,000 Rls. 588,639 $
30 10 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار (75/0 کيلووا ت) 50,977 25,760,576,150 Rls. 613,347 $
31 4 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 85285290 ساير 17,066 25,534,353,496 Rls. 601,375 $
32 12 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر 34,313 24,521,680,251 Rls. 583,849 $
33 2 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينهاي شستشو 78,469 24,042,921,893 Rls. 655,908 $
34 12 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار (75/0 کيلووا ت) 50,641 23,161,958,285 Rls. 551,475 $
35 6 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار (75/0 کيلووا ت) 82,130 22,230,498,106 Rls. 529,297 $
36 4 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 85285210 مانيتور با صفحه نمايش كريستال مايع L.C.D و L.E.D 14 لغايت 24 اينچ 23,389 21,500,759,947 Rls. 506,377 $
37 2 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 21069080 مكمل غذايي 10,209 17,799,337,610 Rls. 476,107 $
38 12 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 75,371 17,775,240,330 Rls. 423,220 $
39 2 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 90,000 16,664,549,220 Rls. 440,628 $
40 2 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 84718010 انواع بردها شامل بردا صلي (mainboard)کارت گرافيک، صدا، شبکه، ويدئو و رم (RAM) 394 15,786,077,224 Rls. 435,010 $
41 1 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينهاي شستشو 39,747 14,862,025,496 Rls. 405,117 $
42 11 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 72107010 با ضخامت حداقل 4/0 و حداکثر 6/0 ميلي­متر و عرض حداقل 600 و کمتر از 1100 ميلي­متر 295,238 14,663,643,632 Rls. 349,134 $
43 4 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينهاي شستشو 40,545 14,343,617,721 Rls. 340,356 $
44 4 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 88,520 14,286,994,030 Rls. 346,082 $
45 3 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 56,792 14,242,228,096 Rls. 339,101 $
46 2 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 62,800 14,070,936,600 Rls. 335,022 $
47 1 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي حداقل 35/1 142,714 13,968,518,253 Rls. 370,577 $
48 2 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 85285210 مانيتور با صفحه نمايش كريستال مايع L.C.D و L.E.D 14 لغايت 24 اينچ 14,750 13,869,860,341 Rls. 330,235 $
49 2 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 30049059 ساير مكمل هاي دارويي براي مصرف انسان بجز رديف هاي 30049050 و 30049051 2,593 13,545,898,465 Rls. 361,209 $
50 2 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 38089121 محصول آماده شيميايي خانگي 81,537 13,512,880,838 Rls. 367,445 $
51 9 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 55,825 12,416,840,510 Rls. 295,639 $
52 6 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 59,040 12,176,999,784 Rls. 318,342 $
53 10 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 84149090 ساير اجزاء و قطعات تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورهاي هوا ياگاز، بادزنها غير مذکور در جاي ديگر 7,887 11,314,508,684 Rls. 269,393 $
54 4 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 70133700 ساير ليوآن هاي نوشيدن، غير ازسفالينه هاي شيشه اي وبه غير از كريستال سرب دار 124,362 10,288,635,913 Rls. 244,476 $
55 1 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار (75/0 کيلووا ت) 49,033 10,167,278,019 Rls. 269,732 $
56 4 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 56,000 10,154,298,000 Rls. 238,588 $
57 5 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار (75/0 کيلووا ت) 63,600 9,922,789,564 Rls. 227,792 $
58 6 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فرآورده هاي همانند با بسته بندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينهاي شستشو 26,129 9,792,115,870 Rls. 233,146 $
59 6 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 21069080 مكمل غذايي 2,017 9,742,802,847 Rls. 258,464 $
60 7 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 96091000 مداد و مدادرنگي، با مغزي داراي غلاف سخت 9,398 9,016,506,812 Rls. 214,679 $
61 8 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 3,050 8,691,490,500 Rls. 206,940 $
62 9 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار (75/0 کيلووا ت) 17,578 7,902,865,980 Rls. 188,163 $
63 2 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 70133700 ساير ليوآن هاي نوشيدن، غير ازسفالينه هاي شيشه اي وبه غير از كريستال سرب دار 97,753 7,836,426,443 Rls. 207,890 $
64 11 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 21069080 مكمل غذايي 1,487 7,575,343,609 Rls. 180,366 $
65 10 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 84145920 بادزن توام شده با موتور برقي با قدرت بيش از 125 تا حداكثر 7500 وات 14,458 7,401,098,175 Rls. 176,217 $
66 11 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر 2,763 7,391,277,734 Rls. 175,983 $
67 11 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 84145920 بادزن توام شده با موتور برقي با قدرت بيش از 125 تا حداكثر 7500 وات 16,561 6,877,815,512 Rls. 163,758 $
68 4 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 84714930 ماشينهاي خودكار (داده پردازي) شامل رايانه، پرينتر، اسکنر،فتوکپي،فاکس، تلفن، راديو، تلويزيون، دوربين عکاسي،فيلمبرداري و دستگاه هاي ضبط و پخش سي دي و دي وي دي به صورت يکپارچه 2,600 6,825,663,530 Rls. 160,377 $
69 12 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 90329000 اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مشمول رديف 9032 2,622 6,754,224,610 Rls. 160,815 $
70 8 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 85176220 مودم حتي با قابليت روتر و access point 4,726 6,494,747,600 Rls. 154,637 $
71 2 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 85285290 ساير 4,708 6,289,380,486 Rls. 149,747 $
72 5 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 85049000 اجزاء قطعات ترا نسفورماتورها، ا لقاءکننده ها و مبدلهاي ا ستاتيک برقي 1,740 5,832,033,702 Rls. 132,909 $
73 5 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي حداقل 35/1 61,160 5,776,361,000 Rls. 131,013 $
74 10 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 21069080 مكمل غذايي 3,327 5,146,385,002 Rls. 122,533 $
75 7 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 21069080 مكمل غذايي 10,840 5,108,342,521 Rls. 135,518 $
76 3 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار (75/0 کيلووا ت) 83,298 5,062,340,238 Rls. 124,356 $
77 5 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 21069080 مكمل غذايي 3,352 4,714,472,740 Rls. 125,825 $
78 8 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 20,000 4,520,484,584 Rls. 107,266 $
79 6 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 39191090 صفحه. ورق. نوا رخود چسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20 سانتيمتر غير مذکور در جاي ديگر 41,553 4,362,718,448 Rls. 103,874 $
80 5 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 84733090 ساير اجزاء و قطعات و متفرعات ماشينهاي مشمول شماره 8471 غير مذکور 1,070 4,267,504,230 Rls. 97,254 $
81 8 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 17,720 4,093,299,374 Rls. 97,129 $
82 4 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 84189990 ساير اجزاء و قطعات يخچالها، فريزرها و و ساير تجهيزات سردكننده يا منجمد كننده به رديفهاي 84189100و84189910 12,392 3,753,635,230 Rls. 88,554 $
83 10 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 90329000 اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مشمول رديف 9032 1,480 3,674,392,271 Rls. 87,485 $
84 7 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 11,450 3,639,846,494 Rls. 86,663 $
85 1 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 18,000 3,465,078,656 Rls. 92,900 $
86 5 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 40169200 مداد پاک کن از کائوچوي ولکانيزه غير اسفنجي 8,208 3,246,236,075 Rls. 74,626 $
87 3 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 5,844 3,081,303,435 Rls. 73,225 $
88 10 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر 1,401 3,033,584,050 Rls. 72,228 $
89 1 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 39012090 سایر پلی اتیلن ها با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر غیر مذکور 49,500 2,931,764,962 Rls. 77,519 $
90 4 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 48054000 کاغذ و مقوا ي صافي، به شکل رول يا ورق 12,314 2,806,869,467 Rls. 74,463 $
91 1 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 74102100 ورق و نوارهاي نازک مسي، ملصق بر روي کاغذ مقوا، مواد پلاستيك ياروي تكيه گاه از مواد همانند از مس تصفيه شده، به ضخامت حداكثر 0.15 ميلي متر 19,500 2,681,747,735 Rls. 71,143 $
92 2 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 48054000 کاغذ و مقوا ي صافي، به شکل رول يا ورق 11,167 2,545,404,323 Rls. 67,526 $
93 6 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 96082000 قلم و قلمهاي علامتگذاري (Marker) با نوك نمدي و يا ساير نوكهاي متخلخل 13,335 2,405,708,331 Rls. 57,279 $
94 3 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 85021290 ساير مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني ترا کمي-احتراقي به قدرت بيش از 75 تا 375 kva غير مذکور در جاي ديگر 4,727 2,396,679,285 Rls. 56,955 $
95 1 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 48101300 کاغذ و مقوا ي ا ندوده با کائولن يا با..بصورت رول بدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن کل ا لياف 53,741 2,142,290,100 Rls. 57,970 $
96 4 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 94059990 ساير قطعات براي چراغ و وسايل روشنائي بجز ا ز جنس شيشه و يا مواد پلاستيکي غير مذکور در جاي ديگر 19,100 2,074,531,361 Rls. 48,744 $
97 3 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 70133700 ساير ليوآن هاي نوشيدن، غير ازسفالينه هاي شيشه اي وبه غير از كريستال سرب دار 24,913 2,018,936,326 Rls. 53,571 $
98 3 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 85044060 انواع UPS 20,700 1,953,721,536 Rls. 46,517 $
99 6 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 33079010 مايع مخصوص شستشوي لنزهاي چشمي 3,903 1,873,362,456 Rls. 52,639 $
100 3 1397 البرز(فرودگاه پيام) امارات متحده عربي 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر 10,800 1,786,110,180 Rls. 42,526 $
مجموع کل
2,353,101,768,703 ريال
مجموع کل
56,844,134 دلار