آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (البرز(فرودگاه پيام))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1397 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غير مذکور در جاي ديگر 17,220 62,058,750,000 Rls. 1,468,151 $
2 5 1397 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 68069000 مخلوط ها واشياء ساخته شده از مواد عايق حرا رت ياعايق صدا. 95,572 54,752,187,787 Rls. 1,270,540 $
3 9 1397 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار (75/0 کيلووا ت) 129,094 52,089,017,225 Rls. 1,240,215 $
4 12 1397 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار (75/0 کيلووا ت) 105,879 46,109,630,000 Rls. 1,097,848 $
5 12 1397 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 68069000 مخلوط ها واشياء ساخته شده از مواد عايق حرا رت ياعايق صدا. 79,900 42,702,518,556 Rls. 1,016,727 $
6 7 1397 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 68069000 مخلوط ها واشياء ساخته شده از مواد عايق حرا رت ياعايق صدا. 73,600 40,509,946,000 Rls. 964,522 $
7 8 1397 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 68069000 مخلوط ها واشياء ساخته شده از مواد عايق حرا رت ياعايق صدا. 71,178 38,860,248,169 Rls. 925,244 $
8 3 1397 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 25309090 ساير مواد معدني غير مذکور 54,600 30,763,520,385 Rls. 732,465 $
9 7 1397 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 84774000 ماشين هاي قالب گيري با تخليه هوا و ساير ماشين هاي شکل دا دن با حرا رت براي کائوچو يا مواد پلاستيكي 23,130 28,485,540,000 Rls. 678,227 $
10 10 1397 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 68069000 مخلوط ها واشياء ساخته شده از مواد عايق حرا رت ياعايق صدا. 49,300 27,395,279,548 Rls. 652,269 $
11 11 1397 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 68069000 مخلوط ها واشياء ساخته شده از مواد عايق حرا رت ياعايق صدا. 48,500 26,229,715,660 Rls. 624,518 $
12 4 1397 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 84718010 انواع بردها شامل بردا صلي (mainboard)کارت گرافيک، صدا، شبکه، ويدئو و رم (RAM) 511 23,177,458,254 Rls. 551,844 $
13 11 1397 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 84189990 ساير اجزاء و قطعات يخچالها، فريزرها و و ساير تجهيزات سردكننده يا منجمد كننده به رديفهاي 84189100و84189910 18,300 21,483,000,000 Rls. 511,500 $
14 10 1397 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار (75/0 کيلووا ت) 38,892 20,752,771,630 Rls. 494,114 $
15 9 1397 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 68069000 مخلوط ها واشياء ساخته شده از مواد عايق حرا رت ياعايق صدا. 36,800 19,712,077,560 Rls. 469,335 $
16 2 1397 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار (75/0 کيلووا ت) 83,585 15,848,695,181 Rls. 377,350 $
17 7 1397 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار (75/0 کيلووا ت) 29,040 15,016,805,002 Rls. 357,543 $
18 6 1397 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 68069000 مخلوط ها واشياء ساخته شده از مواد عايق حرا رت ياعايق صدا. 27,300 14,807,134,420 Rls. 352,551 $
19 5 1397 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 87083022 کاسه و دیسک ترمز(Brake Disk ) با یا بدون لنت ترمز و ملحقات دیگر، برای اتوبوس، مینی بوس، کامیونت، کامیون و کامیون کشنده تریلر 41,132 13,159,931,792 Rls. 303,070 $
20 12 1397 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 85066030 قوه هاي دکمه اي (Round Cell) باهوا -روي 2,420 12,581,768,717 Rls. 299,566 $
21 10 1397 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 23091000 فرآورده هاي غذائي براي سگ يا گربه، بسته بندي شده براي خرده فروشي 142,790 10,261,203,725 Rls. 244,314 $
22 5 1397 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 87083029 ترمزها و ترمزها ی خودمها ر و غير از لنت هاي ترمز سوارشده و غير از انواع مورد استفاده درسواري، سواري كار، وانت و تراكتور كشاورزي 59,725 9,875,724,848 Rls. 235,136 $
23 8 1397 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 84189990 ساير اجزاء و قطعات يخچالها، فريزرها و و ساير تجهيزات سردكننده يا منجمد كننده به رديفهاي 84189100و84189910 13,600 8,002,344,000 Rls. 190,532 $
24 12 1397 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 164,799 7,953,588,989 Rls. 189,371 $
25 1 1397 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 61041900 لباس بصورت دست، زنانه يادخترانه، کشباف يا قلاب باف، از ساير مواد نسجي 6,488 6,607,107,080 Rls. 177,085 $
26 5 1397 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 167,088 6,325,903,681 Rls. 150,617 $
27 1 1397 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 61130000 لباس دوخته و مهيا ازپارچه هاي کشباف يا قلاب باف مشمول شماره هاي 5903 يا 5907 5,762 5,850,091,720 Rls. 156,864 $
28 12 1397 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 87083022 کاسه و دیسک ترمز(Brake Disk ) با یا بدون لنت ترمز و ملحقات دیگر، برای اتوبوس، مینی بوس، کامیونت، کامیون و کامیون کشنده تریلر 18,606 5,834,006,743 Rls. 138,905 $
29 9 1397 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 129,180 5,440,524,477 Rls. 129,537 $
30 8 1397 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 87083023 کفشک لنت ترمز انواع خودرو 31,780 4,955,478,840 Rls. 117,987 $
31 7 1397 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 87083022 کاسه و دیسک ترمز(Brake Disk ) با یا بدون لنت ترمز و ملحقات دیگر، برای اتوبوس، مینی بوس، کامیونت، کامیون و کامیون کشنده تریلر 12,040 4,937,402,283 Rls. 117,557 $
32 11 1397 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 87083022 کاسه و دیسک ترمز(Brake Disk ) با یا بدون لنت ترمز و ملحقات دیگر، برای اتوبوس، مینی بوس، کامیونت، کامیون و کامیون کشنده تریلر 13,556 4,621,069,311 Rls. 110,025 $
33 2 1397 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 61130000 لباس دوخته و مهيا ازپارچه هاي کشباف يا قلاب باف مشمول شماره هاي 5903 يا 5907 4,216 4,374,479,010 Rls. 115,665 $
34 1 1397 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 85362020 کليدهاي مينياتوري قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 29,256 4,059,783,311 Rls. 107,519 $
35 2 1397 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 85389010 اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536 3,018 4,041,414,473 Rls. 96,224 $
36 6 1397 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 85363090 سايردستگاه ها براي حفاظت مدا رهاي برقي غير ازکليدهاي قطع و وصل دوطرفه و غيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 13,098 3,922,115,104 Rls. 93,384 $
37 1 1397 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 64059000 ساير کفش ها که در جاي ديگرگفته نشده 4,352 3,674,412,685 Rls. 98,237 $
38 4 1397 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 76071190 ساير ورق و نوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 20,880 3,628,202,760 Rls. 85,834 $
39 8 1397 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 87083022 کاسه و دیسک ترمز(Brake Disk ) با یا بدون لنت ترمز و ملحقات دیگر، برای اتوبوس، مینی بوس، کامیونت، کامیون و کامیون کشنده تریلر 9,133 3,588,879,491 Rls. 85,450 $
40 9 1397 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 87083023 کفشک لنت ترمز انواع خودرو 20,525 3,559,058,800 Rls. 84,739 $
41 6 1397 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 87083022 کاسه و دیسک ترمز(Brake Disk ) با یا بدون لنت ترمز و ملحقات دیگر، برای اتوبوس، مینی بوس، کامیونت، کامیون و کامیون کشنده تریلر 11,808 3,549,768,323 Rls. 84,518 $
42 8 1397 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 94054010 چراغ سياليتيک براي عمل جراحي 654 3,434,565,896 Rls. 81,775 $
43 5 1397 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 85258010 دوربین مدار بسته (برای مراقبت یا برای نظارت عبور و مرور (traffic) بدون ادوات سنجش 1,080 3,398,959,700 Rls. 77,091 $
44 3 1397 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 87083022 کاسه و دیسک ترمز(Brake Disk ) با یا بدون لنت ترمز و ملحقات دیگر، برای اتوبوس، مینی بوس، کامیونت، کامیون و کامیون کشنده تریلر 7,370 3,384,946,280 Rls. 89,800 $
45 1 1397 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 61112000 لباس و متفرعات لباس نوزا دا ن، کشباف قلاب باف ا ز پنبه 3,241 3,298,547,000 Rls. 88,449 $
46 4 1397 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 94054010 چراغ سياليتيک براي عمل جراحي 977 3,230,729,909 Rls. 76,922 $
47 10 1397 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 87083022 کاسه و دیسک ترمز(Brake Disk ) با یا بدون لنت ترمز و ملحقات دیگر، برای اتوبوس، مینی بوس، کامیونت، کامیون و کامیون کشنده تریلر 10,045 3,120,784,609 Rls. 74,305 $
48 4 1397 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 61041900 لباس بصورت دست، زنانه يادخترانه، کشباف يا قلاب باف، از ساير مواد نسجي 2,897 3,071,073,980 Rls. 76,872 $
49 2 1397 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 94054010 چراغ سياليتيک براي عمل جراحي 796 3,059,447,480 Rls. 72,844 $
50 6 1397 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات از اين مواد 8,963 3,011,430,402 Rls. 70,924 $
51 4 1397 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 61130000 لباس دوخته و مهيا ازپارچه هاي کشباف يا قلاب باف مشمول شماره هاي 5903 يا 5907 2,866 2,987,430,510 Rls. 76,684 $
52 3 1397 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 64059000 ساير کفش ها که در جاي ديگرگفته نشده 3,757 2,870,625,302 Rls. 68,327 $
53 5 1397 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 85363090 سايردستگاه ها براي حفاظت مدا رهاي برقي غير ازکليدهاي قطع و وصل دوطرفه و غيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 10,533 2,849,555,752 Rls. 66,115 $
54 11 1397 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 48,708 2,829,072,400 Rls. 67,359 $
55 7 1397 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 47,612 2,595,831,090 Rls. 61,806 $
56 6 1397 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 47,066 2,566,075,200 Rls. 61,097 $
57 2 1397 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز.. براي ولتاژتا 1000 ولت بجز موا رد مذکور 2,302 2,503,468,692 Rls. 67,343 $
58 4 1397 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 3,336 2,394,576,000 Rls. 55,987 $
59 11 1397 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 85389010 اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536 1,803 2,387,572,880 Rls. 56,847 $
60 2 1397 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 61041900 لباس بصورت دست، زنانه يادخترانه، کشباف يا قلاب باف، از ساير مواد نسجي 2,260 2,330,082,480 Rls. 61,610 $
61 4 1397 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 216 2,305,940,800 Rls. 54,903 $
62 2 1397 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 62149000 شال، ا شارپ، دستمال گردن، کاشکول، چادر و روسري و...ا زساير مواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 1,426 2,241,885,670 Rls. 59,472 $
63 3 1397 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده براي سواري، سواري كار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 14,760 2,106,360,000 Rls. 55,881 $
64 6 1397 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 26110000 سنگ تنگستن و كنستانتره هاي آن 530 2,047,489,980 Rls. 48,750 $
65 12 1397 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 87083023 کفشک لنت ترمز انواع خودرو 10,220 1,946,470,532 Rls. 46,345 $
66 3 1397 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 61130000 لباس دوخته و مهيا ازپارچه هاي کشباف يا قلاب باف مشمول شماره هاي 5903 يا 5907 1,733 1,897,535,010 Rls. 45,179 $
67 3 1397 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 85363090 سايردستگاه ها براي حفاظت مدا رهاي برقي غير ازکليدهاي قطع و وصل دوطرفه و غيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 5,955 1,871,938,733 Rls. 44,395 $
68 2 1397 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 90262000 آلات و دستگاه ها براي سنجش يا کنترل فشار 3,011 1,858,080,000 Rls. 49,661 $
69 6 1397 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 85015290 سايرالکتروموتورها باجريان متناوب چند فاز، به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 2,730 1,836,939,000 Rls. 43,457 $
70 2 1397 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 64059000 ساير کفش ها که در جاي ديگرگفته نشده 2,008 1,687,637,490 Rls. 44,623 $
71 8 1397 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 87083021 كاسه وديسك ترمز با يا بدون لنت ترمز و ملحقات ديگر، براي اتوبوس، ميني بوس، كاميونت، كاميون و كاميون كشنده تريلر 22,877 1,647,096,814 Rls. 39,217 $
72 2 1397 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 85363090 سايردستگاه ها براي حفاظت مدا رهاي برقي غير ازکليدهاي قطع و وصل دوطرفه و غيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 7,165 1,604,314,815 Rls. 38,197 $
73 2 1397 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 61112000 لباس و متفرعات لباس نوزا دا ن، کشباف قلاب باف ا ز پنبه 1,492 1,552,923,790 Rls. 41,061 $
74 9 1397 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 95069930 تخته برف سواري SNOWBOARD 1,220 1,510,188,750 Rls. 35,957 $
75 2 1397 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 61091000 تي شرت و زيرپوش چسبان و همانند، کشباف يا قلاب باف، ا زپنبه 1,479 1,462,761,775 Rls. 38,686 $
76 12 1397 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 14,500 1,397,726,450 Rls. 33,279 $
77 12 1397 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 40082190 صفحه ورق و نوار از کائوچوي غير اسفنجي بجز پوشش براي کف 4,872 1,393,217,655 Rls. 33,172 $
78 4 1397 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 64059000 ساير کفش ها که در جاي ديگرگفته نشده 1,860 1,384,146,412 Rls. 34,356 $
79 4 1397 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 61112000 لباس و متفرعات لباس نوزا دا ن، کشباف قلاب باف ا ز پنبه 1,270 1,330,931,360 Rls. 33,884 $
80 12 1397 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 39011069 کامپاند پلي اتيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمتر از 94%بجز نوع پودري 10,000 1,321,788,850 Rls. 31,471 $
81 7 1397 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 87083023 کفشک لنت ترمز انواع خودرو 8,875 1,311,147,000 Rls. 31,218 $
82 5 1397 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 85219090 ساير دستگاه هاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 1,360 1,282,723,500 Rls. 29,093 $
83 1 1397 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 61091000 تي شرت و زيرپوش چسبان و همانند، کشباف يا قلاب باف، ا زپنبه 1,268 1,280,077,050 Rls. 34,405 $
84 8 1397 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 25,273 1,216,425,600 Rls. 28,963 $
85 8 1397 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 87083019 لنتهاي ترمزسوا ر شده، بجز ا ز انواع مورداستفاده در سواري وسواري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي و قطعات مربوطه 5,058 1,061,367,468 Rls. 25,271 $
86 10 1397 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 14,697 1,048,494,650 Rls. 24,964 $
87 9 1397 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 64031210 کفش براي ا سکي روي برف و کفش براي تخته برف سواري snowboard با رويه چرم طبيعي 565 1,043,766,360 Rls. 24,852 $
88 2 1397 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 42021200 رختدا ن، چمدا ن، کيف (برزک، ا سناد، مدرسه) و محفظه هاي همانند با سطح خارجي از مواد پلاستيک يانسجي 1,456 1,016,856,170 Rls. 26,886 $
89 3 1397 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 96082000 قلم و قلمهاي علامتگذاري (Marker) با نوك نمدي و يا ساير نوكهاي متخلخل 6,389 1,003,922,304 Rls. 23,817 $
90 4 1397 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 48101900 سايرکاغذ ومقوا ي ا ندوده با کائولن يا با..غير مذکور بدون يا باحدا کثر 10% وزن کل ا لياف 23,837 1,002,067,641 Rls. 23,778 $
91 9 1397 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 87083022 کاسه و دیسک ترمز(Brake Disk ) با یا بدون لنت ترمز و ملحقات دیگر، برای اتوبوس، مینی بوس، کامیونت، کامیون و کامیون کشنده تریلر 2,729 910,533,806 Rls. 21,679 $
92 11 1397 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 87083023 کفشک لنت ترمز انواع خودرو 5,164 904,673,000 Rls. 21,540 $
93 3 1397 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 62071900 شورت و زيرشلوا ري مردانه ياپسرا نه، ا زساير مواد نسجي، که در جاي ديگر گفته نشده 746 819,061,950 Rls. 19,501 $
94 3 1397 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 96081020 قلم نوك ساچمه اي با جوهر مايع (روان نويس) 2,911 815,403,019 Rls. 19,339 $
95 3 1397 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 87083019 لنتهاي ترمزسوا ر شده، بجز ا ز انواع مورداستفاده در سواري وسواري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي و قطعات مربوطه 3,639 772,565,911 Rls. 20,495 $
96 3 1397 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 61041900 لباس بصورت دست، زنانه يادخترانه، کشباف يا قلاب باف، از ساير مواد نسجي 647 709,023,840 Rls. 16,882 $
97 1 1397 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 62071900 شورت و زيرشلوا ري مردانه ياپسرا نه، ا زساير مواد نسجي، که در جاي ديگر گفته نشده 666 681,807,850 Rls. 18,336 $
98 4 1397 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 61091000 تي شرت و زيرپوش چسبان و همانند، کشباف يا قلاب باف، ا زپنبه 591 680,577,958 Rls. 17,377 $
99 2 1397 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 84779000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي و غيره. 90 679,194,360 Rls. 16,171 $
100 3 1397 البرز(فرودگاه پيام) آلمان 62034200 شلوار، شلوار سر هم داراي بند وپيش بند، نيم شلوار وشلوار، شلوار خيلي كوتاه مردانه يا پسرا نه ا ز پنبه. 948 655,330,515 Rls. 15,574 $
مجموع کل
830,183,724,940 ريال
مجموع کل
19,861,343 دلار