آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1397 ذوب آهن اصفهان چين 84748000 ساير ماشين آلات و دستگاه هاي به هم فشردن، شكل دادن يا قالب گيري سوختهاي معدني جامد، خميرهاي سراميكي و ساير محصولات معدني، ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه 2,389,904 302,245,495,168 Rls. 6,855,201 $
2 2 1397 ذوب آهن اصفهان چين 84748000 ساير ماشين آلات و دستگاه هاي به هم فشردن، شكل دادن يا قالب گيري سوختهاي معدني جامد، خميرهاي سراميكي و ساير محصولات معدني، ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه 2,460,351 290,185,554,951 Rls. 6,909,180 $
3 2 1397 فولاد مبارکه اصفهان چين 84549000 اجزاءو قطعات کنورتيسور، ملاقه فلزريزي، ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 510,095 218,990,607,002 Rls. 5,214,062 $
4 3 1397 اصفهان چين 84661000 ا بزا رگير و حديده گيرخودکار 140,453 205,248,010,000 Rls. 4,875,258 $
5 4 1397 اصفهان چين 84289090 ماشين آلات ودستگاههاي بلندکردن جابجاکردن بارکردن ياتخليه کردن که درجاي ديگرمذکورنباشد 70,660 144,959,000,000 Rls. 3,405,999 $
6 3 1397 اصفهان چين 84378000 ماشين آلات و دستگاه ها براي آسياب کردن يا عمل آوردن غلات يا سبزيجات غلافدار خشک کرده 16,880 50,610,039,130 Rls. 1,200,286 $
7 5 1397 اصفهان چين 98842700 قطعات منفصله براي توليد ليفتراك به استثناي دكل كامل، اكسل فرمان، رينگ، شاسي، وزنه تعادلي، كابين راننده، باطري، رادياتور آب، لاستيك و كپسول مخصوص ليفتراك گازي 113,836 44,000,593,632 Rls. 1,004,346 $
8 11 1397 اصفهان چين 29349930 پودر ساده کتوکونازول/اسيدهاي نوكلئيك و املاح آنها با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص؛ ساير تركيبات هتروسيكليك 10,000 35,808,459,960 Rls. 852,583 $
9 7 1397 ذوب آهن اصفهان چين 84748000 ساير ماشين آلات و دستگاه هاي به هم فشردن، شكل دادن يا قالب گيري سوختهاي معدني جامد، خميرهاي سراميكي و ساير محصولات معدني، ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه 1,048,253 31,097,323,477 Rls. 740,412 $
10 7 1397 اصفهان چين 29349930 پودر ساده کتوکونازول/اسيدهاي نوكلئيك و املاح آنها با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص؛ ساير تركيبات هتروسيكليك 8,100 26,953,568,000 Rls. 641,752 $
11 2 1397 اصفهان چين 84378000 ماشين آلات و دستگاه ها براي آسياب کردن يا عمل آوردن غلات يا سبزيجات غلافدار خشک کرده 145,121 23,430,173,040 Rls. 557,861 $
12 6 1397 اصفهان چين 84509090 ساير اجزاء و قطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي و غيرخانگي غير مذكور در جاي ديگر 96,448 23,363,315,338 Rls. 556,270 $
13 12 1397 اصفهان چين 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين مواد، غير مذکور در جاي ديگر 46,900 20,762,927,806 Rls. 494,356 $
14 1 1397 اصفهان چين 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit) ازنوع ديواري، براي پنجره، به حالت محفظه اي 89,997 17,071,216,884 Rls. 452,974 $
15 10 1397 اصفهان چين 48025500 سايرکاغذ مقوا قشرنزده اندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g به شکل رول بدون الياف يا باحدا کثر0 395,965 16,678,469,547 Rls. 397,106 $
16 8 1397 اصفهان چين 87083023 کفشک لنت ترمز انواع خودرو 342,562 16,141,807,444 Rls. 384,329 $
17 5 1397 اصفهان چين 48025500 سايرکاغذ مقوا قشرنزده اندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g به شکل رول بدون الياف يا باحدا کثر0 434,244 15,858,444,565 Rls. 365,169 $
18 7 1397 اصفهان چين 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين مواد، غير مذکور در جاي ديگر 21,280 14,420,923,900 Rls. 343,355 $
19 12 1397 اصفهان چين 87083022 کاسه و دیسک ترمز(Brake Disk ) با یا بدون لنت ترمز و ملحقات دیگر، برای اتوبوس، مینی بوس، کامیونت، کامیون و کامیون کشنده تریلر 49,292 14,106,269,869 Rls. 335,864 $
20 9 1397 اصفهان چين 87083022 کاسه و دیسک ترمز(Brake Disk ) با یا بدون لنت ترمز و ملحقات دیگر، برای اتوبوس، مینی بوس، کامیونت، کامیون و کامیون کشنده تریلر 43,031 13,931,652,560 Rls. 331,706 $
21 9 1397 ذوب آهن اصفهان چين 84748000 ساير ماشين آلات و دستگاه هاي به هم فشردن، شكل دادن يا قالب گيري سوختهاي معدني جامد، خميرهاي سراميكي و ساير محصولات معدني، ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه 580,950 13,128,832,319 Rls. 312,591 $
22 3 1397 اصفهان چين 98842700 قطعات منفصله براي توليد ليفتراك به استثناي دكل كامل، اكسل فرمان، رينگ، شاسي، وزنه تعادلي، كابين راننده، باطري، رادياتور آب، لاستيك و كپسول مخصوص ليفتراك گازي 4,795 12,384,501,790 Rls. 294,380 $
23 2 1397 اصفهان چين 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي حداقل 35/1 117,432 12,183,490,800 Rls. 335,735 $
24 12 1397 اصفهان چين 87083023 کفشک لنت ترمز انواع خودرو 243,054 12,018,845,015 Rls. 286,162 $
25 6 1397 اصفهان چين 84339000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه ها براي بردا شت جوركردن، درجه بندي كردن، يا كوبيدن محصولات كشاورزي 66,970 11,856,281,400 Rls. 282,293 $
26 10 1397 اصفهان چين 98842940 قطعات منفصله براي توليد ماشين آلات راهسازي، به استثناي لاستيک، با ساخت داخل 35% و بيشتر با حذف شاسي 57,000 11,394,507,200 Rls. 271,298 $
27 7 1397 اصفهان چين 29033990 ساير 43,520 11,044,370,484 Rls. 262,961 $
28 9 1397 اصفهان چين 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ا ز ا ين مواد. 47,980 11,015,663,840 Rls. 262,278 $
29 5 1397 اصفهان چين 84378000 ماشين آلات و دستگاه ها براي آسياب کردن يا عمل آوردن غلات يا سبزيجات غلافدار خشک کرده 19,331 10,621,037,871 Rls. 242,047 $
30 10 1397 اصفهان چين 40112030 با سايز 24 R 12 119,000 10,618,617,200 Rls. 252,824 $
31 9 1397 اصفهان چين 87091900 ا را به هاي کارگاهي، و تراكتورهاي ايستگاه راه آهن (غير برقي)، مجهز نشده به تجهيزات بلند کردن و جابه جاکردن 61,600 10,348,867,500 Rls. 246,402 $
32 7 1397 اصفهان چين 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار، که در جاي ديگر گفته نشده ا ست. 7,070 10,239,401,400 Rls. 243,796 $
33 7 1397 اصفهان چين 87083023 کفشک لنت ترمز انواع خودرو 211,043 10,215,474,845 Rls. 243,225 $
34 11 1397 اصفهان چين 40112010 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود با سايز 5/22 R 80315 89,780 9,684,755,200 Rls. 230,589 $
35 2 1397 اصفهان چين 48025500 سايرکاغذ مقوا قشرنزده اندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g به شکل رول بدون الياف يا باحدا کثر0 253,625 9,551,499,738 Rls. 227,417 $
36 8 1397 اصفهان چين 84798200 ماشينها براي مخلوط کردن، ورزدا دن، خردکردن، سائيدن، غربال كردن، الك كردن، هموژنيزه كردن، امولسيونه كردن يابه هم زدن 45,600 9,329,915,205 Rls. 222,141 $
37 2 1397 اصفهان چين 29291090 ساير ایزو سیانات ها 80,000 9,170,674,208 Rls. 245,107 $
38 5 1397 اصفهان چين 72107010 با ضخامت حداقل 4/0 و حداکثر 6/0 ميلي­متر و عرض حداقل 600 و کمتر از 1100 ميلي­متر 131,916 9,097,316,793 Rls. 207,323 $
39 2 1397 اصفهان چين 98842700 قطعات منفصله براي توليد ليفتراك به استثناي دكل كامل، اكسل فرمان، رينگ، شاسي، وزنه تعادلي، كابين راننده، باطري، رادياتور آب، لاستيك و كپسول مخصوص ليفتراك گازي 14,908 8,815,929,787 Rls. 215,118 $
40 7 1397 اصفهان چين 68029310 سنگ خارا پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 541,470 8,520,565,257 Rls. 202,871 $
41 2 1397 اصفهان چين 84509090 ساير اجزاء و قطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي و غيرخانگي غير مذكور در جاي ديگر 33,867 8,293,872,135 Rls. 224,580 $
42 7 1397 اصفهان چين 84248910 پاشنده مخصوص ظروف اسپري داراي مکانيزم پمپ يا شير، توام شده با نازل پاشش 9,580 8,174,637,000 Rls. 194,634 $
43 9 1397 اصفهان چين 84248910 پاشنده مخصوص ظروف اسپري داراي مکانيزم پمپ يا شير، توام شده با نازل پاشش 9,850 8,071,786,175 Rls. 192,185 $
44 1 1397 اصفهان چين 87083022 کاسه و دیسک ترمز(Brake Disk ) با یا بدون لنت ترمز و ملحقات دیگر، برای اتوبوس، مینی بوس، کامیونت، کامیون و کامیون کشنده تریلر 127,055 7,988,897,286 Rls. 211,234 $
45 6 1397 اصفهان چين 48025500 سايرکاغذ مقوا قشرنزده اندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g به شکل رول بدون الياف يا باحدا کثر0 199,754 7,869,178,990 Rls. 187,361 $
46 11 1397 اصفهان چين 85319010 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcd يا led يا پلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 2,243 7,577,197,320 Rls. 180,409 $
47 7 1397 اصفهان چين 85319010 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcd يا led يا پلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 2,284 7,519,713,328 Rls. 179,041 $
48 4 1397 اصفهان چين 98842940 قطعات منفصله براي توليد ماشين آلات راهسازي، به استثناي لاستيک، با ساخت داخل 35% و بيشتر با حذف شاسي 34,700 7,276,978,100 Rls. 168,839 $
49 10 1397 اصفهان چين 82023900 تيغه ا ره مدور (ا زجمله تيغه ا ره را ست بروگرد بر به غير ازرديف 82023100، به انضمام اجزاء و قطعات. 80,430 7,168,553,460 Rls. 170,680 $
50 5 1397 اصفهان چين 82023900 تيغه ا ره مدور (ا زجمله تيغه ا ره را ست بروگرد بر به غير ازرديف 82023100، به انضمام اجزاء و قطعات. 53,612 6,965,493,000 Rls. 160,126 $
51 9 1397 اصفهان چين 82023900 تيغه ا ره مدور (ا زجمله تيغه ا ره را ست بروگرد بر به غير ازرديف 82023100، به انضمام اجزاء و قطعات. 79,895 6,935,187,600 Rls. 165,124 $
52 2 1397 اصفهان چين 98842940 قطعات منفصله براي توليد ماشين آلات راهسازي، به استثناي لاستيک، با ساخت داخل 35% و بيشتر با حذف شاسي 25,347 6,840,952,200 Rls. 162,879 $
53 12 1397 اصفهان چين 40112020 با سايز 5/22 R 65-385 66,760 6,693,899,440 Rls. 159,379 $
54 9 1397 اصفهان چين 87083023 کفشک لنت ترمز انواع خودرو 134,104 6,618,770,230 Rls. 157,590 $
55 11 1397 اصفهان چين 87083023 کفشک لنت ترمز انواع خودرو 105,125 6,561,504,466 Rls. 156,226 $
56 9 1397 اصفهان چين 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 72,276 6,321,263,717 Rls. 150,506 $
57 5 1397 اصفهان چين 87083029 ترمزها و ترمزها ی خودمها ر و غير از لنت هاي ترمز سوارشده و غير از انواع مورد استفاده درسواري، سواري كار، وانت و تراكتور كشاورزي 105,134 6,187,380,829 Rls. 141,411 $
58 5 1397 اصفهان چين 84509090 ساير اجزاء و قطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي و غيرخانگي غير مذكور در جاي ديگر 27,470 6,114,175,350 Rls. 141,860 $
59 12 1397 اصفهان چين 98842700 قطعات منفصله براي توليد ليفتراك به استثناي دكل كامل، اكسل فرمان، رينگ، شاسي، وزنه تعادلي، كابين راننده، باطري، رادياتور آب، لاستيك و كپسول مخصوص ليفتراك گازي 3,541 6,052,000,000 Rls. 144,095 $
60 7 1397 اصفهان چين 87083022 کاسه و دیسک ترمز(Brake Disk ) با یا بدون لنت ترمز و ملحقات دیگر، برای اتوبوس، مینی بوس، کامیونت، کامیون و کامیون کشنده تریلر 17,823 6,046,209,720 Rls. 143,957 $
61 4 1397 اصفهان چين 82023900 تيغه ا ره مدور (ا زجمله تيغه ا ره را ست بروگرد بر به غير ازرديف 82023100، به انضمام اجزاء و قطعات. 80,515 5,963,963,530 Rls. 140,461 $
62 10 1397 اصفهان چين 68151090 اشياء ساخته شده ا ز گرافيت يا ا ز کربن هاي ديگر براي مصارف غير برقي 2,000 5,756,067,825 Rls. 137,049 $
63 4 1397 اصفهان چين 68029310 سنگ خارا پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 312,790 5,733,328,732 Rls. 134,051 $
64 4 1397 اصفهان چين 87083022 کاسه و دیسک ترمز(Brake Disk ) با یا بدون لنت ترمز و ملحقات دیگر، برای اتوبوس، مینی بوس، کامیونت، کامیون و کامیون کشنده تریلر 102,568 5,717,116,107 Rls. 134,647 $
65 3 1397 اصفهان چين 84229010 اجزاء و قطعات تعرفه 84221100 47,200 5,695,633,024 Rls. 135,610 $
66 10 1397 اصفهان چين 07133310 لوبيا چيتي 112,000 5,596,683,156 Rls. 133,255 $
67 5 1397 اصفهان چين 98842940 قطعات منفصله براي توليد ماشين آلات راهسازي، به استثناي لاستيک، با ساخت داخل 35% و بيشتر با حذف شاسي 30,720 5,526,307,580 Rls. 127,042 $
68 8 1397 اصفهان چين 98842940 قطعات منفصله براي توليد ماشين آلات راهسازي، به استثناي لاستيک، با ساخت داخل 35% و بيشتر با حذف شاسي 30,720 5,490,635,000 Rls. 130,729 $
69 1 1397 اصفهان چين 68042100 سنگ آسياب، سنباده ياچرخ تراش، ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 1,866 5,364,243,608 Rls. 142,310 $
70 4 1397 اصفهان چين 68042100 سنگ آسياب، سنباده ياچرخ تراش، ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 1,681 5,329,269,200 Rls. 125,513 $
71 2 1397 اصفهان چين 68042100 سنگ آسياب، سنباده ياچرخ تراش، ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 1,971 5,277,062,700 Rls. 125,644 $
72 8 1397 اصفهان چين 85258010 دوربین مدار بسته (برای مراقبت یا برای نظارت عبور و مرور (traffic) بدون ادوات سنجش 6,098 5,240,920,960 Rls. 124,784 $
73 4 1397 اصفهان چين 85258010 دوربین مدار بسته (برای مراقبت یا برای نظارت عبور و مرور (traffic) بدون ادوات سنجش 5,920 5,214,729,080 Rls. 123,674 $
74 1 1397 اصفهان چين 84159070 فن کويل 38,253 5,123,469,706 Rls. 136,936 $
75 12 1397 اصفهان چين 27131200 کک نفت تکليس شده 100,000 5,025,274,460 Rls. 119,649 $
76 8 1397 اصفهان چين 87083022 کاسه و دیسک ترمز(Brake Disk ) با یا بدون لنت ترمز و ملحقات دیگر، برای اتوبوس، مینی بوس، کامیونت، کامیون و کامیون کشنده تریلر 20,181 4,960,321,941 Rls. 118,103 $
77 3 1397 اصفهان چين 90152000 تئودوليتها (زاويه ياب ها) و تاکي مترها و تاكئو مترها 455 4,920,344,200 Rls. 117,066 $
78 3 1397 اصفهان چين 84509090 ساير اجزاء و قطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي و غيرخانگي غير مذكور در جاي ديگر 25,590 4,568,825,214 Rls. 122,901 $
79 9 1397 اصفهان چين 91070000 کليد قطع و وصل ساعتي داراي انواع محرک ساعت يا داراي موتورسنکرون. 2,716 4,501,561,470 Rls. 107,180 $
80 2 1397 اصفهان چين 84339000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه ها براي بردا شت جوركردن، درجه بندي كردن، يا كوبيدن محصولات كشاورزي 23,500 4,491,536,000 Rls. 106,941 $
81 8 1397 اصفهان چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 26,331 4,363,737,414 Rls. 103,899 $
82 12 1397 اصفهان چين 68042290 ساير سنگ هاي آسياب و سنگ هاي سنباده و سنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غير مذکور در جاي ديگر 23,425 4,326,670,940 Rls. 103,016 $
83 10 1397 اصفهان چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 35,769 4,317,288,205 Rls. 102,793 $
84 6 1397 ذوب آهن اصفهان چين 69032090 اشياء سراميكي نسوزکه داراي بيش از 50% وزني آلومين يامخلوط ياترکيبي ا ز آلومين و سيليس غير مذکور در جاي ديگر 68,000 4,261,862,500 Rls. 101,473 $
85 8 1397 اصفهان چين 84659500 ماشين هاي سورا خ کردن يا ا سکنه کردن براي کارروي چوب، چوب پنبه، استخوان، كائوچو، مواد پلاستيكي سخت و غيره 9,100 4,108,875,750 Rls. 97,830 $
86 1 1397 اصفهان چين 68042290 ساير سنگ هاي آسياب و سنگ هاي سنباده و سنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غير مذکور در جاي ديگر 172,139 4,099,991,000 Rls. 108,777 $
87 10 1397 اصفهان چين 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غير ازانوا ع تزريقي يافشاري). 15,500 4,064,890,000 Rls. 96,783 $
88 7 1397 اصفهان چين 84339090 اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابراي برداشت ... 24,360 3,878,133,000 Rls. 92,336 $
89 6 1397 اصفهان چين 85389010 اجزاء و قطعات تعرفه هاي 8535و8536 5,580 3,774,763,276 Rls. 89,875 $
90 10 1397 اصفهان چين 87083022 کاسه و دیسک ترمز(Brake Disk ) با یا بدون لنت ترمز و ملحقات دیگر، برای اتوبوس، مینی بوس، کامیونت، کامیون و کامیون کشنده تریلر 9,000 3,754,461,809 Rls. 89,392 $
91 2 1397 اصفهان چين 39204310 نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6% پلاستي سايزر 29,984 3,720,982,130 Rls. 88,595 $
92 1 1397 اصفهان چين 84158100 دستگاه هاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولد سرما و سوپاپ براي برگشت گردش سرما، گرما 18,650 3,658,135,132 Rls. 97,048 $
93 7 1397 اصفهان چين 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 21,600 3,557,276,860 Rls. 84,697 $
94 10 1397 اصفهان چين 84229090 ساير اجزا و قطعات ماشين هاي ظرفشويي، ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن، پركردن، بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 5,500 3,504,860,450 Rls. 83,449 $
95 7 1397 اصفهان چين 84619000 ماشين هاي ا بزا ر براي کار بر روي فلزات ا ز طريق بردا شتن فلز يا سرمتها، غير مذکور در جاي ديگر 20,874 3,493,159,252 Rls. 83,170 $
96 1 1397 اصفهان چين 82023900 تيغه ا ره مدور (ا زجمله تيغه ا ره را ست بروگرد بر به غير ازرديف 82023100، به انضمام اجزاء و قطعات. 80,220 3,491,885,650 Rls. 92,655 $
97 3 1397 اصفهان چين 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غير مذکور ازپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6% وزني پلاستي سايزرمستحکم 55,840 3,380,224,000 Rls. 80,329 $
98 5 1397 اصفهان چين 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غير مذکور ازپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6% وزني پلاستي سايزرمستحکم 56,000 3,342,865,000 Rls. 76,847 $
99 6 1397 اصفهان چين 84138200 بالابرهاي آبگونها 23,298 3,207,746,192 Rls. 76,374 $
100 3 1397 اصفهان چين 87083022 کاسه و دیسک ترمز(Brake Disk ) با یا بدون لنت ترمز و ملحقات دیگر، برای اتوبوس، مینی بوس، کامیونت، کامیون و کامیون کشنده تریلر 30,883 3,186,996,664 Rls. 75,737 $
مجموع کل
2,059,374,149,188 ريال
مجموع کل
48,765,363 دلار