آمار کل " واردات از" کشور (فرانسه) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1397 اصفهان فرانسه 98870312 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 726,473 356,928,929,859 Rls. 8,507,931 $
2 7 1397 اصفهان فرانسه 98870312 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 501,113 269,131,854,101 Rls. 6,376,918 $
3 6 1397 اصفهان فرانسه 98870312 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 281,677 90,611,813,066 Rls. 2,157,424 $
4 5 1397 اصفهان فرانسه 98870312 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 89,896 62,986,401,136 Rls. 1,435,424 $
5 3 1397 اصفهان فرانسه 98870312 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 84,696 46,380,081,538 Rls. 1,102,692 $
6 2 1397 اصفهان فرانسه 98870312 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 91,185 36,252,562,252 Rls. 863,156 $
7 10 1397 اصفهان فرانسه 87089921 اجزاء و قطعات براي سواري، وا نت و تراکتور کشاورزي غير مذكور 57,947 33,294,441,925 Rls. 792,725 $
8 10 1397 اصفهان فرانسه 98870312 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 191,023 30,644,478,004 Rls. 729,630 $
9 9 1397 اصفهان فرانسه 87089921 اجزاء و قطعات براي سواري، وا نت و تراکتور کشاورزي غير مذكور 98,468 30,426,618,572 Rls. 724,443 $
10 3 1397 اصفهان فرانسه 84661000 ا بزا رگير و حديده گيرخودکار 21,205 29,360,685,257 Rls. 696,328 $
11 12 1397 اصفهان فرانسه 87089921 اجزاء و قطعات براي سواري، وا نت و تراکتور کشاورزي غير مذكور 54,674 24,268,673,476 Rls. 577,827 $
12 2 1397 اصفهان فرانسه 98870311 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14% 29,863 19,234,277,502 Rls. 457,958 $
13 1 1397 اصفهان فرانسه 86040000 وسائط نقليه تعمير و نگهداري يا سرويس راه آهن يا تراموا، حتي خودرو (مثلا؛ وا گن کارگاه و...) 41,100 17,837,952,000 Rls. 424,713 $
14 11 1397 اصفهان فرانسه 98870312 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 145,355 17,725,840,092 Rls. 422,045 $
15 7 1397 اصفهان فرانسه 87089921 اجزاء و قطعات براي سواري، وا نت و تراکتور کشاورزي غير مذكور 39,277 17,239,467,664 Rls. 410,465 $
16 11 1397 اصفهان فرانسه 87089921 اجزاء و قطعات براي سواري، وا نت و تراکتور کشاورزي غير مذكور 13,707 16,879,824,244 Rls. 401,900 $
17 2 1397 اصفهان فرانسه 85151100 هويه ها و طپانچه هاي لحيم کاري 4,504 16,279,262,380 Rls. 387,601 $
18 11 1397 فولاد مبارکه اصفهان فرانسه 69032020 اشياء سراميکي نسوزداراي بيش از 45% وزني آلومين (Al2O3) باشد 33,369 12,214,231,260 Rls. 290,815 $
19 8 1397 اصفهان فرانسه 87089921 اجزاء و قطعات براي سواري، وا نت و تراکتور کشاورزي غير مذكور 17,392 11,797,524,748 Rls. 280,892 $
20 2 1397 فولاد مبارکه اصفهان فرانسه 38190090 ساير مايعات آماده شده براي ادوات هيدروليکي انتقال نيروداراي 70%وزني کمتر روغن هاي نفتي غير مذكور در جاي ديگر 55,136 9,106,916,799 Rls. 216,831 $
21 8 1397 فولاد مبارکه اصفهان فرانسه 38190090 ساير مايعات آماده شده براي ادوات هيدروليکي انتقال نيروداراي 70%وزني کمتر روغن هاي نفتي غير مذكور در جاي ديگر 48,576 8,816,142,276 Rls. 209,907 $
22 6 1397 اصفهان فرانسه 38190090 ساير مايعات آماده شده براي ادوات هيدروليکي انتقال نيروداراي 70%وزني کمتر روغن هاي نفتي غير مذكور در جاي ديگر 63,943 8,342,741,159 Rls. 198,636 $
23 6 1397 فولاد مبارکه اصفهان فرانسه 38190090 ساير مايعات آماده شده براي ادوات هيدروليکي انتقال نيروداراي 70%وزني کمتر روغن هاي نفتي غير مذكور در جاي ديگر 45,080 8,321,746,813 Rls. 198,138 $
24 6 1397 اصفهان فرانسه 27101920 گريس 52,098 7,943,019,817 Rls. 189,120 $
25 4 1397 اصفهان فرانسه 84189990 ساير اجزاء و قطعات يخچالها، فريزرها و و ساير تجهيزات سردكننده يا منجمد كننده به رديفهاي 84189100و84189910 14,700 7,635,709,097 Rls. 180,641 $
26 7 1397 اصفهان فرانسه 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آن ها مخلوط نشده غير مذکور در جاي ديگر 1,725 6,986,586,472 Rls. 166,348 $
27 5 1397 اصفهان فرانسه 84661000 ا بزا رگير و حديده گيرخودکار 7,941 6,193,492,899 Rls. 141,146 $
28 9 1397 اصفهان فرانسه 29362300 ويتامين b2و مشتقات آن، مخلوط نشده 1,700 6,108,037,519 Rls. 145,429 $
29 3 1397 فولاد مبارکه اصفهان فرانسه 38190090 ساير مايعات آماده شده براي ادوات هيدروليکي انتقال نيروداراي 70%وزني کمتر روغن هاي نفتي غير مذكور در جاي ديگر 32,384 6,067,667,992 Rls. 144,187 $
30 10 1397 فولاد مبارکه اصفهان فرانسه 34031990 سايرفرآورده هاي روان کننده ضدزنگ با کمتر از 70درصد وزني روغن نفتي يامعدني -روان کننده سيليکوني 38,000 5,850,905,600 Rls. 139,308 $
31 9 1397 اصفهان فرانسه 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آن ها، مخلوط نشده 1,000 4,759,515,604 Rls. 113,322 $
32 9 1397 اصفهان فرانسه 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آن ها مخلوط نشده غير مذکور در جاي ديگر 3,500 4,678,006,134 Rls. 111,381 $
33 1 1397 اصفهان فرانسه 98870311 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14% 8,330 4,116,465,264 Rls. 98,546 $
34 8 1397 اصفهان فرانسه 98870312 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 8,900 3,962,296,067 Rls. 94,340 $
35 10 1397 اصفهان فرانسه 59119000 ساير محصولات واشياء نسجي، براي مصارف فني، مذكور در يادداشت فصل 7 785 2,954,308,708 Rls. 70,341 $
36 7 1397 اصفهان فرانسه 29362800 ويتامين E و مشتقات آن، مخلوط نشده 10,000 2,874,478,806 Rls. 68,440 $
37 10 1397 اصفهان فرانسه 38190090 ساير مايعات آماده شده براي ادوات هيدروليکي انتقال نيروداراي 70%وزني کمتر روغن هاي نفتي غير مذكور در جاي ديگر 18,756 2,556,794,840 Rls. 60,876 $
38 7 1397 اصفهان فرانسه 29362300 ويتامين b2و مشتقات آن، مخلوط نشده 720 2,534,843,678 Rls. 60,353 $
39 7 1397 اصفهان فرانسه 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آن ها، مخلوط نشده 500 2,419,936,532 Rls. 57,618 $
40 5 1397 اصفهان فرانسه 59119000 ساير محصولات واشياء نسجي، براي مصارف فني، مذكور در يادداشت فصل 7 471 1,938,873,439 Rls. 46,164 $
41 9 1397 اصفهان فرانسه 29362400 اسيد D - يا DL -پانتوتنيک (ويتامين b3يا b5) و مشتقات آن ها مخلوط نشده 2,600 1,890,463,361 Rls. 45,011 $
42 11 1397 اصفهان فرانسه 27101920 گريس 12,840 1,859,631,361 Rls. 44,277 $
43 2 1397 اصفهان فرانسه 90328990 ساير آلات و دستگاه هاي تنظيم يا كنترل خودكار غير مذكور 18 1,822,699,280 Rls. 43,398 $
44 1 1397 فولاد مبارکه اصفهان فرانسه 38190090 ساير مايعات آماده شده براي ادوات هيدروليکي انتقال نيروداراي 70%وزني کمتر روغن هاي نفتي غير مذكور در جاي ديگر 17,600 1,702,603,584 Rls. 40,538 $
45 9 1397 اصفهان فرانسه 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که در جاي ديگر گفته نشده ا ست 337 1,700,437,200 Rls. 40,487 $
46 7 1397 اصفهان فرانسه 87082910 اجزاء و قطعات و متفرغات بدنه، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 3,510 1,619,146,200 Rls. 38,550 $
47 7 1397 اصفهان فرانسه 84099190 ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي 2,874 1,609,773,288 Rls. 38,328 $
48 9 1397 اصفهان فرانسه 87082910 اجزاء و قطعات و متفرغات بدنه، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,980 1,593,518,638 Rls. 37,941 $
49 9 1397 اصفهان فرانسه 29362500 ويتامين6 b، مشتقات آن، مخلوط نشده 700 1,579,028,063 Rls. 37,596 $
50 11 1397 اصفهان فرانسه 38190090 ساير مايعات آماده شده براي ادوات هيدروليکي انتقال نيروداراي 70%وزني کمتر روغن هاي نفتي غير مذكور در جاي ديگر 10,480 1,522,319,107 Rls. 36,246 $
51 11 1397 اصفهان فرانسه 86073000 قلابها و ساير وسايل کوپلينگ، ضربه گيرهاي لکوموتيوهاي را ه آهن و اجزاء و قطعات آن ها 140 1,490,325,000 Rls. 35,484 $
52 9 1397 اصفهان فرانسه 85151100 هويه ها و طپانچه هاي لحيم کاري 223 1,490,030,271 Rls. 35,477 $
53 9 1397 اصفهان فرانسه 29362920 نيكوتينيك اسيد (نياسين) 5,600 1,453,815,926 Rls. 34,615 $
54 9 1397 اصفهان فرانسه 29362210 ويتامين b1(تيامين هيدروکلرا يد) تيامين منونيترات مخلوط نشده 550 1,281,878,678 Rls. 30,521 $
55 9 1397 اصفهان فرانسه 69022020 محصولات سراميكي ساختماني (آجر، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آن هايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه محصولاتي كه به لحاظ وزنيداراي بيش از 50% آلومين (Al2O3) و 10% وزني يا بيشتر زيركونيا (ZrO2) باشد 2,153 1,068,789,953 Rls. 25,447 $
56 7 1397 اصفهان فرانسه 29362600 ويتامين12 B و مشتقات آن، مخلوط نشده 325 966,133,392 Rls. 23,003 $
57 5 1397 اصفهان فرانسه 87082910 اجزاء و قطعات و متفرغات بدنه، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,320 954,895,968 Rls. 21,762 $
58 7 1397 اصفهان فرانسه 29362920 نيكوتينيك اسيد (نياسين) 3,600 946,368,058 Rls. 22,533 $
59 7 1397 اصفهان فرانسه 29362500 ويتامين6 b، مشتقات آن، مخلوط نشده 300 871,897,692 Rls. 20,759 $
60 7 1397 اصفهان فرانسه 29362400 اسيد D - يا DL -پانتوتنيک (ويتامين b3يا b5) و مشتقات آن ها مخلوط نشده 1,000 710,053,918 Rls. 16,906 $
61 6 1397 اصفهان فرانسه 85013300 الكترو موتورها و ژنرا تورها با جريان مستقيم به قدرت بيشترا ز75 کيلووا ت و حدا کثر 375 کيلووا ت 1,300 638,469,000 Rls. 15,202 $
62 2 1397 اصفهان فرانسه 90329000 اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مشمول رديف 9032 27 608,519,540 Rls. 14,489 $
63 10 1397 اصفهان فرانسه 27101920 گريس 3,868 548,209,082 Rls. 13,052 $
64 8 1397 اصفهان فرانسه 87082910 اجزاء و قطعات و متفرغات بدنه، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,170 542,339,931 Rls. 12,913 $
65 7 1397 اصفهان فرانسه 29362210 ويتامين b1(تيامين هيدروکلرا يد) تيامين منونيترات مخلوط نشده 200 541,009,570 Rls. 12,881 $
66 6 1397 اصفهان فرانسه 87082910 اجزاء و قطعات و متفرغات بدنه، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 660 477,447,984 Rls. 10,881 $
67 12 1397 اصفهان فرانسه 84749090 اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر، چكش، كانكتيو، منتل 455 473,970,000 Rls. 11,285 $
68 2 1397 اصفهان فرانسه 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر 390 160,949,408 Rls. 3,832 $
69 4 1397 اصفهان فرانسه 38160090 ساير 12,000 142,769,352 Rls. 3,362 $
70 12 1397 اصفهان فرانسه 38160090 ساير 12,000 137,826,744 Rls. 3,282 $
71 10 1397 اصفهان فرانسه 87082910 اجزاء و قطعات و متفرغات بدنه، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 31 39,571,591 Rls. 942 $
72 4 1397 اصفهان فرانسه 07011000 بذر سيب زميني 1,000 27,395,760 Rls. 644 $
73 12 1397 اصفهان فرانسه 27101920 گريس 351 11,981,055 Rls. 285 $
مجموع کل
1,286,147,672,546 ريال
مجموع کل
30,523,888 دلار
[1]