آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1397 اصفهان ترکيه 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غير ازانوا ع تزريقي يافشاري). 373,000 71,510,793,843 Rls. 1,702,639 $
2 12 1397 اصفهان ترکيه 28352610 مونو كلسيم فسفات 2,000,000 54,763,120,000 Rls. 1,303,884 $
3 8 1397 اصفهان ترکيه 84440000 ماشينهاي اكسترودينگ (Extruding)، كشش (Drawing)، تكسچرينگ (Texturing) يا برش مواد نسجي سنتتيك يا مصنوعي. 140,750 45,124,358,655 Rls. 1,074,390 $
4 9 1397 اصفهان ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک. 294,684 36,344,167,660 Rls. 865,337 $
5 12 1397 اصفهان ترکيه 84452000 ماشين هاي ريسندگي مواد نسجي 38,978 36,106,460,000 Rls. 859,678 $
6 9 1397 اصفهان ترکيه 28352610 مونو كلسيم فسفات 1,275,000 33,578,364,300 Rls. 799,485 $
7 4 1397 اصفهان ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک. 328,175 33,133,128,467 Rls. 775,446 $
8 7 1397 اصفهان ترکيه 84451900 ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي، که در جاي ديگر مذکور نباشد 81,471 30,862,260,000 Rls. 734,816 $
9 11 1397 اصفهان ترکيه 28352610 مونو كلسيم فسفات 1,000,000 27,869,580,000 Rls. 663,561 $
10 7 1397 اصفهان ترکيه 84452000 ماشين هاي ريسندگي مواد نسجي 205,239 26,317,500,000 Rls. 626,607 $
11 7 1397 اصفهان ترکيه 28352610 مونو كلسيم فسفات 850,000 24,504,452,800 Rls. 583,439 $
12 11 1397 اصفهان ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک. 241,808 24,180,520,021 Rls. 575,727 $
13 11 1397 اصفهان ترکيه 48025500 سايرکاغذ مقوا قشرنزده اندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g به شکل رول بدون الياف يا باحدا کثر0 516,212 23,727,684,926 Rls. 564,946 $
14 12 1397 اصفهان ترکيه 48025500 سايرکاغذ مقوا قشرنزده اندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g به شکل رول بدون الياف يا باحدا کثر0 494,879 22,872,598,096 Rls. 544,586 $
15 12 1397 اصفهان ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک. 248,011 22,870,045,336 Rls. 544,525 $
16 9 1397 اصفهان ترکيه 84748000 ساير ماشين آلات و دستگاه هاي به هم فشردن، شكل دادن يا قالب گيري سوختهاي معدني جامد، خميرهاي سراميكي و ساير محصولات معدني، ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه 78,815 22,022,595,000 Rls. 524,348 $
17 12 1397 اصفهان ترکيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده 229,950 20,768,352,117 Rls. 494,485 $
18 12 1397 اصفهان ترکيه 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 28,160 20,442,800,070 Rls. 486,733 $
19 1 1397 اصفهان ترکيه 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 63,000 16,897,140,000 Rls. 465,627 $
20 3 1397 اصفهان ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک. 171,038 16,060,237,881 Rls. 381,118 $
21 12 1397 اصفهان ترکيه 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 27,450 15,501,395,800 Rls. 369,082 $
22 11 1397 اصفهان ترکيه 84451900 ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي، که در جاي ديگر مذکور نباشد 51,120 14,655,555,000 Rls. 348,942 $
23 1 1397 اصفهان ترکيه 84451900 ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي، که در جاي ديگر مذکور نباشد 46,480 14,473,800,000 Rls. 384,053 $
24 4 1397 اصفهان ترکيه 84624900 ماشين هاي پانچ کردن يافاق و زبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها) بدون كنترل شماره اي 55,430 14,467,230,000 Rls. 338,256 $
25 10 1397 اصفهان ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک. 122,031 14,462,187,523 Rls. 344,338 $
26 2 1397 اصفهان ترکيه 75021000 نيکل بصورت کارنشده، غيرممزوج. 23,915 14,272,742,760 Rls. 339,827 $
27 7 1397 اصفهان ترکيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده 175,308 14,215,341,829 Rls. 338,460 $
28 11 1397 اصفهان ترکيه 75021000 نيکل بصورت کارنشده، غيرممزوج. 24,000 14,214,550,200 Rls. 338,442 $
29 2 1397 اصفهان ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک. 146,766 14,024,003,928 Rls. 333,905 $
30 10 1397 اصفهان ترکيه 18050090 پودر كاكائو بدون افزودن قند، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته بندي هاي بيش از ده كيلوگرم 161,000 13,845,600,000 Rls. 329,657 $
31 11 1397 اصفهان ترکيه 53071000 نخ ا زکنف يا ازسايرالياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 يک لا. 232,928 13,681,283,847 Rls. 325,745 $
32 8 1397 اصفهان ترکيه 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غير ازانوا ع تزريقي يافشاري). 87,170 13,207,566,392 Rls. 314,466 $
33 8 1397 اصفهان ترکيه 75021000 نيکل بصورت کارنشده، غيرممزوج. 24,000 13,094,004,000 Rls. 311,762 $
34 5 1397 اصفهان ترکيه 84571000 دستگاه متمرکزماشين کاري براي کارکردن روي فلزات 134,960 12,673,750,000 Rls. 291,351 $
35 10 1397 اصفهان ترکيه 53071000 نخ ا زکنف يا ازسايرالياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 يک لا. 212,505 12,510,760,703 Rls. 297,875 $
36 3 1397 اصفهان ترکيه 28362000 کربنات دي سديم 1,000,000 12,424,250,000 Rls. 295,815 $
37 7 1397 اصفهان ترکيه 54024400 نخ يک لا الاستومريك (Elastomeric)، بدون تاب يا با تابي كه از 50 دور در متر بيشتر نباشد، آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 41,367 12,095,588,366 Rls. 287,991 $
38 10 1397 فولاد مبارکه اصفهان ترکيه 27101950 روغن صنعتي 160,125 11,885,495,895 Rls. 282,988 $
39 9 1397 اصفهان ترکيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده 96,297 11,857,633,598 Rls. 282,324 $
40 8 1397 اصفهان ترکيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده 102,711 11,498,465,623 Rls. 273,774 $
41 10 1397 اصفهان ترکيه 28352610 مونو كلسيم فسفات 425,000 11,442,825,800 Rls. 272,448 $
42 8 1397 اصفهان ترکيه 28352610 مونو كلسيم فسفات 425,000 11,392,410,600 Rls. 271,248 $
43 4 1397 ذوب آهن اصفهان ترکيه 84559000 اجزاء و قطعات ماشين هاي نورد فلزات (غير ازغلتک ها) 24,020 10,419,029,879 Rls. 244,808 $
44 10 1397 اصفهان ترکيه 85079010 پليت باطري (Grid-Cast) 72,000 9,760,063,128 Rls. 232,383 $
45 7 1397 اصفهان ترکيه 84451100 ماشين هاي حلاجي (Cardingmachines) 77,413 9,665,200,000 Rls. 230,124 $
46 7 1397 اصفهان ترکيه 84454000 ماشين هاي نخ پيچي (ا زجمله ماسوره پيچي) قرقره پيچي يا بازکردن مواد نسجي 76,119 9,390,560,000 Rls. 223,585 $
47 9 1397 اصفهان ترکيه 85079010 پليت باطري (Grid-Cast) 72,000 9,143,979,160 Rls. 217,712 $
48 12 1397 اصفهان ترکيه 38123930 پایدارکننده­های UV 70,990 8,607,858,000 Rls. 204,949 $
49 9 1397 اصفهان ترکيه 55093200 نخ چندلا يا کابله، باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يا مدآکريليک، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت 40,000 8,537,760,000 Rls. 203,280 $
50 12 1397 اصفهان ترکيه 53071000 نخ ا زکنف يا ازسايرالياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 يک لا. 117,444 8,324,910,229 Rls. 198,212 $
51 7 1397 اصفهان ترکيه 33021090 سايرفرآورده ها و مخلوط ها بر اساس مواد معطرمورد مصرف درصنايع غذا يي يا نوشابه سازي غير ازاسانس کولا 16,500 8,277,311,000 Rls. 197,079 $
52 8 1397 اصفهان ترکيه 55093200 نخ چندلا يا کابله، باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يا مدآکريليک، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت 43,189 7,981,232,204 Rls. 190,029 $
53 9 1397 اصفهان ترکيه 34012030 صابون چيپس 200,000 7,546,554,000 Rls. 179,680 $
54 11 1397 فولاد مبارکه اصفهان ترکيه 27101950 روغن صنعتي 100,625 7,520,986,200 Rls. 179,071 $
55 5 1397 اصفهان ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک. 74,479 7,480,043,849 Rls. 172,443 $
56 12 1397 فولاد مبارکه اصفهان ترکيه 84823000 رولربيرينگ كروي (Spherical) 7,090 7,008,095,154 Rls. 166,859 $
57 7 1397 اصفهان ترکيه 85079010 پليت باطري (Grid-Cast) 48,000 6,368,239,844 Rls. 151,625 $
58 2 1397 اصفهان ترکيه 84431900 ساير ماشين الات چاپ غير مذكور 41,800 6,300,000,000 Rls. 150,000 $
59 6 1397 اصفهان ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک. 74,702 6,204,530,976 Rls. 147,727 $
60 9 1397 اصفهان ترکيه 84596100 ماشين هاي فرزکردن براي فلزات، باکنترل شماره ا ي (غير ازنوع زا نوئي) 100,240 6,166,160,000 Rls. 146,813 $
61 7 1397 اصفهان ترکيه 84453000 ماشين هاي دولاکردن ياتابيدن نخ نسجي 43,125 6,139,125,000 Rls. 146,170 $
62 7 1397 اصفهان ترکيه 84451200 ماشين هاي شانه زني (Combingmachines) 15,987 6,139,125,000 Rls. 146,170 $
63 2 1397 اصفهان ترکيه 84512900 ماشين هاي خشک کردن باظرفيت بيشترا ز10کيلوگرم شستني خشک 45,220 6,048,000,000 Rls. 144,000 $
64 8 1397 اصفهان ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک. 48,044 5,960,324,429 Rls. 141,913 $
65 7 1397 اصفهان ترکيه 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني و فرآورده ها بر اساس ا ين مواد به غير ازخمير پيگمنت چاپ پارچه 29,890 5,800,735,038 Rls. 138,112 $
66 7 1397 اصفهان ترکيه 84451300 ماشين هاي کشش يا فتيله كني الياف (ِِdrawing and roving machines) 11,085 5,799,120,000 Rls. 138,074 $
67 7 1397 ذوب آهن اصفهان ترکيه 84559000 اجزاء و قطعات ماشين هاي نورد فلزات (غير ازغلتک ها) 1,956 5,736,395,813 Rls. 136,581 $
68 6 1397 اصفهان ترکيه 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين مواد، غير مذکور در جاي ديگر 29,840 5,652,990,378 Rls. 134,595 $
69 4 1397 اصفهان ترکيه 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 36,300 5,649,475,590 Rls. 132,450 $
70 7 1397 اصفهان ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک، ا زآکريليک يا مدآکريليک. 62,995 5,584,297,801 Rls. 132,960 $
71 9 1397 اصفهان ترکيه 84378090 ماشين آلات ودستگاههابراي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات خشک کرده 2,554 5,115,417,300 Rls. 121,796 $
72 10 1397 اصفهان ترکيه 40029900 ساير محصولات کائوچوي سنتتيک وشبه كائوچو که در جاي ديگر مذکور نباشد (غير ازشيره يالاتکس) 50,000 5,093,067,060 Rls. 121,264 $
73 9 1397 اصفهان ترکيه 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غير ازانوا ع تزريقي يافشاري). 1,879 4,883,704,800 Rls. 116,279 $
74 5 1397 اصفهان ترکيه 55093200 نخ چندلا يا کابله، باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يا مدآکريليک، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت 19,091 4,839,065,878 Rls. 111,243 $
75 10 1397 اصفهان ترکيه 85340000 مدا رهاي چاپي 1,589 4,672,454,200 Rls. 111,249 $
76 9 1397 اصفهان ترکيه 84195090 دستگاههاي مبدل حرارتي 9,210 4,609,612,800 Rls. 109,753 $
77 1 1397 اصفهان ترکيه 98842700 قطعات منفصله براي توليد ليفتراك به استثناي دكل كامل، اكسل فرمان، رينگ، شاسي، وزنه تعادلي، كابين راننده، باطري، رادياتور آب، لاستيك و كپسول مخصوص ليفتراك گازي 720 4,453,109,596 Rls. 118,138 $
78 8 1397 اصفهان ترکيه 31059090 سايرکودهاي غير مذکور 22,094 4,364,728,851 Rls. 103,922 $
79 2 1397 اصفهان ترکيه 87085039 اجزاء و قطعات محورهاي غير محرك بجز توپي محور 41,190 4,337,183,903 Rls. 103,266 $
80 1 1397 اصفهان ترکيه 84361000 ماشين آلات و دستگاه هاي تهيه عليق يا نوا له براي حيوانات 32,400 4,318,930,200 Rls. 114,600 $
81 10 1397 اصفهان ترکيه 54024400 نخ يک لا الاستومريك (Elastomeric)، بدون تاب يا با تابي كه از 50 دور در متر بيشتر نباشد، آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 13,000 4,317,688,050 Rls. 102,802 $
82 8 1397 اصفهان ترکيه 18050090 پودر كاكائو بدون افزودن قند، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته بندي هاي بيش از ده كيلوگرم 46,000 4,286,516,200 Rls. 102,060 $
83 12 1397 اصفهان ترکيه 48221000 قرقره، ماسوره، دوک تكيه گاه هاي و همانند ازخميرکاغذ، کاغذ يا مقوا، براي پيچيدن نخهاي نسجي 88,491 4,228,586,370 Rls. 100,681 $
84 5 1397 اصفهان ترکيه 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 45,600 4,227,685,440 Rls. 100,660 $
85 9 1397 اصفهان ترکيه 35069100 چسباننده ها بر اساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا بر اساس كائوچو 20,325 4,167,573,696 Rls. 99,228 $
86 4 1397 اصفهان ترکيه 85021290 ساير مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني ترا کمي-احتراقي به قدرت بيش از 75 تا 375 kva غير مذکور در جاي ديگر 7,680 4,129,637,460 Rls. 97,696 $
87 5 1397 اصفهان ترکيه 32041190 ساير مواد رنگي ديسپرسه وفرآورده ها بجز گرانول مستربچ 13,000 4,128,837,140 Rls. 98,306 $
88 2 1397 اصفهان ترکيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره، ا زآکريليک يامد آکريليک، حلاجي نشده،شانه نزده يا براي نخ ريسي عمل اوري نشده 44,430 4,119,517,181 Rls. 98,084 $
89 2 1397 اصفهان ترکيه 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني و فرآورده ها بر اساس ا ين مواد به غير ازخمير پيگمنت چاپ پارچه 22,000 4,049,817,192 Rls. 96,424 $
90 2 1397 اصفهان ترکيه 33019090 ساير اولئورزينهاي استخرا جي، بامحلول غليظ روغن ها....بجزآ ب مقطر خوشبو و محلول آ بي روغن اسانسي 6,975 4,048,227,099 Rls. 96,387 $
91 9 1397 اصفهان ترکيه 81089000 مصنوعات ا زتيتان، که در جاي ديگرگفته نشده ا ست. 890 3,999,658,860 Rls. 95,230 $
92 10 1397 اصفهان ترکيه 84799090 اجزاء و قطعات ماشين ها و دستگاه هاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء و قطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 230 3,969,695,206 Rls. 94,517 $
93 6 1397 اصفهان ترکيه 40029900 ساير محصولات کائوچوي سنتتيک وشبه كائوچو که در جاي ديگر مذکور نباشد (غير ازشيره يالاتکس) 44,000 3,783,316,000 Rls. 90,079 $
94 7 1397 اصفهان ترکيه 73079300 لوا زم وا تصالات براي جوشکاري لب به لب ا زآهن ياا زفولاد (غير ازفولادزنگ نزن). 42,330 3,779,228,495 Rls. 89,981 $
95 11 1397 اصفهان ترکيه 73079300 لوا زم وا تصالات براي جوشکاري لب به لب ا زآهن ياا زفولاد (غير ازفولادزنگ نزن). 42,331 3,627,034,224 Rls. 86,358 $
96 12 1397 اصفهان ترکيه 48114100 کاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده خودچسب (self-adhesive) 1,470 3,622,886,470 Rls. 86,259 $
97 12 1397 اصفهان ترکيه 73079300 لوا زم وا تصالات براي جوشکاري لب به لب ا زآهن ياا زفولاد (غير ازفولادزنگ نزن). 42,271 3,595,363,252 Rls. 85,604 $
98 5 1397 اصفهان ترکيه 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني و فرآورده ها بر اساس ا ين مواد به غير ازخمير پيگمنت چاپ پارچه 21,880 3,547,244,391 Rls. 80,840 $
99 7 1397 اصفهان ترکيه 73072990 لوازم واتصالات لوله كشي ازفولاد زنگ نزن كه در جاي ديگر ذكرنشده 17,704 3,531,437,520 Rls. 84,082 $
100 3 1397 اصفهان ترکيه 73079300 لوا زم وا تصالات براي جوشکاري لب به لب ا زآهن ياا زفولاد (غير ازفولادزنگ نزن). 41,630 3,460,014,783 Rls. 82,381 $
مجموع کل
1,230,371,943,325 ريال
مجموع کل
29,370,699 دلار