آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 85371020 دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 167,455 239,160,369,000 Rls. 5,694,294 $
2 7 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 84179000 اجزاء و قطعات کوره ها و تنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غير برقي 525,454 214,898,890,636 Rls. 5,116,638 $
3 10 1397 اصفهان ايتاليا 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 77,752 109,540,012,400 Rls. 2,608,097 $
4 9 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 69032020 اشياء سراميکي نسوزداراي بيش از 45% وزني آلومين (Al2O3) باشد 231,181 99,063,214,943 Rls. 2,358,646 $
5 3 1397 اصفهان ايتاليا 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 57,774 96,204,902,500 Rls. 2,282,804 $
6 12 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 85143000 کوره هاي صنعتي يا آزمايشگاهي، که در جاي ديگر مذکور نباشد 47,288 93,348,309,000 Rls. 2,222,579 $
7 7 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 84559000 اجزاء و قطعات ماشين هاي نورد فلزات (غير ازغلتک ها) 23,768 87,084,922,968 Rls. 2,064,711 $
8 8 1397 اصفهان ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 53,578 76,619,200,000 Rls. 1,824,266 $
9 10 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 84559000 اجزاء و قطعات ماشين هاي نورد فلزات (غير ازغلتک ها) 39,114 75,036,128,709 Rls. 1,786,575 $
10 9 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 84559000 اجزاء و قطعات ماشين هاي نورد فلزات (غير ازغلتک ها) 32,641 72,672,659,814 Rls. 1,730,302 $
11 2 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 69032020 اشياء سراميکي نسوزداراي بيش از 45% وزني آلومين (Al2O3) باشد 118,436 64,001,563,122 Rls. 1,523,846 $
12 8 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 69032020 اشياء سراميکي نسوزداراي بيش از 45% وزني آلومين (Al2O3) باشد 122,163 59,270,018,109 Rls. 1,411,193 $
13 3 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 69032020 اشياء سراميکي نسوزداراي بيش از 45% وزني آلومين (Al2O3) باشد 118,068 57,645,265,252 Rls. 1,370,208 $
14 12 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 84559000 اجزاء و قطعات ماشين هاي نورد فلزات (غير ازغلتک ها) 23,556 56,237,096,585 Rls. 1,338,978 $
15 7 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 69032020 اشياء سراميکي نسوزداراي بيش از 45% وزني آلومين (Al2O3) باشد 74,865 47,071,533,314 Rls. 1,120,751 $
16 11 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 84559000 اجزاء و قطعات ماشين هاي نورد فلزات (غير ازغلتک ها) 13,529 35,603,169,739 Rls. 847,694 $
17 1 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 69032020 اشياء سراميکي نسوزداراي بيش از 45% وزني آلومين (Al2O3) باشد 85,107 35,501,077,886 Rls. 908,126 $
18 11 1397 اصفهان ايتاليا 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 19,000 34,002,412,200 Rls. 809,581 $
19 5 1397 اصفهان ايتاليا 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 19,835 32,825,012,500 Rls. 754,598 $
20 12 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 85149000 اجزاء و قطعات دستگاه هاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 21,960 30,439,490,928 Rls. 724,750 $
21 2 1397 اصفهان ايتاليا 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره (گرمايشي و بهداشتي) 30,185 28,490,554,872 Rls. 678,347 $
22 2 1397 اصفهان ايتاليا 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 17,200 28,336,330,000 Rls. 674,675 $
23 10 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 34031990 سايرفرآورده هاي روان کننده ضدزنگ با کمتر از 70درصد وزني روغن نفتي يامعدني -روان کننده سيليکوني 222,240 25,940,354,370 Rls. 617,628 $
24 6 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 69032020 اشياء سراميکي نسوزداراي بيش از 45% وزني آلومين (Al2O3) باشد 49,065 23,206,849,996 Rls. 552,544 $
25 9 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 38160090 ساير 660,160 22,541,329,075 Rls. 536,698 $
26 12 1397 اصفهان ايتاليا 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكور دررديف هاي 84433210و84433220 3,806 21,952,820,000 Rls. 522,686 $
27 1 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 2,447 21,219,032,830 Rls. 512,357 $
28 8 1397 اصفهان ايتاليا 84223000 ماشين آلات براي پرکردن، بستن، درپوش گذا شتن يا درزگيري كردن بطري ها، پيت ها و غيره و دستگاه هاي گازدا رکردن نوشابه ها 2,500 19,059,026,000 Rls. 453,786 $
29 4 1397 اصفهان ايتاليا 84688000 ماشين آلات و دستگاه هاي لحيم کاري، زردجوشکاري ياجوشکاري، که در جاي ديگرمذکور نباشد 9,341 16,582,098,000 Rls. 392,290 $
30 4 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 69032020 اشياء سراميکي نسوزداراي بيش از 45% وزني آلومين (Al2O3) باشد 33,561 16,512,426,764 Rls. 383,118 $
31 3 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 72085110 محصولات از آهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده به شکل غيرطومار، با پهناي 600 mm يا بيشتر به ضخامت بيشترا ز10 ميلي متر وعرض بيشتراز 1850 ميلي متر 342,397 16,224,848,000 Rls. 385,571 $
32 5 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 69032020 اشياء سراميکي نسوزداراي بيش از 45% وزني آلومين (Al2O3) باشد 51,008 16,037,329,069 Rls. 365,482 $
33 6 1397 اصفهان ايتاليا 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره (گرمايشي و بهداشتي) 18,690 15,781,347,500 Rls. 375,746 $
34 9 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 34031990 سايرفرآورده هاي روان کننده ضدزنگ با کمتر از 70درصد وزني روغن نفتي يامعدني -روان کننده سيليکوني 122,400 13,952,041,884 Rls. 332,191 $
35 4 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 38249990 سایر 319,000 13,461,988,610 Rls. 316,306 $
36 7 1397 اصفهان ايتاليا 84799090 اجزاء و قطعات ماشين ها و دستگاه هاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء و قطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 29,606 13,261,007,849 Rls. 315,738 $
37 1 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 38249990 سایر 487,440 13,220,321,083 Rls. 329,855 $
38 5 1397 اصفهان ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 20,000 12,847,480,395 Rls. 291,392 $
39 5 1397 اصفهان ايتاليا 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 14,000 12,673,750,000 Rls. 291,351 $
40 1 1397 اصفهان ايتاليا 85021390 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني ترا کمي - احتراقي به قدرت بيش از 1500 kva 22,051 12,646,092,480 Rls. 337,996 $
41 12 1397 اصفهان ايتاليا 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 2,950 12,133,755,338 Rls. 288,899 $
42 8 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 34031990 سايرفرآورده هاي روان کننده ضدزنگ با کمتر از 70درصد وزني روغن نفتي يامعدني -روان کننده سيليکوني 104,400 12,098,554,776 Rls. 288,061 $
43 3 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 29161500 اسيدهاي اولئيك، لنيولئيك، يا لينولنيك، املاح و استرهاي آن ها 100,280 12,053,894,667 Rls. 286,452 $
44 10 1397 اصفهان ايتاليا 39073090 سايررزين هاي اپواکسيد به غير ا ز رنگ پودري آماده و نيمه آماده (فلس وگرا نول) 64,856 11,551,944,217 Rls. 275,046 $
45 12 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 38249990 سایر 260,800 11,304,588,749 Rls. 269,156 $
46 2 1397 اصفهان ايتاليا 85340000 مدا رهاي چاپي 2,012 11,236,934,247 Rls. 267,546 $
47 3 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 84559000 اجزاء و قطعات ماشين هاي نورد فلزات (غير ازغلتک ها) 2,216 10,516,034,291 Rls. 250,382 $
48 11 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 38249990 سایر 239,200 10,482,344,871 Rls. 249,579 $
49 3 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 72071290 شمش ا ز آهن و فولادغيرممزوج؛ که در جاي ديگر ذکرنشده. 64,800 9,893,200,000 Rls. 235,105 $
50 2 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 85015390 سايرالکتروموتورها با جريان متناوب چند فاز، به قدرت بيش از75 كيلووات بجز الکتروموتورقفس سنجابي 12,087 9,743,017,104 Rls. 231,977 $
51 12 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 38160090 ساير 2,000,000 9,714,480,000 Rls. 231,298 $
52 7 1397 اصفهان ايتاليا 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 12,368 9,712,606,784 Rls. 231,253 $
53 12 1397 اصفهان ايتاليا 39073090 سايررزين هاي اپواکسيد به غير ا ز رنگ پودري آماده و نيمه آماده (فلس وگرا نول) 35,200 9,301,052,992 Rls. 221,454 $
54 2 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 84254200 جها وچرخهاي بالاکشنده، هيدروليكي 4,400 9,234,732,416 Rls. 219,875 $
55 4 1397 اصفهان ايتاليا 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 11,712 9,123,620,377 Rls. 214,876 $
56 4 1397 اصفهان ايتاليا 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 2,025 8,966,025,915 Rls. 208,028 $
57 7 1397 اصفهان ايتاليا 84798200 ماشينها براي مخلوط کردن، ورزدا دن، خردکردن، سائيدن، غربال كردن، الك كردن، هموژنيزه كردن، امولسيونه كردن يابه هم زدن 4,520 8,916,147,000 Rls. 212,289 $
58 2 1397 اصفهان ايتاليا 98842700 قطعات منفصله براي توليد ليفتراك به استثناي دكل كامل، اكسل فرمان، رينگ، شاسي، وزنه تعادلي، كابين راننده، باطري، رادياتور آب، لاستيك و كپسول مخصوص ليفتراك گازي 9,250 8,892,415,292 Rls. 211,724 $
59 8 1397 اصفهان ايتاليا 84798200 ماشينها براي مخلوط کردن، ورزدا دن، خردکردن، سائيدن، غربال كردن، الك كردن، هموژنيزه كردن، امولسيونه كردن يابه هم زدن 4,760 8,835,151,500 Rls. 210,361 $
60 1 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 84254200 جها وچرخهاي بالاکشنده، هيدروليكي 4,400 8,761,331,520 Rls. 208,603 $
61 7 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 34031990 سايرفرآورده هاي روان کننده ضدزنگ با کمتر از 70درصد وزني روغن نفتي يامعدني -روان کننده سيليکوني 72,000 8,557,449,120 Rls. 203,749 $
62 9 1397 اصفهان ايتاليا 85340000 مدا رهاي چاپي 1,939 8,534,477,706 Rls. 203,202 $
63 9 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 84149090 ساير اجزاء و قطعات تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورهاي هوا ياگاز، بادزنها غير مذکور در جاي ديگر 893 8,446,499,827 Rls. 201,107 $
64 11 1397 اصفهان ايتاليا 68042100 سنگ آسياب، سنباده ياچرخ تراش، ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 4,578 8,375,368,592 Rls. 199,414 $
65 3 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يا فولاد غيرممزوج داراي کمتر از 25% کربن، که در جاي ديگر ذکرنشده. 49,030 8,359,028,000 Rls. 198,349 $
66 5 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 84149090 ساير اجزاء و قطعات تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورهاي هوا ياگاز، بادزنها غير مذکور در جاي ديگر 1,377 8,333,624,860 Rls. 198,420 $
67 6 1397 اصفهان ايتاليا 84089090 ساير موتورهاي ديزل و نيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 13,590 8,157,511,100 Rls. 194,226 $
68 9 1397 اصفهان ايتاليا 29349915 ديلتيازم هيدروكلرايد 2,000 8,136,351,000 Rls. 193,723 $
69 4 1397 اصفهان ايتاليا 84089090 ساير موتورهاي ديزل و نيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 8,358 7,893,072,372 Rls. 185,084 $
70 2 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 970 7,377,929,008 Rls. 175,665 $
71 9 1397 اصفهان ايتاليا 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره (گرمايشي و بهداشتي) 8,000 7,089,888,000 Rls. 168,807 $
72 1 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر 812 7,085,843,528 Rls. 175,102 $
73 9 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 84849090 ساير مجموعه يا جور شده هايي از وا شرها ودرزگيرها، غير مذکور در جاي ديگر 58 7,057,502,144 Rls. 168,036 $
74 11 1397 اصفهان ايتاليا 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 13,346 7,017,780,000 Rls. 167,090 $
75 10 1397 اصفهان ايتاليا 68042230 سنگ اسياب، سنباده ياچرخ تراش ا ز سرا ميک يا سيليکاتها 3,300 6,676,393,464 Rls. 158,962 $
76 1 1397 اصفهان ايتاليا 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 11,935 6,509,923,420 Rls. 172,129 $
77 10 1397 اصفهان ايتاليا 84839000 چرخهاي دندانه دار، چرخك زنجير خور و ساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا، اجزاء و قطعات بازوهاي انتقال نيرو، دسته محور، پوسته ياتاقان، چرخ دنده، و غيره. 7,670 6,472,393,830 Rls. 154,104 $
78 2 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 84195090 دستگاههاي مبدل حرارتي 2,050 6,366,927,204 Rls. 151,594 $
79 7 1397 اصفهان ايتاليا 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يا معدني 41,400 6,277,485,776 Rls. 149,464 $
80 6 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 84213990 ساير ماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 2,410 6,183,326,700 Rls. 147,222 $
81 5 1397 اصفهان ايتاليا 84336000 ماشين ها براي پاک کردن، جورکردن، يادرجه بندي کردن تخم مرغ، ميوه يا ساير محصولات كشاورزي 1,450 6,181,800,000 Rls. 140,209 $
82 1 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 86079100 اجزاء و قطعات لکوموتيوها يالکوترا کتورها که در جاي ديگري مذکور نباشند. 1,252 5,969,484,528 Rls. 156,468 $
83 9 1397 اصفهان ايتاليا 39073090 سايررزين هاي اپواکسيد به غير ا ز رنگ پودري آماده و نيمه آماده (فلس وگرا نول) 23,020 5,848,628,301 Rls. 139,253 $
84 12 1397 اصفهان ايتاليا 84138190 ساير تلمبه هاغير مذکور در جاي ديگر 8,900 5,839,296,493 Rls. 139,031 $
85 6 1397 اصفهان ايتاليا 87085039 اجزاء و قطعات محورهاي غير محرك بجز توپي محور 19,581 5,765,374,088 Rls. 137,271 $
86 9 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون و رسوبات و فرآورده هاي ضدخوردگي و ساير افزودنيها غير ازافزودنيهاي روغن هاي روان كننده غير مذكور 60,000 5,652,622,800 Rls. 134,586 $
87 11 1397 اصفهان ايتاليا 32072010 لعابها 70,500 5,640,919,320 Rls. 134,308 $
88 6 1397 اصفهان ايتاليا 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 8,610 5,587,344,000 Rls. 130,637 $
89 10 1397 اصفهان ايتاليا 98842700 قطعات منفصله براي توليد ليفتراك به استثناي دكل كامل، اكسل فرمان، رينگ، شاسي، وزنه تعادلي، كابين راننده، باطري، رادياتور آب، لاستيك و كپسول مخصوص ليفتراك گازي 5,796 5,520,627,721 Rls. 131,443 $
90 1 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 73121090 ساير مفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد، عايق نشده براي مصرف برق 4,600 5,446,149,720 Rls. 144,002 $
91 9 1397 اصفهان ايتاليا 84089090 ساير موتورهاي ديزل و نيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 6,545 5,374,614,784 Rls. 127,968 $
92 7 1397 اصفهان ايتاليا 68042100 سنگ آسياب، سنباده ياچرخ تراش، ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 2,619 5,251,771,629 Rls. 125,042 $
93 4 1397 اصفهان ايتاليا 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره (گرمايشي و بهداشتي) 2,920 5,247,360,063 Rls. 140,247 $
94 9 1397 اصفهان ايتاليا 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 35,709 5,243,440,640 Rls. 124,844 $
95 10 1397 اصفهان ايتاليا 84145990 ساير بادزنهايي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 17,612 5,167,599,300 Rls. 123,038 $
96 9 1397 اصفهان ايتاليا 84799090 اجزاء و قطعات ماشين ها و دستگاه هاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء و قطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 1,989 5,139,872,867 Rls. 122,378 $
97 1 1397 اصفهان ايتاليا 84743900 ساير ماشين هاي مخلوط کردن يا ورزدا دن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 6,913 5,121,468,000 Rls. 121,940 $
98 5 1397 اصفهان ايتاليا 84254900 ساير جهارچرخهاي بالاکشنده که در جاي ديگرمذکور نباشند 680 5,074,398,000 Rls. 116,653 $
99 8 1397 اصفهان ايتاليا 73219010 سرشعله اجاق گاز، همچنين اجزا و قطعات آن 8,943 5,062,459,459 Rls. 120,535 $
100 3 1397 فولاد مبارکه اصفهان ايتاليا 25051090 ساير شن و ماسه هاي سيليسي و کوارتزي غير مذكور در تعرفه 25051010 1,000,000 5,045,532,000 Rls. 119,903 $
مجموع کل
2,440,733,649,802 ريال
مجموع کل
58,171,563 دلار