آمار کل " واردات از" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (آستارا)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1397 آستارا فدراسيون روسيه 02041000 لاشه و شقه بره، تازه يا سرد کرده 855,599 254,329,965,495 Rls. 5,951,061 $
2 7 1397 آستارا فدراسيون روسيه 02041000 لاشه و شقه بره، تازه يا سرد کرده 760,699 215,727,084,959 Rls. 5,136,358 $
3 8 1397 آستارا فدراسيون روسيه 02042100 لاشه و شقه حيوانات از نوع گوسفند (به استثناي بره) تازه يا سرد کرده 635,376 176,047,469,343 Rls. 4,191,605 $
4 3 1397 آستارا فدراسيون روسيه 02042100 لاشه و شقه حيوانات از نوع گوسفند (به استثناي بره) تازه يا سرد کرده 594,586 173,764,555,770 Rls. 4,124,237 $
5 7 1397 آستارا فدراسيون روسيه 02042100 لاشه و شقه حيوانات از نوع گوسفند (به استثناي بره) تازه يا سرد کرده 581,387 163,901,977,928 Rls. 3,902,428 $
6 9 1397 آستارا فدراسيون روسيه 02041000 لاشه و شقه بره، تازه يا سرد کرده 559,561 154,984,836,087 Rls. 3,690,119 $
7 6 1397 آستارا فدراسيون روسيه 02042100 لاشه و شقه حيوانات از نوع گوسفند (به استثناي بره) تازه يا سرد کرده 511,063 143,702,140,168 Rls. 3,408,225 $
8 6 1397 آستارا فدراسيون روسيه 02041000 لاشه و شقه بره، تازه يا سرد کرده 476,440 133,091,999,936 Rls. 3,168,858 $
9 8 1397 آستارا فدراسيون روسيه 02041000 لاشه و شقه بره، تازه يا سرد کرده 468,306 130,968,545,346 Rls. 3,118,300 $
10 2 1397 آستارا فدراسيون روسيه 02042100 لاشه و شقه حيوانات از نوع گوسفند (به استثناي بره) تازه يا سرد کرده 425,660 129,442,508,658 Rls. 3,081,965 $
11 11 1397 آستارا فدراسيون روسيه 02041000 لاشه و شقه بره، تازه يا سرد کرده 462,262 128,884,995,147 Rls. 3,068,690 $
12 5 1397 آستارا فدراسيون روسيه 02041000 لاشه و شقه بره، تازه يا سرد کرده 420,341 123,728,776,300 Rls. 2,875,778 $
13 5 1397 آستارا فدراسيون روسيه 02042100 لاشه و شقه حيوانات از نوع گوسفند (به استثناي بره) تازه يا سرد کرده 401,987 118,824,888,010 Rls. 2,757,390 $
14 10 1397 آستارا فدراسيون روسيه 02041000 لاشه و شقه بره، تازه يا سرد کرده 410,640 113,580,137,325 Rls. 2,704,291 $
15 1 1397 آستارا فدراسيون روسيه 02041000 لاشه و شقه بره، تازه يا سرد کرده 339,773 97,832,485,483 Rls. 2,440,193 $
16 12 1397 آستارا فدراسيون روسيه 02041000 لاشه و شقه بره، تازه يا سرد کرده 333,913 92,535,472,775 Rls. 2,203,226 $
17 11 1397 آستارا فدراسيون روسيه 44071190 سایر 7,505,708 91,964,804,286 Rls. 2,189,637 $
18 11 1397 آستارا فدراسيون روسيه 02042100 لاشه و شقه حيوانات از نوع گوسفند (به استثناي بره) تازه يا سرد کرده 307,181 85,492,772,524 Rls. 2,035,542 $
19 9 1397 آستارا فدراسيون روسيه 02042100 لاشه و شقه حيوانات از نوع گوسفند (به استثناي بره) تازه يا سرد کرده 293,688 80,925,168,669 Rls. 1,926,790 $
20 2 1397 آستارا فدراسيون روسيه 02041000 لاشه و شقه بره، تازه يا سرد کرده 255,733 76,975,564,574 Rls. 1,832,751 $
21 3 1397 آستارا فدراسيون روسيه 02041000 لاشه و شقه بره، تازه يا سرد کرده 232,399 67,831,338,447 Rls. 1,609,720 $
22 6 1397 آستارا فدراسيون روسيه 44071100 چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از داراز، لایه بری شده یا پوست کنده، حتی رنده شده، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر، به ضخامت بیش از 6 mm از کاج (گونه های کاج) 5,615,844 57,172,346,795 Rls. 1,357,930 $
23 9 1397 آستارا فدراسيون روسيه 07134000 عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 2,056,600 54,471,737,000 Rls. 1,296,947 $
24 10 1397 آستارا فدراسيون روسيه 44071190 سایر 4,878,023 54,216,740,063 Rls. 1,290,876 $
25 8 1397 آستارا فدراسيون روسيه 44071190 سایر 3,575,309 52,099,932,726 Rls. 1,240,474 $
26 3 1397 آستارا فدراسيون روسيه 44071100 چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از داراز، لایه بری شده یا پوست کنده، حتی رنده شده، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر، به ضخامت بیش از 6 mm از کاج (گونه های کاج) 5,173,960 51,936,360,089 Rls. 1,234,976 $
27 12 1397 آستارا فدراسيون روسيه 02013090 سایر/گوشت حيوانات از نوع گاو، تازه يا سردكرده. 196,525 49,583,383,223 Rls. 1,180,556 $
28 2 1397 آستارا فدراسيون روسيه 44071100 چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از داراز، لایه بری شده یا پوست کنده، حتی رنده شده، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر، به ضخامت بیش از 6 mm از کاج (گونه های کاج) 5,555,541 48,890,554,597 Rls. 1,170,958 $
29 12 1397 آستارا فدراسيون روسيه 44071190 سایر 3,749,728 45,459,347,452 Rls. 1,082,365 $
30 9 1397 آستارا فدراسيون روسيه 44071190 سایر 3,194,452 43,255,847,076 Rls. 1,029,900 $
31 7 1397 آستارا فدراسيون روسيه 07134000 عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 1,594,200 41,777,469,540 Rls. 994,701 $
32 8 1397 آستارا فدراسيون روسيه 07134000 عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 1,747,200 41,158,999,400 Rls. 979,975 $
33 12 1397 آستارا فدراسيون روسيه 07134000 عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 1,629,250 39,214,090,575 Rls. 933,669 $
34 4 1397 آستارا فدراسيون روسيه 44071100 چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از داراز، لایه بری شده یا پوست کنده، حتی رنده شده، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر، به ضخامت بیش از 6 mm از کاج (گونه های کاج) 3,661,462 37,908,346,086 Rls. 892,502 $
35 10 1397 آستارا فدراسيون روسيه 02042100 لاشه و شقه حيوانات از نوع گوسفند (به استثناي بره) تازه يا سرد کرده 131,589 36,736,694,930 Rls. 874,683 $
36 8 1397 آستارا فدراسيون روسيه 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 600,000 36,407,808,000 Rls. 866,853 $
37 10 1397 آستارا فدراسيون روسيه 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 930,000 35,910,373,324 Rls. 855,009 $
38 4 1397 آستارا فدراسيون روسيه 07134000 عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 1,054,100 33,636,780,000 Rls. 789,772 $
39 7 1397 آستارا فدراسيون روسيه 44071190 سایر 2,781,904 33,307,296,126 Rls. 793,032 $
40 5 1397 آستارا فدراسيون روسيه 44071200 از نراد (گونه آبیس) کاج نوئل (گونه پیسه آ) 2,526,134 32,702,602,752 Rls. 761,189 $
41 11 1397 آستارا فدراسيون روسيه 02013090 سایر/گوشت حيوانات از نوع گاو، تازه يا سردكرده. 118,178 29,936,312,552 Rls. 712,770 $
42 12 1397 آستارا فدراسيون روسيه 02042100 لاشه و شقه حيوانات از نوع گوسفند (به استثناي بره) تازه يا سرد کرده 106,228 29,158,033,069 Rls. 694,241 $
43 2 1397 آستارا فدراسيون روسيه 07134000 عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 599,875 28,035,356,594 Rls. 679,629 $
44 1 1397 آستارا فدراسيون روسيه 07134000 عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 577,000 27,621,473,109 Rls. 744,906 $
45 9 1397 آستارا فدراسيون روسيه 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 430,000 25,767,509,980 Rls. 610,328 $
46 11 1397 آستارا فدراسيون روسيه 07134000 عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 1,348,800 25,224,241,862 Rls. 600,577 $
47 1 1397 آستارا فدراسيون روسيه 44071100 چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از داراز، لایه بری شده یا پوست کنده، حتی رنده شده، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر، به ضخامت بیش از 6 mm از کاج (گونه های کاج) 2,898,453 24,259,446,158 Rls. 638,721 $
48 6 1397 آستارا فدراسيون روسيه 07134000 عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 759,900 22,755,858,840 Rls. 541,805 $
49 12 1397 آستارا فدراسيون روسيه 44039900 ساير چوب هاي خام يا چهار ترا شي که در جاي ديگر مذکور نيست 2,234,609 22,174,554,611 Rls. 527,966 $
50 1 1397 آستارا فدراسيون روسيه 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 330,000 18,576,470,133 Rls. 500,299 $
51 6 1397 آستارا فدراسيون روسيه 29261000 اكريلونيتريل 156,000 18,272,930,896 Rls. 435,069 $
52 12 1397 آستارا فدراسيون روسيه 07132010 لپه 400,000 18,035,180,000 Rls. 429,409 $
53 11 1397 آستارا فدراسيون روسيه 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 322,500 17,936,836,500 Rls. 427,067 $
54 12 1397 آستارا فدراسيون روسيه 29221712 سایر متیل دی اتانول آمین 220,000 17,297,313,000 Rls. 411,841 $
55 12 1397 آستارا فدراسيون روسيه 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش 1,005,920 17,168,696,182 Rls. 408,778 $
56 3 1397 آستارا فدراسيون روسيه 10082900 ارزن بجز بذز 1,029,000 16,671,761,936 Rls. 396,405 $
57 10 1397 آستارا فدراسيون روسيه 07134000 عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 619,000 15,888,081,000 Rls. 378,287 $
58 12 1397 آستارا فدراسيون روسيه 44111210 تخته فيبري تراكمي متوسط (mdf) باضخامتي نه بيش از5 ميلمتركارنشده به طريق مكانيكي يا سطح آن پوشانده شده 1,124,677 15,692,419,669 Rls. 373,630 $
59 4 1397 آستارا فدراسيون روسيه 10082900 ارزن بجز بذز 977,000 15,668,199,090 Rls. 368,272 $
60 5 1397 آستارا فدراسيون روسيه 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 320,000 15,642,002,000 Rls. 358,587 $
61 12 1397 آستارا فدراسيون روسيه 90319000 اجزاء و قطعات و متفرعات براي آلات و وسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 42,200 15,567,208,000 Rls. 370,648 $
62 2 1397 آستارا فدراسيون روسيه 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابراي ساختن محصولات از اين مواد 7,060 11,957,240,000 Rls. 284,696 $
63 11 1397 آستارا فدراسيون روسيه 44111210 تخته فيبري تراكمي متوسط (mdf) باضخامتي نه بيش از5 ميلمتركارنشده به طريق مكانيكي يا سطح آن پوشانده شده 750,157 10,993,459,185 Rls. 261,749 $
64 5 1397 آستارا فدراسيون روسيه 07134000 عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 336,100 10,922,696,656 Rls. 248,454 $
65 4 1397 آستارا فدراسيون روسيه 02042100 لاشه و شقه حيوانات از نوع گوسفند (به استثناي بره) تازه يا سرد کرده 38,522 10,888,804,618 Rls. 256,448 $
66 2 1397 آستارا فدراسيون روسيه 10082900 ارزن بجز بذز 600,000 10,434,863,040 Rls. 248,449 $
67 11 1397 آستارا فدراسيون روسيه 44039900 ساير چوب هاي خام يا چهار ترا شي که در جاي ديگر مذکور نيست 856,859 8,545,776,336 Rls. 203,471 $
68 12 1397 آستارا فدراسيون روسيه 10059010 ذرت دامي 798,388 8,110,876,342 Rls. 193,116 $
69 8 1397 آستارا فدراسيون روسيه 90319000 اجزاء و قطعات و متفرعات براي آلات و وسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 21,320 7,902,012,000 Rls. 188,143 $
70 2 1397 آستارا فدراسيون روسيه 12060090 ساير 125,750 7,240,669,380 Rls. 172,396 $
71 9 1397 آستارا فدراسيون روسيه 44039900 ساير چوب هاي خام يا چهار ترا شي که در جاي ديگر مذکور نيست 674,309 7,051,824,064 Rls. 167,901 $
72 2 1397 آستارا فدراسيون روسيه 10039000 جو به استثناي بذر 872,015 6,951,134,014 Rls. 165,503 $
73 4 1397 آستارا فدراسيون روسيه 12060090 ساير 105,000 5,763,000,000 Rls. 134,744 $
74 6 1397 آستارا فدراسيون روسيه 12060090 ساير 105,000 5,604,900,000 Rls. 133,450 $
75 10 1397 آستارا فدراسيون روسيه 02013090 سایر/گوشت حيوانات از نوع گاو، تازه يا سردكرده. 19,869 5,036,350,408 Rls. 119,913 $
76 4 1397 آستارا فدراسيون روسيه 10039000 جو به استثناي بذر 529,000 4,916,300,000 Rls. 115,787 $
77 3 1397 آستارا فدراسيون روسيه 12060090 ساير 82,000 4,855,701,780 Rls. 115,612 $
78 10 1397 آستارا فدراسيون روسيه 10059010 ذرت دامي 500,000 4,671,030,000 Rls. 111,215 $
79 11 1397 آستارا فدراسيون روسيه 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش 266,449 4,639,051,187 Rls. 110,455 $
80 12 1397 آستارا فدراسيون روسيه 10082900 ارزن بجز بذز 281,624 4,570,131,419 Rls. 108,813 $
81 1 1397 آستارا فدراسيون روسيه 02042100 لاشه و شقه حيوانات از نوع گوسفند (به استثناي بره) تازه يا سرد کرده 14,982 4,465,738,675 Rls. 118,495 $
82 1 1397 آستارا فدراسيون روسيه 10082900 ارزن بجز بذز 280,000 4,411,990,520 Rls. 117,044 $
83 7 1397 آستارا فدراسيون روسيه 84304190 ساير ماشين آلات سوراخ کردن زمين يا چاه کنده : قادر به حرکت بدون نيروي محرکه خارجي (خودرو) بجز انواع دريل واگن تا شش اينچ 12,400 3,945,585,000 Rls. 92,706 $
84 9 1397 آستارا فدراسيون روسيه 10082900 ارزن بجز بذز 242,244 3,862,063,765 Rls. 91,954 $
85 2 1397 آستارا فدراسيون روسيه 28332500 سولفات ها از مس 39,900 3,823,259,906 Rls. 91,030 $
86 5 1397 آستارا فدراسيون روسيه 10039000 جو به استثناي بذر 391,000 3,671,261,941 Rls. 84,397 $
87 1 1397 آستارا فدراسيون روسيه 28332500 سولفات ها از مس 39,900 3,320,732,190 Rls. 87,804 $
88 4 1397 آستارا فدراسيون روسيه 02043000 ک لاشه و شقه بره، منجمد/گوشت حيوانات از نوع گوسفند يا بز، تازه، سردکكرده يا منجمد. 10,890 3,259,616,580 Rls. 76,213 $
89 6 1397 آستارا فدراسيون روسيه 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش 182,907 3,181,886,556 Rls. 75,759 $
90 12 1397 آستارا فدراسيون روسيه 28413000 دي کرومات سديم 40,000 3,110,332,500 Rls. 74,056 $
91 5 1397 آستارا فدراسيون روسيه 10082900 ارزن بجز بذز 176,680 2,979,143,884 Rls. 69,655 $
92 7 1397 آستارا فدراسيون روسيه 44039900 ساير چوب هاي خام يا چهار ترا شي که در جاي ديگر مذکور نيست 239,973 2,867,233,270 Rls. 68,267 $
93 10 1397 آستارا فدراسيون روسيه 44039900 ساير چوب هاي خام يا چهار ترا شي که در جاي ديگر مذکور نيست 270,350 2,580,414,496 Rls. 61,439 $
94 4 1397 آستارا فدراسيون روسيه 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش 138,350 2,544,185,250 Rls. 59,920 $
95 6 1397 آستارا فدراسيون روسيه 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 100,000 2,409,024,200 Rls. 57,358 $
96 1 1397 آستارا فدراسيون روسيه 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش 110,690 2,051,526,306 Rls. 54,433 $
97 12 1397 آستارا فدراسيون روسيه 28191000 تري اکسيدکروم 18,000 2,014,372,500 Rls. 47,961 $
98 3 1397 آستارا فدراسيون روسيه 44170000 ا بزا رهاي چوبي، بدنه ودسته جار و يا بروس ا زچوب، قالب چکمه وکفش ا زچوب 85,380 1,955,541,544 Rls. 46,347 $
99 3 1397 آستارا فدراسيون روسيه 07134000 عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 63,784 1,922,182,899 Rls. 45,474 $
100 3 1397 آستارا فدراسيون روسيه 90319000 اجزاء و قطعات و متفرعات براي آلات و وسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 623 1,845,477,720 Rls. 43,768 $
مجموع کل
4,219,011,472,296 ريال
مجموع کل
100,457,161 دلار