آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (آستارا)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1397 آستارا امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا کمتربه ضخامت کمتر از mm3 3,725,150 105,344,918,602 Rls. 2,508,214 $
2 4 1397 آستارا امارات متحده عربي 72061000 شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده. 4,941,380 104,269,347,498 Rls. 2,443,969 $
3 5 1397 آستارا امارات متحده عربي 72061000 شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، که در جاي ديگر ذکرنشده. 4,296,620 89,949,515,340 Rls. 2,141,655 $
4 4 1397 آستارا امارات متحده عربي 02041000 لاشه و شقه بره، تازه يا سرد کرده 230,558 66,445,921,620 Rls. 1,551,179 $
5 7 1397 آستارا امارات متحده عربي 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 750,000 50,041,800,000 Rls. 1,191,471 $
6 5 1397 آستارا امارات متحده عربي 02041000 لاشه و شقه بره، تازه يا سرد کرده 137,239 38,569,386,654 Rls. 896,735 $
7 6 1397 آستارا امارات متحده عربي 02041000 لاشه و شقه بره، تازه يا سرد کرده 122,016 34,669,030,746 Rls. 825,453 $
8 8 1397 آستارا امارات متحده عربي 02041000 لاشه و شقه بره، تازه يا سرد کرده 125,880 34,568,969,928 Rls. 823,071 $
9 3 1397 آستارا امارات متحده عربي 29261000 اكريلونيتريل 351,000 32,644,260,163 Rls. 776,055 $
10 9 1397 آستارا امارات متحده عربي 02041000 لاشه و شقه بره، تازه يا سرد کرده 109,087 29,519,362,893 Rls. 702,842 $
11 12 1397 آستارا امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا کمتربه ضخامت کمتر از mm3 1,041,960 28,940,442,070 Rls. 689,058 $
12 7 1397 آستارا امارات متحده عربي 02041000 لاشه و شقه بره، تازه يا سرد کرده 99,450 27,450,369,570 Rls. 653,581 $
13 5 1397 آستارا امارات متحده عربي 02042100 لاشه و شقه حيوانات از نوع گوسفند (به استثناي بره) تازه يا سرد کرده 92,652 26,393,675,468 Rls. 622,951 $
14 11 1397 آستارا امارات متحده عربي 44071190 سایر 2,338,241 25,237,364,573 Rls. 600,890 $
15 7 1397 آستارا امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا کمتربه ضخامت کمتر از mm3 1,893,330 24,761,502,550 Rls. 585,307 $
16 8 1397 آستارا امارات متحده عربي 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 753,330 24,476,658,665 Rls. 582,777 $
17 11 1397 آستارا امارات متحده عربي 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 375,000 23,552,595,000 Rls. 560,776 $
18 2 1397 آستارا امارات متحده عربي 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 1,585,640 22,551,331,264 Rls. 583,711 $
19 6 1397 آستارا امارات متحده عربي 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش 1,201,524 22,462,141,981 Rls. 534,814 $
20 5 1397 آستارا امارات متحده عربي 44071200 از نراد (گونه آبیس) کاج نوئل (گونه پیسه آ) 1,968,014 22,317,994,777 Rls. 507,251 $
21 11 1397 آستارا امارات متحده عربي 02041000 لاشه و شقه بره، تازه يا سرد کرده 78,917 21,538,464,332 Rls. 512,820 $
22 6 1397 آستارا امارات متحده عربي 44071100 چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از داراز، لایه بری شده یا پوست کنده، حتی رنده شده، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر، به ضخامت بیش از 6 mm از کاج (گونه های کاج) 1,799,440 21,243,004,915 Rls. 505,786 $
23 7 1397 آستارا امارات متحده عربي 02042100 لاشه و شقه حيوانات از نوع گوسفند (به استثناي بره) تازه يا سرد کرده 72,234 20,472,774,694 Rls. 487,448 $
24 10 1397 آستارا امارات متحده عربي 44071190 سایر 1,749,088 20,351,060,130 Rls. 484,550 $
25 8 1397 آستارا امارات متحده عربي 02042100 لاشه و شقه حيوانات از نوع گوسفند (به استثناي بره) تازه يا سرد کرده 70,064 19,479,138,012 Rls. 463,790 $
26 12 1397 آستارا امارات متحده عربي 29261000 اكريلونيتريل 175,500 19,262,047,077 Rls. 458,620 $
27 10 1397 آستارا امارات متحده عربي 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 552,200 17,224,261,054 Rls. 410,101 $
28 8 1397 آستارا امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا کمتربه ضخامت کمتر از mm3 600,000 16,679,850,000 Rls. 387,003 $
29 3 1397 آستارا امارات متحده عربي 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش 893,404 16,157,560,712 Rls. 383,427 $
30 12 1397 آستارا امارات متحده عربي 44071190 سایر 1,359,068 16,133,383,227 Rls. 384,129 $
31 11 1397 آستارا امارات متحده عربي 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش 941,547 15,753,513,872 Rls. 375,084 $
32 8 1397 آستارا امارات متحده عربي 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمتر از5/0 mm 456,240 14,823,823,209 Rls. 352,948 $
33 10 1397 آستارا امارات متحده عربي 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمتر از5/0 mm 433,610 14,150,840,000 Rls. 336,925 $
34 11 1397 آستارا امارات متحده عربي 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 432,550 14,071,139,541 Rls. 335,027 $
35 7 1397 آستارا امارات متحده عربي 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمتر از5/0 mm 411,180 13,359,766,079 Rls. 318,090 $
36 9 1397 آستارا امارات متحده عربي 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 409,980 13,320,776,612 Rls. 317,161 $
37 2 1397 آستارا امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا کمتربه ضخامت کمتر از mm3 1,608,600 13,008,691,147 Rls. 309,731 $
38 6 1397 آستارا امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا کمتربه ضخامت کمتر از mm3 445,000 12,636,250,000 Rls. 293,184 $
39 5 1397 آستارا امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شکل طومار با پهناي 600mm يا کمتربه ضخامت کمتر از mm3 445,000 12,636,250,000 Rls. 293,184 $
40 7 1397 آستارا امارات متحده عربي 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش 643,851 12,453,268,946 Rls. 296,506 $
41 9 1397 آستارا امارات متحده عربي 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش 688,093 12,145,798,125 Rls. 289,186 $
42 10 1397 آستارا امارات متحده عربي 02041000 لاشه و شقه بره، تازه يا سرد کرده 43,640 11,568,383,848 Rls. 275,437 $
43 8 1397 آستارا امارات متحده عربي 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش 589,995 10,786,659,813 Rls. 256,824 $
44 2 1397 آستارا امارات متحده عربي 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 855,780 10,675,663,078 Rls. 287,173 $
45 4 1397 آستارا امارات متحده عربي 29261000 اكريلونيتريل 117,000 10,651,666,385 Rls. 252,751 $
46 12 1397 آستارا امارات متحده عربي 02041000 لاشه و شقه بره، تازه يا سرد کرده 38,181 10,514,715,119 Rls. 250,350 $
47 11 1397 آستارا امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 225,135 9,992,663,800 Rls. 237,922 $
48 4 1397 آستارا امارات متحده عربي 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش 561,454 9,953,689,806 Rls. 232,813 $
49 6 1397 آستارا امارات متحده عربي 02042100 لاشه و شقه حيوانات از نوع گوسفند (به استثناي بره) تازه يا سرد کرده 32,738 9,731,413,203 Rls. 228,176 $
50 2 1397 آستارا امارات متحده عربي 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمتر از5/0 mm 557,260 8,762,252,936 Rls. 208,625 $
51 4 1397 آستارا امارات متحده عربي 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 180,000 8,751,014,000 Rls. 206,100 $
52 5 1397 آستارا امارات متحده عربي 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش 451,791 8,497,170,795 Rls. 199,098 $
53 9 1397 آستارا امارات متحده عربي 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 227,000 8,478,872,220 Rls. 201,878 $
54 10 1397 آستارا امارات متحده عربي 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 247,800 7,729,394,946 Rls. 184,033 $
55 7 1397 آستارا امارات متحده عربي 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 665,490 6,976,027,977 Rls. 166,096 $
56 3 1397 آستارا امارات متحده عربي 10059010 ذرت دامي 656,140 5,869,474,124 Rls. 139,749 $
57 8 1397 آستارا امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 195,000 5,750,491,968 Rls. 136,916 $
58 11 1397 آستارا امارات متحده عربي 44089000 ساير ورقهاي روکش و ورق هاي لائي براي تخته هاي چندلا، به درا زا اره شده، که ضخامت آن ا زmm6 بيشتر نباش غير مذكور 43,000 5,433,115,626 Rls. 129,360 $
59 2 1397 آستارا امارات متحده عربي 44071100 چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از داراز، لایه بری شده یا پوست کنده، حتی رنده شده، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر، به ضخامت بیش از 6 mm از کاج (گونه های کاج) 509,427 5,014,116,283 Rls. 119,383 $
60 11 1397 آستارا امارات متحده عربي 02044200 ساير قطعات گوشت هاي از نوع گوسفند ، منجمد به صورت با استخوان 19,200 4,872,370,560 Rls. 116,009 $
61 10 1397 آستارا امارات متحده عربي 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش 276,089 4,623,243,447 Rls. 110,077 $
62 7 1397 آستارا امارات متحده عربي 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 419,450 4,396,902,963 Rls. 104,688 $
63 9 1397 آستارا امارات متحده عربي 02042100 لاشه و شقه حيوانات از نوع گوسفند (به استثناي بره) تازه يا سرد کرده 11,800 4,209,502,500 Rls. 100,226 $
64 1 1397 آستارا امارات متحده عربي 02041000 لاشه و شقه بره، تازه يا سرد کرده 14,403 4,172,537,578 Rls. 99,346 $
65 4 1397 آستارا امارات متحده عربي 23023000 سبوس، فضولات و ساير آخال گندم 561,581 4,115,336,123 Rls. 96,579 $
66 9 1397 آستارا امارات متحده عربي 44071190 سایر 282,570 4,066,204,616 Rls. 96,814 $
67 2 1397 آستارا امارات متحده عربي 02042100 لاشه و شقه حيوانات از نوع گوسفند (به استثناي بره) تازه يا سرد کرده 12,776 3,719,512,653 Rls. 88,560 $
68 3 1397 آستارا امارات متحده عربي 23023000 سبوس، فضولات و ساير آخال گندم 424,266 3,103,477,076 Rls. 73,721 $
69 4 1397 آستارا امارات متحده عربي 02043000 ک لاشه و شقه بره، منجمد/گوشت حيوانات از نوع گوسفند يا بز، تازه، سردکكرده يا منجمد. 10,884 3,080,737,968 Rls. 71,479 $
70 12 1397 آستارا امارات متحده عربي 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا، لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ازmm6.. ا ز گونه را ش 206,159 3,040,834,231 Rls. 72,401 $
71 9 1397 آستارا امارات متحده عربي 44079100 از بلوط (گونه Quercus) 74,428 2,589,002,391 Rls. 61,643 $
72 5 1397 آستارا امارات متحده عربي 23023000 سبوس، فضولات و ساير آخال گندم 350,366 2,530,275,591 Rls. 60,245 $
73 10 1397 آستارا امارات متحده عربي 29261000 اكريلونيتريل 19,500 2,308,192,466 Rls. 54,957 $
74 2 1397 آستارا امارات متحده عربي 23023000 سبوس، فضولات و ساير آخال گندم 279,138 2,095,531,192 Rls. 49,894 $
75 6 1397 آستارا امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil) خشك، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 65,000 1,826,561,294 Rls. 43,490 $
76 4 1397 آستارا امارات متحده عربي 23032000 تفاله چغندر، تفاله نيشکر وساير آخال قندسازي 202,080 1,430,619,702 Rls. 33,693 $
77 4 1397 آستارا امارات متحده عربي 44071100 چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از داراز، لایه بری شده یا پوست کنده، حتی رنده شده، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر، به ضخامت بیش از 6 mm از کاج (گونه های کاج) 125,232 1,391,991,473 Rls. 32,546 $
78 6 1397 آستارا امارات متحده عربي 23023000 سبوس، فضولات و ساير آخال گندم 191,011 1,367,684,216 Rls. 32,564 $
79 9 1397 آستارا امارات متحده عربي 44170000 ا بزا رهاي چوبي، بدنه ودسته جار و يا بروس ا زچوب، قالب چکمه وکفش ا زچوب 69,350 1,323,880,785 Rls. 31,521 $
80 1 1397 آستارا امارات متحده عربي 23023000 سبوس، فضولات و ساير آخال گندم 168,740 1,168,960,524 Rls. 31,012 $
81 5 1397 آستارا امارات متحده عربي 07132090 ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 19,900 1,030,300,000 Rls. 23,368 $
82 10 1397 آستارا امارات متحده عربي 44170000 ا بزا رهاي چوبي، بدنه ودسته جار و يا بروس ا زچوب، قالب چکمه وکفش ا زچوب 42,435 908,791,225 Rls. 21,638 $
83 7 1397 آستارا امارات متحده عربي 44071900 سایر 17,250 864,920,000 Rls. 20,593 $
84 7 1397 آستارا امارات متحده عربي 44170000 ا بزا رهاي چوبي، بدنه ودسته جار و يا بروس ا زچوب، قالب چکمه وکفش ا زچوب 40,790 826,796,742 Rls. 19,686 $
85 6 1397 آستارا امارات متحده عربي 44071190 سایر 54,140 810,227,960 Rls. 19,291 $
86 12 1397 آستارا امارات متحده عربي 44170000 ا بزا رهاي چوبي، بدنه ودسته جار و يا بروس ا زچوب، قالب چکمه وکفش ا زچوب 31,257 677,149,086 Rls. 16,123 $
87 10 1397 آستارا امارات متحده عربي 44089000 ساير ورقهاي روکش و ورق هاي لائي براي تخته هاي چندلا، به درا زا اره شده، که ضخامت آن ا زmm6 بيشتر نباش غير مذكور 20,700 640,025,502 Rls. 15,239 $
88 9 1397 آستارا امارات متحده عربي 44089000 ساير ورقهاي روکش و ورق هاي لائي براي تخته هاي چندلا، به درا زا اره شده، که ضخامت آن ا زmm6 بيشتر نباش غير مذكور 20,600 630,978,989 Rls. 15,023 $
89 4 1397 آستارا امارات متحده عربي 44170000 ا بزا رهاي چوبي، بدنه ودسته جار و يا بروس ا زچوب، قالب چکمه وکفش ا زچوب 25,420 453,512,709 Rls. 10,604 $
90 3 1397 آستارا امارات متحده عربي 44170000 ا بزا رهاي چوبي، بدنه ودسته جار و يا بروس ا زچوب، قالب چکمه وکفش ا زچوب 24,460 447,126,303 Rls. 10,604 $
91 5 1397 آستارا امارات متحده عربي 44170000 ا بزا رهاي چوبي، بدنه ودسته جار و يا بروس ا زچوب، قالب چکمه وکفش ا زچوب 24,110 424,818,215 Rls. 10,115 $
92 6 1397 آستارا امارات متحده عربي 44170000 ا بزا رهاي چوبي، بدنه ودسته جار و يا بروس ا زچوب، قالب چکمه وکفش ا زچوب 20,990 411,114,402 Rls. 9,788 $
93 8 1397 آستارا امارات متحده عربي 44170000 ا بزا رهاي چوبي، بدنه ودسته جار و يا بروس ا زچوب، قالب چکمه وکفش ا زچوب 20,522 388,274,713 Rls. 9,245 $
94 2 1397 آستارا امارات متحده عربي 44170000 ا بزا رهاي چوبي، بدنه ودسته جار و يا بروس ا زچوب، قالب چکمه وکفش ا زچوب 18,200 388,240,764 Rls. 9,244 $
95 10 1397 آستارا امارات متحده عربي 02042100 لاشه و شقه حيوانات از نوع گوسفند (به استثناي بره) تازه يا سرد کرده 1,330 383,965,680 Rls. 9,142 $
96 8 1397 آستارا امارات متحده عربي 44071190 سایر 15,830 217,775,710 Rls. 5,185 $
97 3 1397 آستارا امارات متحده عربي 44039900 ساير چوب هاي خام يا چهار ترا شي که در جاي ديگر مذکور نيست 16,700 84,449,689 Rls. 2,004 $
مجموع کل
1,397,226,864,011 ريال
مجموع کل
33,177,501 دلار
[1]