آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (آبادان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 آبادان امارات متحده عربي 54076900 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر 201,385 46,808,666,178 Rls. 1,232,251 $
2 10 1397 آبادان امارات متحده عربي 68041000 سنگ آسياب و سنگ سنباده براي آسياب کردن، سائيدن ياخميرکردن (pulping) 703,105 44,347,618,399 Rls. 1,055,896 $
3 8 1397 آبادان امارات متحده عربي 68041000 سنگ آسياب و سنگ سنباده براي آسياب کردن، سائيدن ياخميرکردن (pulping) 593,872 37,836,090,657 Rls. 900,859 $
4 8 1397 آبادان امارات متحده عربي 54076900 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر 134,100 34,904,753,262 Rls. 831,064 $
5 10 1397 آبادان امارات متحده عربي 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 46,140 33,546,374,050 Rls. 798,723 $
6 3 1397 آبادان امارات متحده عربي 54076900 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر 113,029 32,068,560,327 Rls. 760,515 $
7 9 1397 آبادان امارات متحده عربي 85171100 دستگاه هاي تلفني باسيم مجهز به گوشي بيسيم (cordless) 172,484 27,448,439,310 Rls. 653,534 $
8 9 1397 آبادان امارات متحده عربي 54077200 پارچه هاي تاروپودباف، رنگرزي شده، باحدا قل 85% وزني رشته هاي سنتتيک، غير مذکور در جاي ديگر 68,810 22,534,219,640 Rls. 536,529 $
9 12 1397 آبادان امارات متحده عربي 68041000 سنگ آسياب و سنگ سنباده براي آسياب کردن، سائيدن ياخميرکردن (pulping) 315,100 22,287,186,852 Rls. 530,647 $
10 9 1397 آبادان امارات متحده عربي 84821000 بلبرينگ. 110,000 21,111,246,000 Rls. 502,649 $
11 12 1397 آبادان امارات متحده عربي 87089321 اجزاء و قطعات كلاج (به جز لنت كلاچ)، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 227,847 21,067,499,280 Rls. 501,607 $
12 8 1397 آبادان امارات متحده عربي 84821000 بلبرينگ. 124,698 20,604,359,554 Rls. 490,580 $
13 10 1397 آبادان امارات متحده عربي 87089321 اجزاء و قطعات كلاج (به جز لنت كلاچ)، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 306,720 20,521,910,598 Rls. 488,617 $
14 7 1397 آبادان امارات متحده عربي 68041000 سنگ آسياب و سنگ سنباده براي آسياب کردن، سائيدن ياخميرکردن (pulping) 289,900 20,366,912,863 Rls. 484,926 $
15 9 1397 آبادان امارات متحده عربي 59039090 ساير پارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا منطبق شده با مواد پلاستيکي غير مذکور در جاي ديگر 320,845 19,150,747,704 Rls. 455,971 $
16 9 1397 آبادان امارات متحده عربي 54076900 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر 55,854 17,832,591,054 Rls. 424,585 $
17 7 1397 آبادان امارات متحده عربي 85171290 ساير تلفن هايي كه درشبكه هاي سيستم كارمي كنند غير از تلفن همراه 89,000 17,594,944,000 Rls. 418,927 $
18 7 1397 آبادان امارات متحده عربي 59039090 ساير پارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا منطبق شده با مواد پلاستيکي غير مذکور در جاي ديگر 271,763 17,228,820,403 Rls. 410,211 $
19 11 1397 آبادان امارات متحده عربي 68041000 سنگ آسياب و سنگ سنباده براي آسياب کردن، سائيدن ياخميرکردن (pulping) 269,100 15,186,572,388 Rls. 361,585 $
20 2 1397 آبادان امارات متحده عربي 32081050 مواد افزودني رنگ بر اساس پلي استرها 323,170 14,930,454,000 Rls. 355,487 $
21 7 1397 آبادان امارات متحده عربي 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده براي سواري، سواري كار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 211,975 14,910,978,252 Rls. 355,024 $
22 8 1397 آبادان امارات متحده عربي 87083023 کفشک لنت ترمز انواع خودرو 330,000 14,596,933,050 Rls. 347,546 $
23 1 1397 آبادان امارات متحده عربي 85171100 دستگاه هاي تلفني باسيم مجهز به گوشي بيسيم (cordless) 103,903 14,530,789,476 Rls. 388,368 $
24 8 1397 آبادان امارات متحده عربي 87089321 اجزاء و قطعات كلاج (به جز لنت كلاچ)، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 187,916 14,502,635,136 Rls. 345,301 $
25 12 1397 آبادان امارات متحده عربي 85094000 آسياب و مخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاه هاي خانگي آب ميوه گيرو آب سبزي گير 75,825 13,940,206,534 Rls. 331,909 $
26 5 1397 آبادان امارات متحده عربي 87071010 بدنه براي سواري و سواري کار 122,000 13,442,612,700 Rls. 306,349 $
27 5 1397 آبادان امارات متحده عربي 59039090 ساير پارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا منطبق شده با مواد پلاستيکي غير مذکور در جاي ديگر 199,293 13,403,588,802 Rls. 314,563 $
28 9 1397 آبادان امارات متحده عربي 85101000 ريش ترا ش، توا م شده با موتوربرقي 19,890 13,332,488,489 Rls. 317,440 $
29 11 1397 آبادان امارات متحده عربي 84828000 بلبرينگ يا رولربيرينگ (هم چنين، بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده)، که در جاي ديگرمذکور نباشد 45,660 13,255,958,000 Rls. 315,618 $
30 11 1397 آبادان امارات متحده عربي 87089321 اجزاء و قطعات كلاج (به جز لنت كلاچ)، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 141,100 12,867,246,720 Rls. 306,363 $
31 4 1397 آبادان امارات متحده عربي 85061010 قوه هاي ا ستوا نه ا ي شکل به سايزهاي قلمي AA متوسط C وبزرگ D بابي اكسيد منگنز 100,800 12,359,625,396 Rls. 291,089 $
32 11 1397 آبادان امارات متحده عربي 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 370 12,205,915,020 Rls. 290,617 $
33 3 1397 آبادان امارات متحده عربي 85171100 دستگاه هاي تلفني باسيم مجهز به گوشي بيسيم (cordless) 54,412 12,124,307,664 Rls. 288,674 $
34 7 1397 آبادان امارات متحده عربي 54076900 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر 41,560 12,081,585,451 Rls. 287,657 $
35 9 1397 آبادان امارات متحده عربي 68041000 سنگ آسياب و سنگ سنباده براي آسياب کردن، سائيدن ياخميرکردن (pulping) 189,373 11,944,497,452 Rls. 284,393 $
36 12 1397 آبادان امارات متحده عربي 40112010 لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود با سايز 5/22 R 80315 81,400 11,737,584,924 Rls. 279,467 $
37 2 1397 آبادان امارات متحده عربي 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده براي سواري، سواري كار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 160,639 11,716,690,154 Rls. 313,155 $
38 11 1397 آبادان امارات متحده عربي 87089311 کلاچ براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 114,330 11,378,377,360 Rls. 270,914 $
39 3 1397 آبادان امارات متحده عربي 59039090 ساير پارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا منطبق شده با مواد پلاستيکي غير مذکور در جاي ديگر 184,990 11,286,897,321 Rls. 268,126 $
40 5 1397 آبادان امارات متحده عربي 54077200 پارچه هاي تاروپودباف، رنگرزي شده، باحدا قل 85% وزني رشته هاي سنتتيک، غير مذکور در جاي ديگر 31,471 11,165,508,792 Rls. 261,059 $
41 4 1397 آبادان امارات متحده عربي 59039090 ساير پارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا منطبق شده با مواد پلاستيکي غير مذکور در جاي ديگر 176,301 11,108,211,064 Rls. 262,253 $
42 10 1397 آبادان امارات متحده عربي 54076900 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر 32,960 11,034,056,199 Rls. 262,716 $
43 4 1397 آبادان امارات متحده عربي 54076900 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر 35,080 10,952,584,248 Rls. 259,260 $
44 10 1397 آبادان امارات متحده عربي 87081010 سپر و اجزاء و قطعات آن براي سواري، سواري کار و وا نت 116,000 10,866,735,360 Rls. 258,732 $
45 4 1397 آبادان امارات متحده عربي 54077200 پارچه هاي تاروپودباف، رنگرزي شده، باحدا قل 85% وزني رشته هاي سنتتيک، غير مذکور در جاي ديگر 35,770 10,720,211,444 Rls. 250,648 $
46 8 1397 آبادان امارات متحده عربي 54077200 پارچه هاي تاروپودباف، رنگرزي شده، باحدا قل 85% وزني رشته هاي سنتتيک، غير مذکور در جاي ديگر 26,434 10,100,972,484 Rls. 240,499 $
47 11 1397 آبادان امارات متحده عربي 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري، ا زآهن يافولاد که در جاي ديگرذکرنشده. 167,600 9,692,881,500 Rls. 230,783 $
48 12 1397 آبادان امارات متحده عربي 84821000 بلبرينگ. 48,850 9,209,786,698 Rls. 219,280 $
49 3 1397 آبادان امارات متحده عربي 32081050 مواد افزودني رنگ بر اساس پلي استرها 205,960 9,126,909,380 Rls. 217,307 $
50 8 1397 آبادان امارات متحده عربي 87089311 کلاچ براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 106,255 8,741,622,484 Rls. 208,134 $
51 9 1397 آبادان امارات متحده عربي 95045090 ساير كنسول هاي بازي ويدئويي 19,540 8,650,921,200 Rls. 205,974 $
52 2 1397 آبادان امارات متحده عربي 87089311 کلاچ براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 96,215 8,512,261,800 Rls. 202,673 $
53 7 1397 آبادان امارات متحده عربي 54077200 پارچه هاي تاروپودباف، رنگرزي شده، باحدا قل 85% وزني رشته هاي سنتتيک، غير مذکور در جاي ديگر 24,824 8,496,549,000 Rls. 202,299 $
54 8 1397 آبادان امارات متحده عربي 82152000 مجموعه ا زقاشق، چنگال، غيره جورشده... (غير ازرديف 82151000). 29,900 8,455,998,188 Rls. 201,333 $
55 12 1397 آبادان امارات متحده عربي 54076900 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر 29,200 8,414,718,544 Rls. 200,350 $
56 1 1397 آبادان امارات متحده عربي 32082040 مواد افزودني رنگ بر اساس پليمرهاي اكريليك يا وينيل 202,514 8,376,772,895 Rls. 222,225 $
57 5 1397 آبادان امارات متحده عربي 54076900 ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر 24,880 8,207,840,704 Rls. 192,854 $
58 6 1397 آبادان امارات متحده عربي 87088011 كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 81,725 8,105,735,178 Rls. 192,994 $
59 2 1397 آبادان امارات متحده عربي 59039090 ساير پارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا منطبق شده با مواد پلاستيکي غير مذکور در جاي ديگر 144,969 8,074,120,416 Rls. 207,465 $
60 10 1397 آبادان امارات متحده عربي 83021090 ساير لولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC، UPVC 61,790 7,705,261,595 Rls. 183,459 $
61 2 1397 آبادان امارات متحده عربي 87089321 اجزاء و قطعات كلاج (به جز لنت كلاچ)، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 105,121 7,643,525,169 Rls. 203,880 $
62 10 1397 آبادان امارات متحده عربي 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده براي سواري، سواري كار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 116,922 7,488,366,089 Rls. 178,295 $
63 8 1397 آبادان امارات متحده عربي 85171100 دستگاه هاي تلفني باسيم مجهز به گوشي بيسيم (cordless) 68,000 7,259,397,120 Rls. 172,843 $
64 9 1397 آبادان امارات متحده عربي 87089321 اجزاء و قطعات كلاج (به جز لنت كلاچ)، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 70,287 7,229,492,278 Rls. 172,131 $
65 8 1397 آبادان امارات متحده عربي 85101000 ريش ترا ش، توا م شده با موتوربرقي 25,140 6,991,653,115 Rls. 166,468 $
66 2 1397 آبادان امارات متحده عربي 83021090 ساير لولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC، UPVC 82,812 6,887,829,033 Rls. 177,529 $
67 8 1397 آبادان امارات متحده عربي 72051000 دانه هاي کوچک (گرا نول)، ا زچدن خام، چدن ا شپيگل، آهن يافولاد. 230,000 6,845,224,000 Rls. 162,982 $
68 7 1397 آبادان امارات متحده عربي 85094000 آسياب و مخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاه هاي خانگي آب ميوه گيرو آب سبزي گير 40,486 6,763,427,280 Rls. 161,034 $
69 1 1397 آبادان امارات متحده عربي 87089311 کلاچ براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 98,252 6,667,280,190 Rls. 176,874 $
70 7 1397 آبادان امارات متحده عربي 85392940 لامپ خودرو براي ولتاژ حداكثر 100 ولت 71,157 6,247,329,085 Rls. 148,745 $
71 9 1397 آبادان امارات متحده عربي 72051000 دانه هاي کوچک (گرا نول)، ا زچدن خام، چدن ا شپيگل، آهن يافولاد. 75,600 6,067,586,784 Rls. 144,466 $
72 4 1397 آبادان امارات متحده عربي 85171100 دستگاه هاي تلفني باسيم مجهز به گوشي بيسيم (cordless) 45,355 6,056,153,988 Rls. 142,632 $
73 12 1397 آبادان امارات متحده عربي 85171100 دستگاه هاي تلفني باسيم مجهز به گوشي بيسيم (cordless) 28,312 6,029,644,400 Rls. 143,563 $
74 10 1397 آبادان امارات متحده عربي 82054090 سايرآچارپيچ گوشتي ها بجز فازمتر 22,067 6,008,726,983 Rls. 143,065 $
75 10 1397 آبادان امارات متحده عربي 85094000 آسياب و مخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاه هاي خانگي آب ميوه گيرو آب سبزي گير 45,070 5,954,149,595 Rls. 141,765 $
76 12 1397 آبادان امارات متحده عربي 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي، توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي سواري - سواري کار و وانت 28,269 5,918,509,315 Rls. 140,917 $
77 10 1397 آبادان امارات متحده عربي 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 10,150 5,786,134,816 Rls. 137,765 $
78 2 1397 آبادان امارات متحده عربي 72052900 پودرا زچدن خام، چدن ا شپيگل، آهن يافولاد غير ممزوج 220,500 5,749,438,200 Rls. 144,421 $
79 5 1397 آبادان امارات متحده عربي 85094000 آسياب و مخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاه هاي خانگي آب ميوه گيرو آب سبزي گير 23,240 5,744,088,000 Rls. 136,764 $
80 2 1397 آبادان امارات متحده عربي 95030010 سه چرخه ها، روروك ها، اتومبيل هاي ركاب زني و اسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛ كالسكه هاي عروسك؛ سايراسباب بازي ها، مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس و مدهاي تفريحي مشابه، خواه كاركند يا نكند؛ پازل هايي از كليه انواع." 34,151 5,705,218,976 Rls. 141,962 $
81 10 1397 آبادان امارات متحده عربي 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوز بجز پمپ انژکتور 14,567 5,697,626,442 Rls. 135,658 $
82 8 1397 آبادان امارات متحده عربي 83013000 قفل مغزي وکلوني براي مبلمان ا زفلزمعمولي. 37,784 5,514,233,180 Rls. 131,291 $
83 8 1397 آبادان امارات متحده عربي 83024190 يراق ها، اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 43,932 5,459,745,720 Rls. 129,994 $
84 4 1397 آبادان امارات متحده عربي 95045090 ساير كنسول هاي بازي ويدئويي 13,620 5,448,243,660 Rls. 128,315 $
85 5 1397 آبادان امارات متحده عربي 83024900 يرا ق ها، اتصالات واشياء همانند ازفلز معمولي كه در جاي ديگري گفته نشده است 42,864 5,400,864,000 Rls. 128,592 $
86 7 1397 آبادان امارات متحده عربي 87089321 اجزاء و قطعات كلاج (به جز لنت كلاچ)، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 76,049 5,399,650,584 Rls. 128,563 $
87 8 1397 آبادان امارات متحده عربي 32081050 مواد افزودني رنگ بر اساس پلي استرها 96,425 5,385,435,425 Rls. 128,225 $
88 5 1397 آبادان امارات متحده عربي 32081050 مواد افزودني رنگ بر اساس پلي استرها 108,288 5,272,169,126 Rls. 120,150 $
89 8 1397 آبادان امارات متحده عربي 59039090 ساير پارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا منطبق شده با مواد پلاستيکي غير مذکور در جاي ديگر 86,530 5,260,665,444 Rls. 125,254 $
90 3 1397 آبادان امارات متحده عربي 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد (C.V.P). 56,642 5,257,381,350 Rls. 124,546 $
91 10 1397 آبادان امارات متحده عربي 85392940 لامپ خودرو براي ولتاژ حداكثر 100 ولت 71,005 5,237,217,035 Rls. 124,696 $
92 11 1397 آبادان امارات متحده عربي 84213940 فيلتر رطوبت گيرگاز، جهت دستگاه هاي مبّرد و تهويه مطبوع (filter dryer or receiver dryer) 30,178 5,208,243,040 Rls. 124,006 $
93 11 1397 آبادان امارات متحده عربي 87088011 كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 29,000 5,179,333,880 Rls. 123,317 $
94 10 1397 آبادان امارات متحده عربي 87088011 كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 40,028 5,157,149,174 Rls. 122,790 $
95 8 1397 آبادان امارات متحده عربي 83021090 ساير لولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC، UPVC 52,093 5,137,594,846 Rls. 122,324 $
96 11 1397 آبادان امارات متحده عربي 87085032 توپي محور (Hub) براي سواری و وانت 34,350 5,088,254,400 Rls. 121,149 $
97 12 1397 آبادان امارات متحده عربي 87071010 بدنه براي سواري و سواري کار 39,472 5,070,473,150 Rls. 120,726 $
98 12 1397 آبادان امارات متحده عربي 83021090 ساير لولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC، UPVC 30,600 4,971,572,940 Rls. 118,370 $
99 3 1397 آبادان امارات متحده عربي 83021090 ساير لولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC، UPVC 54,138 4,891,715,812 Rls. 116,351 $
100 8 1397 آبادان امارات متحده عربي 87071010 بدنه براي سواري و سواري کار 40,800 4,858,007,091 Rls. 115,667 $
مجموع کل
1,182,655,294,308 ريال
مجموع کل
28,408,118 دلار