آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (گناوه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1396 گناوه امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 157,500 102,665,200,400 Rls. 3,160,500 $
2 5 1396 گناوه امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 78,000 58,333,658,000 Rls. 1,792,400 $
3 3 1396 گناوه امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 78,000 50,790,378,800 Rls. 1,565,200 $
4 9 1396 گناوه امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 24,600 32,479,347,000 Rls. 921,657 $
5 3 1396 گناوه امارات متحده عربي 90261010 فلومتر 1,460 30,061,348,080 Rls. 927,762 $
6 5 1396 گناوه امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 43,500 28,397,995,500 Rls. 872,900 $
7 3 1396 گناوه امارات متحده عربي 84521000 چرخ دوزندگي از نوع خانگي 145,665 27,242,329,344 Rls. 839,726 $
8 6 1396 گناوه امارات متحده عربي 87034010 --- با حجم موتور پ?ستون? درونسوز جرقه­ا? احتراق? 2500 cc و کمتر 40,500 26,489,956,500 Rls. 812,700 $
9 10 1396 گناوه امارات متحده عربي 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 250,729 23,652,372,600 Rls. 658,260 $
10 9 1396 گناوه امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 28,900 17,480,618,390 Rls. 495,890 $
11 10 1396 گناوه امارات متحده عربي 87034010 --- با حجم موتور پ?ستون? درونسوز جرقه­ا? احتراق? 2500 cc و کمتر 27,200 16,888,385,700 Rls. 479,200 $
12 6 1396 گناوه امارات متحده عربي 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 180,144 16,598,892,600 Rls. 498,600 $
13 12 1396 گناوه امارات متحده عربي 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 163,053 14,647,693,500 Rls. 394,020 $
14 7 1396 گناوه امارات متحده عربي 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 146,181 14,123,610,000 Rls. 414,000 $
15 6 1396 گناوه امارات متحده عربي 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 96,598 12,595,160,829 Rls. 381,779 $
16 3 1396 گناوه امارات متحده عربي 73041100 لوله هاي بدون درز مورداستفاده درخطوط نفت ياگاز ازفولاد زنگ نزن (stainless steel) 72,271 12,269,954,433 Rls. 378,247 $
17 4 1396 گناوه امارات متحده عربي 85022090 مجموعه مولدهاي داراي موتور پيستوني جرقه اي-احتراقي بجزمولدگازي توليد همزمان برق وگرما 169,256 12,186,051,640 Rls. 375,385 $
18 8 1396 گناوه امارات متحده عربي 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 77,048 11,981,093,455 Rls. 344,437 $
19 12 1396 گناوه امارات متحده عربي 84522900 چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي(غيراز چرخهاي اتوماتيک) 49,198 11,962,961,000 Rls. 323,600 $
20 5 1396 گناوه امارات متحده عربي 84522900 چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي(غيراز چرخهاي اتوماتيک) 72,675 11,453,733,500 Rls. 350,900 $
21 3 1396 گناوه امارات متحده عربي 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 345,938 11,192,978,830 Rls. 344,970 $
22 6 1396 گناوه امارات متحده عربي 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 55,001 11,170,311,250 Rls. 338,830 $
23 10 1396 گناوه امارات متحده عربي 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 129,375 11,085,156,301 Rls. 323,437 $
24 7 1396 گناوه امارات متحده عربي 84521000 چرخ دوزندگي از نوع خانگي 61,681 10,667,664,000 Rls. 319,200 $
25 2 1396 گناوه امارات متحده عربي 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 82,171 10,457,360,414 Rls. 322,403 $
26 8 1396 گناوه امارات متحده عربي 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 102,473 10,335,339,000 Rls. 304,500 $
27 10 1396 گناوه امارات متحده عربي 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 72,982 10,129,739,342 Rls. 288,194 $
28 3 1396 گناوه امارات متحده عربي 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 76,700 9,898,603,990 Rls. 304,967 $
29 4 1396 گناوه امارات متحده عربي 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 77,916 9,776,986,717 Rls. 301,242 $
30 8 1396 گناوه امارات متحده عربي 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 117,528 9,767,822,400 Rls. 279,360 $
31 10 1396 گناوه امارات متحده عربي 84521000 چرخ دوزندگي از نوع خانگي 48,333 9,673,824,800 Rls. 268,300 $
32 10 1396 گناوه امارات متحده عربي 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 60,595 9,362,446,649 Rls. 263,106 $
33 12 1396 گناوه امارات متحده عربي 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 129,375 8,914,616,160 Rls. 246,040 $
34 8 1396 گناوه امارات متحده عربي 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 172,215 8,894,963,200 Rls. 258,700 $
35 11 1396 گناوه امارات متحده عربي 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 54,502 8,555,579,780 Rls. 234,210 $
36 1 1396 گناوه امارات متحده عربي 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 100,711 8,553,156,096 Rls. 263,856 $
37 4 1396 گناوه امارات متحده عربي 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 262,950 8,544,166,560 Rls. 263,120 $
38 2 1396 گناوه امارات متحده عربي 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 59,925 8,454,701,020 Rls. 261,049 $
39 2 1396 گناوه امارات متحده عربي 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 56,222 8,090,272,579 Rls. 249,415 $
40 6 1396 گناوه امارات متحده عربي 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 84,400 7,743,768,319 Rls. 236,386 $
41 12 1396 گناوه امارات متحده عربي 84821000 بلبرينگ. 51,896 7,735,945,672 Rls. 208,669 $
42 6 1396 گناوه امارات متحده عربي 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 92,875 7,606,230,312 Rls. 232,188 $
43 7 1396 گناوه امارات متحده عربي 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 80,723 7,545,938,563 Rls. 222,651 $
44 8 1396 گناوه امارات متحده عربي 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 53,752 7,536,300,550 Rls. 214,465 $
45 8 1396 گناوه امارات متحده عربي 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 107,145 7,492,999,500 Rls. 214,300 $
46 8 1396 گناوه امارات متحده عربي 84821000 بلبرينگ. 59,943 7,233,149,818 Rls. 206,468 $
47 3 1396 گناوه امارات متحده عربي 85061010 قوه هاي ا ستوا نه ا ي شکل به سايزهاي قلميAA متوسط C وبزرگD بابي اكسيد منگنز 76,298 7,232,825,701 Rls. 222,949 $
48 8 1396 گناوه امارات متحده عربي 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 76,230 7,175,869,230 Rls. 210,688 $
49 8 1396 گناوه امارات متحده عربي 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 48,646 6,764,571,362 Rls. 197,996 $
50 3 1396 گناوه امارات متحده عربي 85061020 قوهک نيم قلمي (AAA/LR03/AM4) با بي اكسيد منگنز 42,642 6,723,676,233 Rls. 207,292 $
51 9 1396 گناوه امارات متحده عربي 87034010 --- با حجم موتور پ?ستون? درونسوز جرقه­ا? احتراق? 2500 cc و کمتر 10,500 6,574,487,500 Rls. 186,574 $
52 12 1396 گناوه امارات متحده عربي 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 40,579 6,570,599,000 Rls. 177,800 $
53 5 1396 گناوه امارات متحده عربي 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 63,438 6,465,544,200 Rls. 198,360 $
54 5 1396 گناوه امارات متحده عربي 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 68,180 6,391,879,500 Rls. 196,100 $
55 4 1396 گناوه امارات متحده عربي 84138200 بالابرهاي آبگونها 50,536 6,387,066,709 Rls. 196,492 $
56 9 1396 گناوه امارات متحده عربي 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 76,907 6,354,720,000 Rls. 180,000 $
57 10 1396 گناوه امارات متحده عربي 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 87,039 6,318,349,316 Rls. 174,124 $
58 12 1396 گناوه امارات متحده عربي 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 15,765 6,295,901,159 Rls. 172,211 $
59 3 1396 گناوه امارات متحده عربي 85061090 ساير قوه ها وباطريهاي بابي اکسيد منگنز بجز قوه هاي نيم قلمي، قلمي، متوسط، بزرگ ودکمه اي 47,755 6,249,825,369 Rls. 192,751 $
60 7 1396 گناوه امارات متحده عربي 85022090 مجموعه مولدهاي داراي موتور پيستوني جرقه اي-احتراقي بجزمولدگازي توليد همزمان برق وگرما 58,439 6,236,338,070 Rls. 186,142 $
61 4 1396 گناوه امارات متحده عربي 84821000 بلبرينگ. 46,832 6,096,641,442 Rls. 187,429 $
62 5 1396 گناوه امارات متحده عربي 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 51,501 6,083,163,211 Rls. 186,316 $
63 1 1396 گناوه امارات متحده عربي 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 97,000 6,037,804,160 Rls. 186,260 $
64 3 1396 گناوه امارات متحده عربي 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 49,710 6,005,032,030 Rls. 185,096 $
65 5 1396 گناوه امارات متحده عربي 85061090 ساير قوه ها وباطريهاي بابي اکسيد منگنز بجز قوه هاي نيم قلمي، قلمي، متوسط، بزرگ ودکمه اي 57,153 5,974,080,269 Rls. 183,874 $
66 5 1396 گناوه امارات متحده عربي 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 47,882 5,934,766,344 Rls. 181,966 $
67 3 1396 گناوه امارات متحده عربي 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 93,212 5,843,022,215 Rls. 180,078 $
68 11 1396 گناوه امارات متحده عربي 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 86,250 5,838,019,560 Rls. 164,040 $
69 6 1396 گناوه امارات متحده عربي 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 91,000 5,772,748,800 Rls. 174,720 $
70 10 1396 گناوه امارات متحده عربي 84821000 بلبرينگ. 34,868 5,769,245,472 Rls. 161,015 $
71 12 1396 گناوه امارات متحده عربي 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 38,222 5,659,683,198 Rls. 152,912 $
72 6 1396 گناوه امارات متحده عربي 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 34,512 5,620,804,019 Rls. 169,838 $
73 2 1396 گناوه امارات متحده عربي 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 172,500 5,600,716,320 Rls. 172,660 $
74 12 1396 گناوه امارات متحده عربي 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 46,994 5,538,852,017 Rls. 149,463 $
75 10 1396 گناوه امارات متحده عربي 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 27,198 5,532,785,042 Rls. 154,722 $
76 11 1396 گناوه امارات متحده عربي 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 22,464 5,521,650,472 Rls. 151,634 $
77 11 1396 گناوه امارات متحده عربي 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 159,939 5,379,626,500 Rls. 146,500 $
78 2 1396 گناوه امارات متحده عربي 84138200 بالابرهاي آبگونها 30,343 5,328,750,960 Rls. 164,280 $
79 6 1396 گناوه امارات متحده عربي 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 36,534 5,320,445,030 Rls. 162,238 $
80 3 1396 گناوه امارات متحده عربي 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 17,996 5,268,885,770 Rls. 162,388 $
81 9 1396 گناوه امارات متحده عربي 85061090 ساير قوه ها وباطريهاي بابي اکسيد منگنز بجز قوه هاي نيم قلمي، قلمي، متوسط، بزرگ ودکمه اي 40,400 5,242,843,690 Rls. 149,945 $
82 9 1396 گناوه امارات متحده عربي 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 34,543 5,225,417,990 Rls. 148,238 $
83 7 1396 گناوه امارات متحده عربي 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 37,981 5,171,096,932 Rls. 155,283 $
84 2 1396 گناوه امارات متحده عربي 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 33,045 5,059,571,374 Rls. 155,969 $
85 2 1396 گناوه امارات متحده عربي 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 31,527 4,936,798,401 Rls. 152,207 $
86 2 1396 گناوه امارات متحده عربي 85022090 مجموعه مولدهاي داراي موتور پيستوني جرقه اي-احتراقي بجزمولدگازي توليد همزمان برق وگرما 60,313 4,934,333,835 Rls. 152,255 $
87 8 1396 گناوه امارات متحده عربي 84081000 موتورهاي پيستوني درون سوز ترا کمي - احترا قي برا ي بحرکت درآوردن وسايط نقليه آبي 18,000 4,793,878,500 Rls. 147,300 $
88 12 1396 گناوه امارات متحده عربي 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 19,612 4,773,788,380 Rls. 128,502 $
89 11 1396 گناوه امارات متحده عربي 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 28,258 4,764,745,700 Rls. 131,300 $
90 7 1396 گناوه امارات متحده عربي 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 68,318 4,747,859,600 Rls. 140,800 $
91 5 1396 گناوه امارات متحده عربي 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 13,510 4,711,743,375 Rls. 145,295 $
92 9 1396 گناوه امارات متحده عربي 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 32,752 4,685,197,222 Rls. 132,724 $
93 9 1396 گناوه امارات متحده عربي 84521000 چرخ دوزندگي از نوع خانگي 36,932 4,683,783,750 Rls. 138,750 $
94 6 1396 گناوه امارات متحده عربي 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 52,962 4,588,165,620 Rls. 137,820 $
95 2 1396 گناوه امارات متحده عربي 84144010 کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 34,000 4,557,479,496 Rls. 140,496 $
96 8 1396 گناوه امارات متحده عربي 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 134,100 4,551,622,200 Rls. 134,100 $
97 9 1396 گناوه امارات متحده عربي 84272012 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،مستعمل ، باظرفيت 10تن وبالاتر 36,300 4,532,531,970 Rls. 128,515 $
98 5 1396 گناوه امارات متحده عربي 31039000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي فسفاته , که در جاي ديگري مذکور نباشد 55,413 4,517,992,950 Rls. 138,610 $
99 6 1396 گناوه امارات متحده عربي 82041200 آچارهاي دستي داراي دندانه متغير 55,550 4,455,194,981 Rls. 135,371 $
100 9 1396 گناوه امارات متحده عربي 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 49,906 4,443,388,550 Rls. 126,050 $
مجموع کل
1,069,966,573,789 ريال
مجموع کل
31,853,627 دلار