آمار کل " واردات از" کشور (قبرس) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 يزد قبرس 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 434,597 66,700,427,240 Rls. 1,808,639 $
2 12 1396 يزد قبرس 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 119,910 33,907,091,935 Rls. 915,072 $
3 10 1396 يزد قبرس 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 199,880 19,550,255,269 Rls. 538,738 $
4 12 1396 يزد قبرس 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 2,350 3,155,003,175 Rls. 85,146 $
مجموع کل
123,312,777,619 ريال
مجموع کل
3,347,595 دلار
[1]