آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري چك) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1396 يزد جمهوري چك 84462900 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف ماکودا ر,برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30cm بدون موتور 184,105 122,741,865,384 Rls. 3,777,720 $
2 4 1396 يزد جمهوري چك 85399010 مجموعه متشكل از بالاست ، بدنه پلاستيكي وكانكتور لامپ كم مصرف 18,307 8,700,804,000 Rls. 268,121 $
3 11 1396 يزد جمهوري چك 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 15,632 2,122,278,778 Rls. 57,633 $
4 10 1396 يزد جمهوري چك 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 4,209 1,891,992,531 Rls. 52,498 $
5 10 1396 يزد جمهوري چك 98842940 قطعات منفصله براي توليد ماشين آلات راهسازي، به استثناي لاستيک، باساخت داخل35%وبيشتربا حذف شاسي 7,992 1,871,683,200 Rls. 51,577 $
6 9 1396 يزد جمهوري چك 25070010 کائولن 200,000 1,869,141,400 Rls. 52,944 $
7 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد جمهوري چك 38089319 ---- ساير LD50 بيشتر از 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي : علف كش ها ، فراورده هاي ضد رويش و سازگاركننده هاي رشد گياه 12,750 1,569,096,000 Rls. 48,363 $
8 5 1396 يزد جمهوري چك 84462900 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف ماکودا ر,برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30cm بدون موتور 5,740 1,337,169,600 Rls. 40,886 $
9 12 1396 يزد جمهوري چك 98842940 قطعات منفصله براي توليد ماشين آلات راهسازي، به استثناي لاستيک، باساخت داخل35%وبيشتربا حذف شاسي 4,995 1,262,439,000 Rls. 33,491 $
10 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد جمهوري چك 38089219 ک ک ک ک ساير LD50 بيشتر از 2000 سم تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 7,650 1,239,962,800 Rls. 38,219 $
11 12 1396 يزد جمهوري چك 85362010 کليدهاي اتوماتيک قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 95 79,516,715 Rls. 2,139 $
مجموع کل
144,685,949,408 ريال
مجموع کل
4,423,591 دلار
[1]