آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1396 يزد آلمان 84471200 ماشين هاي کشباف گردباف, باا ستوا نه ا ي به قطربيشترا ز165ميليمتر 12,600 18,298,290,984 Rls. 545,729 $
2 12 1396 يزد آلمان 85414010 پانل هاي خورشيدي (تبديل كننده انرژي خورشيدي به الكتريسته) 49,951 12,758,453,811 Rls. 341,918 $
3 10 1396 يزد آلمان 84392000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن کاغذيامقوا 11,015 12,411,726,826 Rls. 344,397 $
4 12 1396 يزد آلمان 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 27,239 12,049,279,415 Rls. 323,494 $
5 5 1396 يزد آلمان 84471200 ماشين هاي کشباف گردباف, باا ستوا نه ا ي به قطربيشترا ز165ميليمتر 6,800 11,101,160,000 Rls. 338,873 $
6 4 1396 يزد آلمان 84471200 ماشين هاي کشباف گردباف, باا ستوا نه ا ي به قطربيشترا ز165ميليمتر 8,860 10,739,475,000 Rls. 330,873 $
7 3 1396 يزد آلمان 40101100 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط بافلز 44,980 9,603,236,500 Rls. 295,949 $
8 10 1396 يزد آلمان 85352120 دژنکتور براي ولتاژ كمتر از 72.5 كيلوولت وبيشتر از 1000ولت 20,464 8,013,598,492 Rls. 222,136 $
9 1 1396 يزد آلمان 84471200 ماشين هاي کشباف گردباف, باا ستوا نه ا ي به قطربيشترا ز165ميليمتر 7,400 7,595,804,412 Rls. 234,164 $
10 6 1396 يزد آلمان 84212190 ک ک ک ساير 10,666 6,635,912,000 Rls. 200,064 $
11 2 1396 يزد آلمان 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 10,200 5,815,499,800 Rls. 179,297 $
12 6 1396 يزد آلمان 84471200 ماشين هاي کشباف گردباف, باا ستوا نه ا ي به قطربيشترا ز165ميليمتر 3,600 4,275,920,000 Rls. 129,416 $
13 8 1396 يزد آلمان 55031900 سايرالياف سنتتيك غيريكسره ازنايلون ياديگر پلي آميدها، حلاجي نشده، شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل آوري نشده 20,021 3,482,948,602 Rls. 99,612 $
14 12 1396 يزد آلمان 25070010 کائولن 300,000 3,004,515,360 Rls. 80,302 $
15 3 1396 يزد آلمان 85321000 خازن هاي ثابت برا ي مدا رهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي که کمتراز 5/0کيلوولت آمپررا کتيونباشد (خازنهاي قدرت ) 11,998 2,477,882,432 Rls. 76,362 $
16 7 1396 يزد آلمان 40029900 سايرمحصولات کائوچوي سنتتيک وشبه كائوچو که درجاي ديگرمذکورنباشد(غيرا زشيره يا لاتکس ) 10,000 2,402,760,000 Rls. 71,896 $
17 12 1396 يزد آلمان 85352120 دژنکتور براي ولتاژ كمتر از 72.5 كيلوولت وبيشتر از 1000ولت 5,571 2,274,867,100 Rls. 61,098 $
18 10 1396 يزد آلمان 39162020 --- انواع پروفيل مورد استفاده در ساختمان 14,973 1,951,654,446 Rls. 54,128 $
19 3 1396 يزد آلمان 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 46,000 1,900,398,780 Rls. 58,575 $
20 11 1396 يزد آلمان 85352120 دژنکتور براي ولتاژ كمتر از 72.5 كيلوولت وبيشتر از 1000ولت 3,043 1,669,466,700 Rls. 45,464 $
21 7 1396 يزد آلمان 39162020 --- انواع پروفيل مورد استفاده در ساختمان 13,682 1,639,130,964 Rls. 48,292 $
22 6 1396 يزد آلمان 38109010 فلاكس جهت محافظت وتسهيل جوشكاري 9,000 1,622,298,500 Rls. 48,731 $
23 9 1396 يزد آلمان 39162020 --- انواع پروفيل مورد استفاده در ساختمان 12,554 1,578,427,049 Rls. 44,710 $
24 10 1396 يزد آلمان 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 4,712 1,561,172,468 Rls. 43,319 $
25 12 1396 يزد آلمان 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 12,053 1,536,910,685 Rls. 41,205 $
26 10 1396 يزد آلمان 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 70 1,352,070,640 Rls. 37,499 $
27 5 1396 يزد آلمان 84178000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 9,530 1,321,550,240 Rls. 40,408 $
28 11 1396 يزد آلمان 85414010 پانل هاي خورشيدي (تبديل كننده انرژي خورشيدي به الكتريسته) 17,048 1,302,002,161 Rls. 35,138 $
29 4 1396 يزد آلمان 39162020 --- انواع پروفيل مورد استفاده در ساختمان 12,960 1,290,431,698 Rls. 39,718 $
30 7 1396 يزد آلمان 85321000 خازن هاي ثابت برا ي مدا رهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي که کمتراز 5/0کيلوولت آمپررا کتيونباشد (خازنهاي قدرت ) 5,108 1,284,352,700 Rls. 38,580 $
31 4 1396 يزد آلمان 27101950 روغن صنعتي 14,219 1,259,971,340 Rls. 38,835 $
32 7 1396 يزد آلمان 85352120 دژنکتور براي ولتاژ كمتر از 72.5 كيلوولت وبيشتر از 1000ولت 3,124 1,209,036,150 Rls. 36,009 $
33 9 1396 يزد آلمان 38160090 کک ک کک ساير 23,000 1,071,612,500 Rls. 30,411 $
34 9 1396 يزد آلمان 39219070 ورق پلي ا تيلن با ا لياف شيشه ومنسوج نبافته 11,200 976,636,500 Rls. 27,714 $
35 7 1396 يزد آلمان 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 586 945,054,324 Rls. 28,388 $
36 3 1396 يزد آلمان 84879000 ساير اجزاءياقطعات بجز اجزاءوقطعات كشتي ،قايق وپره ها ي آن . 173 910,506,286 Rls. 28,060 $
37 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد آلمان 38244090 سايرافزودني هاي آماده براي سيمان ، ملاط و بتون غير مذکوردرجاي ديگر 16,400 803,255,634 Rls. 24,754 $
38 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 1,950 772,700,000 Rls. 23,478 $
39 12 1396 يزد آلمان 38249990 ک ک ک ساير 5,544 739,179,770 Rls. 19,609 $
40 9 1396 يزد آلمان 85352120 دژنکتور براي ولتاژ كمتر از 72.5 كيلوولت وبيشتر از 1000ولت 1,919 644,934,100 Rls. 19,001 $
41 6 1396 يزد آلمان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 250 555,092,160 Rls. 16,801 $
42 11 1396 يزد آلمان 39209100 صفحه, ورق, ...ا زپلي بوتيرا ل وينيل , مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 2,365 528,017,587 Rls. 14,445 $
43 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد آلمان 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 3,762 496,914,420 Rls. 15,269 $
44 2 1396 يزد آلمان 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 4,000 460,651,800 Rls. 14,201 $
45 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد آلمان 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 2,457 432,109,854 Rls. 12,258 $
46 7 1396 يزد آلمان 85381000 تابلو ،پانل ،كنسول ميزها,کابينت وسايرتکيه گاههاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي مربوط به آنها 2,370 416,671,356 Rls. 12,276 $
47 7 1396 يزد آلمان 40101200 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط با موا دنسجي 1,960 401,810,940 Rls. 11,778 $
48 2 1396 يزد آلمان 39219070 ورق پلي ا تيلن با ا لياف شيشه ومنسوج نبافته 4,746 395,624,300 Rls. 12,197 $
49 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد آلمان 85044050 کنترل دور موتورInverter 606 371,941,164 Rls. 9,941 $
50 12 1396 يزد آلمان 39219070 ورق پلي ا تيلن با ا لياف شيشه ومنسوج نبافته 3,734 317,586,448 Rls. 8,543 $
51 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد آلمان 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 2,299 291,242,993 Rls. 8,849 $
52 6 1396 يزد آلمان 39219070 ورق پلي ا تيلن با ا لياف شيشه ومنسوج نبافته 3,295 252,289,800 Rls. 7,549 $
53 12 1396 يزد آلمان 76032000 پودرباساختارلايه ا ي با فلس آلومينيوم. 1,000 223,430,200 Rls. 5,990 $
54 3 1396 يزد آلمان 69091990 اشياءسراميكي براي مصرف آزمايشگاهي باستثناي چيني واشيايي كه سختي آنهادرمقياس موهس (mohs)كمتراز9باشد 130 201,647,295 Rls. 6,213 $
55 10 1396 يزد آلمان 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 175 190,557,000 Rls. 5,329 $
56 3 1396 يزد آلمان 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 101 170,560,832 Rls. 5,256 $
57 12 1396 يزد آلمان 84591000 ماشين ا بزارهاي داراي سرسره اي براي كار روي فلزات 22,000 156,592,856 Rls. 4,212 $
58 9 1396 يزد آلمان 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 336 151,660,680 Rls. 4,315 $
59 4 1396 يزد آلمان 76042900 ميله وساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم. 1,453 144,720,836 Rls. 4,454 $
60 10 1396 يزد آلمان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 382 99,928,100 Rls. 2,771 $
61 10 1396 يزد آلمان 85362010 کليدهاي اتوماتيک قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1,200 71,649,432 Rls. 2,004 $
62 10 1396 يزد آلمان 85111000 شمع هاي جرقه زن 23 61,401,700 Rls. 1,717 $
63 10 1396 يزد آلمان 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 162 51,153,968 Rls. 1,430 $
64 7 1396 يزد آلمان 85045090 ساير ا لقا کننده هاغيرمذکوردرجاي ديگر 583 49,975,520 Rls. 1,501 $
65 3 1396 يزد آلمان 85045090 ساير ا لقا کننده هاغيرمذکوردرجاي ديگر 398 30,363,122 Rls. 936 $
66 10 1396 يزد آلمان 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 6 24,645,372 Rls. 689 $
67 10 1396 يزد آلمان 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 184 16,938,400 Rls. 474 $
68 10 1396 يزد آلمان 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 373 16,260,864 Rls. 455 $
69 4 1396 يزد آلمان 40161090 سايرا شياا زکائوچوي ا سفنجي ولکانيزه سفت نشده بجزقطعات ولوا زم مصرف دربخش بهداشت 104 11,485,710 Rls. 354 $
70 3 1396 يزد آلمان 73151100 زنجيرغلتکي باحلقه هاي مفصل بندي شده از چدن ،آهن يا از فولاد. 3 11,469,453 Rls. 353 $
71 9 1396 يزد آلمان 52113900 ساير پارچه هاي تاروپودباف ا زپنبه, رنگرزي شده, غيرمذکوردرجاي ديگر,باکمترا ز85 %پنبه,كه عمدتاً ... مترمربع بيش ا ز 200گرم 90 11,100,600 Rls. 315 $
72 6 1396 يزد آلمان 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتک ها) 118 3,973,600 Rls. 120 $
73 12 1396 يزد آلمان 63021000 شستنيهاي رختخوا ب, کشباف ياقلاب باف. 14,773 372,990 Rls. 10 $
مجموع کل
168,903,925,721 ريال
مجموع کل
4,920,611 دلار
[1]