آمار کل " واردات از" کشور (قزاقستان) گمرک (منطقه ويژه پيام)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 منطقه ويژه پيام قزاقستان 02042100 لاشه و شقه حيوا نات ا ز نوع گوسفند (باستثناي بره ) تازه يا سرد کرده 186,386 50,499,586,980 Rls. 1,371,847 $
2 12 1396 منطقه ويژه پيام قزاقستان 02042100 لاشه و شقه حيوا نات ا ز نوع گوسفند (باستثناي بره ) تازه يا سرد کرده 168,760 47,440,673,160 Rls. 1,267,907 $
3 10 1396 منطقه ويژه پيام قزاقستان 02042100 لاشه و شقه حيوا نات ا ز نوع گوسفند (باستثناي بره ) تازه يا سرد کرده 33,500 8,888,436,690 Rls. 244,045 $
4 11 1396 منطقه ويژه پيام قزاقستان 02041000 لاشه و شقه بره , تازه يا سرد کرده 17,962 5,688,583,362 Rls. 154,914 $
مجموع کل
112,517,280,192 ريال
مجموع کل
3,038,713 دلار
[1]