آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (منطقه ويژه پيام)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 30021200 ک ک آنت? سرم­ها و سا?ر مشتقات خون? 12,228 44,246,121,510 Rls. 1,197,297 $
2 7 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 53,153 38,860,600,281 Rls. 1,195,949 $
3 11 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 531,620 34,346,250,000 Rls. 929,407 $
4 9 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 236,318 23,573,869,042 Rls. 726,602 $
5 1 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 34011110 صابون حمام و دستشويي 363,412 21,176,389,534 Rls. 653,269 $
6 12 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 54077400 ک ک کچاپ شده 104,340 19,381,203,650 Rls. 522,398 $
7 5 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 33071000 فرآوردهکها براي قبل از اصلاح،کحين اصلاح و بعد از اصلاح صورت 92,797 19,245,775,275 Rls. 590,452 $
8 6 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 138,000 19,222,981,440 Rls. 581,809 $
9 5 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 86,206 18,692,607,491 Rls. 573,481 $
10 10 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 54076100 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي ا سترغير تکستوره . 56,432 18,491,104,700 Rls. 517,500 $
11 12 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 31,050 13,960,331,004 Rls. 370,350 $
12 11 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 28230000 ا کسيدهاي تيتان 84,000 12,824,238,000 Rls. 349,774 $
13 9 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 54077400 ک ک کچاپ شده 71,477 12,786,911,800 Rls. 363,200 $
14 11 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 54077400 ک ک کچاپ شده 66,515 12,046,120,782 Rls. 330,951 $
15 4 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 54076100 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي ا سترغير تکستوره . 44,870 11,661,078,700 Rls. 358,780 $
16 10 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 110,025 11,114,901,725 Rls. 342,587 $
17 4 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 149,914 10,632,427,861 Rls. 327,262 $
18 9 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 54076100 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي ا سترغير تکستوره . 24,950 9,617,466,200 Rls. 273,200 $
19 10 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 38123930 ک ک ک پا?دارکننده­ها? UV 96,000 9,280,341,600 Rls. 259,107 $
20 11 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 38123930 ک ک ک پا?دارکننده­ها? UV 96,000 8,862,007,200 Rls. 243,155 $
21 8 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 61059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 12,791 8,524,196,190 Rls. 246,546 $
22 5 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 54076100 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي ا سترغير تکستوره . 25,317 8,364,982,500 Rls. 255,600 $
23 4 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 38,242 8,157,035,672 Rls. 251,063 $
24 10 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 54077400 ک ک کچاپ شده 41,603 7,617,896,200 Rls. 212,700 $
25 8 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 112,102 7,520,151,691 Rls. 231,738 $
26 6 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 12,175 7,123,800,288 Rls. 219,681 $
27 8 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 54079400 پارچه هاي تاروپودباف, چاپ شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, که درجاي ديگرگفته نشده. 34,093 6,986,551,050 Rls. 203,850 $
28 11 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 25010090 ساير نمکهاوکلرورسديم خالص غيرمذکورباآب دريا 155,232 6,845,067,912 Rls. 189,520 $
29 4 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 33071000 فرآوردهکها براي قبل از اصلاح،کحين اصلاح و بعد از اصلاح صورت 29,309 6,567,631,440 Rls. 202,143 $
30 8 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 54076100 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي ا سترغير تکستوره . 18,432 6,303,146,050 Rls. 183,450 $
31 10 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 20,619 6,078,506,409 Rls. 168,585 $
32 1 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 33051000 شامپوها 178,478 6,049,258,124 Rls. 186,613 $
33 4 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 52101100 ک ک ساده باف 28,109 5,994,585,008 Rls. 184,323 $
34 9 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 75,259 5,905,298,919 Rls. 181,977 $
35 6 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 54,563 5,723,762,887 Rls. 173,916 $
36 4 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 43,541 5,717,002,757 Rls. 176,212 $
37 11 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 54076100 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي ا سترغير تکستوره . 22,650 5,561,869,400 Rls. 151,200 $
38 6 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 54076100 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي ا سترغير تکستوره . 16,400 5,522,094,000 Rls. 166,200 $
39 7 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 74,026 5,025,151,544 Rls. 154,854 $
40 12 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 38123930 ک ک ک پا?دارکننده­ها? UV 48,250 4,989,118,750 Rls. 136,486 $
41 12 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 24,192 4,988,069,402 Rls. 134,616 $
42 5 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 52101100 ک ک ساده باف 28,591 4,861,049,500 Rls. 148,400 $
43 5 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 34011110 صابون حمام و دستشويي 70,878 4,776,789,217 Rls. 146,550 $
44 9 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 59,310 4,684,589,902 Rls. 132,941 $
45 9 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 61059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 6,957 4,682,663,700 Rls. 133,075 $
46 6 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 54079400 پارچه هاي تاروپودباف, چاپ شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, که درجاي ديگرگفته نشده. 27,748 4,627,336,900 Rls. 139,850 $
47 5 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 972 4,544,167,072 Rls. 138,944 $
48 10 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 54079400 پارچه هاي تاروپودباف, چاپ شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, که درجاي ديگرگفته نشده. 20,500 4,382,606,800 Rls. 121,550 $
49 4 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 60,649 4,315,960,343 Rls. 132,999 $
50 9 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 50,800 3,981,355,000 Rls. 112,773 $
51 7 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 34,859 3,919,722,517 Rls. 120,815 $
52 12 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 25010090 ساير نمکهاوکلرورسديم خالص غيرمذکورباآب دريا 80,784 3,743,678,395 Rls. 101,033 $
53 7 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 54079400 پارچه هاي تاروپودباف, چاپ شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, که درجاي ديگرگفته نشده. 21,830 3,661,430,300 Rls. 108,650 $
54 10 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 15,339 3,652,732,109 Rls. 102,012 $
55 5 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 91,989 3,629,959,147 Rls. 110,703 $
56 7 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 90041000 عينک آفتابي 900 3,579,647,400 Rls. 106,760 $
57 11 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 19,509 3,524,562,303 Rls. 100,803 $
58 5 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 30,529 3,435,261,350 Rls. 104,664 $
59 10 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 14,217 3,345,278,133 Rls. 93,349 $
60 1 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 25010090 ساير نمکهاوکلرورسديم خالص غيرمذکورباآب دريا 100,392 3,287,351,675 Rls. 101,411 $
61 11 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 61059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 4,774 3,283,244,280 Rls. 90,475 $
62 4 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 31,957 3,244,319,761 Rls. 99,964 $
63 7 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 54076100 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي ا سترغير تکستوره . 11,426 3,085,558,900 Rls. 91,450 $
64 6 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 5,910 3,043,256,750 Rls. 92,434 $
65 1 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 43,476 2,889,049,284 Rls. 89,073 $
66 10 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 85299040 اجزاء و قطعات غيرالکتريکي و غير الکترونيکي مورد مصرف در نمايشگرهاي رديف 8528 18,859 2,800,576,167 Rls. 77,916 $
67 10 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 90041000 عينک آفتابي 628 2,745,458,380 Rls. 77,250 $
68 12 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 54076100 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي ا سترغير تکستوره . 8,572 2,721,470,225 Rls. 73,207 $
69 12 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 23091000 فرآورده هاي غذائي برا ي سگ يا گربه , بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 61,500 2,689,290,686 Rls. 72,341 $
70 5 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 61069000 پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 4,092 2,603,514,320 Rls. 79,567 $
71 8 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 61034900 شلوار حتي داراي بندوپيش بند,نيم شلوار, شلوار خيلي كوتاه مردانه ياپسرانه, کشباف ازسايرموا دنسجي 3,579 2,593,966,790 Rls. 75,336 $
72 10 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 61059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 3,569 2,561,368,447 Rls. 72,054 $
73 10 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 4,367 2,550,331,680 Rls. 71,318 $
74 12 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 28332950 سولفات سرب 24,000 2,527,110,000 Rls. 67,753 $
75 7 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 9,457 2,478,460,114 Rls. 73,021 $
76 5 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 25010090 ساير نمکهاوکلرورسديم خالص غيرمذکورباآب دريا 72,735 2,425,383,974 Rls. 73,906 $
77 1 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 72119000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600mmكه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 124,580 2,359,897,361 Rls. 72,791 $
78 6 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 25010090 ساير نمکهاوکلرورسديم خالص غيرمذکورباآب دريا 69,622 2,294,487,833 Rls. 69,718 $
79 9 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 38123930 ک ک ک پا?دارکننده­ها? UV 24,000 2,289,319,200 Rls. 64,327 $
80 7 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 25010090 ساير نمکهاوکلرورسديم خالص غيرمذکورباآب دريا 52,800 2,177,424,216 Rls. 64,940 $
81 4 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 72119000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600mmكه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 100,040 2,085,683,940 Rls. 64,195 $
82 11 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 59111000 پارچهکهاي نسجي، نمد، و پارچهکهاي تار و پودباف داراي آستر نمدي، اندوده، پوشانده يا مطبق شده باكائوچو، چرم يا مواد ديگر، از انواعي كه براي ساخت نوار خاردار ماشين كاردينگ (Card clothing) و پارچهکهاي همانند از انواعي كه براي ساير مصارف فني بهکكار ميکرود، از 13,837 2,082,732,549 Rls. 56,718 $
83 8 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 45,985 2,057,733,737 Rls. 58,543 $
84 9 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 47,169 2,054,462,998 Rls. 58,193 $
85 6 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 5,649 2,048,385,577 Rls. 62,409 $
86 9 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 3,242 2,043,257,530 Rls. 58,237 $
87 11 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 61043200 ژا کت, ژاكت ورزشي زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زپنبه 3,037 1,987,363,620 Rls. 54,764 $
88 1 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 48054000 کاغذ و مقوا ي صافي ,به شکل رول يا ورق 11,505 1,968,102,825 Rls. 60,731 $
89 4 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 62071900 شورت وزيرشلوا ري مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده 3,442 1,939,658,400 Rls. 59,759 $
90 5 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 33074900 ساير غير از رديفهاي مشمول 33071000 لغايت 33074100 20,974 1,921,710,806 Rls. 58,957 $
91 7 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 46,962 1,918,272,240 Rls. 57,211 $
92 9 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 23091000 فرآورده هاي غذائي برا ي سگ يا گربه , بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 43,640 1,893,238,905 Rls. 53,727 $
93 6 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 85299040 اجزاء و قطعات غيرالکتريکي و غير الکترونيکي مورد مصرف در نمايشگرهاي رديف 8528 4,469 1,857,997,890 Rls. 56,609 $
94 11 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 17,412 1,857,973,389 Rls. 53,138 $
95 6 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 63023100 شستنيهاي رختخوا ب ا زپنبه (باستثناءچاپ شده, کشباف ياقلاب باف ). 13,558 1,830,213,090 Rls. 55,535 $
96 7 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 17,280 1,825,885,930 Rls. 54,455 $
97 8 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 324 1,798,646,742 Rls. 51,172 $
98 6 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 23091000 فرآورده هاي غذائي برا ي سگ يا گربه , بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 46,000 1,788,112,000 Rls. 54,120 $
99 6 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 21,640 1,780,835,840 Rls. 53,480 $
100 7 1396 منطقه ويژه پيام ترکيه 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 360 1,776,436,140 Rls. 54,123 $
مجموع کل
674,104,238,267 ريال
مجموع کل
19,660,002 دلار