آمار کل " واردات از" کشور (برزيل) گمرک (منطقه ويژه پيام)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 منطقه ويژه پيام برزيل 10059010 ---ذرت دامي 28,636,890 199,370,000,000 Rls. 5,965,588 $
مجموع کل
199,370,000,000 ريال
مجموع کل
5,965,588 دلار
[1]