آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (منطقه ويژه پيام)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 منطقه ويژه پيام ايتاليا 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 4,259 60,540,750,000 Rls. 1,656,200 $
2 7 1396 منطقه ويژه پيام ايتاليا 84386000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ميوه ها,ميوه هاي سخت پوست ياسبزيجات 94,870 58,725,200,000 Rls. 1,784,364 $
3 12 1396 منطقه ويژه پيام ايتاليا 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 29,490 30,783,021,480 Rls. 825,304 $
4 9 1396 منطقه ويژه پيام ايتاليا 84212200 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا زصافي گذرا ندن يا تصفيه کردن نوشيدنيهاغيرا زآب 32,870 24,021,607,680 Rls. 674,973 $
5 12 1396 منطقه ويژه پيام ايتاليا 23091000 فرآورده هاي غذائي برا ي سگ يا گربه , بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 181,875 17,661,531,119 Rls. 472,971 $
6 12 1396 منطقه ويژه پيام ايتاليا 85021390 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني ترا کمي - احتراقي به قدرت بيش از 1500 kva 30,300 10,004,580,000 Rls. 270,000 $
7 4 1396 منطقه ويژه پيام ايتاليا 23091000 فرآورده هاي غذائي برا ي سگ يا گربه , بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 96,948 8,150,617,776 Rls. 250,057 $
8 5 1396 منطقه ويژه پيام ايتاليا 23091000 فرآورده هاي غذائي برا ي سگ يا گربه , بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 66,429 5,343,385,754 Rls. 163,933 $
9 9 1396 منطقه ويژه پيام ايتاليا 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 4,841 5,240,795,840 Rls. 149,850 $
10 8 1396 منطقه ويژه پيام ايتاليا 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتک ها) 11,975 5,035,282,212 Rls. 144,009 $
11 12 1396 منطقه ويژه پيام ايتاليا 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 6,249 4,028,586,150 Rls. 109,014 $
12 6 1396 منطقه ويژه پيام ايتاليا 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 957 3,979,439,368 Rls. 120,443 $
13 11 1396 منطقه ويژه پيام ايتاليا 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 15,044 3,940,502,085 Rls. 108,922 $
14 11 1396 منطقه ويژه پيام ايتاليا 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 4,211 3,766,638,750 Rls. 101,925 $
15 11 1396 منطقه ويژه پيام ايتاليا 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 24,585 3,530,005,118 Rls. 96,570 $
16 8 1396 منطقه ويژه پيام ايتاليا 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 34,311 3,197,005,573 Rls. 91,434 $
17 6 1396 منطقه ويژه پيام ايتاليا 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 316 3,180,736,350 Rls. 95,543 $
18 11 1396 منطقه ويژه پيام ايتاليا 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 392 2,717,605,238 Rls. 75,771 $
19 12 1396 منطقه ويژه پيام ايتاليا 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 100 2,450,796,744 Rls. 65,707 $
20 1 1396 منطقه ويژه پيام ايتاليا 84159070 ک ک ک فن کويل 16,853 2,333,899,510 Rls. 71,990 $
21 12 1396 منطقه ويژه پيام ايتاليا 42022290 كيف دستي حتي با بند براي آويختن به شانه،باسطح خارجي بجز از جاجيم، نمد وقلمكار 2,190 2,138,225,090 Rls. 57,705 $
22 11 1396 منطقه ويژه پيام ايتاليا 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم ،پختن ياگرم کردن غذا 5,077 2,096,401,890 Rls. 57,090 $
23 8 1396 منطقه ويژه پيام ايتاليا 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 77 2,040,287,961 Rls. 60,111 $
24 4 1396 منطقه ويژه پيام ايتاليا 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 12,523 1,859,700,215 Rls. 57,231 $
25 5 1396 منطقه ويژه پيام ايتاليا 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 3,156 1,750,182,420 Rls. 53,868 $
26 11 1396 منطقه ويژه پيام ايتاليا 64021220 کفش هاي اسکي بارويه وتخت بيروني از كائوچو يا پلاستيك 1,740 1,617,148,960 Rls. 44,240 $
27 8 1396 منطقه ويژه پيام ايتاليا 23091000 فرآورده هاي غذائي برا ي سگ يا گربه , بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 16,878 1,616,574,643 Rls. 46,234 $
28 8 1396 منطقه ويژه پيام ايتاليا 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم ،پختن ياگرم کردن غذا 10,431 1,539,334,125 Rls. 44,025 $
29 9 1396 منطقه ويژه پيام ايتاليا 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 10,580 1,455,080,480 Rls. 41,216 $
30 9 1396 منطقه ويژه پيام ايتاليا 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 1,272 1,436,300,000 Rls. 44,402 $
31 9 1396 منطقه ويژه پيام ايتاليا 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 2,222 1,398,067,272 Rls. 39,284 $
32 4 1396 منطقه ويژه پيام ايتاليا 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم ،پختن ياگرم کردن غذا 5,916 1,322,099,325 Rls. 40,693 $
33 12 1396 منطقه ويژه پيام ايتاليا 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 80 1,186,095,176 Rls. 31,800 $
34 9 1396 منطقه ويژه پيام ايتاليا 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 1,126 1,179,866,250 Rls. 36,474 $
35 12 1396 منطقه ويژه پيام ايتاليا 62046900 شلوار حتي داراي بند وپيش بند،نيم شلوار،شلوارکوتاه، زنانه يا دخترانه، از ساير موادنسجي غير مذکور در جاي ديگر 1,623 1,117,603,580 Rls. 30,063 $
36 8 1396 منطقه ويژه پيام ايتاليا 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 260 1,045,671,790 Rls. 30,808 $
37 12 1396 منطقه ويژه پيام ايتاليا 33051000 شامپوها 10,395 1,044,509,327 Rls. 28,969 $
38 8 1396 منطقه ويژه پيام ايتاليا 40101900 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه که درجاي ديگر مذکور نباشد 141 996,752,640 Rls. 29,366 $
39 11 1396 منطقه ويژه پيام ايتاليا 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 164 925,313,382 Rls. 25,498 $
40 11 1396 منطقه ويژه پيام ايتاليا 95061100 ا سکي روي برف 1,480 891,917,600 Rls. 24,400 $
41 1 1396 منطقه ويژه پيام ايتاليا 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 30,522 850,881,048 Rls. 26,242 $
42 4 1396 منطقه ويژه پيام ايتاليا 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 4,122 843,063,900 Rls. 25,944 $
43 10 1396 منطقه ويژه پيام ايتاليا 85340000 مدا رهاي چاپي 107 834,010,036 Rls. 23,659 $
44 11 1396 منطقه ويژه پيام ايتاليا 44151000 صندوق, صندوقچه, قفسه, ...وظروف بسته بندي همانند,ا زچوب, قرقره برا ي کابل ا زچوب 5,590 829,632,500 Rls. 22,696 $
45 10 1396 منطقه ويژه پيام ايتاليا 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 3,725 826,034,822 Rls. 22,921 $
46 11 1396 منطقه ويژه پيام ايتاليا 42010000 ا شياءزين وبرگ سازي برا ي هرنوع حيوا ن (ا زجمله مالبند,قلاده, زا نوبندوهمانند)ا زهرماده 5,455 761,557,790 Rls. 20,834 $
47 11 1396 منطقه ويژه پيام ايتاليا 85340000 مدا رهاي چاپي 73 735,668,802 Rls. 20,869 $
48 12 1396 منطقه ويژه پيام ايتاليا 69074090 ک ک ک سا?ر 24,018 733,269,991 Rls. 19,606 $
49 10 1396 منطقه ويژه پيام ايتاليا 73072100 فلانج ا زفولادزنگ نزن 12,575 690,123,420 Rls. 19,391 $
50 4 1396 منطقه ويژه پيام ايتاليا 44187900 ک ک ساير، چندلايه غير از كف هاي موزاييكي 8,660 607,874,400 Rls. 18,707 $
51 11 1396 منطقه ويژه پيام ايتاليا 44189900 ک ک ساير 2,975 583,276,275 Rls. 16,073 $
52 5 1396 منطقه ويژه پيام ايتاليا 84159070 ک ک ک فن کويل 3,992 573,961,560 Rls. 17,440 $
53 12 1396 منطقه ويژه پيام ايتاليا 62059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 772 534,506,060 Rls. 14,378 $
54 10 1396 منطقه ويژه پيام ايتاليا 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 840 510,874,450 Rls. 14,176 $
55 1 1396 منطقه ويژه پيام ايتاليا 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 250 498,960,660 Rls. 15,387 $
56 10 1396 منطقه ويژه پيام ايتاليا 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 101 494,818,632 Rls. 14,037 $
57 6 1396 منطقه ويژه پيام ايتاليا 84329000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين... 1,401 475,996,049 Rls. 14,648 $
58 5 1396 منطقه ويژه پيام ايتاليا 69074090 ک ک ک سا?ر 19,165 474,829,584 Rls. 14,495 $
59 1 1396 منطقه ويژه پيام ايتاليا 94033000 مبلهاي چوبي ا ز انواعي که در دفاتر کار مورد استفاده قرار ميگيرند 2,962 444,203,280 Rls. 13,719 $
60 4 1396 منطقه ويژه پيام ايتاليا 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 1,051 441,629,055 Rls. 13,606 $
61 11 1396 منطقه ويژه پيام ايتاليا 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 3,540 435,396,517 Rls. 11,911 $
62 6 1396 منطقه ويژه پيام ايتاليا 85258010 ک ک ک دورب?ن مدار بسته (برا? مراقبت ?ا برا? نظارت عبور و مرور (traffic) بدون ادوات سنجش 280 432,132,475 Rls. 13,130 $
63 4 1396 منطقه ويژه پيام ايتاليا 61059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 729 415,235,020 Rls. 12,780 $
64 8 1396 منطقه ويژه پيام ايتاليا 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 127 392,591,154 Rls. 11,567 $
65 10 1396 منطقه ويژه پيام ايتاليا 69074090 ک ک ک سا?ر 14,685 386,355,556 Rls. 10,647 $
66 12 1396 منطقه ويژه پيام ايتاليا 48189090 سايرا وا ت هاي سلولزياورقه هاي ا لياف سلولزي غيرمذكور درجاي ديگر 2,453 372,905,601 Rls. 10,342 $
67 4 1396 منطقه ويژه پيام ايتاليا 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 663 372,575,760 Rls. 11,489 $
68 11 1396 منطقه ويژه پيام ايتاليا 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,935 365,947,757 Rls. 10,011 $
69 10 1396 منطقه ويژه پيام ايتاليا 40159000 ملبوس ومضافات لباس ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده, برا ي هرنوع مصرف غيرمذکوردرجاي ديگر 1,004 352,481,995 Rls. 9,781 $
70 12 1396 منطقه ويژه پيام ايتاليا 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 2,517 349,281,832 Rls. 9,396 $
71 7 1396 منطقه ويژه پيام ايتاليا 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 1,117 341,218,926 Rls. 10,053 $
72 11 1396 منطقه ويژه پيام ايتاليا 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 1,586 336,364,275 Rls. 9,102 $
73 12 1396 منطقه ويژه پيام ايتاليا 44189900 ک ک ساير 1,139 325,255,580 Rls. 8,716 $
74 4 1396 منطقه ويژه پيام ايتاليا 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 957 318,465,675 Rls. 9,785 $
75 4 1396 منطقه ويژه پيام ايتاليا 42029900 جعبه ها و محفظه هائي غيرمذکوردرجاي ديگرباسطح خارجي ا زموا دي که درجاي ديگرمذکورنباش 1,520 312,995,800 Rls. 9,650 $
76 4 1396 منطقه ويژه پيام ايتاليا 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 2,900 302,270,625 Rls. 9,288 $
77 12 1396 منطقه ويژه پيام ايتاليا 68091900 لوحه,صفحه ،ورق وهمانندا زگچ يا از ترکيباتي که اساس آنها گچ باشد تزئيين نشده,که درجاي ديگرگفته نشده 8,916 299,271,868 Rls. 8,077 $
78 5 1396 منطقه ويژه پيام ايتاليا 44182090 در، چارچوب ، دوره وآستانه در از چوب به جز صنايع دستي غيرمذكور 3,793 284,707,500 Rls. 8,748 $
79 11 1396 منطقه ويژه پيام ايتاليا 61062000 پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي. 347 278,433,600 Rls. 7,534 $
80 7 1396 منطقه ويژه پيام ايتاليا 32131000 رنگکها به صورت مجموعه 2,549 274,594,427 Rls. 8,216 $
81 9 1396 منطقه ويژه پيام ايتاليا 64021220 کفش هاي اسکي بارويه وتخت بيروني از كائوچو يا پلاستيك 210 273,547,760 Rls. 7,760 $
82 11 1396 منطقه ويژه پيام ايتاليا 63023900 شستنيهاي رختخوا ب ا زسايرموا دنسجي(باستثناءچاپ شده, کشباف ياقلاب باف ). 1,792 257,692,824 Rls. 7,050 $
83 12 1396 منطقه ويژه پيام ايتاليا 73102990 منبع چيلک بشکه پيت وظروف همانندا زچدن يا آهن يافولاد با گنجايش كمتراز 50ليتر 5,959 254,719,474 Rls. 6,874 $
84 4 1396 منطقه ويژه پيام ايتاليا 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 390 245,320,740 Rls. 7,550 $
85 8 1396 منطقه ويژه پيام ايتاليا 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 56 231,737,002 Rls. 6,827 $
86 12 1396 منطقه ويژه پيام ايتاليا 33079090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديفهاي 33071000 لغايت 33079010 986 214,193,710 Rls. 5,941 $
87 9 1396 منطقه ويژه پيام ايتاليا 64021910 کفش هاي دو ميدا ني زيرپيچ دار وميخ دار با رويه و تخت بيروني از كائوچو ياپلاستيك 295 211,506,000 Rls. 6,000 $
88 6 1396 منطقه ويژه پيام ايتاليا 87011000 ک تراكتورهاي كوچك قابل هدايت به وسيله انسان پياده (Pedestrain controlled): 420 193,275,475 Rls. 5,948 $
89 11 1396 منطقه ويژه پيام ايتاليا 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 52 189,033,752 Rls. 5,363 $
90 10 1396 منطقه ويژه پيام ايتاليا 84159050 کندانسور مخصوص تهويه مطبوع وسايل نقليه 1,009 172,543,036 Rls. 4,788 $
91 8 1396 منطقه ويژه پيام ايتاليا 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 2,905 170,384,445 Rls. 4,873 $
92 6 1396 منطقه ويژه پيام ايتاليا 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 4,720 158,944,000 Rls. 4,792 $
93 9 1396 منطقه ويژه پيام ايتاليا 95061100 ا سکي روي برف 265 136,773,880 Rls. 3,880 $
94 9 1396 منطقه ويژه پيام ايتاليا 44182090 در، چارچوب ، دوره وآستانه در از چوب به جز صنايع دستي غيرمذكور 1,990 134,946,980 Rls. 3,822 $
95 12 1396 منطقه ويژه پيام ايتاليا 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 770 134,366,849 Rls. 3,598 $
96 11 1396 منطقه ويژه پيام ايتاليا 90049000 عينک, محافظ چشم وهمانند,برا ي ا صلاح ديد,حفاظت چشم ياغيره (غيرا زعينک آفتابي) 184 130,873,644 Rls. 3,564 $
97 5 1396 منطقه ويژه پيام ايتاليا 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 166 128,700,730 Rls. 3,961 $
98 12 1396 منطقه ويژه پيام ايتاليا 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 394 123,271,530 Rls. 3,295 $
99 6 1396 منطقه ويژه پيام ايتاليا 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 40 115,905,000 Rls. 3,522 $
100 11 1396 منطقه ويژه پيام ايتاليا 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,021 112,397,714 Rls. 3,075 $
مجموع کل
310,572,907,675 ريال
مجموع کل
8,823,991 دلار