آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري كره) گمرک (منطقه ويژه نوشهر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1396 منطقه ويژه نوشهر جمهوري كره 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 474,345 239,130,000,000 Rls. 7,311,718 $
2 7 1396 منطقه ويژه نوشهر جمهوري كره 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 1,645,070 17,813,475,988 Rls. 522,160 $
3 8 1396 منطقه ويژه نوشهر جمهوري كره 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 1,465,240 15,866,204,816 Rls. 465,080 $
4 4 1396 منطقه ويژه نوشهر جمهوري كره 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 1,029,750 11,096,341,393 Rls. 341,531 $
5 1 1396 منطقه ويژه نوشهر جمهوري كره 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 277,798 1,915,030,149 Rls. 59,073 $
مجموع کل
285,821,052,346 ريال
مجموع کل
8,699,562 دلار
[1]