آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 1,707,814 203,933,183,821 Rls. 6,256,122 $
2 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 1,424,456 197,828,874,151 Rls. 5,334,812 $
3 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 1,399,322 189,898,063,065 Rls. 5,215,758 $
4 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87149990 سايرا جزا وقطعات وسايل نقليه شماره 8712غير مذكور درجاي ديگر 1,711,338 172,313,819,193 Rls. 5,310,898 $
5 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 1,325,610 168,515,153,973 Rls. 4,798,084 $
6 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 1,425,638 164,891,341,608 Rls. 5,079,664 $
7 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 1,252,054 157,839,219,530 Rls. 4,432,986 $
8 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87149990 سايرا جزا وقطعات وسايل نقليه شماره 8712غير مذكور درجاي ديگر 1,262,149 144,414,521,812 Rls. 4,452,267 $
9 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87149990 سايرا جزا وقطعات وسايل نقليه شماره 8712غير مذكور درجاي ديگر 1,726,696 142,312,235,222 Rls. 4,355,306 $
10 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87149990 سايرا جزا وقطعات وسايل نقليه شماره 8712غير مذكور درجاي ديگر 1,433,956 138,136,011,558 Rls. 4,251,083 $
11 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87149990 سايرا جزا وقطعات وسايل نقليه شماره 8712غير مذكور درجاي ديگر 1,491,147 136,416,359,778 Rls. 3,689,170 $
12 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 1,100,538 128,599,316,644 Rls. 3,963,865 $
13 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 1,068,323 127,543,191,587 Rls. 3,878,098 $
14 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 977,148 122,762,780,368 Rls. 3,668,465 $
15 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 988,224 118,532,265,903 Rls. 3,655,821 $
16 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 845,715 111,959,431,385 Rls. 3,275,656 $
17 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 533,452 103,803,683,886 Rls. 3,220,367 $
18 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 553,651 89,685,264,288 Rls. 2,764,065 $
19 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87149110 تنه و دوشاخه برا ي دوچرخه 1,250,972 86,559,269,193 Rls. 2,667,676 $
20 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 507,707 84,084,762,496 Rls. 2,684,080 $
21 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 514,791 76,611,127,072 Rls. 2,108,014 $
22 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 691,311 76,139,533,312 Rls. 2,122,423 $
23 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87149990 سايرا جزا وقطعات وسايل نقليه شماره 8712غير مذكور درجاي ديگر 817,639 73,484,245,865 Rls. 2,025,433 $
24 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87149110 تنه و دوشاخه برا ي دوچرخه 936,507 70,651,859,540 Rls. 2,173,615 $
25 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايک زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 131,136 67,834,845,179 Rls. 1,813,044 $
26 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 1,173,091 66,131,473,430 Rls. 2,023,127 $
27 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87149990 سايرا جزا وقطعات وسايل نقليه شماره 8712غير مذكور درجاي ديگر 758,941 66,078,446,142 Rls. 1,847,524 $
28 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87149110 تنه و دوشاخه برا ي دوچرخه 808,420 65,537,790,762 Rls. 1,770,592 $
29 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87149110 تنه و دوشاخه برا ي دوچرخه 878,381 64,305,979,828 Rls. 1,982,846 $
30 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 1,042,884 64,236,360,097 Rls. 1,796,356 $
31 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 991,061 63,915,142,188 Rls. 1,748,573 $
32 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87149110 تنه و دوشاخه برا ي دوچرخه 1,000,301 61,973,342,862 Rls. 1,895,946 $
33 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 03046100 تيلاپيا (Oreochromis spp)فيله منجمد 432,000 61,854,688,800 Rls. 1,677,339 $
34 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87149990 سايرا جزا وقطعات وسايل نقليه شماره 8712غير مذكور درجاي ديگر 673,207 59,906,499,761 Rls. 1,810,436 $
35 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 440,899 58,767,478,252 Rls. 1,577,261 $
36 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 946,722 58,297,234,837 Rls. 1,564,947 $
37 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 12060090 ک ک ک ساير 1,332,000 57,590,439,016 Rls. 1,543,825 $
38 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 483,378 57,108,653,398 Rls. 1,762,285 $
39 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 12060090 ک ک ک ساير 1,513,000 56,571,592,487 Rls. 1,706,452 $
40 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87085032 ---توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ون، کام?ونت و کشنده تر?لر 249,566 56,306,474,191 Rls. 1,514,324 $
41 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايک زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 96,019 54,559,679,105 Rls. 1,653,532 $
42 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87149990 سايرا جزا وقطعات وسايل نقليه شماره 8712غير مذكور درجاي ديگر 537,465 52,199,698,994 Rls. 1,487,211 $
43 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84138200 بالابرهاي آبگونها 787,802 50,678,324,412 Rls. 1,366,152 $
44 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84821000 بلبرينگ. 431,589 50,596,258,625 Rls. 1,365,173 $
45 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 341,850 49,193,929,098 Rls. 1,514,470 $
46 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 488,150 49,137,930,423 Rls. 1,476,465 $
47 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 326,204 49,030,374,644 Rls. 1,510,158 $
48 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 365,663 48,787,340,626 Rls. 1,329,775 $
49 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 681,219 48,732,581,173 Rls. 1,310,176 $
50 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 478,937 46,780,179,101 Rls. 1,259,216 $
51 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 425,930 45,885,154,652 Rls. 1,302,150 $
52 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايک زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 102,725 45,412,489,793 Rls. 1,232,991 $
53 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87149910 شانژمانGEAR SYSTEM 131,178 45,203,001,588 Rls. 1,225,772 $
54 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايک زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 72,313 45,154,545,226 Rls. 1,380,215 $
55 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 03046100 تيلاپيا (Oreochromis spp)فيله منجمد 312,000 45,034,228,800 Rls. 1,211,411 $
56 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 275,150 44,664,334,009 Rls. 1,376,599 $
57 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87149110 تنه و دوشاخه برا ي دوچرخه 627,135 44,389,428,534 Rls. 1,238,555 $
58 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 322,789 43,969,221,925 Rls. 1,283,244 $
59 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 12060090 ک ک ک ساير 1,231,280 43,726,225,206 Rls. 1,337,418 $
60 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 689,548 43,670,775,405 Rls. 1,239,840 $
61 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 352,922 43,440,644,012 Rls. 1,210,637 $
62 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 351,471 43,379,381,990 Rls. 1,210,837 $
63 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 608,528 43,191,057,180 Rls. 1,202,902 $
64 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 640,453 42,497,215,533 Rls. 1,174,714 $
65 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 622,779 42,146,141,552 Rls. 1,275,157 $
66 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84138200 بالابرهاي آبگونها 727,689 41,477,528,491 Rls. 1,134,389 $
67 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84138200 بالابرهاي آبگونها 644,854 40,681,565,958 Rls. 1,244,873 $
68 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 693,309 39,625,033,626 Rls. 1,179,137 $
69 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84138200 بالابرهاي آبگونها 546,313 39,085,857,543 Rls. 1,205,031 $
70 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 03046100 تيلاپيا (Oreochromis spp)فيله منجمد 288,000 38,905,473,600 Rls. 1,081,968 $
71 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 1,149,000 38,034,394,000 Rls. 1,171,998 $
72 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84138200 بالابرهاي آبگونها 551,440 37,974,404,610 Rls. 1,170,395 $
73 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 83021090 ک ک ک سايرلولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC , UPVC 701,404 37,794,322,819 Rls. 1,055,585 $
74 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 224,926 36,577,744,219 Rls. 1,120,489 $
75 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84821000 بلبرينگ. 299,188 36,489,201,571 Rls. 1,009,486 $
76 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84821000 بلبرينگ. 427,978 36,430,576,125 Rls. 1,085,288 $
77 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 370,878 36,087,350,615 Rls. 1,112,125 $
78 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 94054040 ---چراغ هاي شيلنگي ويا نواري متشكل از ديودهاي نورافشان (LED)حتي داراي تجهيزات نصب پيچي ، چسب و... 285,796 35,832,342,372 Rls. 1,068,408 $
79 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85395000 ک لامپ­ها? ساخته شده از د?ودها? ساطع - نور 119,250 35,770,053,861 Rls. 1,083,557 $
80 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايک زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 74,768 35,685,176,175 Rls. 1,062,248 $
81 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84138200 بالابرهاي آبگونها 640,030 35,631,438,882 Rls. 1,031,416 $
82 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87149990 سايرا جزا وقطعات وسايل نقليه شماره 8712غير مذكور درجاي ديگر 398,182 35,582,773,140 Rls. 1,058,654 $
83 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87149910 شانژمانGEAR SYSTEM 111,603 35,273,270,580 Rls. 1,084,904 $
84 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85395000 ک لامپ­ها? ساخته شده از د?ودها? ساطع - نور 89,330 34,686,207,715 Rls. 982,691 $
85 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 1,075,500 34,341,626,072 Rls. 1,058,718 $
86 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 12060090 ک ک ک ساير 888,000 34,140,511,270 Rls. 1,051,084 $
87 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 287,117 33,858,750,250 Rls. 1,008,525 $
88 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87085032 ---توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ون، کام?ونت و کشنده تر?لر 135,280 33,854,796,352 Rls. 927,594 $
89 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 94054040 ---چراغ هاي شيلنگي ويا نواري متشكل از ديودهاي نورافشان (LED)حتي داراي تجهيزات نصب پيچي ، چسب و... 261,066 33,625,939,157 Rls. 1,029,777 $
90 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84821000 بلبرينگ. 342,600 33,085,408,835 Rls. 939,217 $
91 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85340000 مدا رهاي چاپي 15,377 32,952,969,482 Rls. 916,679 $
92 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 725,797 32,713,300,449 Rls. 1,006,956 $
93 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 503,904 32,462,612,678 Rls. 872,059 $
94 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85395000 ک لامپ­ها? ساخته شده از د?ودها? ساطع - نور 98,269 32,334,863,038 Rls. 946,905 $
95 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 87149910 شانژمانGEAR SYSTEM 143,713 32,177,069,693 Rls. 984,992 $
96 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 84138200 بالابرهاي آبگونها 552,077 32,158,808,706 Rls. 958,074 $
97 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 03046100 تيلاپيا (Oreochromis spp)فيله منجمد 270,200 31,827,319,800 Rls. 978,800 $
98 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85395000 ک لامپ­ها? ساخته شده از د?ودها? ساطع - نور 128,443 31,693,982,869 Rls. 969,530 $
99 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 158,662 31,581,611,170 Rls. 972,490 $
100 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 چين 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 276,481 31,490,159,342 Rls. 893,631 $
مجموع کل
6,466,716,543,151 ريال
مجموع کل
189,051,048 دلار