آمار کل " واردات از" کشور (نيوزيلند) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 نيوزيلند 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 422,400 65,925,791,136 Rls. 2,032,442 $
2 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 نيوزيلند 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 326,400 56,623,864,320 Rls. 1,743,768 $
3 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 نيوزيلند 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 192,000 49,420,891,200 Rls. 1,331,584 $
4 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 نيوزيلند 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 171,450 24,431,279,505 Rls. 753,003 $
5 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 نيوزيلند 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 96,000 22,539,081,600 Rls. 633,316 $
6 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 نيوزيلند 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 96,000 15,457,046,400 Rls. 476,657 $
7 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 نيوزيلند 03036900 ساير ماهي ها غير مذكور در رديف 030364، 030365، 030366، 030367، 030368 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 126,000 10,437,495,600 Rls. 296,200 $
8 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 نيوزيلند 03036600 ماهي هيك (Merluccius spp., Urophycis spp.)يخ زده به غيراز جگر وتخم ماهي 112,000 8,940,322,800 Rls. 263,400 $
9 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 نيوزيلند 03036600 ماهي هيك (Merluccius spp., Urophycis spp.)يخ زده به غيراز جگر وتخم ماهي 74,880 6,035,475,300 Rls. 176,100 $
مجموع کل
259,811,247,861 ريال
مجموع کل
7,706,470 دلار
[1]