آمار کل " واردات از" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فدراسيون روسيه 84014000 ک اجزاء و قطعات رآكتورهاي هستهکاي 15,411 408,122,486,147 Rls. 13,621,521 $
2 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فدراسيون روسيه 84014000 ک اجزاء و قطعات رآكتورهاي هستهکاي 4,364 106,007,330,178 Rls. 3,536,790 $
3 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فدراسيون روسيه 49011000 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتيتاشده 36 62,940,948,655 Rls. 2,288,845 $
4 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فدراسيون روسيه 84014000 ک اجزاء و قطعات رآكتورهاي هستهکاي 1,815 37,073,587,365 Rls. 1,237,477 $
5 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فدراسيون روسيه 49011000 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتيتاشده 5 35,441,948,655 Rls. 1,288,845 $
6 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فدراسيون روسيه 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 4,050 5,460,750,000 Rls. 168,240 $
7 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فدراسيون روسيه 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 2,025 2,773,125,000 Rls. 85,209 $
8 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فدراسيون روسيه 84821000 بلبرينگ. 18,682 2,329,992,061 Rls. 66,289 $
9 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فدراسيون روسيه 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 2,550 992,132,400 Rls. 26,688 $
10 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فدراسيون روسيه 84014000 ک اجزاء و قطعات رآكتورهاي هستهکاي 5 5,940,371 Rls. 183 $
مجموع کل
661,148,240,832 ريال
مجموع کل
22,320,087 دلار
[1]