آمار کل " واردات از" کشور (عمان) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 عمان 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 75,000 55,815,920,000 Rls. 1,520,000 $
2 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 عمان 87034010 --- با حجم موتور پ?ستون? درونسوز جرقه­ا? احتراق? 2500 cc و کمتر 40,500 28,706,561,100 Rls. 774,943 $
3 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 عمان 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 8,710 7,572,812,100 Rls. 210,029 $
4 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 عمان 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 100,950 6,398,470,746 Rls. 174,400 $
5 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 عمان 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 118,681 5,717,262,913 Rls. 175,527 $
6 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 عمان 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 68,480 3,600,724,892 Rls. 107,780 $
7 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 عمان 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 79,734 3,499,654,094 Rls. 107,846 $
8 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 عمان 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 39,890 2,435,957,797 Rls. 71,253 $
9 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 عمان 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 43,881 2,220,409,733 Rls. 68,464 $
10 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 عمان 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 34,741 1,997,709,788 Rls. 56,689 $
11 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 عمان 15152900 روغن ذرت (باستثناي خام )وا جزا ءآنها,تصفيه شده يانشده ولي ا ز لحاظ شيميايي تغيير نيافته 43,248 1,840,019,104 Rls. 54,877 $
12 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 عمان 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 28,605 1,329,095,098 Rls. 40,070 $
13 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 عمان 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 17,811 818,149,018 Rls. 23,174 $
14 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 عمان 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 17,446 738,221,308 Rls. 22,748 $
مجموع کل
122,690,967,691 ريال
مجموع کل
3,407,800 دلار
[1]